Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (912) z dnia 01.05.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 13 (912) z dnia 01.05.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Minister Finansów zmienia zdanie w sprawie rozliczania VAT od świadczeń dla pracowników
Podatnik, który kupuje ze środków obrotowych usługę, a następnie ją odsprzedaje pracownikowi np. za połowę ceny, musi zapłacić VAT od wartości rynkowej usługi (a nie (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano rozporządzenie w sprawie minimalnej wartości zakupów dla TAX-FREE
W Dzienniku Ustaw z 14 kwietnia 2016 r., pod poz. 500, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej (...)
str. 6
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Aport środka trwałego do spółki z o.o. - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa u wnoszącego
Nie należy do rzadkości sytuacja, w której podmioty gospodarcze wnoszą do innych podmiotów wkłady niepieniężne (aporty) w postaci pojedynczych składników majątku lub nawet w postaci (...)
str. 7
1.1.
VAT należny z tytułu wniesienia aportu
Generalnie opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Za dostawę towarów uważa się zasadniczo przeniesienie prawa do rozporządzania (...)
str. 7
1.2.
Skutki wniesienia aportu na gruncie podatku dochodowego
Osoba fizyczna, wnosząca aport do spółki z o.o., uzyskuje przychód z kapitałów pieniężnych - w wysokości nominalnej wartości udziałów w ww. spółce objętych w zamian (...)
str. 9
1.3.
Aport/objęcie udziałów w spółce z o.o. w ewidencji księgowej wnoszącego
Udziały, objęte w spółce z o.o. w zamian za aport, zaliczane są u wnoszącego do aktywów finansowych (z reguły są to długoterminowe aktywa finansowe). Ujmuje (...)
str. 10
2.1.
Zasady zawieszania działalności gospodarczej
Spółka z o.o., jako przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 14a ust. 1-1c i ust. 3-8 ustawy z (...)
str. 11
2.2.
Obowiązki spółki w trakcie zawieszenia
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia wykonywania działalności (...)
str. 12
2.3.
Wpływ zawieszenia działalności na podatki
Obowiązki w zakresie VAT W okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnicy zazwyczaj nie rozliczają VAT (w tym okresie nie wykonują bowiem żadnej czynności opodatkowanej). Gdyby jednak (...)
str. 13
2.4.
Zawieszenie a zwyczajne zgromadzenie wspólników
Jak już wspomniano, spółka w okresie zawieszenia musi wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa. Co do zasady, każda spółka z o.o. zobowiązana jest po zakończeniu (...)
str. 14
3.
Zakupy produktów od rolników ryczałtowych - rozliczenie podatków, obowiązki u nabywcy i ewidencja księgowa
Na przedsiębiorców dokonujących zakupów u rolników ryczałtowych nałożone są obowiązki wynikające z ustawy o VAT i ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Niedopełnienie tych obowiązków (...)
str. 15
IV.
PODATEK VAT
1.
Wybrane interpretacje indywidualne dotyczące VAT
1.1.
Stawka VAT na wykonanie kompleksowej usługi budowlanej
Kompleksowa usługa budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z garażem podziemnym i piwnicami, sklasyfikowanych w dziale PKOB 112, w zakresie niewykraczającym poza bryłę budynku, podlega w (...)
str. 18
1.2.
Rozliczenia między uczestnikami konsorcjum poza VAT
Rozliczenie przychodów i kosztów między uczestnikami konsorcjum nie podlega opodatkowaniu VAT. (interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 10 marca 2016 r., nr PT8.8101.563.2015/WCX) W sprawie rozstrzyganej (...)
str. 20
2.
Usługi likwidacji szkód nie podlegają zwolnieniu z VAT - wyrok TSUE
Usługi likwidacji szkód, świadczone przez podmiot trzeci w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, nie wchodzą w zakres zwolnienia przewidzianego w art. 135 ust. 1 (...)
str. 21
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Dokumenty potwierdzające dokonanie WDT
Zamierzamy dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (sprzętu AGD). Jakie dokumenty będą potwierdzały wywóz towaru z terytorium kraju? W zależności od podmiotu dokonującego wywozu, dowodami potwierdzającymi wywóz (...)
str. 22
3.2.
Sprzedaż przez internet - ustalenie daty dokonania dostawy
Organy podatkowe uznają niekiedy, że w przypadku sprzedaży przez internet, momentem "dokonania dostawy" jest moment wydania towaru kurierowi/pracownikowi poczty (a nie dostarczenia towaru nabywcy). Czy (...)
str. 24
3.3.
Usługi montażowe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z lokalem użytkowym
Będziemy montowali okna w nowym budynku, który w pozwoleniu na budowę określono jako budynek jednorodzinny z lokalem użytkowym. Jaką stawkę VAT zastosować do świadczonych usług? (...)
str. 25
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w trakcie zwolnienia chorobowego
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jestem czynnym podatnikiem VAT. Odliczam 50% od wydatków na firmowy samochód osobowy (używany również do celów prywatnych). Czy mogę odliczyć VAT (...)
str. 27
4.2.
