Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 19 (918) z dnia 01.07.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 19 (918) z dnia 01.07.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zmiana stanowiska Ministra Finansów w sprawie stosowania JPK przez nieprzedsiębiorców - interpretacja ogólna
Do podmiotów prowadzących księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy, stosuje się takie same terminy przekazywania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (...)
str. 4
2.
Pierwsze zmiany w prowadzeniu ewidencji VAT - już od 1 stycznia 2017 r.
Na mocy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846), zostały wprowadzone zmiany m.in. w ustawie o VAT (patrz: (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Więcej przedsiębiorców na podatkowej księdze i inne przewidywane ułatwienia
Wiele ułatwień dla firm, głównie mikro-, małych i średnich, przewiduje pierwszy pakiet proprzedsiębiorczy, który jest opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju (www.mr.gov.pl). Przewiduje on m.in. podniesienie (...)
str. 5
2.
Zaniechanie poboru podatku dochodowego z tytułu umów offsetowych
W Dzienniku Ustaw z 13 czerwca 2016 r., pod poz. 838, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 6
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zakup paliwa za pomocą karty paliwowej - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
W praktyce nie należy do rzadkości, że podmioty gospodarcze dokonują w danym miesiącu zakupu paliwa, płacąc za nie kartami paliwowymi. Wystawcą tych kart nie zawsze jest koncern (...)
str. 7
1.1.
Odliczenie VAT z faktury zbiorczej
Prawo do odliczenia VAT Jeżeli pojazd samochodowy, do którego nabyto paliwo, jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, to zasadniczo podatnik ma prawo do odliczenia VAT (...)
str. 7
1.2.
Wydatki na paliwo a koszty uzyskania przychodów u podatnika PIT
Firma transportowa, która ponosi wydatki na zakup paliwa do samochodów wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zasadniczo może wydatki te zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. (...)
str. 9
2.
Usługi świadczone przez biura rachunkowe - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Usługi świadczone przez biura rachunkowe polegają głównie na księgowaniu dokumentów, prowadzeniu ksiąg rachunkowych czy podatkowej księgi przychodów i rozchodów, sporządzaniu deklaracji podatkowych, a także w pewnym zakresie na (...)
str. 11
2.1.
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
W przypadku usług obowiązek podatkowy w VAT powstaje generalnie z chwilą ich wykonania. Od zasady tej są jednak wyjątki. Przykładowo, w przypadku świadczenia usług w zakresie stałej obsługi prawnej i biurowej, (...)
str. 11
2.2.
Moment powstania przychodu z tytułu usług księgowych
W ustawach o podatku dochodowym nie odniesiono się w sposób szczególny do momentu ustalania przychodu z tytułu usług świadczonych przez biuro rachunkowe. Stosuje się tu zatem zasady ogólne. Przychód (...)
str. 14
2.3.
Ujęcie usługi księgowej w księgach rachunkowych biura rachunkowego
W ustawie o rachunkowości nie określono, w którym momencie powstaje przychód z tytułu świadczonych usług (odniesiono się tylko, w art. 34a tej ustawy, do momentu wykazania przychodu z tytułu niezakończonej usługi objętej (...)
str. 15
IV.
PODATEK VAT
1.
Wybrane interpretacje indywidualne dotyczące VAT
1.1.
Czy można żądać wystawienia faktury z tytułu korzystania ze strefy płatnego parkowania?
Opłata za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobierana przez jednostkę organizacyjną gminy jest świadczeniem o charakterze publicznoprawnym. W związku z tym (...)
str. 16
1.2.
Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej a zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej
Jeżeli spółka z o.o., która powstała w wyniku przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej, będzie wykorzystywała kasy fiskalne użytkowane wcześniej przez tę osobę fizyczną, to nie (...)
str. 18
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Jaki adres podawać na fakturach - głównego miejsca prowadzenia działalności, czy adres dostawy towaru?
Osoba fizyczna (czynny podatnik VAT) prowadzi trzy sklepy w tej samej branży. Czy na fakturach zakupu powinien znajdować się adres sklepu, do którego dostarczany jest (...)
str. 20
2.2 .
