Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 3 (243) z dnia 10.03.2016
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 3 (243) z dnia 10.03.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-9 ustawy - zakres opodatkowania
1.
Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej a opodatkowanie VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 stycznia 2016 r., nr ITPP3/4512-680/15/MD, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawca (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem (...)
str. 5
2.
Wydanie nieruchomości w zamian za udziały
UCHWAŁA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 16 listopada 2015 r., sygn. akt I FPS 6/15 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) "(?) spółka (?) posiada kapitał zakładowy w wysokości 500.000 zł, (...)
str. 6
3.
Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 stycznia 2016 r., nr ITPP2/4512-1135/15/KK, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest handel materiałami budowlanymi. (...)
str. 8
4.
Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu nie jest karą umowną
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie z 3 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1583/15 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; orzeczenie nieprawomocne) "(?) w dniu (?) została zawarta (...)
str. 11
5.
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów, na które otrzymano dotację
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 stycznia 2016 r., nr IPTPP1/4512-517/15-3/MW, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(...) Gminna Spółdzielnia (...) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży (...)
str. 14
6.
Nabycie towarów od kontrahenta z UE jako WNT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 grudnia 2015 r., nr IBPP4/4512-236/15/LG, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT, posiada wewnątrzwspólnotowy numer (...)
str. 17
II.
Do artykułu 15-17 ustawy - podatnicy
1.
Jakie działania w sferze prywatnej przyjmują formę zawodową?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 stycznia 2016 r., nr ITPP3/4512-726/15/JK, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawca wspólnie z mężem jest właścicielem nieruchomości gruntowej (?) (...)
str. 19
2.
Rejestracja nie przesądza o uzyskaniu statusu czynnego podatnika VAT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Białymstoku z 16 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Bk 659/15 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; orzeczenie nieprawomocne) "(?) Organ I instancji stwierdził, że (...)
str. 20
3.
Opodatkowanie dostaw towarów zgodnie z zasadą odwrotnego obciążenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 stycznia 2016 r., nr ILPP4/4512-1-322/15-4/IL, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca realizuje zamówienia na dostawę (...)
str. 22
III.
Do artykułu 19a ustawy - obowiązek podatkowy
1.
Przyznanie premii rocznej - ustalenie daty wykonania usługi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 listopada 2015 r., nr IPPP1/4512-1045/15-2/AW, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej (?) świadczy usługi doradztwa (...)
str. 25
2.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach budowlanych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 października 2015 r., nr IPPP1/4512-843/15-2/AŻ, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawca jest uczestnikiem konsorcjum budowlanego, które świadczy usługę (...)
str. 26
3.
Sprzedaż bonów towarowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 listopada 2015 r., nr IBPP2/4512-730/15/IK, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "W celu zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności, a tym samym zwiększenia liczby klientów (...)
str. 27
4.
Kiedy wykazać VAT od nieodpłatnego przekazania towarów sfinansowanych dotacją?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 stycznia 2016 r., nr IPTPP1/4512-517/15-3/MW, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Gminna Spółdzielnia (?) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży (...)
str. 29
IV.
Do artykułu 41 ustawy - stawka VAT
1.
Stawka VAT dla dostaw części do wyrobów medycznych
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r., nr PT1.050.12.2015.ALX.572, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) W pozycji 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymienione zostały wyroby medyczne, w rozumieniu (...)
str. 31
2.
Wynajem garażu najemcom lokali mieszkalnych opodatkowany 23% stawką VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 stycznia 2016 r., nr IBPP2/4512-840/15/RSz, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Działalnością podstawową PGM jest wynajem pomieszczeń na cele mieszkalne, (...)
str. 32
3.
Usługa montażu rolet w lokalu mieszkalnym opodatkowana stawką podstawową
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 1 października 2015 r., sygn. akt I FSK 907/14 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) "(?) organy zakwestionowały zastosowanie przez skarżącego 8% stawki (...)
str. 34
4.
Dobudowa kotłowni do budynku mieszkalnego - preferencyjna stawka VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 października 2015 r., nr IBPP2/4512-633/15/BW, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawca w oparciu o prawomocną decyzję Prezydenta Miasta (?) wykonał realizację (...)
str. 35
V.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia
1.
