Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 31 (930) z dnia 01.11.2016
Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Dodatek nr 29
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31
z dnia 01.11.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
1.
Bilansowa definicja materiałów i towarów
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości, składniki majątku nabyte: ? w celu zużycia na własne potrzeby stanowią MATERIAŁY ? w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym TOWARY (...)
str. 3
2.
Bieżąca wycena materiałów (towarów)
Zarówno materiały, jak i towary przyjmowane do magazynu ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia w: CENACH RZECZYWISTYCH, tzn.: ? zakupu (art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy (...)
str. 3
3.
Wybór metody ewidencji zapasów (materiałów i towarów)
Kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę (w tym materiałów i towarów), podejmuje decyzję o stosowaniu jednej z następujących metod prowadzenia kont (...)
str. 6
4.
Sposoby wyceny rozchodów zapasów
4.1.
Rozchód zapasu w przypadku stosowania ewidencji według cen zakupu (nabycia)
Rozchody zapasów (w praktyce najczęściej dotyczy to materiałów), które zostały przyjęte na magazyn według cen zakupu lub cen nabycia i są różne (w zależności od ceny danej dostawy), (...)
str. 8
4.2.
Rozchód zapasów wycenionych według stałej ceny ewidencyjnej
Ewidencjonowanie zapasów według stałych cen ewidencyjnych prowadzi do tego, że wartość ujętych w księgach rachunkowych towarów (materiałów) różni się od ich wartości w cenach zakupu lub nabycia. (...)
str. 8
5.
Materiały i towary poddane przerobowi obcemu
5.1.
Materiały przekazane do przerobu obcego
Przekazanie materiałów do przerobu obcego ma na celu głównie ich dostosowanie do potrzeb produkcji. Poddane przerobowi materiały nabierają nowych cech użytkowych niezbędnych do produkcji, przy (...)
str. 13
5.2.
Towary przekazane do przerobu obcego
Czynności mające na celu m.in. uszlachetnianie towarów określa się jako przerób handlowy. Towar przekazany do przerobu obcego można ująć w księgach rachunkowych na odrębnym koncie utworzonym (...)
str. 14
6.
Materiały i towary będące własnością obcej jednostki
Ustawa o rachunkowości nie definiuje pojęcia "zapasy obce". Jedynie w art. 26 ust. 2 ww. ustawy mowa jest o "znajdujących się w jednostce składnikach aktywów, (...)
str. 15
7.
Wycena materiałów i towarów na dzień bilansowy
Materiały i towary znajdujące się w magazynach jednostek podlegają obowiązkowi aktualizacji ich wartości. Składnik majątku, który nie spowoduje w przyszłości wpływu do jednostki korzyści ekonomicznych, nie powinien być (...)
str. 16
8.
Pytania i odpowiedzi - wybrane zagadnienia
8.1.
Zaliczka na zakup towaru dokonana na przełomie roku
W grudniu ub.r. dokonaliśmy zapłaty zaliczki/przedpłaty na poczet nabycia towaru. Sprzedawca fakturę zaliczkową wystawił na początku stycznia następnego roku. Jak zaksięgować dokonaną wpłatę oraz otrzymaną fakturę (...)
str. 18
8.2.
Dostawy niefakturowane przy uproszczonej gospodarce magazynowej
Nabywane materiały zaliczamy bezpośrednio w koszty, z uwzględnieniem korekty kosztów na koniec każdego miesiąca. Mamy jednak wątpliwości, jak należy postąpić, gdy faktura wystawiana jest dopiero na koniec (...)
str. 19
8.3.
Dokument potwierdzający przyjęcie towaru do magazynu
Przyjęliśmy zasadę, zgodnie z którą towary otrzymane bez faktury wprowadzamy do magazynu na podstawie dowodu WZ sprzedawcy. Czy zamiast dowodu WZ możemy wykorzystać dokument o nazwie "Specyfikacja (...)
str. 20
8.4.
