Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 26 (925) z dnia 10.09.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Rozliczenie kosztów podróży służbowych przedsiębiorcy - Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie internetowej (sip.mf.gov.pl, nr dokumentu 120453/K) obszerne wyjaśnienia dotyczące podróży służbowych przedsiębiorcy, które obejmują: definicję podróży, rodzaje wydatków, które stanowią koszt (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Przedłużono termin składania JPK_VAT podmiotom z sektora finansów publicznych
W Dzienniku Ustaw z 25 sierpnia 2016 r., pod poz. 1337, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu (...)
str. 5
2.
Deklarację VAT-14 można składać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego
W Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2016 r., pod poz. 1306, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 5
3.
Nowy wzór deklaracji importowej
W Dzienniku Ustaw z 18 sierpnia 2016 r., pod poz. 1277, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 6
4.
Nowelizacja przepisów o zwrocie VAT od importu towarów związana ze zmianami w prawie celnym
W Dzienniku Ustaw z 18 sierpnia 2016 r., pod poz. 1281, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 6
5.
Opublikowano nowy KSR nr 10
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 29 sierpnia 2016 r., pod poz. 63, został opublikowany Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości (...)
str. 7
6.
Określono wzór deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej
W Dzienniku Ustaw z 30 sierpnia 2016 r., pod poz. 1365, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wydatki na noclegi pracowników - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Obecnie jest normą, że pracodawcy ponoszą wydatki na noclegi dla pracowników, w związku z powierzonymi im zadaniami służbowymi. Noclegi te mogą być zapewniane pracownikom oddelegowanym, (...)
str. 7
1.1.
Nocleg pracownika a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Za przychody ze stosunku pracy uważa się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, czy też wartość innych nieodpłatnych świadczeń (...)
str. 7
1.2.
Wydatki na noclegi pracowników a koszty uzyskania przychodów
Wydatki na noclegi dla pracowników nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 23 (...)
str. 11
1.3.
Ujęcie kosztu noclegów w księgach rachunkowych pracodawcy
Na potrzeby ustawy o rachunkowości wydatki na noclegi dla pracowników obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy, zarówno w sytuacji, gdy dotyczą one pracowników mobilnych, jak i (...)
str. 12
2.
Świadczenie usług na rzecz członka rodziny - rozliczenie podatkowe u usługodawcy i usługobiorcy
Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, świadczą niekiedy usługi na rzecz członków swoich rodzin (np. usługi księgowe, czy budowlane). Jak na gruncie podatkowym należy rozliczyć takie (...)
str. 12
2.1.
Rozliczenie usługi świadczonej dla członka rodziny dla celów VAT
Rozliczenie u usługodawcy ? Usługa odpłatna W sytuacji, gdy usługa świadczona jest przez przedsiębiorcę (podatnika) na rzecz członka rodziny (prowadzącego działalność) odpłatnie, wówczas usługodawca rozlicza (...)
str. 12
2.2.
Usługi świadczone przez członka rodziny - skutki w podatku dochodowym
Rozliczenie u usługodawcy W sytuacji, gdy podatnik świadczy usługę na rzecz członka rodziny nieodpłatnie, wówczas po stronie tego podatnika nie powstaje przychód. Wynika to z (...)
str. 15
IV.
PODATEK VAT
1.
Zaliczka na poczet najmu a obowiązek podatkowy w VAT - wyrok WSA
Otrzymanie zaliczki na poczet czynszu najmu nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT, nawet jeżeli termin jej zapłaty wynika z umowy. Nie ma też ustawowego (...)
str. 17
2.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych przez oddział spółki zagranicznej - postanowienie TSUE
Polski oddział spółki zagranicznej ma prawo odliczyć VAT z tytułu zakupów wykorzystywanych na potrzeby czynności opodatkowanych tej spółki wykonywanych w państwie członkowskim jej siedziby. (postanowienie (...)
str. 19
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zaliczka otrzymana od kontrahenta na poczet eksportu a VAT
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów? Jakie warunki trzeba spełnić, aby można było zastosować stawkę VAT 0% dla tej zaliczki? (...)
str. 20
3.2.