Obowiązek podatkowy od otrzymanej zaliczki
W dniu 31 marca 2016 r. otrzymaliśmy od kontrahenta zaliczkę na poczet dostawy towaru. Fakturę wystawiliśmy w kwietniu br. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy od tej (...)
str. 28
4.3.
Dostawa towarów dokonana w innym kraju UE a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W trakcie czasowego pobytu na terenie innego kraju Unii Europejskiej zamierzam dokonywać tam zakupu i sprzedaży towarów handlowych. Czy powinienem w (...)
str. 28
4.4.
Brak zapłaty za faktury zakupowe z poprzednich okresów a zwrot VAT w terminie 25 dni
Czy występując o zwrot VAT w terminie 25 dni musimy uregulować zobowiązania z faktur z danego miesiąca, czy także z poprzednich miesięcy (ujętych w pozycji (...)
str. 29
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Należność nieściągalna kosztem podatkowym w kwocie netto, czy brutto? - sprzeczne stanowiska NSA
Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z (...)
str. 30
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Strata z tytułu udziału w spółce komandytowej - rozliczenie podatkowe u komplementariusza
Spółka z o.o. jest komplementariuszem spółki komandytowej. Zgodnie z umową, uczestniczy ona w zyskach spółki komandytowej w 5%, natomiast w stracie - w 100%. W (...)
str. 33
2.2.
Wydatki ponoszone w trakcie podróży służbowej pracownika a koszty podatkowe pracodawcy
Spółka z o.o. wypłaca pracownikom należności z tytułu krajowych podróży służbowych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podróży służbowej. W trakcie tych podróży pracownicy opłacają z (...)
str. 35
2.3.
Sprzedaż zlikwidowanych materiałów jako złom a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. posiadała na stanie magazynowym materiały produkcyjne, które zlikwidowała i sprzedała jako złom. Czy w tej sytuacji wartość zlikwidowanych materiałów spółka może zaliczyć (...)
str. 37
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Całodzienne wyżywienie w podróży służbowej a wysokość przychodu u pracownika - wyrok NSA
Z podatku dochodowego zwolniona jest tylko ta część wydatku na wyżywienie, która nie przekracza wysokości diety określonej w przepisach wykonawczych. Nadwyżka kosztów wyżywienia ponad kwotę (...)
str. 39
2.
Wymiana udziałów - Minister Finansów zmienia korzystne stanowisko organów podatkowych
Neutralna podatkowo wymiana udziałów ma miejsce tylko w przypadku nabycia od pojedynczego wspólnika udziałów innej spółki, jeżeli w wyniku tego nabycia spółka uzyska bezwzględną większość (...)
str. 40
3.
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie PKPiR
W poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego sygnalizowaliśmy, że już opublikowano zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zmiany te obowiązują (...)
str. 42
4.
Handel samochodami a możliwość zaliczenia składki AC do kosztów podatkowych - pytanie z forum internetowego (www.forum.gofin.pl)
Sprowadzam samochody do dalszej odsprzedaży. Są to dość drogie samochody, które ze względu na cenę nie sprzedają się zbyt szybko, więc oprócz OC opłacam od (...)
str. 43
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
5.1.
Sprzedaż produktów przetworzonych i nieprzetworzonych z własnej uprawy i hodowli od 1 stycznia 2016 r.
Prowadzimy sklep. Kupujemy ziemniaki i jabłka od rolników. Wystawiamy w imieniu tych rolników faktury VAT RR. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące (...)
str. 43
5.2.
Budowa budynku na gruncie rolnym a ulga mieszkaniowa
W 2015 r. sprzedałem budynek mieszkalny nabyty w 2012 r. Środki pieniężne uzyskane z jego sprzedaży przeznaczę na zakup gruntu rolnego, na którym zamierzam wybudować (...)
str. 45
5.3.
Opodatkowanie honorarium wypłaconego zagranicznemu artyście za występ poza granicami Polski
Polska spółka z o.o. na zamówienie firmy z Belgii zorganizowała w tym kraju przedstawienie artystyczne. W tym celu spółka zaangażowała pianistę z Rosji, a wynagrodzenie (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zasada kontynuacji amortyzacji nie obowiązuje po zakupie środka trwałego - interpretacja indywidualna
Jeżeli nabycie środka trwałego nastąpiło na podstawie umowy kupna, to przepisy dotyczące obowiązku kontynuowania amortyzacji nie znajdą zastosowania. Będzie tak nawet wówczas, gdy środek trwały (...)
str. 49
2.
Amortyzacja mieszkania w przypadku ustalenia jego wartości początkowej metodą uproszczoną
Posiadam lokal mieszkalny, który przeznaczyłem na prowadzenie biura rachunkowego. Wartość początkową lokalu zamierzam ustalić metodą uproszczoną. Czy ww. lokal podlega wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych? (...)
str. 50
3.
