Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 8:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi MF na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Torby foliowe przeznaczone do pakowania żywności a opłata recyklingowa
Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. (...)
str. 4
1.2.
Nie trzeba zawiadamiać o prowadzeniu PKPiR i powierzeniu jej prowadzenia biuru rachunkowemu
Mocą ustawy nowelizującej z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. poz. 2175), z dniem 1 stycznia 2018 r. uchylono przepisy art. 24a ust. 3a-3b (...)
str. 5
1.3.
Ograniczenia przy amortyzacji środków trwałych otrzymanych tytułem darmym
Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowany został art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o PDOF. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, nie stanowią kosztów uzyskania (...)
str. 6
2.
Wyjaśnienia MF w sprawie JPK
2.1.
Wsparcie administracji skarbowej w zakresie tworzenia i wysyłania JPK_VAT
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. "Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców". Ministerstwo Finansów (dalej: MF) poinformowało w nim, że w (...)
str. 7
2.2.
Zawieszenie działalności a przesyłanie JPK_VAT
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. "Kiedy zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z przesyłania JPK_VAT". Ministerstwo Finansów (dalej: MF) w ww. komunikacie podkreśliło, (...)
str. 8
3.
Zasady dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej - interpretacja ogólna Ministra Finansów
W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów przez organy podatkowe, na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja (...)
str. 9
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowy sposób podpisywania JPK_VAT
W Dzienniku Ustaw z 2 lutego 2018 r., pod poz. 304, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 12
2.
Opublikowano ustawę ograniczającą pracę w handlu w niedziele i święta
W Dzienniku Ustaw z 5 lutego 2018 r., pod poz. 305, opublikowano ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i (...)
str. 12
3.
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym
Na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów (www.premier.gov.pl) zamieszczono komunikat, w którym poinformowano, że Rada Ministrów (dalej: RM) przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 13
4.
Audyt podatkowy jako nowa usługa biegłych rewidentów
W dniu 24 stycznia br. na stronie internetowej PIBR (www.pibr.org.pl) poinformowano, iż do Ministerstwa Finansów trafił projekt nowej usługi biegłych rewidentów. Jak wskazano: "Przedstawiciele Krajowej (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Braki w dostawie towaru - rozliczenie VAT, podatku dochodowego i ujęcie bilansowe
Niejednokrotnie zdarza się, że na fakturze podatnik wykaże większą ilość towaru niż faktycznie przekazał kontrahentowi. W tym artykule wyjaśniamy, jak takie braki w towarze rozliczać (...)
str. 15
1.1.
Rozliczenie braku towarów u sprzedawcy
Rozliczenie VAT W przypadku, gdy podatnik wydał klientowi towar w ilości mniejszej, niż zafakturował, a strony postanawiają, że braki w dostawie nie zostaną uzupełnione, sprzedawca (...)
str. 15
1.2.
Braki towarów u nabywcy
Rozliczenie VAT Jeżeli w dostawie stwierdzono braki, nabywca może odliczyć VAT z faktury pierwotnej tylko w tej części, jaka dotyczy towaru dostarczonego. W pozostałym zakresie (...)
str. 18
2.
Najem prywatny w 2018 r. - VAT i podatek dochodowy
W praktyce osoby fizyczne wynajmują swoje mieszkania w ramach tzw. prywatnego najmu. W artykule tym odnosimy się do najważniejszych kwestii związanych z podatkowym rozliczeniem prywatnego (...)
str. 19
2.1.
Prywatny najem a VAT
Dla celów VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat (...)
str. 19
2.2.
Rozliczenie prywatnego najmu na potrzeby podatku dochodowego
Zasady rozliczania w 2018 r. przychodów uzyskiwanych z najmu prywatnego mieszkania są generalnie takie same, jak dotychczas (znowelizowano jedynie przepisy odnoszące się do opłacania ryczałtu (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.1.
Przesłanki należytej staranności
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) pracuje nad opracowaniem przesłanek należytej staranności w transakcjach krajowych. Pisaliśmy na ten temat w BI nr 20 z 10 lipca 2017 (...)
str. 25
1.2.