Pomniejszenie zapłaty o kwotę wykazaną w fakturze korygującej a prawo do zwrotu VAT w terminie 25 dni
Kupujemy towary od kontrahentów krajowych. Zdarza się, że otrzymujemy faktury korygujące "in minus" (np. w związku z reklamacją towaru). Jeżeli faktura pierwotna, której korekta dotyczy, (...)
str. 21
3.3.
Wynajem nieruchomości, w której była prowadzona likwidowana działalność a obowiązek sporządzenia spisu z natury
W ramach działalności gospodarczej poniosłem nakłady inwestycyjne na nieruchomości i z tytułu tych zakupów odliczyłem VAT. Obecnie działalność jest zawieszona, ale wynajmuję nieruchomość, w której (...)
str. 23
3.4.
Sprzedaż udziałów firmie zagranicznej - skutki podatkowe
Jesteśmy spółką z o.o. Zmienił nam się udziałowiec. Wszystkie udziały zostały sprzedane zagranicznej firmie. Jakie będziemy mieć z tego tytułu dodatkowe obowiązki? Czy nasza firma (...)
str. 24
3.5.
Usługi medyczne a zwolnienie z VAT
Czy pobranie próbki krwi od pacjenta w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych korzysta ze zwolnienia z VAT? Czy zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy (...)
str. 25
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Koszty sądowe i zastępstwa procesowego w rachunku podatkowym - interpretacja organu podatkowego
Koszty sądowe oraz zasądzony zwrot kosztów zastępstwa procesowego, poniesione z tytułu udziału podatnika w procesach sądowych mających na celu ochronę jego interesów, stanowią koszty uzyskania (...)
str. 27
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zaliczka/przedpłata otrzymana na poczet dostaw towarów wykonanych w tym samym okresie sprawozdawczym
Otrzymaliśmy zaliczkę w walucie obcej na poczet dostawy towarów, w tym samym miesiącu, w którym dostawa ta ma nastąpić. Jaki kurs waluty obcej należy w (...)
str. 28
2.2.
Dofinansowanie otrzymane przez spółdzielnię - skutki w CIT
Spółdzielnia ogrodniczo-pszczelarska otrzymała bezzwrotną pomoc finansową ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskich. Kwota dofinansowania została częściowo wydatkowana na wyjazd szkoleniowo-instruktarzowy dla członków spółdzielni, którego tematem były (...)
str. 30
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Wydatki na paliwo do samochodu osobowego wziętego w leasing operacyjny
Spółka zamierza zawrzeć umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem będzie samochód osobowy. Czy wydatki na zakup paliwa do tego pojazdu będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania (...)
str. 32
3.2.
Niesłusznie wystawiona faktura a konieczność wykazania przychodu
Spółka przekazuje swoim kontrahentom nieodpłatne katalogi. Przed wydaniem ich jednemu z klientów pracownik spółki błędnie wystawił na jego rzecz fakturę. Czy w tej sytuacji spółka (...)
str. 32
3.3.
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzenia członka rady nadzorczej
Członkowie rady nadzorczej otrzymują z tytułu pełnionych funkcji wynagrodzenie. Wynagrodzenia za sierpień br. zostały tym osobom wypłacone (postawione do ich dyspozycji) na początku września br. (...)
str. 33
3.4.
Przedawnienie wierzytelności - skutki w CIT
Wierzytelność spółki z tytułu sprzedaży towarów uległa w tym roku przedawnieniu i zostanie spisana. Wierzytelność ta została uprzednio objęta odpisem aktualizującym, którego wartość nie została (...)
str. 34
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wybrane orzeczenia sądów administracyjnych
1.1.
Zmiana proporcji udziału w zysku spółki osobowej a PIT
Jeśli podatnik odprowadzał zaliczki, obliczone na podstawie obowiązującej w danym momencie proporcji udziałów, to uznać należy, że zaliczkę uiścił w terminie i we właściwej wysokości. (...)
str. 35
1.2.
