Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 36 (935) z dnia 20.12.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Szanowni Państwo! Dziękuję wszystkim Czytelnikom Biuletynu Informacyjnego za współpracę w kończącym się, 2016 roku. Pragnę zapewnić, iż wzorem lat poprzednich dołożymy wszelkich starań, aby nasze czasopismo (...)
str. 4
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Od wyżywienia ponad limit diety należy pobrać podatek dochodowy - wyrok NSA
Ze zwolnienia od podatku dochodowego korzysta wyłącznie ta część otrzymanych przez pracownika świadczeń na pokrycie kosztów wyżywienia w podróży (bez względu na formę tego świadczenia), (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w ustawie o VAT uchwalone przez Sejm
W dniu 1 grudnia 2016 r. została uchwalona ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz (...)
str. 6
2.
Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży żywności
W Dzienniku Ustaw z 5 grudnia 2016 r., pod poz. 1961, opublikowano ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu (...)
str. 7
3.
Opublikowano ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawę ją wprowadzającą
W Dzienniku Ustaw z 2 grudnia 2016 r., pod poz. 1947, opublikowano ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ta (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wydatki świąteczne w firmie - zagadnienia podatkowe, składki ZUS i ewidencja księgowa
Z okazji świąt Bożego Narodzenia pracodawcy przekazują swoim pracownikom lub byłym pracownikom (emerytom) różnego rodzaju świadczenia, np. paczki świąteczne, bony, a w przypadku pracowników - (...)
str. 7
1.1.
Przychód u osoby otrzymującej świadczenie z okazji świąt
Zasadniczo świadczenia, jakie pracownik uzyskuje od pracodawcy, w tym z okazji świąt, stanowią dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy. Przychodem pracownika będzie również wartość (...)
str. 8
1.2.
Oskładkowanie świadczeń przekazanych pracownikom (członkom ich rodzin) z okazji świąt
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania (...)
str. 10
1.3.
Przekazanie pracownikom świadczeń świątecznych a VAT należny
Skutki w VAT przekazania pracownikom świadczeń z okazji świąt uzależnione są m.in. od źródła finansowania tych świadczeń. Świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS Jeżeli świadczenia świąteczne (...)
str. 11
1.4.
Wydatki na święta w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
Zasadniczo do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały (...)
str. 12
1.5.
Ewidencja księgowa wydatków świątecznych
Wydatki ponoszone na rzecz pracowników z okazji świąt ujmowane są w księgach rachunkowych pracodawcy w zależności od tego, z jakiego źródła zostały one sfinansowane. Paczki (...)
str. 12
2.
Wydatki na media - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Normą jest, że podmioty gospodarcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponoszą wydatki na media (np. prąd, gaz, wodę, ogrzewanie). W którym momencie mogą one odliczać (...)
str. 13
2.1.
Prawo do odliczenia VAT od mediów
Podatnicy mogą odliczać VAT od nabywanych mediów na zasadach ogólnych. Mogą oni zatem odliczyć VAT w takim zakresie, w jakim te media będą wykorzystywane do (...)
str. 13
2.2.
Ujęcie wydatków na media w kosztach uzyskania przychodów
Wydatki na media, wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Celem ich poniesienia jest bowiem osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo (...)
str. 14
2.3.
Ewidencja księgowa kosztów mediów
Wydatki na media obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki. Są one ujmowane w księgach rachunkowych jednostki z uwzględnieniem zasady memoriału (wyrażonej w art. 6 ust. 1 (...)
str. 15
IV.
PODATEK VAT
1.
Stawka VAT dla WDT a wykazanie transakcji w informacji podsumowującej - wyrok WSA
W informacji podsumowującej wykazuje się tylko taką wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 0%. (wyrok WSA we Wrocławiu z 30 sierpnia (...)
str. 16
2.
Przedwczesne wystawienie faktury - skutki w VAT
Co do zasady, fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru (wykonano usługę) lub otrzymano całość (...)
str. 18
3.
Sankcje w VAT od 2017 r.
W dniu 1 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W zmienionej ustawie (...)
str. 20
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Błędne zaprogramowanie kasy - korekta VAT
Serwisant błędnie wprowadził w kasie fiskalnej stawkę VAT na świadczone usługi w wysokości 23% zamiast 8%. Nie zauważyłem tego przez kilka miesięcy. Czy mogę dokonać (...)
str. 23
4.2.
Odliczanie VAT od wynajmu przyczepy samochodowej
Czy mam prawo odliczyć cały VAT z tytułu wynajmu przyczepy samochodowej? Będę nią przewoził towar do klientów przy użyciu samochodu osobowego wykorzystywanego do celów mieszanych (...)
str. 24
4.3.
