Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 7 (906) z dnia 01.03.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 7 (906) z dnia 01.03.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Błąd formalny faktury umożliwia odliczenie VAT pomimo braku dokumentu korygującego - wyrok NSA
Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zawierającej błędną nazwę nabywcy, w terminach przewidzianych w ustawie o VAT (jeżeli faktura ta odzwierciedla rzeczywistą (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zwolnienie z PIT jednorazowego dodatku pieniężnego dla niektórych emerytów i rencistów
W Dzienniku Ustaw z 16 lutego 2016 r., pod poz. 188, opublikowano ustawę z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych (...)
str. 5
2.
Świadczenie wychowawcze (500+) zwolnione z PIT
W Dzienniku Ustaw z 17 lutego 2016 r., pod poz. 195, opublikowano ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (...)
str. 5
3.
Określono wzór deklaracji na tzw. podatek bankowy
W Dzienniku Ustaw z 17 lutego 2016 r., pod poz. 193, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru (...)
str. 6
4.
Więcej zwolnień z PIT dla osób bezrobotnych
W Dzienniku Ustaw z 17 lutego 2016 r., pod poz. 194, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 6
5.
Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie PKPiR
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt z 8 lutego br. wprowadzający zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie podatkowej księgi przychodów i (...)
str. 7
6.
Działania na rzecz walki z oszustwami podatkowymi - projekt ustawy
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej i kontroli skarbowej (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Sprzedaż (nieodpłatne wydanie) vouchera i jego realizacja
W praktyce podmioty gospodarcze, w ramach programu lojalnościowego, dokonują sprzedaży usług, za które klienci "płacą" w całości lub w części voucherami, nabytymi uprzednio od tych (...)
str. 8
1.1.
Wydanie vouchera a obowiązek wykazania VAT należnego
Samo wydanie voucherów nie jest ani dostawą towarów, ani świadczeniem usług, zatem czynność ich wydania jest neutralna na gruncie VAT. W sytuacji, gdy w momencie (...)
str. 8
1.2.
Rozliczenie sprzedaży/nieodpłatnego wydania vouchera na gruncie podatku dochodowego
Samo wydanie klientom vouchera nie powoduje powstania przychodu podatkowego. Również otrzymanie zapłaty za voucher (za który klient płaci mniej niż wartość tego vouchera) nie stanowi (...)
str. 9
1.3.
Sprzedaż usługi opłaconej voucherem - ujęcie rachunkowe
Wydanie voucherów, zarówno w ramach ich sprzedaży, jak i nieodpłatnie, nie powoduje na gruncie ustawy o rachunkowości przychodu. Przychód powstanie generalnie w momencie wykonania usługi, (...)
str. 10
2.
Wydatki na zawody sportowe ponoszone przez pracodawcę
Pracodawcy niekiedy ponoszą różnego rodzaju wydatki związane z aktywnością sportową pracowników. Bywa tak, że pracodawca pokrywa swoim pracownikom, ze środków obrotowych, koszty wyjazdów na zawody (...)
str. 13
2.1.
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych na udział pracowników w zawodach sportowych
Wydatki ponoszone przez pracodawcę w związku z udziałem pracowników w zawodach sportowych podlegają kwalifikowaniu do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy na zasadach ogólnych. To oznacza, że (...)
str. 13
2.2.
Czy pracownik biorący udział w zawodach uzyskuje przychód?
Do kwestii powstania przychodu z tytułu udziału pracownika w zawodach sportowych, finansowanego przez pracodawcę odniósł się Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 13 lipca 2015 (...)
str. 14
2.3.
Udział pracownika w zawodach a prawo do odliczenia VAT
Podatnicy (tu: pracodawcy) odliczają VAT od wydatków ponoszonych w związku z udziałem pracowników w zawodach sportowych w oparciu o zasady ogólne, zawarte w art. 86 (...)
str. 16
2.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na udział pracownika w zawodach sportowych
Dla celów bilansowych wydatki, ponoszone przez pracodawcę w związku z udziałem pracowników w zawodach sportowych, gdy pracownicy są w zamian zobowiązani do reklamy pracodawcy, ujmowane (...)
str. 16
3.