Obciążenie klienta za przestoje w wykonywaniu usługi a VAT
Prowadzę firmę transportową. Niejednokrotnie dochodzi do opóźnień załadunku/rozładunku z winy klienta zlecającego transport i przestoju środków transportu. Ponieważ ponoszę z tego tytułu szkodę z tytułu utraconych zysków, pobieram od (...)
str. 22
2.3.
Refakturowanie kosztów na kontrahenta zagranicznego
1) Nabyliśmy usługę międzynarodowego transportu towarów (opodatkowaną stawką 0%). Usługa była wykonana w marcu br., a fakturę dokumentującą jej wykonanie otrzymaliśmy w kwietniu br. Koszt tej usługi będziemy (...)
str. 23
2.4.
Przemieszczenie towaru z innego kraju UE w ramach przejęcia długu
Uczestniczymy w trójstronnej umowie o przejęcie długu, gdzie A jest firmą spoza UE (wierzyciel), B jest firmą z Łotwy (dłużnik), a C jest polską sp. z o.o. Spółka C przejęła dług (...)
str. 25
2.5.
Wymagane dokumenty do zastosowania stawki VAT 0% w transporcie międzynarodowym towarów importowanych
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na zlecenie polskiego spedytora (czynnego podatnika VAT) świadczę usługi międzynarodowego transportu towarów. Transport towarów odbywa się na trasie Rosja (miejsce załadunku) (...)
str. 26
3.
Miejsce złożenia deklaracji VAT po zmianie siedziby (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl
Spółka cywilna 1 czerwca 2016 r. zmieniła adres siedziby. Spowodowało to zmianę właściwości urzędu skarbowego. Czy deklarację VAT-7 za maj br. powinna była złożyć do "starego", (...)
str. 27
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Skuteczna zmiana roku podatkowego może nastąpić dopiero po wpisaniu jej do KRS - interpretacja organu podatkowego
Zmiana roku podatkowego (obrotowego) jest skuteczna dopiero w dniu wpisania zmiany umowy spółki w tym zakresie do KRS. Przed tą datą zmiana roku podatkowego (obrotowego) nie wywołuje (...)
str. 28
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Okres trwania umowy leasingu warunkujący uznanie jej za leasing operacyjny dla celów podatkowych
Spółka z o.o. zamierza wziąć w leasing nieruchomość - halę magazynową (środek trwały leasingodawcy), którą będzie wykorzystywała na potrzeby prowadzonej działalności. Na jaki okres należy zawrzeć umowę (...)
str. 29
2.2.
Nabycie karty zakupowej po cenie niższej od jej wartości płatniczej a przychód podatkowy
Spółka z o.o. kupiła od kontrahenta karty zakupowe, które będą realizowane we wskazanym przez niego sklepie. Cena zapłacona za te karty była znacznie niższa od ich (...)
str. 31
2.3.
Odsetki od pożyczki w walucie obcej
Zagraniczny udziałowiec spółki z o.o. (będący osobą prawną) udzielił spółce pożyczki w wysokości 50.000 euro oprocentowanej 2% w skali roku. Pożyczka wraz z odsetkami ma (...)
str. 33
2.4.
Wymagane informacje podatkowe w przypadku umowy leasingowej zawartej z zagranicznym podmiotem
Czy zawierając umowę leasingu operacyjnego na samochód z kontrahentem X (niemiecka firma z oddziałem w Polsce), mam obowiązek złożyć do urzędu skarbowego ORD-U i IFT-2/R oraz CIT-10Z? Firma leasingowa (...)
str. 35
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Opodatkowanie wynajmu domków letniskowych - wyrok WSA
Przychody z wynajmu domku letniskowego mogą być opodatkowane ryczałtem w wysokości 8,5% albo w ramach prowadzonej działalności - jeśli okoliczności wynajmu wypełniają definicję pozarolniczej działalności gospodarczej. (wyrok WSA (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Różnice kursowe, gdy zapłatę otrzymano przed wystawieniem faktury
Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Otrzymałam na konto walutowe od kontrahenta zagranicznego zapłatę w euro przed wystawieniem faktury. Czy w takiej (...)
str. 38
2.2.