Mechanizm podzielonej płatności
Zgodnie z nowymi regulacjami ustawy o VAT, podatnicy, którzy otrzymają fakturę z wykazanym VAT, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury będą mogli (...)
str. 26
2.
Prawo do odliczania VAT od wydatków na samochody - wybrane interpretacje KIS
Podstawowe zasady dotyczące odliczania VAT zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT - prawo do odliczenia VAT przysługuje czynnemu podatnikowi VAT w (...)
str. 28
2.1.
Odliczanie VAT z faktur za naprawę samochodu uregulowanych przez ubezpieczyciela
Prawo podatnika do odliczenia VAT z faktur dokumentujących naprawę samochodu nie jest uzależnione od faktu, że zapłaty części należności za tę naprawę dokonał ubezpieczyciel. (interpretacja (...)
str. 29
2.2.
Kradzież samochodu i wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela a VAT
Wypłata odszkodowania i przeniesienie prawa własności skradzionego samochodu na rzecz ubezpieczyciela nie podlega opodatkowaniu VAT. Podatnik nie ma też obowiązku korygowania VAT odliczonego od wydatków (...)
str. 29
3.
Faktury rozliczeniowe za media
W umowach najmu strony postanawiają najczęściej, że najemcy będą ponosić koszty mediów (m.in. wody, energii elektrycznej, ogrzewania). Do czasu wydania wyroku TSUE z 16 kwietnia (...)
str. 30
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Wydanie towaru a obowiązek podatkowy w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy wydanie towaru handlowego (koszulek) innej firmie, która na moje zlecenie wykona na nich usługę (nadruk) lub wydanie towaru kontrahentowi w (...)
str. 32
4.2.
Jak odzyskać podatek zapłacony w innym kraju UE?
W związku z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników ponosimy w innych krajach UE różne wydatki (np. zakup paliwa, usługi hotelowe, itp.). Na fakturach dokumentujących ww. wydatki (...)
str. 33
4.3.
Opłata parkingowa a VAT
Prowadzę działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT. Zamierzam świadczyć usługę udostępniania miejsc parkingowych. Wyposażyłem plac parkingowy w system automatycznego pobierania opłat przy pomocy tzw. parkomatu. (...)
str. 34
4.4.
Prawo do odliczenia VAT, gdy na zakup środka trwałego otrzymano dotację
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zakupiłem środek trwały, który został w 90% sfinasowany z dotacji. Czy mam prawo odliczyć VAT od zakupu tego środka trwałego? W (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Reklamacja wyrobów a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Koszty reklamacji, poniesione w związku z usunięciem wad sprzedawanych wyrobów, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Różnice inwentaryzacyjne a zaliczka na podatek dochodowy za grudzień
Spółka z o.o. na koniec danego roku przeprowadza inwentaryzację towarów, przy czym rozlicza ją w marcu następnego roku i ujmuje w księgach rachunkowych roku, którego (...)
str. 38
2.2.
Koszty tymczasowego nadzorcy sądowego
W 2017 r. spółka z o.o. złożyła do sądu upadłościowego wniosek o ogłoszenie upadłości, dokonała wpłaty zaliczki na poczet kosztów związanych z upadłością oraz wystąpiła (...)
str. 39
2.3.
Określanie i dokumentowanie wysokości dochodu uzyskanego w innym państwie
Spółka z o.o. świadczy usługi budowlane m.in. za granicą, poprzez zagraniczne oddziały. Spółka zasila ww. oddziały w środki finansowe oraz zwraca im m.in. koszty zarządu, (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Prawo do ulgi prorodzinnej po rozwodzie rodziców - interpretacja KIS
W przypadku, gdy obydwoje rodzice wykonywali władzę rodzicielską przez cały rok, ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym że (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wartość pracy małżonka wynikająca z umowy o dzieło a PIT
Czy żona prowadząca działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów rachunki wystawione przez męża za wykonanie prac na podstawie umowy o dzieło w ramach (...)
str. 44
2.2.