Wybudowanie magazynu na obcym gruncie - zwrot nakładów a VAT
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dzierżawię grunt. Za zgodą właściciela gruntu, wybudowałem na nim magazyn. Zgodnie z umową, po zakończeniu umowy dzierżawy przysługuje mi zwrot (...)
str. 25
4.4.
Najem prywatny u podatnika prowadzącego inną działalność gospodarczą a VAT
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Zamierza on dodatkowo wynajmować prywatną nieruchomość (w ramach tzw. najmu prywatnego). Czy obrót z tytułu (...)
str. 27
5.
Stawki podatku akcyzowego dla oleju opałowego zgodne z Konstytucją RP - wyrok Trybunału Konstytucyjnego
Obowiązek uzyskania przez sprzedającego - w przypadku korzystania z obniżonej stawki akcyzy - oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe, który umożliwia identyfikację nabywcy, (...)
str. 29
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w celu ich umorzenia a koszty uzyskania przychodów - wyrok NSA
Odsetki od kredytu, zaciągniętego na wypłatę wynagrodzenia za akcje nabyte w celu ich umorzenia, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w spółce. Nie są to bowiem (...)
str. 30
2.
Stosowanie w 2017 r. 15% stawki CIT (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Czy jak założę w tym roku spółkę z o.o. (przez internet) z pierwszym rokiem obrotowym kończącym się w dniu 31.12.2017 r., to czy za 2017 (...)
str. 32
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Usługi pośrednictwa handlowego świadczone przez kontrahenta zagranicznego a podatek u źródła
Spółka z o.o. podpisała z zagraniczną spółką umowę na świadczenie usług pośrednictwa handlowego (zagraniczna spółka nie ma zakładu w Polsce). Usługa ta została wykonana w (...)
str. 33
3.2.
Przedawnienie należności po zaliczeniu jej wartości do kosztów uzyskania przychodów
Spółka z o.o. posiadała należność z tytułu sprzedaży towarów, którą odpisała jako nieściągalną. Nieściągalność tej należności została odpowiednio udokumentowana, w związku z czym wartość tej (...)
str. 35
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Podróże zleceniobiorcy a zwolnienie z podatku - wyrok WSA
Dla potrzeb zwolnienia z PIT dodatków z tytułu podróży wypłacanych zleceniobiorcom nie ma znaczenia jakim sformułowaniem posłużono się w umowie cywilnoprawnej (dodatek zamiast dieta czy ryczałt). Istotne jest (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Podatek od nieruchomości w PKPiR spółki cywilnej
Jak powinien być ujmowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR) podatek od nieruchomości w spółce cywilnej? Podatek od nieruchomości wykazuje się w PKPiR w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" pod (...)
str. 38
2.2.
Prowadzenie własnej działalności i udziały w spółce komandytowej - sposób opodatkowania przychodów
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą, z której opłacam podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zamierzam oprócz tego przystąpić do spółki komandytowej. Czy w związku (...)
str. 39
2.3.
Nadpłacone wynagrodzenie chorobowe dla byłego pracownika
Jaką informację byłemu pracownikowi należy wysłać w przypadku nadpłaconego w roku ubiegłym wynagrodzenia chorobowego, które zostało skorygowane w wyniku kontroli ZUS? Jak były pracownik powinien (...)
str. 40
2.4.
Zwrot do urzędu pracy refundacji wynagrodzeń - podatki i ewidencja księgowa
W 2016 r. otrzymaliśmy z urzędu pracy refundację wynagrodzeń dla bezrobotnego do 30 roku życia. W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z tą osobą jesteśmy zobowiązani zwrócić otrzymaną pomoc. Zwrotu dokonaliśmy (...)
str. 43
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie zaniechanej inwestycji - interpretacja organu podatkowego
Nakłady poniesione na inwestycję mogą zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów w momencie podjęcia decyzji o zaniechaniu i likwidacji inwestycji. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej (...)
str. 45
2.
Wymiana części peryferyjnych nie zawsze powoduje ulepszenie środka trwałego
W bieżącym roku do kilku zestawów komputerowych zakupiliśmy części peryferyjne o jednostkowych wartościach nieprzekraczających 3.500 zł. Jednak suma tych wartości w stosunku do jednego środka (...)
str. 46
3.
Budynek wybudowany na cudzym gruncie - amortyzacja oraz rozliczenie sprzedaży
1) Jednostka prowadzi działalność w obiekcie wybudowanym na obcym gruncie. Czy można amortyzować taką nieruchomość? Jeśli tak, to jaką stawką amortyzacyjną? Nieruchomość wybudowana na cudzym (...)
str. 47
4.
