Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 8 (248) z dnia 10.08.2016
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 8 (248) z dnia 10.08.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Różnice kursowe ustalane dla celów podatkowych metodą rachunkową
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 maja 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-305/16/BD) "(...) Czy rozliczając różnice kursowe dla celów podatkowych, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, Spółka będzie uprawiona (...)
str. 5
2.
Przelew środków pieniężnych z oddziału do zagranicznej jednostki macierzystej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-439/16/TS) "(?) Spółka (...) jest samodzielnym oddziałem spółki zagranicznej, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada NIP nadany w Polsce, (...)
str. 6
3.
Wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-106/16/BK) "(?) Sp. z o.o. w organizacji powstała w dniu 14 maja 2015 r. poprzez podział spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 (...)
str. 7
4.
Połączenie spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 maja 2016 r., nr ITPB3/4510-156/16/MJ) "(...) W przyszłości Wnioskodawca wraz z dwiema w 100% zależnymi od niego spółkami kapitałowymi (spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkami (...)
str. 9
II.
Do artykułu 12-14a ustawy - przychody
1.
Zwrot nadpłat za media a moment korekty przychodów w spółdzielni mieszkaniowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-229/16/AW) "(...) Spółdzielnia w ramach eksploatacji i utrzymania nieruchomości będących w jej zasobach dokonuje między innymi zakupu mediów: zimnej wody (...)
str. 11
2.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-316/16/AB) "(...) Czy uzyskana w ramach pomocy de minimis kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości będzie (...) podlegała zwolnieniu (...)
str. 13
3.
Czy zwrot zapłaconych składek ZUS stanowi przychód?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-456/16/AK) "(...) W latach 2005-2011 Wnioskodawca współpracował z szeregiem osób prowadzących dla Wnioskodawcy różnego rodzaju kursy szkoleniowe. Osoby te (...)
str. 14
4.
Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową stanowi przychód dla wspólnika?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 maja 2016 r., nr ILPB4/4510-1-53/16-4/MC) "(...) Wnioskodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jest komplementariuszem spółki komandytowej, która ma zostać przekształcona w spółkę (...)
str. 15
5.
Ustalenie momentu wykonania usługi na potrzeby podatku dochodowego
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 28 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 3026/13 "(...) Istota sporu (...) dotyczy określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od (...)
str. 17
6.
Czy pomoc otrzymana z Funduszu Pracy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-317/16/AB) "(...) Spółka podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (...) działań obejmujących (...)
str. 19
7.
Moment korekty nienależnie wykazanego przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 maja 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-299/16/AW) "(...) Czy (...) posiadając wyrok sądu traktujący wierzytelności jako nienależne, prawidłowym działaniem będzie korekta przychodów i zeznań (...)
str. 21
III.
Do artykułu 15 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzeń pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-353/16/AB) "(...) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że koszty wynagrodzenia pracowników rozliczane są jako koszty uzyskania przychodu (...)
str. 23
2.
Wydatki z tytułu podróży służbowych/oddelegowania pracowników a koszty podatkowe pracodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 maja 2016 r., nr ILPB3/4510-1-108/16-5/JG) "(...) Spółka świadczy usługi w zakresie transportu oraz usługi wykonywane przy użyciu maszyn i sprzętu budowlanego. Podstawowym zakresem (...)
str. 24
3.
Wyjazd integracyjno-szkoleniowy pracowników, członków spółdzielni oraz innych osób
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 maja 2016 r., nr ILPB3/4510-1-47/16-4/JG) "(...) Spółdzielnia zorganizowała wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Włoch, w którym udział wzięli: pracownicy Spółdzielni,   członkowie Spółdzielni,   (...)
str. 26
4.
Wydatki z tytułu organizacji akcji promocyjnej a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 maja 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-87/16/AT) "(...) Wnioskodawca (...), będący podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (...), prowadzący działalność gospodarczą między innymi (...)
str. 28
5.
Wynagrodzenie pieniężne dla kontrahenta za zawarcie umowy handlowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-342/16/AP) "(...) Wnioskodawca zawiera ze swoimi kontrahentami umowy handlowe w zakresie sprzedaży na ich rzecz towarów i usług przez (...)
str. 30
6.
Wydatki związane z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-367/16/AB) "(...) Spółka podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dalej: "KFS") działań (...)
str. 32
7.