Wpłata na mieszkanie deweloperskie a prawo do ulgi mieszkaniowej
Zawarcie umowy deweloperskiej i uiszczenie określonej w niej kwoty jest działaniem podatnika równoznacznym z poniesieniem wydatków na własne cele mieszkaniowe. (wyrok WSA w Gdańsku z (...)
str. 36
2.
Ustalając prawo do ulgi prorodzinnej należy uwzględniać zagraniczne dochody małżonków - interpretacja organu podatkowego
Przy określaniu, czy limit do zastosowania ulgi prorodzinnej nie został przekroczony, uwzględnić trzeba zarówno dochody małżonków uzyskane w Polsce, jak i za granicą, bez względu (...)
str. 37
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Opłaty za internet po likwidacji punktu prowadzenia działalności
Prowadziłam działalność gospodarczą w dwóch miejscowościach. W jednej zlikwidowałam oddział. Czy koszt umów związanych z łączem internetowym dotyczący zlikwidowanego oddziału mogę zaliczać do kosztów uzyskania (...)
str. 38
3.2.
PIT od sprzedaży budynku użytkowo-mieszkalnego
Posiadam budynek użytkowo-mieszkalny, w którym od 10 lat wynajmuję pokoje turystom. W jednym lokalu, który jest jednocześnie siedzibą firmy, mieszkam w czasie sezonu. Prowadzę działalność (...)
str. 39
3.3.
Przekazanie przedsiębiorstwa pomiędzy małżonkami pozostającymi we wspólnocie majątkowej
Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, prowadzą odrębne indywidualne działalności gospodarcze. Każdy z nich rozlicza podatek dochodowy na podstawie prowadzonej przez siebie księgi przychodów i (...)
str. 40
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Urządzenia nabywane i wykorzystywane na potrzeby prywatne a koszty podatkowe - wyrok WSA
Intencją ustawodawcy było to, aby do kosztów uzyskania przychodu można było zaliczyć wydatki na zakup składników majątku wykorzystywanych tylko na cele działalności gospodarczej. Kosztem takim (...)
str. 44
2.
Zakup wyposażenia i narzędzi sfinansowany dotacją z urzędu pracy - interpretacja organu podatkowego
Składniki majątku zakupione z dotacji uzyskanej z urzędu pracy, a niestanowiące środków trwałych, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby (...)
str. 46
3.
Przekształcenie spółdzielczego prawa do garażu w prawo własności
Jednostka zakupiła od osoby fizycznej spółdzielcze prawo do garażu. W kolejnych latach zostały poniesione koszty związane z wykupem garażu na własność (nie wyższe niż 3.500 (...)
str. 47
4.
Obiekt zbiorczy jako pojedynczy środek trwały
Posiadamy zespoły składające się z wielu taśmociągów z przesypami transportującymi materiały sypkie na różnych poziomach wysokościowych. Wszystkie taśmociągi są połączone konstrukcyjnie na podporach fundamentowych oraz (...)
str. 48
5.
Koszty towarzyszące prowadzonej inwestycji - ujęcie podatkowe
W związku z prowadzoną inwestycją, polegającą na budowie pawilonu handlowego, konieczna była wycinka drzew, wskutek czego zobowiązaliśmy się do wykonania nasadzeń zastępczych. Czy wydatki poniesione (...)
str. 49
VIII.
PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY
1.
Ustalenie statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK - w pytaniach Czytelników
Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, 1 lipca br. weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku przekazywania organom podatkowym danych w formie Jednolitego Pliku (...)
str. 51
2.
Zastosowanie sankcyjnej 20% stawki PCC od pożyczki a odsetki za zwłokę - wyrok NSA
Nałożenie na podatnika, który przyznał się do otrzymania pożyczki (od której nie zapłacił podatku), obowiązku zapłaty PCC według stawki 20%, wyklucza naliczanie odsetek za zwłokę (...)
str. 54
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Student na etacie podlega ubezpieczeniom w ZUS
Zawarłam umowę o pracę z 23-letnią osobą, która od 1 października 2016 r. rozpocznie trzeci rok studiów. Czy z uwagi na wiek tej osoby oraz (...)
str. 55
2.