Wynagrodzenie za pracę dziecka wspólnika a koszty uzyskania przychodów
Spółka jawna (dwóch wspólników) prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną zatrudni córkę wspólnika na umowę o pracę. Czy koszty związane z tym zatrudnieniem będą stanowiły koszty (...)
str. 40
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Przychody z wynajmu pokoi gościnnych
Posiadam dom na wsi, który zamierzam wynajmować w sezonie letnim. Jakie warunku należy spełnić, by przychody z tego tytułu były zwolnione z podatku dochodowego? Jeśli przychody te nie (...)
str. 43
3.2.
Zatrudnienie niani
Do opieki nad dziećmi chcemy zatrudnić nianię. Czy w związku z tym powinniśmy płacić zaliczkę na podatek dochodowy od jej wynagrodzenia? Nie. Rodzic zatrudniający nianię nie pełni (...)
str. 44
3.3.
Zakup owoców i warzyw od rolnika
Prowadzę działalność gospodarczą (gastronomiczną, handlową). Kupuję od rolników owoce i warzywa. Niestety nie wystawiają oni żadnych rachunków. Czy takie zakupy mogę wpisywać do podatkowej księgi przychodów (...)
str. 45
3.4.
Wypłata z umowy zlecenia kwoty poniżej 200 zł
Zawarliśmy umowę zlecenia, w której wynagrodzenie określono na kwotę 500 zł. Jednak zleceniobiorca wykonał umowę tylko częściowo i w związku z tym otrzymał kwotę poniżej 200 zł. Czy w tej sytuacji powinniśmy (...)
str. 45
3.5.
Nadpłata w walucie obcej a różnice kursowe
Kontrahent zagraniczny pomyłkowo nadpłacił należność w kwocie 600 euro. Kwota ta została niezwłocznie zwrócona. Czy w związku z tym powinnam rozliczyć różnice kursowe? Zasady powstawania różnic kursowych uregulowane są (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Skutki zakupu kradzionego pojazdu - interpretacja organu podatkowego
Nabycie kradzionego samochodu nie daje prawa do naliczania od jego wartości początkowej odpisów amortyzacyjnych. W związku z tym podatnik musi dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych ze skutkiem wstecznym. (...)
str. 46
2.
Ustalenie wartości początkowej nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny
Podatnik w 1989 r. otrzymał w ramach darowizny nieruchomość gruntową wraz z zabudowaniami, co zostało potwierdzone aktem notarialnym. Obecnie zamierza wykorzystywać część pomieszczeń budynku mieszkalnego na cele biurowe. Jak (...)
str. 48
3.
Zmiana statusu własności środka trwałego
Dokonaliśmy podziału geodezyjnego gruntu stanowiącego dotychczas z innym podmiotem współwłasność. W wyniku podziału powstały dwie wyodrębnione działki. W jaki sposób wykazać zmianę stanu prawnego nieruchomości w ewidencji księgowej środków (...)
str. 50
4.
Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego przez nabywcę produktów
Podmiot będzie nabywcą wytwarzanych przez spółkę produktów. W związku z tym zamierza wyłożyć środki na sfinansowanie maszyny służącej do ich produkcji. Następnie przez określony umową czas będzie (...)
str. 51
VIII.
PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY
1.1.
Ewidencje VAT w formie JPK - właściwy organ
Jestem tzw. dużym przedsiębiorcą. Od kiedy i do kogo mam przesyłać ewidencje VAT w formie JPK? Informacje o ewidencji VAT, w formie JPK, należy przesyłać Ministrowi Finansów. Obowiązek ten (...)
str. 52
1.2.
Jakich okresów rozliczeniowych dotyczy JPK na żądanie organu?
Jestem przedsiębiorcą, zatrudniam powyżej 250 pracowników i prowadzę księgi przy użyciu programów komputerowych. Od 1 lipca 2016 r. obowiązują mnie przepisy dotyczące JPK. Czy organ podatkowy może (...)
str. 53
2.
Stosowanie przepisów o odsetkach i terminach zapłaty
Gruntowne zmiany w zakresie odsetek obowiązujące od początku 2016 r. w dalszym ciągu powodują wiele problemów praktycznych, zwłaszcza w sytuacji, gdy umowy z kontrahentami zawarte zostały przed wejściem w życie nowych (...)
str. 53
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Jak zgłosić zleceniobiorcę do dobrowolnych ubezpieczeń w ZUS?
