Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 28 (927) z dnia 01.10.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 28 (927) z dnia 01.10.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Podatek od sprzedaży detalicznej zostanie zawieszony
Komisja Europejska wydała negatywną dla Polski decyzję w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. W związku z tym Minister Finansów, na konferencji prasowej zorganizowanej w dniu 20 września br., poinformował (...)
str. 4
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Czy status przedsiębiorcy na potrzeby JPK należy ustalać po zakończeniu każdego roku?
Od 1 lipca 2016 r. obowiązują przepisy zobowiązujące przedsiębiorców do przekazywania organom podatkowym danych w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Uwzględniając regulacje zawarte w (...)
str. 4
2.2.
Czy instytucja czynnego żalu pozostanie?
Przedsiębiorcy zobowiązani są do terminowego składania deklaracji podatkowych oraz opłacania podatków. Niedopełnienie tych obowiązków może ich narazić na negatywne konsekwencje karno-skarbowe. W określonych okolicznościach konsekwencji (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Ustalono wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.
W Dzienniku Ustaw z 13 września 2016 r., pod poz. 1456, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego (...)
str. 5
2.
Podatek od środków transportowych - zmiana rozporządzenia w sprawie deklaracji składanych elektronicznie
W Dzienniku Ustaw z 20 września 2016 r., pod poz. 1508, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 6
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Firmowy samochód wykorzystywany do celów prywatnych pracownika - VAT, PIT, CIT
Pracodawcy często udostępniają samochody firmowe (własne składniki majątku, leasingowane, czy najmowane) pracownikom do ich celów prywatnych. Niekiedy pracownicy płacą za możliwość korzystania z takiego samochodu, (...)
str. 6
1.1.
Nieodpłatne udostępnienie pracownikowi firmowego samochodu
Skutki w VAT Nieodpłatne używanie firmowego składnika majątku do celów prywatnych pracowników, przedsiębiorców, czy innych osób traktowane jest z reguły analogicznie, jak świadczenie odpłatne i (...)
str. 7
1.2.
Udostępnienie samochodu pracownikowi za odpłatnością
Ustalenie podstawy opodatkowania VAT W przypadku, gdy pracownik płaci za używanie firmowego samochodu do celów prywatnych, czynność ta - jako odpłatne świadczenie usługi - podlega (...)
str. 7
1.3.
Rozliczenie kosztów paliwa zużytego do jazd prywatnych pracownika
Koszty paliwa pokrywa pracodawca ? Rozliczenie VAT W przypadku, gdy pracownik korzysta z samochodu w pełni nieodpłatnie (nie płaci za używanie pojazdu ani za paliwo), (...)
str. 9
2.
Rozliczenie transakcji, na poczet której wpłacono zaliczkę - podatki i ewidencja księgowa
Obecnie jest już regułą, że nabywcy, dokonujący zakupu towarów, wpłacają na poczet przyszłych zakupów zaliczki (przedpłaty), co sprzedawcy dokumentują fakturami zaliczkowymi. Wpłaty te obejmują część (...)
str. 11
2.1.
Faktura zaliczkowa i końcowa na gruncie ustawy o VAT
Faktura zaliczkowa Jeśli przed dokonaniem dostawy towarów otrzymano całość lub część zapłaty, m.in. zaliczkę (przedpłatę), wówczas w chwili jej otrzymania generalnie powstaje obowiązek podatkowy w (...)
str. 11
2.2.
Transakcja objęta zaliczką a przychody i koszty podatkowe
Rozliczenie u sprzedawcy Na gruncie podatku dochodowego przychód z tytułu sprzedaży towarów powstaje generalnie w dniu wydania rzeczy, nie później niż w dniu wystawienia faktury (...)
str. 13
2.3.
Ewidencja księgowa transakcji objętej zaliczką
W księgach rachunkowych sprzedawcy 1. Wpływ zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów: - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący", - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami". (...)
str. 14
3.