Korekta składki wypadkowej - moment ujęcia w kosztach
Spółka jawna (prowadząca księgi rachunkowe) w grudniu 2017 r. otrzymała informację z ZUS, że za lata 2015-2016 została przeliczona stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe, (...)
str. 46
2.3.
Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą
Firma z siedzibą w Polsce posiada filię na terytorium Norwegii. Zatrudnieni przez firmę pracownicy przebywają na terenie Norwegii i tam są zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych (...)
str. 47
2.4.
Uznanie umowy zlecenia za umowę pozorną - skutki w PIT
W 2016 r. firma zatrudniła osobę na podstawie umowy zlecenia. Za wykonaną pracę przez trzy miesiące zostało jej wypłacone wynagrodzenie. W tym okresie zleceniobiorczyni podlegała (...)
str. 50
VII.
INNE PODATKI I OPŁATY
1.
Darowizna od członka najbliższej rodziny a podatek od spadków i darowizn - wybrane zagadnienia
Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej (...)
str. 52
1.1.
Otrzymanie darowizny w gotówce w siedzibie banku
W przypadku przekazania członkowi najbliższej rodziny darowizny pieniężnej w gotówce, nie przysługuje zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, nawet jeżeli przekazanie pieniędzy nastąpiło w (...)
str. 52
1.2.
Darowizna pieniężna otrzymana z majątku wspólnego siostry i jej męża
Jeżeli stroną umowy darowizny pieniędzy jest rodzeństwo, na potrzeby zastosowania zwolnienia od podatku od spadków i darowizn nie ma znaczenia, że pieniądze pochodzą z majątku (...)
str. 53
1.3.
Otrzymanie darowizny od rodzica, gdy pieniądze zostały przekazane na rachunek męża obdarowanej
Ze zwolnienia od podatku przewidzianego dla darowizn dokonywanych w ramach najbliższej rodziny korzysta także darowizna środków pieniężnych otrzymana od matki, gdy pieniądze trafiły na konto (...)
str. 54
VIII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa
Pod koniec 2017 r. dokonałam jednorazowej amortyzacji środka trwałego w ramach limitu 100.000 zł. Czy również bilansowo można dokonać takiego jednorazowego odpisu? Ustawa o rachunkowości (...)
str. 55
2.
Likwidacja trudno dostępnego środka trwałego
Dokonaliśmy przebudowy sieci energetycznej. W wyniku przeprowadzonych prac w gruncie pozostał bezużyteczny kabel, dotychczas amortyzowany, który już nigdy nie będzie wykorzystywany. Fakt unieczynnienia kabla został (...)
str. 57
3.
Ograniczenia w amortyzacji środków trwałych otrzymanych aportem
Do 31 grudnia 2016 r., zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o PDOP, stosowaliśmy ograniczenia w amortyzacji środków trwałych otrzymanych (...)
str. 58
IX.
PORADY DLA FIRM
1.1.
Unijna reforma przepisów o ochronie danych osobowych
W dniu 25 maja br. we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, zaczną obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych (...)
str. 59
1.2.
Nowe zasady przetwarzania danych osobowych według RODO
Po wejściu w życie z dniem 25 maja br. przepisów ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych zniknie obowiązek zgłaszania do rejestracji u GIODO zbiorów (...)
str. 61
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące JPK_VAT
Obowiązek przesyłania informacji o ewidencji VAT w postaci pliku JPK_VAT od 1 lipca 2016 r. dotyczy największych czynnych podatników VAT, tzw. dużych przedsiębiorców. Z kolei (...)
str. 63
X.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Doradca płatnika składek w ZUS
Jeżeli osoba (płatnik składek) opłaca składki ubezpieczeniowe do organu rentowego i chce wiedzieć, jaki jest stan jej rozliczeń, to od 1 lutego 2018 r. w (...)
str. 66
2.
Informacja roczna o naliczonych składkach za 2017 r.