Sprzedaż odpadów poprodukcyjnych
Sprzedajemy odpady poprodukcyjne firmie handlującej złomem z pominięciem magazynu. Sprzedaż udokumentowana jest fakturą. Ponieważ sporządzamy rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, mamy wątpliwość, jak księgować taką operację, (...)
str. 21
8.5.
Odpisywanie wartości zakupionych materiałów i towarów bezpośrednio w koszty a niezakończone usługi
Jednostka zakupione materiały i towary odnosi w koszty w dniu ich zakupu. Czy comiesięczną inwentaryzacją należy objąć również materiały wydane na potrzeby niezakończonych usług? Jednostki odpisujące w koszty wartość (...)
str. 22
8.6.
Zakupy finansowane ze środków wspólnika spółki osobowej
Jak ewidencjonować płatności za zakupione materiały i towary dokonywane z prywatnych środków wspólników spółki jawnej? W przypadku, gdy właściciele spółki jawnej nabywają materiały czy towary na potrzeby spółki (...)
str. 24
8.7.
Likwidacja zbędnych materiałów produkcyjnych
Jak zaksięgować utylizację, wykonaną przez obcy podmiot, materiałów produkcyjnych uznanych za nienadające się do wykorzystania? Zapasy, w tym materiały, które nieodwracalnie utraciły swoją wartość użytkową, czyli (...)
str. 24
8.8.
Towary ujmowane w cenach ewidencyjnych a ich wycena na dzień bilansowy
Towary przyjmujemy do magazynu w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży brutto. Jak należy ewidencjonować odchylenia oraz ustalać wartość zapasów na dzień bilansowy? Ewidencję towarów (...)
str. 25
8.9.
WNT a skonto wynikające z szybszej zapłaty zobowiązania
W ramach WNT nabywamy towary. Na otrzymywanych fakturach określona jest wartość skonta, o jakie będziemy mogli zmniejszyć cenę zakupu przy spełnieniu warunku dokonania płatności w ciągu 30 dni (...)
str. 26
8.10.
Inwentaryzacja materiałów/towarów za 2016 r. oraz jej rozliczenie
Jakie zasady dotyczą inwentaryzacji materiałów i towarów? Roczna inwentaryzacja towarów powinna być zakończona do 15 dnia następnego roku. Jednak w przypadku towarów przechowywanych w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją (...)
str. 27
8.11.
Zwrot towarów dokonany na początku kolejnego roku obrotowego
Jak korygować sprzedaż oraz koszt własny z tytułu sprzedaży towarów w przypadku zwrotu towarów otrzymanych w styczniu kolejnego roku? Na jakim koncie księgować otrzymane zwroty, czy w bilansie wykazuje (...)
str. 32
8.12.
Nabycie materiałów do produkcji objętych procedurą odwrotnego obciążenia
Zakupiliśmy wyroby stalowe (pręty i kształtowniki). Wykazane na fakturze pozycje nie zawierają VAT, gdyż zostały objęte procedurą VAT odwróconego. Jak księgować zakup i zużycie takich materiałów przy (...)
str. 34
8.13.
Zbycie towaru bez ewidencji przyjęcia do magazynu
W ramach uproszczeń transakcyjnych zdarza się, że dokonujemy sprzedaży od razu po zakupie towaru bez przyjmowania go na stan magazynowy. Jak ewidencjonować taką sprzedaż? W sytuacji, gdy (...)
str. 35
8.14.
Zużycie towarów na potrzeby reklamy
W naszej działalności zdarza się, że towar z magazynu przeznaczamy na próbki towarów, które są rozdawane klientom w ramach reklamy tego towaru. W jaki sposób ująć takie przekwalifikowanie w księgach (...)
str. 36
8.15.
Przecena towarów ewidencjonowanych według cen sprzedaży netto
Towary ewidencjonujemy według cen sprzedaży netto. Zamierzamy dokonać przeceny sprzedawanych towarów. Jak wpływa taka przecena na podatek dochodowy? Przecena towarów skutkuje jedynie dla celów bilansowych. (...)
str. 37
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.