Wydatki na wystrój biura - ujęcie podatkowe i księgowe
Podmioty gospodarcze ponoszą różnego rodzaju wydatki na wystrój biura, np. na zakup kwiatów (doniczkowych lub ciętych), obrazów, dywanów, itd. Czy wydatki te firma może zaliczyć (...)
str. 15
3.1.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na wystrój biura
Ustawodawca nie odniósł się w sposób szczególny do możliwości odliczania VAT od wydatków ponoszonych na wystrój biura. Stosuje się tu zatem zasady ogólne, w myśl (...)
str. 15
3.2.
Udekorowanie biura a koszty uzyskania przychodów
Ustalając, czy wydatki na wystrój biura mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, należy mieć na uwadze, że kosztem podatkowym mogą być takie wydatki, które: (...)
str. 17
3.3.
Ewidencja księgowa wydatków na wystrój biura
Wydatki na wystrój biura, jako wydatki związane z ogólnym funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego, obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki. Przykładowo, wydatki na zakup kwiatów mogą zostać ujęte (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Używanie przez przedsiębiorcę kilku samochodów a prawo do odliczania VAT - interpretacja organu podatkowego
Nie da się uniknąć prywatnego użytku auta (uznanego przez przedsiębiorcę za wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej), w sytuacji, gdy drugie auto (przeznaczone do celów mieszanych) (...)
str. 19
2.
Świadczenia na rzecz pracowników finansowane z ZFŚS lub środków obrotowych a VAT
Pracodawcy niejednokrotnie dokonują na rzecz pracowników świadczeń rzeczowych. Przykładowo, zakupują i przekazują pracownikom karty do obiektów sportowo-rekreacyjnych lub pakiety medyczne. Świadczenia te - w zależności (...)
str. 21
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Jak ustalić moment odbioru faktury na potrzeby terminu odliczenia VAT?
W jaki sposób wykazać datę otrzymania faktury na potrzeby ustalenia momentu, w którym podatnik może odliczyć VAT naliczony z faktury dokumentującej zakup towaru/usługi? Zgodnie z zasadą ogólną, prawo do (...)
str. 24
3.2.
Jak określać nazwę towaru lub usługi na fakturze?
Podatnicy prowadzący indywidualne działalności gospodarcze za świadczone usługi wystawiają faktury. Na tych fakturach nazwę usługi określają jedynie ogólnie (np. "Usługi medyczne"). Czy takie postępowanie jest (...)
str. 25
3.3.
Stawka VAT dla WDT, gdy nabywca nie jest zarejestrowany na potrzeby VAT UE
Jestem czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dokonałem WDT. Posiadam komplet dokumentów potwierdzających faktyczne dokonanie dostawy i odbiór towaru przez kontrahenta w innym (...)
str. 26
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Wystawienie faktury przed wykonaniem usługi
Czy mogę wystawić fakturę przed wykonaniem usługi budowlanej? Zaznaczam, że usługa nie ma charakteru ciągłego. Tak, w sytuacji opisanej w pytaniu podatnik może wystawić fakturę (...)
str. 28
4.2.
Czy podatnik musi posiadać kasę rezerwową?
Jestem czynnym podatnikiem VAT, prowadzę sprzedaż na rzecz osób fizycznych. Czy muszę posiadać rezerwową kasę fiskalną? Jakie są skutki jej braku? Nie ma ustawowego obowiązku (...)
str. 28
4.3.
Wady techniczne faktury a odliczenie VAT
Otrzymałem fakturę zakupu, na której sprzedawca nie wpisał mojego NIP. Inne dane na niej zawarte pozwalają jednak na określenie, kto jest nabywcą. Czy mam prawo (...)
str. 29
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wstępna opłata leasingowa jako koszt podatkowy - interpretacja organu podatkowego
Wstępna opłata leasingowa (mająca charakter opłaty samoistnej i bezzwrotnej) może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia pomimo, iż dla celów rachunkowych (...)
str. 30
2.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzeń pracowniczych (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Wynagrodzenia płatne do 10-tego następnego miesiąca "wyszły" z konta firmowego 9 września w piątek, ale na konta pracowników "weszły" w poniedziałek, 12 września. Czy muszę (...)
str. 32
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wydatki na pakiety medyczne dla pracowników i członków ich rodzin a koszty podatkowe pracodawcy
W celu zapewnienia stabilności zatrudnienia, a także pozyskania nowych, wykwalifikowanych pracowników, spółka - oprócz wynagrodzenia za pracę - zapewnia pracownikom dodatkowe świadczenia, m.in. w postaci (...)
str. 33
3.2.