Różnice kursowe a wartość początkowa środka trwałego
Budujemy halę produkcyjną. Część prac finansowana jest ze środków pochodzących z zagranicznej pożyczki. Czy różnice kursowe powstałe przy wycenie bilansowej pożyczki powinny zwiększyć wartość początkową (...)
str. 48
VIII.
PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY
1.
Pomagamy ustalić status przedsiębiorcy na potrzeby JPK
Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to nowy - wskazany w Ordynacji podatkowej - tryb przekazywania danych księgowych przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego. (...)
str. 50
2.
Wykreślenie z CEIDG indywidualnego przedsiębiorcy przekształconego w spółkę z o.o.
Według art. 5841 § 1 K.s.h. przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie z tego przepisu wynika, (...)
str. 53
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Przeciętne wynagrodzenie ma wpływ na limity podstaw wymiaru składek ZUS w 2017 r.
Z rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk sejmowy nr 881) wynika, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2017 r. (...)
str. 54
2.
Bez zmian w stopach procentowych składek ZUS w 2017 r.
Od 1 stycznia 2017 r. nie ulegną zmianie stopy procentowe zarówno składek na ubezpieczenia społeczne, jak i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z rządowym projektem (...)
str. 56
3.
Dowody do wypłaty wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego
Zakres informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków lub ich wysokość oraz dokumenty niezbędne do ich przyznania i wypłaty określają przepisy rozporządzenia Ministra (...)
str. 57
X.
PRAWO PRACY
1.
Dokonanie na koniec roku korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Pracodawca tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Fundusz). W ciągu roku zmieniał się stan zatrudnienia, gdyż zatrudniano nowych pracowników. Szczególnie dużo osób przyjęto w lipcu 2016 (...)
str. 59
2.
Zwrot kosztów noclegu kierowcy - wyrok Trybunału Konstytucyjnego
Jesteśmy firmą w branży transportowej i zatrudniamy kierowców m.in. w transporcie międzynarodowym. Ostatnio zapadł ważny dla nas wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przepisy o wypłacie ryczałtów noclegowych dla (...)
str. 61
3.
Adnotacja o urlopie bezpłatnym w treści świadectwa pracy
W trakcie zatrudnienia udzieliliśmy pracownikowi urlopu bezpłatnego na jego wniosek (na podstawie art. 174 § 1 K.p.). Czy należy ten urlop potraktować jako okres nieskładkowy (...)
str. 62
4.
Ryczałt na jazdy lokalne, gdy pracownik korzysta z samochodu zastępczego
Pracownik pobierający ryczałt na jazdy lokalne miał wypadek, w związku z czym przez około półtora miesiąca nie będzie dysponował samochodem, na który ryczałt ten został (...)
str. 64
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Określanie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r. - przewidywana zmiana przepisów
Jakie przychody należy uwzględnić przy ustalaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych od stycznia 2017 r.? Przy ustaleniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych podatnicy podatku dochodowego od osób (...)
str. 65
2.
Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro, małych i pozostałych
Jednostki posiadające status jednostek mikro oraz jednostek małych mogą sporządzać sprawozdanie finansowe w wersji uproszczonej przewidzianej odpowiednio w załączniku nr 4 (jednostki mikro) i nr 5 (jednostki małe) ustawy (...)
str. 66
3.
Od 2016 r. obowiązują wyłącznie nowe wzory sprawozdań finansowych
Czy w przypadku sprawozdań finansowych za 2016 r. należy stosować nowe wzory sprawozdań finansowych określone w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, czy można (...)
str. 68
4.
Odpisanie w koszty nieprzydatnych zapasów towarów
W jednostce stwierdzono uszkodzone towary, nienadające się do zbycia. Czy możemy je odnieść bezpośrednio w koszty? Towary, które całkowicie utraciły wartość, podlegają odpisaniu w pozostałe (...)
str. 69
5.
Umorzenie należności a rozwiązanie odpisu aktualizującego
Posiadamy kilka przeterminowanych należności objętych odpisem aktualizującym. Ponieważ szanse na ich odzyskanie są równe zeru, zastanawiamy się nad ich umorzeniem. Jak zaewidencjonować takie zdarzenie i (...)
str. 71
6.
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. ze środków własnych - skutki u udziałowca
Jesteśmy spółką z o.o. i posiadamy udziały w innej spółce z o.o. Ta inna spółka dokonała podwyższenia swojego kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych na kapitale (...)
str. 72
7.
Termin dokonania inwentaryzacji metodą weryfikacji
Czy przeprowadzenie inwentaryzacji metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacją wartości objętych nią składników może nastąpić w ostatnim kwartale roku do 15 (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.