Wydatki z tytułu rabatów pośrednich a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-86/16/DW) "(...) 1. Czy udzielone Wykonawcom rabaty będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ustawy (...)
str. 34
8.
Koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w ramach aportu przedsiębiorstwa
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-415/16/AP) "(...) Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podlega na terytorium Polski opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez (...)
str. 37
IV.
Do artykułu 15b ustawy - korekta kosztów w związku z brakiem zapłaty (przepis uchylony)
1.
Przepisy o zatorach płatniczych u podatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-393/16/KP) "(...) Rok podatkowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, rozpoczyna się każdorazowo 1 kwietnia i trwa do (...)
str. 39
V.
V. Do artykułu 16 ustawy - wydatki niestanowiące kosztów
1.
Kara umowna z tytułu niewywiązania się z umowy a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 maja 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-401/16/BD) "(...) Czy kary umowne z tytułu niezamówienia przez Spółkę uzgodnionej ilości komponentów, naliczane na podstawie umowy zawartej (...)
str. 41
2.
Udokumentowanie nieściągalności należności postanowieniem komornika o zakończeniu postępowania egzekucyjnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 maja 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-242/16/AP) "(...) Czy za równoważne z postanowieniem o nieściągalności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, (...)
str. 42
3.
Świadczenia za urlop wypłacone przez pracodawcę zatrudniającego ponad 20 pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 maja 2016 r., nr ITPB3/4510-134/16/MJ) "(...) Wnioskodawca (...) zatrudnia ponad 20 pracowników i nie utworzył na 2016 rok Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. (...)
str. 44
4.
Strata ze sprzedaży wierzytelności objętej tzw. ulgą na złe długi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 maja 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-139/16/EN) "(...) Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 39 (...) ustawy (o PDOP - przyp. red.), nie uważa (...)
str. 45
VI.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Wartość początkowa wartości niematerialnej i prawnej nabytej w drodze aportu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-447/16/KP) "(...) Na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, (...)
str. 47
2.
Ustalenie okresu amortyzacji licencji na program komputerowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-496/16/MW) "(...) W myśl art. 16b ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu (...)
str. 47
3.
Wartość początkowa samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-399/16/TS) "(...) Wnioskodawca (...) wykorzystuje w działalności gospodarczej samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po ustalonym okresie (...)
str. 49
4.
Prawo ochronne na znak towarowy jako wartość niematerialna i prawna
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 maja 2016 r., nr ITPB3/4510-141/16/MJ) "(...) spółka z o.o. zakupiła znak towarowy, który (...) zarejestrowany jest w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM i posiada (...)
str. 50
VII.
Do artykułu 17 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Czy strata na działalności zwolnionej z CIT może obniżyć dochód opodatkowany?
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt. II FSK 597/14 "(?) istota sporu sprowadza się do następującego zagadnienia materialnoprawnego: czy Strona ma prawo (...)
str. 53
2.
Składki członkowskie wpłacane na rzecz stowarzyszenia a zwolnienie od podatku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 maja 2016 r., nr ITPB3/4510-110/16/PS) "(...) Czy comiesięczne składki członkowskie (obowiązkowe i dobrowolne) wpłacane przez członków Stowarzyszenia na rzecz Stowarzyszenia mogą korzystać (...)
str. 54
VIII.
Do artykułu 17a ustawy - opodatkowanie stron umowy leasingu
1.
Podatkowe skutki zmiany leasingodawcy - przed 1 stycznia 2013 r.
UCHWAŁA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 23 maja 2016 r., sygn. akt II FPS 1/16 "(...) Zmiana leasingodawcy poprzez zbycie i nabycie przez inny podmiot przedmiotu trwającej umowy leasingu (...)
str. 57
IX.
Do artykułu 18-24a ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Kiedy powstanie obowiązek zapłaty podatku u źródła?
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 19 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1577/14 "(...) Skarżąca podała, że świadczy usługi remontowe i serwisowe poza granicami kraju. Skarżąca wynajmuje (...)
str. 61
2.
Usługi pośrednictwa w sprzedaży a podatek u źródła
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 lipca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-645/16/BG) "(?) Czy usługi pośrednictwa w sprzedaży wyrobów mieszczą się w katalogu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od (...)
str. 64
3.
Czy można odliczać wydatki na działalność badawczo-rozwojową w trakcie roku?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 maja 2016 r., nr IPPB5/4510-405/16-2/MR) "(...) Czy nabywając w trakcie roku podatkowego prawo do odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy CIT, Wnioskodawca (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.