Ujęcie w kosztach podatkowych wierzytelności nieściągalnych
Spółka z o.o. posiada niezapłaconą nieprzedawnioną należność (zarachowaną uprzednio do przychodów należnych) z tytułu sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta krajowego. W tym roku spółka otrzymała (...)
str. 34
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Świadczenia dla pracowników oddelegowanych nie są ich przychodem - wyrok NSA
Koszty zakwaterowania i stworzenia odpowiedniego do warunków pracy zaplecza socjalnego (opłaty za internet, telefon, prąd itp.), jak również dojazdu do określonego i zmieniającego się w (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu i przeznaczonego na cele osobiste wspólników
W spółce cywilnej (trzech wspólników) używany jest na podstawie umowy leasingu operacyjnego samochód osobowy. Obecnie umowa kończy się i pozostała do zapłaty ostatnia rata (tzw. rata wykupu). (...)
str. 38
2.2.
Spis z natury sporządzony w związku z likwidacją działalności a sposób obliczenia dochodu
Osoba fizyczna prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów likwiduje działalność gospodarczą. W tym celu sporządzi remanent końcowy na dzień 31 października 2016 r. Czy na (...)
str. 39
2.3.
Wspólnik spółki cywilnej jednocześnie prowadzący indywidualną działalność - przychody i koszty podatkowe z udziału w spółce
W ramach indywidualnej działalności podatnik będzie sprzedawał środki trwałe i świadczył usługi wynajmu własnej nieruchomości na rzecz spółki cywilnej, której jest wspólnikiem. Czy wydatki na (...)
str. 40
2.4.
Wydatki pracodawcy na zmniejszenie uciążliwości stanowiska pracy
Zatrudniamy pracowników, którzy wykonują ciężkie prace ręczne. Ze względu na bóle stawu nadgarstkowego postanowiliśmy zakupić tym pracownikom stabilizatory nadgarstka, chociaż w regulaminie nie posiadamy zapisu (...)
str. 42
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Nieodpłatne udostępnienie części budynku a odpisy amortyzacyjne - wyrok NSA
Odpis amortyzacyjny naliczony od tej części środka trwałego (nieruchomości), która została oddana do nieodpłatnego używania innemu podmiotowi, nie może być uznany za koszt uzyskania przychodu. (...)
str. 43
2.
Likwidacja nie w pełni umorzonego środka trwałego
W 2015 r. postawiono w stan likwidacji nie w pełni umorzony środek trwały i ujęto go w ewidencji pozabilansowej. W tym samym roku dokonano jego (...)
str. 45
3.
Rozliczenie zakupu gruntu
Spółka z o.o. zakupiła grunt od osoby fizycznej. Jakimi dekretami przyjąć go do ewidencji środków trwałych? Czy grunt podlega amortyzacji (jeśli tak, to jaką stawkę (...)
str. 47
4.
Sprzedaż środka trwałego przed upływem 12 miesięcy jego użytkowania
Podatnik na potrzeby prowadzonych usług nabył specjalistyczną maszynę, uznał ją za środek trwały i rozpoczął jej amortyzację. Po 8 miesiącach jej używania, na skutek braku (...)
str. 47
VIII.
PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY
1.
Odpowiedzi na interpelacje poselskie
1.1.
Czy będzie nowy podatek od samochodów osobowych?
W związku z pojawiającymi się w mediach publicznych informacjami o wprowadzeniu nowego (dodatkowego) podatku od aut mających więcej niż 10 lat, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 8 września 2016 r. (...)
str. 49
1.2.
Udzielanie pracownikom pożyczek i odraczanie terminów zapłaty a podatek bankowy
W jednym z komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów poinformowało, że za instytucję pożyczkową - na potrzeby tzw. podatku bankowego - mogą być uznani przedsiębiorcy (...)
str. 49
2.
