Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 2 (242) z dnia 10.02.2016
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 2 (242) z dnia 10.02.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Strata poniesiona w wyniku prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie jest stratą podatkową
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 listopada 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-574/15/BG) "(?) Spółka z o.o. (dalej: "Spółka", "Wnioskodawca") prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: "SSE"). Spółka (...)
str. 5
2.
Określenie wartości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 grudnia 2015 r., nr IPPB6/4510-353/15-2/TO) "(?) Spółka z o.o. (zwana dalej "Spółką" lub "Pożyczkodawcą") planuje udzielić oprocentowanej pożyczki podmiotowi powiązanemu w rozumieniu art. 11 (...)
str. 6
II.
Do artykułu 12-14a ustawy- przychody
1.
Określenie przychodu z tytułu objęcia udziałów za wkład o wartości rynkowej przewyższającej ich wartość nominalną
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 3 grudnia 2015 r. sygn. akt II FSK 2299/15 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) "(?) Skarżąca podała, że planuje wnosić do (...)
str. 9
2.
Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia nie generuje przychodu po stronie spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 listopada 2015 r., nr IPPB6/4510-327/15-2/AK) "(?) Członek Zarządu pełni w Spółce z o.o. (dalej: "Spółka") funkcję na podstawie powołania. Spółka nie zawarła z nim (...)
str. 11
3.
Wynagrodzenie otrzymane od wynajmującego w związku z zawarciem umowy najmu, związane z przeniesieniem działalności przez najemcę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 grudnia 2015 r., nr IPPB6/4510-396/15-2/AK) "(?) Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce. Spółka rozważa zawarcie długookresowej umowy najmu lokalu, w którym prowadzić (...)
str. 12
4.
Kwalifikacja przychodów spółki z o.o. z umowy zlecenia wykonywanej na rzecz spółki komandytowej, w której jest wspólnikiem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 grudnia 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-695/15/AK) "(?) Wnioskodawca (Sp. z o.o.) jest komplementariuszem Spółki komandytowej. Komandytariuszem spółki komandytowej jest osoba fizyczna. Spółka komandytowa (...)
str. 14
5.
Sprzedaż nieruchomości, która ze względu na zły stan techniczny od kilku lat nie służy działalności socjalnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 października 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-377/15/MW) "(?) Wnioskodawca (dalej także: "Spółdzielnia") posiada nieruchomość, obejmującą zabudowaną działkę gruntu w użytkowaniu wieczystym (?) oraz posadowione (...)
str. 15
6.
Udzielenie nieodpłatnego poręczenia a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 grudnia 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-535/15/AB) "(?) Spółka zależna udzieliła Wnioskodawcy poręczenia za jego zobowiązania wobec dostawcy paliwa gazowego. W oświadczeniu znalazł się (...)
str. 17
7.
Otrzymanie odszkodowania w związku z brakiem zapłaty za sprzedane towary lub usługi - skutki podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 września 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-262/15/KP) "(?) Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonuje ubezpieczenia swoich należności związanych ze sprzedażą towarów (...)
str. 18
8.
Data powstania przychodu z tytułu usług archiwizacji dokumentów
(interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 30 października 2015 r., nr DD6/033/36/MNX/13) "(?) Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest archiwizacja i przejmowanie na przechowanie dokumentów kat. "B" niestanowiących zasobu archiwalnego oraz przechowywanie ich (...)
str. 19
III.
Do artykułu 15 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę w kosztach podatkowych
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 17 listopada 2015 r. sygn. akt II FSK 2565/13 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) "(?) Skarżąca podała, że rozwiązała z pracownikiem umowę (...)
str. 21
2.
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów premii rocznych pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 grudnia 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-680/15/MW) "(?) Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka wypłaca swoim pracownikom Premie roczne. Decyzja o ich wypłacie za (...)
str. 23
3.
Wydatki na prezenty okolicznościowe dla pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 grudnia 2015 r., nr IPPB5/4510-1091/15-4/BC) "(?) Wnioskodawca rozważa przekazywanie swoim pracownikom okolicznościowych podarunków z okazji ważnych wydarzeń w ich życiu, takich jak narodziny (...)
str. 25
4.
Wydatki na studia pracownika będącego jednocześnie udziałowcem spółki/prezesem zarządu a koszty tej spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 grudnia 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-659/15/MM) "(?) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka") prowadzi sprzedaż poprzez dwa sklepy internetowe. (?) Zarząd jest (...)
str. 26
5.
Wydatki związane z organizacją imprezy integracyjnej dla pracowników i członków ich rodzin
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 grudnia 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-643/15/AP) "(?) Spółka zajmuje się produkcją części mechanicznych i elektronicznych do zastosowań w przemyśle, głównie motoryzacyjnym. W związku z nowym etapem (...)
str. 29
6.
Zakup pakietów medycznych dla pracowników, członków ich rodzin/osób bliskich a koszty pracodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 listopada 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-299/15/TS) "(?) Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że objął on swoich pracowników opieką medyczną (w ramach pakietu (...)
str. 30
7.
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych prowizji za pośrednictwo w zawarciu umowy najmu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 grudnia 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-439/15/TS) "(?) Wnioskodawca (dalej również jako: "Spółka") (...) rozpocznie prowadzenie działalności w zakresie wynajmowania lokali użytkowych w Galerii Handlowej. (...)
str. 31
8.
Koszty robót poprawkowych - moment podatkowego ujęcia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 grudnia 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-737/15/WLK) "(?) Wnioskodawca (dalej również: "Podatnik", "Spółka") jest osobą prawną zamierzającą prowadzić działalność budowlano-montażową. Zawierane w przyszłości kontrakty (...)
str. 33
9.