Podatkowe i bilansowe rozliczenie zaliczki dla komornika w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów
Dochodzenie zapłaty zasądzonej należności, jeśli dłużnik nadal jej nie reguluje, wiąże się z przekazaniem jej na drogę postępowania egzekucyjnego i ponoszeniem wydatków na opłaty komornicze. (...)
str. 16
3.1.
Zaliczka na wydatki gotówkowe a VAT
Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 9 czerwca 2015 r., nr PT1.050.1.2015.LJU.19, czynności wykonywane przez komorników sądowych za wynagrodzeniem są opodatkowane VAT na zasadach (...)
str. 17
3.2.
Moment zaliczenia wpłaconej zaliczki do kosztów uzyskania przychodów
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi przesłanej w dniu 1 lutego br. na pytanie naszego Wydawnictwa odnośnie momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów zaliczki na wydatki gotówkowe (...)
str. 18
3.3.
Bilansowe ujęcie zaliczek płaconych dla komornika
Także i dla celów bilansowych, w celu wyjaśnienia wątpliwości, wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska, w którym momencie zaliczki płacone dla komornika ująć w (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia zasady rozliczania VAT z zastosowaniem tzw. prewspółczynnika
Na stronie Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) zamieszczono obszerną broszurę pt. "Zasady odliczania podatku od towarów i usług przez podatników prowadzących działalność o charakterze mieszanym, z uwzględnieniem (...)
str. 19
2.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży z automatu
W przypadku sprzedaży towarów z automatu na żetony, obowiązek podatkowy powstaje w momencie zakupu żetonu, a nie w chwili jego wykorzystania. (wyrok WSA w Lublinie (...)
str. 19
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wydłużenie okresu trwania umowy leasingu a zachowanie prawa do korzystania z tzw. praw nabytych
Na podstawie umowy leasingu użytkujemy samochód z kratką. Od rat leasingowych odliczamy cały VAT (w ramach tzw. praw nabytych - są spełnione ustawowe warunki). Zamierzamy (...)
str. 21
3.2.
Zwrot ulgi na zakup kasy rejestrującej w deklaracji VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W 2015 r. skorzystałem z ulgi na zakup kasy rejestrującej. Ponieważ w 2016 r. likwiduję działalność gospodarczą, utracę prawo do tej (...)
str. 22
3.3.
Jak opodatkować premie pieniężne otrzymywane od kontrahenta zagranicznego?
Nasza firma uczestniczy w programie lojalnościowym i za dokonywanie zakupów u określonych podmiotów uzyskujemy premię pieniężną. Z tego tytułu co miesiąc wystawiamy podatnikowi spoza UE (...)
str. 24
3.4.
Stawka VAT na wynajem rusztowań dla podatnika wykonującego usługę na budynku mieszkalnym
Zamierzam wynająć rusztowanie kontrahentowi, który wykonuje termomodernizację budynku mieszkalnego. Czy świadczona przeze mnie usługa będzie stanowiła usługę kompleksową z usługą termomodernizacji i będzie podlegała opodatkowaniu (...)
str. 25
3.5.
Przekazanie uczestnikom szkolenia materiałów na płycie CD a kasa fiskalna
Prowadzimy szkolenia z zakresu biznesu i psychologii. W ramach tych szkoleń uczestnicy otrzymują płyty CD z elementami technik psychologicznych. Czy możemy korzystać ze zwolnienia z (...)
str. 27
4.
Stawka VAT dla usług pośrednictwa związanych z usługami międzynarodowego transportu osób - interpretacja indywidualna Ministra Finansów
Jeżeli podatnik świadczy usługi pośrednictwa (np. w sprzedaży biletów lotniczych i promowych) na przewóz osób na trasach międzynarodowych, to stawka podatku VAT dla takich usług (...)
str. 28
5.
Sprzedaż niewykorzystanego biletu lotniczego a VAT - wyrok TSUE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 23 grudnia 2015 r., w sprawach połączonych C-250/14 i C-289/14 odniósł się do opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (...)
str. 29
6.
Nie będzie zmiany stawki VAT na usługi nauki języka obcego
Obecnie usługi nauczania języków obcych (oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane) są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. (...)
str. 29
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Koszty pomocy prawnej zwrócone pracownikom dochodzącym swoich praw od pracodawcy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów - wyrok NSA
Dokonany na podstawie wyroku sądowego lub ugody zwrot pracownikom wydatków na koszty pomocy prawnej (tj. m.in. koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego), poniesionych przez pracowników w (...)
str. 30
2.