Zakup nieruchomości na potrzeby działalności rolniczej
Spółka z o.o. prowadzi działalność rolniczą, na potrzeby której zakupiła zabudowaną nieruchomość. Czy nieruchomość taka podlega wprowadzeniu do ewidencji oraz amortyzacji? Jak ją wykazać w (...)
str. 51
4.
Rozpoczęcie amortyzacji nabytych praw autorskich
Spółka z o.o. podpisała umowę o dzieło dotyczącą napisania określonej liczby artykułów specjalistycznych w okresie 3 miesięcy wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich. Umowa określała (...)
str. 52
5.
Amortyzacja samochodów ciężarowych w firmie transportowej - pytanie z forum internetowego (www.forum.gofin.pl)
Prowadzę działalność gospodarczą (mała firma) - usługi transportowe. 1. Czy mogę wszystkie środki trwałe (w tym: samochody ciężarowe - ciągniki - TIR) amortyzować jednorazowo do (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki od wartości umundurowania dla zleceniobiorców oraz ekwiwalenty za jego pranie
Na podstawie umowy zlecenia chcemy zatrudnić kilka osób do recepcji oraz pilnowania naszego obiektu po godzinach pracy. Po zatrudnieniu przekażemy zleceniobiorcom stosowne umundurowanie. Dodatkowo będziemy (...)
str. 55
2.
Zmiana adresu oraz dowodu osobistego pracownika w ZUS
Pracownik przeprowadził się i tym samym zmienił adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego. Czy o zmianach tych mam zawiadomić ZUS za pomocą druku ZUS ZUA? (...)
str. 56
3.
Ograniczenie wysokości zasiłku chorobowego przysługującego za czas choroby trwającej po ustaniu zatrudnienia
Z końcem marca br. rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem, który uzyskiwał wynagrodzenie w wysokości znacznie przekraczającej średnią krajową. Obecnie jest on niezdolny do pracy (...)
str. 57
4.
Dochody zarobkujących emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne
Czy osoba pobierająca emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie przedemerytalne, może podjąć pracę zarobkową i czy są ograniczenia w wysokości uzyskiwanych przychodów? (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie bezpłatnym przypadającym na przełomie roku kalendarzowego
Pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym na przełomie 2015 oraz 2016 r. Do pracy powrócił pod koniec marca br. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego tej (...)
str. 60
2.
Ponowne zatrudnienie po uzyskaniu wcześniejszej emerytury a prawo do odprawy emerytalnej
W związku z tym, że pracownik chciał skorzystać z tzw. wcześniejszej emerytury, rozwiązaliśmy z nim umowę o pracę za porozumieniem stron i po dwóch dniach (...)
str. 62
3.
Czas pracy w maju br., gdy na dzień dodatkowo wolny od pracy przypada święto
Pracownicy wykonują pracę w podstawowej organizacji czasu pracy, przy czym dniami wolnymi z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są w zakładzie czwartki. Pracodawca ustanowił jednomiesięczne (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ewidencja nadpłaty podatku dochodowego po uwzględnieniu straty podatkowej podlegającej odliczeniu
Spółka z o.o. za 2015 r. osiągnęła dochód. W rocznym zeznaniu CIT-8 za ten rok spółka obniżyła dochód podlegający opodatkowaniu o 50% straty z 2014 (...)
str. 64
2.
Ewidencja przychodu z tytułu najmu opłaconego z góry
Spółka z o.o. wystawiła 31 marca 2016 r. fakturę za najem lokalu użytkowego za marzec, kwiecień i maj br. Umowa najmu nie będzie przedłużana na (...)
str. 65
3.
Usługi w toku na koniec roku obrotowego
Spółka z o.o. zajmuje się wykonywaniem usług geodezyjnych. Często na koniec roku obrotowego jesteśmy w trakcie realizacji prac, których zakończenie oraz sprzedaż nastąpi dopiero w (...)
str. 68
4.
Koszty szkoleń BHP i badań lekarskich pracowników produkcyjnych
Na jakie konto kosztów w układzie kalkulacyjnym powinny być księgowane koszty szkoleń BHP i badań lekarskich pracowników bezpośrednio produkcyjnych? Czy są to koszty wydziałowe działalności (...)
str. 70
5.
Otrzymane odsetki, odszkodowanie oraz koszty sądowe podlegające zwrotowi w wyniku orzeczenia sądu
Jesteśmy spółką z o.o. Na podstawie wyroku sądu apelacyjnego w 2014 r. otrzymaliśmy od podmiotu (z którym jesteśmy w sporze) odszkodowanie, odsetki i zwrot kosztów (...)
str. 72
6.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym transakcji z podmiotami powiązanymi
Spółka jawna i spółka z o.o. należące do tych samych właścicieli (małżeństwa) prowadzą ze sobą transakcje w zakresie kupna, sprzedaży i najmu obiektów. Jeden z (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.