Zwolnienie z VAT gotowości do świadczenia usługi medycznej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 stycznia 2016 r., nr IPTPP1/4512-612/15-2/IG, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawca ? Zakład Opieki Zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest (...)
str. 37
2.
Zbycie nieruchomości zabudowanej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 stycznia 2016 r., nr ITPP3/4512-698/15/JK, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Komornik sądowy przy sądzie rejonowym prowadzi egzekucję z nieruchomości zabudowanej (...)
str. 39
3.
Udzielenie oprocentowanej pożyczki zwolnione z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 grudnia 2015 r., nr IPTPP2/4512-612/15-2/IR, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (...)
str. 41
4.
Podnajem lokalu mieszkalnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 stycznia 2016 r., nr ITPP2/4512-1121/15/AD, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Spółka z o.o. jest najemcą (od spółdzielni mieszkaniowej) lokalu mieszkalnego. (...)
str. 43
VI.
Do artykułu 86-88 ustawy - odliczenie i zwrot podatku
1.
Dodatkowe wynagrodzenie pełnomocnika za efekt a prawo do odliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 grudnia 2015 r., nr IPTPP1/443-151/12-5/15/S/MW, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. W 2004 r. zostało rozpoczęte postępowanie kontrolne (...)
str. 45
2.
Świadczenie usług nieodpłatnych związanych z działalnością gospodarczą a stosowanie prewspółczynnika do odliczania VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 stycznia 2016 r., nr ITPP1/4512-1041/15/KM, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawca (muzeum) jest instytucją kultury i czynnym podatnikiem VAT. W roku (...)
str. 47
3.
Można odliczyć VAT bez dokumentu korygującego błędy formalne faktury
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 22 października 2015 r., sygn. akt I FSK 1131/14 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) "(?) Spółka wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie skutków (...)
str. 49
4.
Zapłata w formie kompensaty nie uprawnia do zwrotu VAT w terminie 25 dni
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 30 listopada 2015 r., sygn. akt I FSK 1292/14 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) "(?) Pytanie skarżącego dotyczyło tego, czy w przypadku, gdy (...)
str. 52
5.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem paliwa przy wykorzystaniu kart paliwowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 grudnia 2015 r., nr ITPP2/4512-583/15/EK, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawową (...)
str. 54
VII.
Do artykułu 111 ustawy - kasy rejestrujące
1.
Udostępnienie samochodu na rzecz własnych pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 grudnia 2015 r., nr IPPP2/4512-989/15-2/DG, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Spółka zatrudnia wysokiej klasy menedżerów oraz tzw. handlowców i zakupowców. (...)
str. 57
2.
Możliwość używania kasy rejestrującej wykorzystywanej w "starej" działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 listopada 2015 r., nr IBPP3/4512-584/15/EJ, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Działalność gospodarczą na zasadach ogólnych Wnioskodawca prowadzi od 2000 r. (...)
str. 59
3.
Ulga na zakup kasy rejestrującej po zmianie formy prawnej prowadzonej działalności
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Kielcach z 10 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Ke 686/15 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; orzeczenie nieprawomocne) "(?) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (...)
str. 62
4.
Obowiązek zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 lutego 2016 r., nr ITPP1/4512-1118/15/AJ, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Działalność gospodarczą rozpoczęła Pani z dniem 1 września 2012 r. i korzystała (...)
str. 63
VIII.
Do artykułu 119-120 ustawy - procedury szczególne
1.
Zastosowanie procedury VAT marża - zasady określania podstawy opodatkowania
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 8 grudnia 2015 r., nr PT2.8101.3.2015.EPT.403, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy (...) Ordynacja podatkowa, w celu zapewnienia (...)
str. 65
2.
Brak dowodów wskazujących poprzedniego sprzedawcę a prawo do opodatkowania na zasadach VAT marża
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOz 17 września 2015 r., sygn. akt I FSK 423/14(źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) "(?) skarżąca dokonywała dostaw samochodów stosując metodę opodatkowania VAT-marża, o której (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.