Składki ZUS od zlecenia wykonywanego na rzecz komandytariusza
Jako wspólnik spółki komandytowej podlegam z tego tytułu wszystkim ubezpieczeniom (społecznym i zdrowotnemu) w ZUS. Dodatkowo prowadzę własną, odrębną od spółki, działalność gospodarczą, z tytułu (...)
str. 56
3.
Wypłata zasiłku chorobowego, gdy pracownik nie zgłosi się na badanie wyznaczone przez lekarza orzecznika ZUS
Pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego otrzymał wezwanie do stawienia się na badanie kontrolne do lekarza orzecznika ZUS. Czy ma obowiązek zgłoszenia się oraz czy pracodawca (...)
str. 58
4.
Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w razie zamknięcia przedszkola
W sierpniu 2016 r. przedszkole, do którego uczęszcza dziecko pracownika, było zamknięte z powodu przerwy letniej. Przez dwa tygodnie pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego, natomiast (...)
str. 59
XI.
PRAWO PRACY
1.
Pomniejszanie dodatku stażowego i funkcyjnego o okres nieobecności
1) Jesteśmy instytucją samorządową (ośrodek kultury). Zgodnie z naszym układem zbiorowym pracy, dodatek stażowy przysługuje pracownikowi także za okresy, za które otrzymywał wynagrodzenie chorobowe lub (...)
str. 60
2.
Ustalanie diety w razie wykonywania zadania służbowego w kilku państwach
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, zajmuję się pilotażem samolotu. Firma, z którą podpisałem kontrakt, wysyła mnie do Izraela, skąd codziennie mam wykonywać jednodniowe loty na Cypr (...)
str. 61
3.
Rozwiązanie umowy w czasie urlopu bezpłatnego a ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
W czasie pobytu na urlopie bezpłatnym pracownik złożył wypowiedzenie. Jak obliczyć w takiej sytuacji ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, jeżeli pobory tej osoby składają się (...)
str. 62
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ręczna dekretacja dokumentów księgowych (pytanie z forum internetowego - forum.gofin.pl)
Czy należy podpinać pod dokumenty ręcznie wypełniony dekret, czy też drukować go z programu? (pytanie 1034080). Prawidłowym będzie zarówno podłączenie pod dowód księgowy dekretu sporządzonego (...)
str. 64
2.
Spisanie nadpłaty powstałej na rozrachunkach z dostawcą
Na rozrachunkach z dostawcą posiadamy nadpłatę (dostawca potwierdza mniejsze zobowiązanie, niż wynika to z naszych ksiąg). Nadpłata wynika prawdopodobnie z podwójnego zaksięgowania odsetek od nieterminowego (...)
str. 65
3.
Rozliczenia gotówkowe w firmie nieprowadzącej kasy
Spółka z o.o. nie prowadzi kasy. Faktury gotówkowe za zakupy dokonane na potrzeby naszej firmy opłacane są przez pracownika z zaliczek pobieranych z firmowego konta. (...)
str. 68
4.
Czy w księgach należy ujmować faktury dotyczące innych jednostek?
Otrzymujemy faktury, które nie dotyczą naszej firmy. Czy powinniśmy odesłać taką fakturę wystawcy, czy też wprowadzić ją do ksiąg i wystąpić o fakturę korygującą? Faktury (...)
str. 70
5.
Kompensata jako forma wzajemnych rozliczeń kontrahentów
Stan rozrachunków z kilkoma kontrahentami wykazuje zarówno należności, jak i zobowiązania. Jakie warunki powinniśmy spełnić dla dokonywania wzajemnych kompensat? Czy koniecznym jest zawarcie umowy? Jak (...)
str. 72
6.
Nie koryguje się zatwierdzonego sprawozdania finansowego
Czy błędy wykryte w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2015 r. mogą zostać skorygowane? Czy decydująca w takim przypadku jest istotność błędu? Czy można korygować błędy (...)
str. 73
7.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów monitoringu poeksploatacyjnego
Jesteśmy spółką z o.o. zarządzającą gminnym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne. Utworzyliśmy fundusz rekultywacji, na którym gromadzone były środki. Obecnie posiadamy decyzję o zamknięciu składowiska. (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.