Ustalenie statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to nowy tryb przekazywania danych księgowych. Podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programu (...)
str. 50
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Błędne zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS z winy zleceniobiorcy a odpowiedzialność zleceniodawcy
Ze złożonego nam oświadczenia wynikało, że zleceniobiorca ma podpisaną umowę zlecenia jeszcze z innym podmiotem i otrzymuje z jej tytułu wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.500 (...)
str. 53
2.
Składka na FP i FGŚP od kwoty ekwiwalentu za urlop wypłaconego pracownikowi
Z dniem 30 września br. rozwiązaliśmy umowę o pracę zawartą z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem odpowiednio pomniejszonym do tego wymiaru. (...)
str. 54
3.
Dodatkowy składnik wynagrodzenia w limicie podstawy wymiaru składek
Z posiadanych przez nas dokumentów wynika, iż jeden z dyrektorów (zatrudniony na podstawie umowy o pracę) w październiku 2016 r. przekroczy roczną granicę podstawy wymiaru (...)
str. 55
4.
Czy nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy zmniejszy podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?
Pracownik we wrześniu 2016 r. nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego za 10 dni. W miesiącach poprzedzających niezdolność do pracy miał kilkudniowe przerwy w pracy spowodowane (...)
str. 56
X.
PRAWO PRACY
1.
Przesłanki uchylenia limitów zatrudniania na czas określony
Zatrudniliśmy dwóch pracowników na zastępstwo i jednego pracownika na stanowisko kierownika budowy. Jego umowa na czas określony, ze względu na zawarty przez firmę kontrakt, będzie (...)
str. 58
2.
Zmiana wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego
Pracownik do 11 września 2016 r. był zatrudniony na 1/2 etatu i otrzymywał wynagrodzenie wynoszące 1.100 zł. Od 12 września br., na mocy porozumienia stron, (...)
str. 59
3.
Podział i rezygnacja z urlopu rodzicielskiego
1) Kilka naszych pracownic korzysta aktualnie z urlopu rodzicielskiego, w tym jedna z pracownic zawnioskowała o ten urlop z góry, a pozostałe wykorzystują urlop w (...)
str. 61
4.
Okres nauki i pracy w stażu urlopowym pracownika
Od 1 września 2016 r. pracodawca zatrudnił na pełny etat pracownika, który posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej w czerwcu 2014 r. Ponadto posiada świadectwo pracy (...)
str. 63
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Od 1 października 2016 r. można rozpocząć roczną inwentaryzację
Od 1 października 2016 r. jednostki mogą rozpocząć prace związane z inwentaryzacją określonych składników aktywów. Ich zakończenie musi nastąpić do 15 stycznia 2017 r. Należy przy tym pamiętać, (...)
str. 64
2.
Ewidencja zakupu i sprzedaży towarów w jednostce nieprowadzącej magazynu
W bieżącym roku rozpoczęliśmy prowadzenie działalności gospodarczej. W ramach uproszczeń zamierzamy zrezygnować z ewidencji magazynowej, odnosząc wartość nabywanych towarów bezpośrednio w koszty w miesiącu ich (...)
str. 67
3.
Kurs zastosowany do wyceny diety wypłaconej w walucie obcej
Pracownik przedstawił rozliczenie delegacji w dniu 12 września br. Po jakim kursie należało wycenić wypłaconą z kasy walutowej dietę zagraniczną, jeśli faktyczna wypłata z kasy (...)
str. 70
4.
Ewidencja podatku VAT z tytułu korekty WDT
Jednostka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE (rozlicza VAT miesięcznie). W czerwcu br. jednostka sprzedała towary kontrahentowi z Francji, który także jest podatnikiem VAT UE. Faktura (...)
str. 72
5.
Czy jednostki muszą zmieniać biegłego rewidenta?
Nasza spółka nie jest jednostką zainteresowania publicznego, co w konsekwencji sprawia, że nie dotyczy jej zapis art. 89 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach i (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.