Ustalanie wartości zadłużenia na potrzeby cienkiej kapitalizacji
Kwotę zadłużenia na potrzeby cienkiej kapitalizacji określa się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek. W sytuacji, gdy spłata kapitału pożyczek następuje (...)
str. 31
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wydatków na badanie rocznego sprawozdania finansowego za poprzedni rok
W 2016 r. zostanie zbadane sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2015 r. Czy koszty tego badania spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2015 (...)
str. 32
3.2.
Niepodlegający odliczeniu VAT naliczony od wydatków na reprezentację a koszty uzyskania przychodów
Spółka poniosła wydatki m.in. na zakup usług noclegowych i gastronomicznych dla kontrahentów, które zaliczyła do wydatków na reprezentację. Czy niepodlegający odliczeniu VAT naliczony od tych (...)
str. 34
3.3.
Kompensata odsetek od zobowiązania z należnością od tego samego kontrahenta a koszty uzyskania przychodów
Kontrahent naliczył spółce odsetki od niezapłaconego zobowiązania z tytułu zakupu towarów. Zobowiązanie to zostanie wraz z odsetkami skompensowane z należnością spółki od ww. kontrahenta. Czy (...)
str. 35
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zaliczanie do kosztów podatkowych wartości materiałów (towarów) z chwilą ich zakupu - wyrok WSA
Podatnik prowadzący księgi rachunkowe może stosować zasadę określoną w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, czyli odpisywać materiały w koszty z chwilą (...)
str. 37
2.
Opodatkowanie nagród otrzymanych w ramach działalności gospodarczej
Wygrana nagroda rzeczowa w loterii promocyjnej, w której podatnik wziął udział jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, kwalifikowana jest do przychodów z tej działalności gospodarczej. (interpretacje indywidualne Ministra Finansów (...)
str. 38
3.
Zaliczanie do kosztów wartości towarów kupionych na aukcjach internetowych
Dotychczas organy podatkowe konsekwentnie odmawiały prawa zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na zakup towarów w sytuacji, gdy dowód zakupu nie zawierał podpisów osób dokonujących transakcji. (...)
str. 38
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Obciążenie pracownika za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych a powstanie przychodu
Pracownik korzysta z samochodu służbowego (pojemność silnika do 1.600 cm3), za co obciążamy go miesięcznie kwotą 300 zł. Czy w tej sytuacji u pracownika powstaje (...)
str. 40
4.2.
Koszty za okres zawieszenia działalności gospodarczej
Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zawiesił działalność gospodarczą (od stycznia 2016 r. do końca listopada 2016 r.). Przez cały ten okres będzie ponosił (...)
str. 42
4.3.
Odpis aktualizujący należność od kontrahenta zagranicznego
Spółka jawna sprzedała w 2014 r. towary firmie niemieckiej, która w tym samym roku zgłosiła upadłość do sądu. W grudniu 2014 r. spółka dokonała odpisu (...)
str. 43
4.4.
Koszty agencji celnych działających w charakterze przedstawiciela
Spółka jawna prowadzi księgi rachunkowe. Towary z importu ewidencjonuje według cen nabycia. Wydatek dla agencji celnej za przedstawicielstwo płacony raz w miesiącu spółka zalicza do (...)
str. 45
VII.
INNE PODATKI I OPŁATY
1.
Kwalifikacja obiektu budowlanego na potrzeby podatku od nieruchomości
Przedsiębiorstwo ma na swoim stanie środków trwałych m.in. przepompownie ścieków, stacje uzdatniania wody, hydrofornie, stacje transformatorowe. Wszystkie te obiekty budowlane zewnętrznie mają znamiona budynku. Natomiast (...)
str. 46
VIII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja budynków posadowionych na gruncie użytkowanym wieczyście
Podatnik może rozpocząć amortyzację budynków posadowionych na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o wpis w księgach wieczystych. (...)
str. 48
2.
Wykup ubezpieczenia zapewniającego dodatkową ochronę serwisową środka trwałego
Jako spółka z o.o. zakupiliśmy urządzenia zaliczone do środków trwałych wraz z 5-letnim dodatkowym ubezpieczeniem zapewniającym ich pogwarancyjny serwis. Na ubezpieczenie została wystawiona odrębna od faktury polisa (...)
str. 49
3.
