Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 12 (252) z dnia 10.12.2016
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 12 (252) z dnia 10.12.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania
1.
Przyjmowanie płatności z tytułu dostawy towarów nienależących do podatnika a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 października 2016 r., nr ILPP2-2/4512-1-63/16-1/EW) "(?) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie (...)
str. 5
2.
Opodatkowanie VAT czynności nabycia wierzytelności w drodze aportu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 października 2016 r., nr IBPP2/4512-571/16-2/WN) "(?) Wnioskodawca (Sp. z o.o.) planuje nabyć od osoby fizycznej (Udziałowca Wnioskodawcy) aportem niepieniężnym jego wierzytelności. (...)
str. 6
3.
Obciążenie podwykonawców kosztami zastępczego wykonania robót w świetle VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 9 września 2016 r., sygn. akt I FSK 262/15 "(?) Spółka wniosła o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od (...)
str. 8
II.
Do artykułu 15-18 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Sprzedaż działek przez osobę fizyczną a VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 13 lipca 2016 r., sygn. akt I FSK 101/15 "(?) Wnioskodawczyni otrzymała w drodze spadku m.in. wkład gruntowy, który obecnie został przeznaczony do sprzedaży pod (...)
str. 11
2.
Aport znaku towarowego stanowiącego majątek wspólny małżonków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 października 2016 r., nr IBPP1/4512-554/16-2/MG) "(?) Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej. W ramach małżeńskiego ustroju majątkowego jest jednak współwłaścicielem majątku, w oparciu o który (...)
str. 13
3.
Mechanizm odwrotnego obciążenia dla dostawy złota
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 października 2016 r., nr 2461-IBPP1.4512.726.2016.1.AZb) "(?) Wnioskodawca zamierza dokonywać sprzedaży złomu złota o pr. 0,585 uzyskanego z przetopienia wyrobów ze złota, o tej samej (...)
str. 15
III.
Do artykułu 19a-21 ustawy - obowiązek podatkowy
1.
Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla czynności powtarzalnych
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOz 21 lipca 2016 r., sygn. akt I FSK 833/16 "(?) skarżąca Spółka podała, że jest właścicielem znaku towarowego L. i organizatorem - na zasadach franczyzy (...)
str. 17
2.
Otrzymanie zaliczki na poczet najmu a obowiązek podatkowy w VAT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOw Krakowie z 23 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 528/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Istota sporu w rozpoznawanej sprawie sprowadzała się do rozstrzygnięcia, czy w związku (...)
str. 18
IV.
Do artykułu 28a-28o ustawy - miejsce świadczenia przy świadczeniu usług
1.
Miejsce opodatkowania usługi dzierżawy samochodu osobowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 października 2016 r., nr 2461-IBPP4.4512.84.2016.2.BP) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie obejmującym wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek (?), bez kierowcy. (...)
str. 21
2.
Ustalenie miejsca świadczenia usług projektowania budowlanego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 listopada 2016 r., nr 2461-IBPP4.4512.92.2016.1.EK) "(?) Wnioskodawca wykonał dla firmy z siedzibą w Czechach usługę z zakresu projektowania budowlanego. Konkretnie były to obliczenia (...)
str. 23
3.
Sprzedaż przedmiotów wirtualnych wykorzystywanych w grach
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 listopada 2016 r., nr 1462-IPPP3.4512.754.2016.1.RD) "(?) Wnioskodawca prowadzi i zamierza prowadzić także w przyszłości działalność gospodarczą w zakresie internetowego handlu przedmiotami wirtualnymi, zarejestrowaną (...)
str. 25
V.
Do artykułu 29a-32 ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Określenie podstawy opodatkowania darowizny znaku towarowego wytworzonego we własnym zakresie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 października 2016 r., nr IBPP1/4512-543/16-2/MG) "(?) W ramach prowadzonej jednoosobowej działalności Wnioskodawca dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako (...)
str. 27
VI.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Potwierdzenie odbioru towaru w ADT drogą elektroniczną a zastosowanie 0% stawki VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 października 2016 r., nr IPPP3/4512-610/16-4/KP) "(?) Wnioskodawca prowadzi w Polsce działalność gospodarczą i jest podatnikiem w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Jednym z głównych odbiorców (...)
str. 29
2.
Stawka VAT na koszty dodatkowe związane z eksportem towarów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 października 2016 r., nr 2461-IBPP4.4512.93.2016.1.PK) "(?) Wnioskodawca w związku z eksportem ponosi dodatkowe koszty towarzyszące dostawie towarów, m.in. koszty odprawy celnej, koszty wysyłki, (...)
str. 31
3.
Sprzedaż usług projektowania wnętrz z "wykorzystaniem" usług architekta
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 października 2016 r., nr IBPP2/4512-572/16-2/BW) "(?) Wnioskodawca chce w ramach swojej działalności otworzyć nowy dział, który ma się zajmować projektowaniem wnętrz (...)
str. 32
4.
Stawka VAT na budowę i montaż domków letniskowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 października 2016 r., nr 2461-IBPP2.4512.740.2016.1.WN) "(?) Wnioskodawca zajmuje się budową oraz montażem domków rekreacyjnych, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (...)
str. 35
VII.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Pakiety ubezpieczenia medycznego przekazywane pracownikom a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 października 2016 r., nr IBPP3/4512-460/16-2/EJ) "(?) Spółka będąc pracodawcą, na podstawie grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie (?) nabywa na rzecz (...)
str. 37
2.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego towar handlowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 października 2016 r., nr IBPP1/4512-544/16-2/ES) "(?) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która aktualnie jest zawieszona. Zamiarem Wnioskodawcy jest odwiesić działalność (...)
str. 39
3.