Osoba wykonująca w mojej firmie umowę zlecenia z tytułu jej wykonywania podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obecnie wystąpiła z wnioskiem o zgłoszenie jej do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Na jakim formularzu (...)
str. 55
2.
Ubezpieczenia w ZUS zleceniobiorcy - studenta zagranicznej uczelni - interpretacja ZUS
Gdy polski zleceniodawca, posiadający na terytorium Polski swą siedzibę, zawiera umowę zlecenia z osobą w wieku do 26 lat, która jest obywatelem Francji studiującym na (...)
str. 56
3.
Świadczenia chorobowe dla pracownicy w ciąży mogą być niższe od wynagrodzenia za pracę
Pracownica jest niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży. Z tego tytułu wypłacamy jej wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru. Obliczona wysokość tego świadczenia (...)
str. 57
X.
PRAWO PRACY
1.
Rekompensowanie nadgodzin dobowych i pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
1) Pracownik pełnoetatowy zatrudniony jest w normach podstawowych, od poniedziałku do piątku po 8 godzin. Sobota jest w firmie dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Okres (...)
str. 58
2.
Zajęcie komornicze pensji wypłaconej żonie zmarłego pracownika
Wynagrodzenie zmarłego pracownika było objęte zajęciem komorniczym z tytułu niespłaconego kredytu bankowego. Czy z wynagrodzenia, którego nie zdążyliśmy wypłacić przed śmiercią pracownika i które wypłacone zostanie jego żonie, (...)
str. 60
3.
Nadal można zatrudniać na zastępstwo nieobecnego pracownika
Z informacji uzyskanej od pracownika wynika, że będzie on przebywał na kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim. Na podstawie jakiej umowy zatrudnić osobę zastępującą wspomnianego pracownika, skoro w roku bieżącym (...)
str. 61
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Data operacji gospodarczej i data zapisu księgowego na przykładzie umowy ubezpieczenia
Zawarliśmy umowę ubezpieczenia dnia 30.11.2015 r. Polisa wystawiona w tym dniu obejmuje okres od 2.12.2015 r. do 1.12.2018 r. Jaka będzie w tej sytuacji data operacji gospodarczej? W którym okresie i pod (...)
str. 62
2.
Koszty zastępstwa procesowego w księgach rachunkowych
Jeden z kontrahentów jednostki odmówił zapłaty za wykonaną na jego rzecz usługę. Jednostka skierowała sprawę na drogę sądową. Kancelaria prawna prowadząca tę sprawę obciążyła jednostkę kosztami (...)
str. 64
3.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego umorzonego w 100% w prawo własności
Spółka z o.o. posiadająca prawo użytkowania wieczystego gruntu złożyła wniosek do urzędu gminy o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W czerwcu br. spółka otrzymała decyzję o przekształceniu i w tym (...)
str. 67
4.
Przekształcenie firmy osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Firma osoby fizycznej (prowadząca księgi rachunkowe i obligatoryjnie badająca swoje sprawozdania finansowe) zamierza w tym roku przekształcić się w jednoosobową spółkę z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej. Czy w bilansie i rachunku (...)
str. 70
5.
Błąd w księgach rachunkowych 2015 r. wykryty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Nasza spółka zakupiła w 2015 r. urządzenie niezbędne do produkcji zleconej przez kontrahenta. Zgodnie z umową, urządzenie to zostało sprzedane kontrahentowi w grudniu 2015 r., lecz pozostało w naszej jednostce. W wyniku (...)
str. 72
6.
Księgowanie faktury z odwrotnym obciążeniem
Otrzymaliśmy fakturę z odwrotnym obciążeniem na zakup materiałów. Podlega ona zaksięgowaniu w koszty w miesiącu otrzymania. Jak taką fakturę oraz należny i naliczony VAT ująć w księgach rachunkowych? W przypadku nabycia (...)
str. 73
7.
Przejście na pełną księgowość a całkowite umorzenie środków trwałych
W najbliższym czasie jednostka zmieni formę księgowości z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe. W ewidencji środków trwałych posiadamy urządzenia o dość istotnej (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.