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych opłaty wstępnej oraz administracyjnej z tytułu leasingu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 grudnia 2015 r., nr IBPB-1-1/4510-113/15/ESZ) "(?) Wnioskodawca (spółka z o.o.) po zawarciu umowy leasingu operacyjnego na samochód osobowy na okres 35 miesięcy (...)
str. 35
10.
Rozliczenie kosztów wspólnych, związanych z działalnością opodatkowaną i zwolnioną z podatku CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 grudnia 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-527/15/APO) "(?) Wnioskodawca (dalej również: "Spółka") prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: "SSE", "Strefa") (...)
str. 36
11.
PCC zapłacony w związku z wniesieniem dopłat przez wspólników spółki nie stanowi kosztu uzyskania przychodu
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 3 września 2015 r. sygn. akt II FSK 1581/13 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) "Podatek od czynności cywilnoprawnych, zapłacony przez spółkę (...)
str. 39
IV.
Do artykułu 15a ustawy - różnice kursowe
1.
Na kwocie VAT nie rozpoznaje się podatkowych różnic kursowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 listopada 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-318/15/PC) "(?) Pomiędzy Wnioskodawcą, a innymi podmiotami mającymi siedzibę w Polsce zostaną zawarte umowy sprzedaży, poprzez które Wnioskodawca nabędzie (...)
str. 41
V.
Do artykułu 16 ustawy - wydatki niestanowiące kosztów
1.
Czynsz za najem samochodu osobowego w kosztach uzyskania przychodów bez limitu "kilometrówki"
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 3 grudnia 2015 r. sygn. akt II FSK 2273/13 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) "(?) We wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej Skarżąca (...)
str. 43
2.
Składka AC wkalkulowana w ratę leasingową w całości stanowi koszt uzyskania przychodu
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gdańsku z 7 października 2015 r. sygn. akt I SA/Gd 1033/15 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; orzeczenie prawomocne) "(?) Spór w przedmiotowej sprawie sprowadzał (...)
str. 45
3.
Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków na zakup/wytworzenie środka trwałego a moment dokonania korekty kosztów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 listopada 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-375/15/APO) "(?) W związku z podpisaną w grudniu 2014 r. umową na otrzymanie dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie środków trwałych (...)
str. 46
4.
Świadczenia z tytułu urlopu wypłacane przez zakład zatrudniający powyżej 20 pracowników a koszty pracodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 listopada 2015 r., nr ITPB3/4510-421/15/MKo) "(?) Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce (?). Spółka zatrudnia powyżej 20 pracowników i nie utworzyła na (...)
str. 48
5.
Wydatki ponoszone na posiłki w restauracjach w związku z organizacją spotkań biznesowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 grudnia 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-519/15/JKT) "(?) Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Bank organizuje spotkania z kontrahentami/klientami w restauracjach. Celem organizowanych (...)
str. 49
6.
Kary umowne ponoszone w związku z wadliwym lub nieterminowym wykonaniem usług
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 listopada 2015 r., nr IBPB-1-1/4510-84/15/BK) "(?) W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca (Spółka Akcyjna) bierze udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, organizowanych w trybie (...)
str. 51
7.
Ustalenie wysokości straty ze sprzedaży wierzytelności własnej
(interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 30 września 2015 r., nr DD6/033/78a/SOH/09/PK-845, zmieniająca interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 lutego 2009 r., nr ILPB3/423-786/08-2/ŁM) "(?) Spółka zbyła wierzytelność własną na rzecz firmy (...)
str. 52
8.
Data zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnej wierzytelności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 listopada 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-368/15/SK) "(?) Spółka prowadzi działalność produkcyjną i handlową. W praktyce zdarzają się sytuacje, że kontrahenci nie płacą należności Spółki (...)
str. 54
9.
Koszty sprzedaży nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych, których zakup został częściowo sfinansowany dotacją
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 grudnia 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-435/15/APO) "(?) Wnioskodawca (dalej również: "Spółka") zamierza sprzedać budynek oraz maszynę stanowiące środki trwałe, których zakupy zostały (...)
str. 56
10.
Niezamortyzowana wartość likwidowanych środków trwałych w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 listopada 2015 r., nr IBPB-1-1/4510-94/15/ZK) "(?) Wnioskodawca - Spółka z o.o. (dalej: Spółka) jest podmiotem gospodarczym zajmującym się produkcją m.in. specjalistycznych wiązek elektrycznych. (...)
str. 58
11.
Wydatki bezpośrednio związane z nabyciem gruntu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 grudnia 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-429/15/AW) "(?) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako "Wnioskodawca") jest wspólnikiem (komplementariuszem) Spółki komandytowej (dalej jako "Spółka") (?). (...)
str. 59
12.
Odpisy amortyzacyjne w kosztach po przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 grudnia 2015 r., nr IPPB6/4510-331/15-4/TO) "(?) Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega (...)
str. 61
VI.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Czy zmiana roku podatkowego wpływa na wartość rocznego odpisu amortyzacyjnego?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 grudnia 2015 r., nr IPPB6/4510-303/15-2/AK) "(?) Wnioskodawca ustalił roczne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie ze stawkami (...)
str. 63
2.
Czy do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego można zaliczyć koszt zakupu narzędzi?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 grudnia 2015 r., nr IPPB6/4510-355/15-2/AK) "(?) Spółka SA jest przedsiębiorstwem, którego podstawowym przedmiotem działalności jest sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej oraz wyrobów (...)
str. 64
3.
Możliwość zastosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej dla mebli ekspozycyjnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 grudnia 2015 r., nr IPPB6/4510-302/15-2/AG) (?) Jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego, Wnioskodawca posiada meble ekspozycyjne, o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł, (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.