Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 36 (935) z dnia 20.12.2016
Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 35
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36
z dnia 20.12.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Zamknięcie roku u prowadzących księgi rachunkowe - regulacje ogólne
Księgi rachunkowe to zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które obejmują: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej (...)
str. 3
1.
Sprawdzenie kompletności i poprawności prowadzonej ewidencji
W pierwszej kolejności jednostka musi sprawdzić, czy prowadzona przez nią ewidencja księgowa jest kompletna i poprawna pod względem formalnym. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy (...)
str. 3
2.
Weryfikacja stanu aktywów i pasywów widniejących w księgach
Etap ten polega na sprawdzeniu, czy figurujący w księgach rachunkowych stan aktywów i pasywów pokrywa się ze stanem rzeczywistym. W celu porównania tych stanów jednostki (...)
str. 4
3.
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
W kolejnym etapie prac bilansowych dokonuje się weryfikacji i aktualizacji aktywów i pasywów poprzez ich wycenę na dzień bilansowy. Dąży się również do zapewnienia kompletności (...)
str. 5
4.
Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego ten rok. (...)
str. 7
5.
Ustalenie podstawy opodatkowania na podstawie ksiąg rachunkowych
W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o PDOP, podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej (zgodnie z odrębnymi przepisami) w sposób zapewniający określenie dochodu (...)
str. 8
II.
Zagadnienia ogólne dotyczące otwierania ksiąg rachunkowych
1.
Otwarcie ksiąg rachunkowych 2017 r. w jednostkach kontynuujących działalność
Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego następnego roku obrotowego w ciągu 15 dni od zaistnienia tego zdarzenia (por. art. 12 ust. 1 pkt 2 (...)
str. 9
2.
Przejście przedsiębiorcy z księgi podatkowej na księgi rachunkowe z nowym rokiem
Zmiana sposobu prowadzenia ewidencji księgowej u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą może nastąpić jedynie od 1 stycznia następnego roku obrotowego/podatkowego (rok obrotowy takich jednostek jest (...)
str. 10
3.
Bilans otwarcia na dzień rozpoczęcia działalności
W przypadku rozpoczęcia działalności jednostki otwarcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub (...)
str. 12
III.
Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych w praktyce - odpowiedzi na pytania Czytelników
1.
Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
W księgach którego roku należy rozliczyć wynik inwentaryzacji za 2016 r.? Jak należy ująć związane z tym operacje w księgach rachunkowych? Zgodnie z art. 27 (...)
str. 14
2.
Inwentaryzacja rozrachunków drogą potwierdzenia sald
1) W jakim okresie można dokonywać potwierdzenia sald należności? Inwentaryzację należności przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego - co do zasady - drogą (...)
str. 16
3.
Bierne rozliczenia z tytułu świadczeń pracowniczych
Jesteśmy spółką z o.o., której sprawozdanie finansowe za 2016 r. podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Czy musimy tworzyć rezerwy na odprawy emerytalne dla pracowników? Żadna (...)
str. 17
4.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kolejnym roku obrotowym
Na koniec 2015 r. utworzyliśmy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Czy ustalając aktywa na dzień sporządzenia kolejnego sprawozdania finansowego uwzględnieniu podlegają te utworzone w (...)
str. 18
5.
Ewidencja nadpłaty podatku dochodowego po uwzględnieniu straty podatkowej podlegającej odliczeniu
Spółka z o.o. za 2015 r. osiągnęła dochód. W rocznym zeznaniu CIT-8 za ten rok spółka obniżyła dochód podlegający opodatkowaniu o 50% straty z 2014 (...)
str. 19
6.
Odpisanie przedawnionej należności
W naszych księgach rachunkowych figurują od kilku lat należności nieściągalne, które uległy przedawnieniu. Należności te zostały objęte odpisem aktualizującym. W jaki sposób dokonać wyksięgowania takich (...)
str. 20
7.
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
7.1.
Faktura zaliczkowa na poczet wykonania usługi badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Podpisaliśmy umowę o badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz wpłaciliśmy zaliczkę. W związku z tym otrzymaliśmy fakturę zaliczkową. Jak należy ją ująć w księgach (...)
str. 21
7.2.
Opłata za prowadzenie rachunku bankowego za 2016 r. pobrana w 2017 r.
W styczniu 2017 r. zostaną pobrane z naszego rachunku bankowego opłaty za prowadzenie rachunku w grudniu 2016 r. Czy koszty dotyczące tych opłat powinny zostać (...)
str. 23
7.3.
Ewidencja faktury zakupu wystawionej w grudniu, otrzymanej wraz z towarem w styczniu następnego roku
Jak ująć w księgach rachunkowych fakturę zakupu towarów wystawioną w dniu dokonania zakupu, tj. w grudniu, a otrzymaną wraz z towarem w styczniu następnego roku? (...)
str. 23
7.4.
Ewidencja kosztów mediów na przełomie lat
Faktury kosztowe za media (dostawę energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, itp.) za dany miesiąc wpływają do jednostki z opóźnieniem. Jak takie faktury ująć w księgach rachunkowych (...)
str. 25
7.5.
Polisa ubezpieczeniowa dotycząca dwóch lat obrotowych 2016-2017
W październiku br. wykupiliśmy polisę ubezpieczeniową za okres od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. Ponieważ płatności dokonaliśmy jednorazowo, mamy wątpliwość, czy (...)
str. 27
8.1.
Korygowanie przychodów ze sprzedaży 2016 r.
Od 1 stycznia 2016 r. ustawy o podatku dochodowym zawierają przepisy określające zasady, według których podatnicy powinni dokonywać korekt przychodów ze sprzedaży towarów i usług. (...)
str. 29
8.2.
Korygowanie kosztów 2016 r.
Równolegle do przepisów określających zasady korygowania przychodów, od 1 stycznia 2016 r. do ustaw o podatku dochodowym wprowadzono przepisy określające zasady, według których podatnicy zobowiązani (...)
str. 32
9.
Podział lub pokrycie wyniku finansowego
9.1.
Rozliczanie straty powstałej w roku ubiegłym
Spółka z o.o. w roku ubiegłym (2015 r.) poniosła stratę podatkową i bilansową. Obecne wyniki wskazują, że za 2016 r. zostanie osiągnięty zysk. Czy zeszłoroczna (...)
str. 35
9.2.
Rozliczenie w księgach rachunkowych kolejnego roku zysku wypracowanego w roku ubiegłym
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółka z o.o. podzieliła zysk (wypracowany w roku ubiegłym) pomiędzy wspólników. Jakich zapisów należało w związku z tym dokonać w księgach (...)
str. 36
9.3.
Zaliczka na poczet dywidendy za 2016 r. wypłacona przez spółkę z o.o.
Przed zakończeniem bieżącego roku zarząd spółki zamierza wypłacić udziałowcom zaliczki na poczet dywidendy za 2016 r. Czy księgowanie dotyczące wypłat należy przeprowadzić jedynie na kontach (...)
str. 38
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.