Środki trwałe u prowadzących działy specjalne produkcji rolnej
W latach ubiegłych, jako prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, opłacaliśmy podatek w formie norm szacunkowych. Nie prowadziliśmy ewidencji środków trwałych. Od 1 stycznia 2016 r. (...)
str. 50
4.
Zakup żaluzji okiennych do budynku biurowego
Koszt zakupu nowych żaluzji do budynku biurowego (użytkowanego) przekracza 3.500 zł. Czy wydatek taki może stanowić bezpośrednio koszt uzyskania przychodów, czy może należy rozliczyć go (...)
str. 52
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Podstawa wymiaru składek ZUS zleceniobiorców - komunikat ZUS
Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe regulacje w zakresie oskładkowania przychodów uzyskiwanych przez osoby wykonujące umowy zlecenia. Wprowadziły one obowiązek "pełnego" oskładkowania wynagrodzenia z umów zlecenia (...)
str. 54
2.
Składki ZUS za pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Zatrudniamy na podstawie umowy o pracę osoby, które następnie na pewien czas oddelegowujemy do pracy na teren Belgii. W zawartych z nimi umowach o pracę (...)
str. 55
3.
Ulgowe składki społeczne dla przedsiębiorcy
W lutym 2014 r. rozpoczęłam prowadzenie własnej działalności gospodarczej, z tytułu której opłacałam tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne (praca na etacie zwalniała mnie z obowiązku (...)
str. 56
4.
Dokumentowanie związku choroby z wypadkiem w drodze do pracy
Po dwóch tygodniach choroby pracownika spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy, za które wypłaciliśmy wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100%, pracownik wrócił do pracy. Po kilku (...)
str. 57
X.
PRAWO PRACY
1.
Zatrudnianie pracownika na podstawie kilku umów terminowych
Pracodawca od 19 stycznia 2015 r. zatrudnia pracownicę na podstawie umowy na czas określony (do 31 grudnia 2016 r.). Przed tą umową zatrudniał ją w (...)
str. 58
2.
Dodatkowe badania lekarskie pracowników prowadzących pojazdy
Zatrudniamy handlowców na podstawie umów o pracę. Kilka razy w miesiącu wyjeżdżają oni służbowo samochodem do klienta. Czy nadal aktualne jest zwolnienie takich pracowników z (...)
str. 60
3.
Zatrudnienie w małżeńskiej spółce z o.o. - prawo pracy oraz ZUS
Mimo, że nie ma formalnych przeszkód do zatrudniania współmałżonka w małżeńskiej spółce z o.o., to jednak zagadnienie to budzi szereg kontrowersji - zarówno pod kątem (...)
str. 61
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Korekta kosztów 2015 r. na podstawie dokumentów wystawionych w 2016 r.
W poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego przedstawiliśmy podatkowe i bilansowe zasady korekty przychodów dokonywane na przełomie lat obrotowych/podatkowych. W niniejszym opracowaniu odniesiemy się do podlegających korekcie (...)
str. 63
2.
Prezentacja wyniku ze sprzedaży środka trwałego w rachunku zysków i strat
W poprzednim roku (2015) dokonaliśmy zbycia kilku środków trwałych. Jak wykazać przychody i koszty związane z ich zbyciem w sprawozdaniu finansowym (rachunku zysków i strat)? (...)
str. 67
3.
Wycena niezużytych materiałów na dzień bilansowy
W grudniu 2015 r. klinika stomatologiczna (sp. z o.o.) zakupiła za symboliczną złotówkę w ramach promocji zamki ortodontyczne. Klinika nie jest czynnym podatnikiem VAT. Zakupione (...)
str. 69
4.
Terminy przechowywania dyskietek i płyt CD
Firma (spółdzielnia) prowadzi księgi komputerowo. Jaki jest termin przechowywania dyskietek i płyt CD zawierających zapisy ksiąg rachunkowych? Co należy zrobić z tymi materiałami po upływie (...)
str. 71
5.
Rozwiązanie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w księgach rachunkowych
Firma deweloperska sprzedała w 2012 r. na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego nieruchomość (lokal mieszkalny) pierwszemu i dotychczas jedynemu nabywcy. Z powodu braku (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.