Obowiązkiem płatnika składek jest przekazanie osobom zgłoszonym przez niego do ubezpieczeń w ZUS rocznej informacji o wysokości naliczonych im składek ubezpieczeniowych za poprzedni rok. Dokonuje (...)
str. 66
3.
Obniżenie wieku emerytalnego a obowiązek pracodawcy przygotowania i złożenia za pracownika wniosku o emeryturę
Z uwagi na obniżenie z dniem 1 października 2017 r. wieku emerytalnego, pracownicy zwracają się do nas z prośbą o przygotowanie i złożenie w ich (...)
str. 68
XI.
PRAWO PRACY
1.
Odbiór czasu wolnego za nadgodziny a gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę
Zatrudniamy pracowników wynagradzanych stawką godzinową. W styczniu 2018 r. pracowali w nadgodzinach z przekroczenia dobowego. W lutym br. na swój wniosek odebrali czas wolny za (...)
str. 69
2.
Dofinansowanie wypoczynku dziecka pracownika ze środków ZFŚS
W firmie funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W regulaminie ZFŚS przewidziano dofinansowanie do wyjazdów dzieci pracowników na kolonie, obozy czy wczasy. Ponadto, ze środków ZFŚS (...)
str. 71
3.
Stanowisko pracy oraz badania dla pracownika wracającego ze świadczenia rehabilitacyjnego
Pracownik, który niedługo zakończy pobierać świadczenie rehabilitacyjne, zgłosił zamiar powrotu do pracy. Czy musimy zapewnić mu dotychczasowe stanowisko pracy oraz skierować go na badania okresowe? (...)
str. 72
XII.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Odpis aktualizujący przeterminowane należności
Posiadamy przeterminowaną należność. W związku z brakiem zapłaty, po 150. dniach od upływu terminu płatności skorzystaliśmy z ulgi na złe długi dla celów VAT. Wierzytelność (...)
str. 73
2.
Ewidencja księgowa rocznej korekty VAT naliczonego
Prowadzimy działalność gospodarczą, która dla celów VAT uznawana jest za mieszaną (tj. opodatkowaną i zwolnioną z VAT). VAT rozliczamy miesięcznie. Jak ująć w księgach rachunkowych (...)
str. 77
3.
Zakup wierzytelności dochodzonej na drodze sądowej
W 2015 r. spółka zawarła umowę przelewu wierzytelności nieprzedawnionej dochodzonej na drodze sądowej. Za wierzytelność (wartą 150 tys. zł) zapłaciliśmy 50 tys. W grudniu 2017 (...)
str. 78
4.
Udokumentowanie przyjęcia produktów do magazynu
Spółka jawna zajmuje się działalnością gastronomiczną oraz handlową. Jeden ze wspólników, trudniący się łowieniem ryb, zamierza sprzedawać je spółce jako towar. Drugi wspólnik, zajmujący się (...)
str. 80
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Kiedy osoba fizyczna może być jednostką mikro?
Czy osoba fizyczna prowadząca księgi rachunkowe może przyjąć status jednostki mikro i sporządzić sprawozdanie finansowe za 2017 r., uwzględniając uproszczenia przewidziane dla takich jednostek? Począwszy (...)
str. 81
5.2.
Rabat otrzymany w 2018 r., dotyczący zakupów dokonanych w 2017 r.
Jednostka otrzymała na początku lutego 2018 r. rabat za zrealizowanie określonego poziomu zakupu towarów w 2017 r. Jak ująć w księgach rachunkowych fakturę korygującą z (...)
str. 82
5.3.
Rezygnacja ze sporządzenia sprawozdania z działalności
Czy spółka z o.o. w przypadku uznania za jednostkę małą może zrezygnować ze sporządzenia sprawozdania z działalności? Czy jednocześnie oznacza to brak konieczności przekazania takiego (...)
str. 83
5.4.
Faktury za zakup paliwa opłaconego kartami
Otrzymujemy faktury zbiorcze za zakup paliwa, opłacony kartami paliwowymi. Wartość faktur wyrażona jest w euro i złotych. Wykazane w fakturze przeliczenie na złote dokonane zostało (...)
str. 83
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.