Opłata z tytułu odroczenia terminu płatności za wyświadczone usługi a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 listopada 2016 r., nr 1462-IPPP1.4512.713.2016.1.MK) "(?) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług zarządzania (...)
str. 41
4.
Zwolnienie z VAT świadczenia usług nauki pływania dzieci i młodzieży
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 października 2016 r., nr 2461-IBPP1.4512.602.2016.2.KJ) "(?) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej; są to usługi (...)
str. 43
VIII.
Do artykułu 86-88 ustawy- odliczenie i zwrot VAT
1.
Przedłużenie terminu zwrotu VAT - uchwały NSA
UCHWAŁA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOz 24 października 2016 r., sygn. akt I FPS 2/16 "Przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca (...)
str. 45
2.
Kiedy można uznać, że samochód został nabyty w celu odsprzedaży?
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOz 5 lipca 2016 r., sygn. akt I FSK 125/15 "(...) Skarżący prowadził działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego między innymi artykułami spożywczymi, świadczenia usług gastronomicznych (...)
str. 45
3.
Używanie przez przedsiębiorcę kilku aut o różnym przeznaczeniu a odliczanie VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 lipca 2016 r., nr ITPP2/4512-237/16/AJ) "(?) Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą. Funkcjonuje "na podatku dochodowym liniowym" 19% oraz jest płatnikiem (...)
str. 48
4.
Nabycie paliwa w systemie kart flotowych z udziałem pośrednika a prawo do odliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 listopada 2016 r., nr 2461-IBPP2.4512.660.2016.2.KO) "(?) Wnioskodawca zawarł umowę z firmą D na bezgotówkowe zaopatrywanie w towary i usługi znajdujące się w ofercie firmy. (...)
str. 50
5.
Odliczenie VAT od wydatków poniesionych na budowę i wykończenie budynku usługowego przeznaczonego na wynajem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 października 2016 r., nr 2461-IBPP1.4512.599.2016.1.MG) "(?) Wnioskodawca w 2014 roku postanowił dokonać poszerzenia zakresu prowadzonej działalności o wynajem nieruchomości. W związku z tym Wnioskodawca (...)
str. 52
6.
Zakup usług kompleksowej organizacji konferencji (szkoleń, spotkań) a odliczanie VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 listopada 2016 r., nr IPPP3/4512-630/16-1/PC) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której podstawowym przedmiotem jest świadczenie usług budowlanych. W ramach prowadzonej przez (...)
str. 54
7.
Prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez sponsora
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 października 2016 r., nr 2461-IBPP2.4512.639.2016.1.IK) "(?) Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa miesięczne deklaracje VAT-7. Wnioskodawca (...)
str. 56
8.
Aport przedsiębiorstwa do spółki a prawo do odliczenia vat z faktur wystawionych na przedsiębiorcę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 listopada 2016 r., nr 2461-IBPP2.4512.640.2016.3.KO) "(?) Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że osoba fizyczna będąca wspólnikiem Wnioskodawcy (Spółki) planuje dokonać wniesienia (...)
str. 58
IX.
Do artykułu 89a-89b ustawy - nieściągalne wierzytelności
1.
Prawo do zwiększenia VAT naliczonego o skorygowaną wcześniej kwotę podatku z niezapłaconych faktur
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 października 2016 r., nr IBPP2/4512-608/16-1/RSz) "(?) Czy po uregulowaniu zobowiązań wynikających z faktur, co do których Spółka skorygowała odliczony wcześniej VAT naliczony (...)
str. 59
X.
Do artykułu 99 ustawy - deklaracje
1.
Niezłożenie w terminie aktualizacji VAT-R a prawo do kwartalnego rozliczania VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 sierpnia 2016 r., nr IBPP2/4512-354/16-1/JJ) "(?) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i posiada status podatnika VAT czynnego. Jako mały podatnik przystąpił (...)
str. 61
XI.
Do artykułu 106-108 ustawy - faktury
1.
Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 października 2016 r., nr 2461-IBPP2.4512.629.2016.2.AB) "(?) Czy przechowywanie egzemplarzy faktur, faktur korygujących, duplikatów - przesłanych do odbiorców w formie papierowej - wyłącznie (...)
str. 63
2.
Numeracja faktur wystawianych w systemie samofakturowania (tzw. self-billing)
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 listopada 2016 r., nr 2461-IBPP2.4512.749.2016.1.IK) "(?) Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. świadczenie usług przewozowych i transportowych, w tym również w przewozie międzynarodowym. Z tytułu świadczenia (...)
str. 65
XII.
Do artykułu 111 ustawy - kasy rejestrujące
1.
Pośrednictwo w sprzedaży usług a obowiązek ewidencyjny w kasie rejestrującej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 października 2016 r., nr 1061-IPTPP3.4512.471.2016.1.MK) "(?) Wnioskodawca poprzez swoją Aplikację zdecydował się na pośredniczenie w sprzedaży usług oferowanych przez różne restauracje (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.