Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 9 (249) z dnia 10.09.2016
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 9 (249) z dnia 10.09.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania
1.
VAT od opłat pobieranych w związku ze świadczeniem usług zakwaterowania
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 czerwca 2016 r., nr IBPP2/4512-214/16/BW) "(?) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i (...)
str. 5
II.
Do artykułu 15-18 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2016 r., nr IBPP3/4512-123/16/BJ) "(?) Wnioskodawca (...) jest spółką celową utworzoną przez Gminę, która posiada (...)
str. 7
2.
Wniesienie aportem nieruchomości gruntowej (udziału w niej) do spółki jawnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 czerwca 2016 r., nr ILPP2/4512-1-211/16-4/RW) "(?) Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca od 2002 r. prowadzi (...)
str. 9
3.
VAT z tytułu nabycia towarów od podmiotów z krajów trzecich
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 lipca 2016 r., nr IBPP4/4512-67/16/PK) "(?) Wnioskodawca (Spółka) ma miejsce siedziby oraz miejsce zarządu na terenie (...)
str. 11
III.
Do artykułu 28a-28o ustawy - miejsce świadczenia przy świadczeniu usług
1.
Miejsce opodatkowania usług związanych z nieruchomościami
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 czerwca 2016 r., nr IBPP4/4512-49/16/LG) "(?) Wnioskodawca świadczy usługi projektowania konstrukcji budowalnych na rzecz podmiotów gospodarczych (...)
str. 13
IV.
Do artykułu 29a-32 ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Nie można obniżyć podstawy opodatkowania VAT, gdy klient nie zapłacił za towar i nie dokonał jego zwrotu
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Warszawie z 16 marca 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1118/15 - orzeczenie nieprawomocne "(?) skarżąca prowadzi działalność w zakresie (...)
str. 15
2.
Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia aportu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 lipca 2016 r., nr ILPP2/4512-1-346/16-2/AD) "(?) Wnioskodawca jest spółką osobową prowadzącą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od (...)
str. 17
3.
Podstawa opodatkowania czynności darowizny znaku towarowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 lipca 2016 r., nr ILPP2/4512-1-314/16-4/AD) "(?) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W (...)
str. 19
V.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Stosowanie właściwej stawki VAT do sprzedaży posiłków i dań - interpretacja ogólna ministra finansów
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r., nr PT1.050.3.2016.156) "(?) Niniejsza interpretacja dotyczy kwestii stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla (...)
str. 21
2.
Drukowanie gazet na rzecz kontrahentów - stawka VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 lipca 2016 r., nr IBPP2/4512-347/16/WN) "(?) Wnioskodawca - drukarnia, będący polskim rezydentem podatkowym, prowadzi działalność gospodarczą (...)
str. 23
VI.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Wymiana waluty wirtualnej a prawo do zwolnienia z VAT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Łodzi z 16 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 381/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Wnioskodawca planuje prowadzić działalność gospodarczą (...)
str. 25
2.
Zwolnienie z VAT usług wynajmu lokali mieszkalnych
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie z 30 marca 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 238/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Wnioskodawca jest współwłaścicielem budynku, w (...)
str. 27
VII.
Do artykułu 86-88 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Odliczanie VAT z tytułu usług hotelowych i gastronomicznych na potrzeby organizowania szkoleń
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 lipca 2016 r., nr IBPP1/4512-316/16/AR) "(...) Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi szkoleniowe oraz usługi (...)
str. 29
2.
Proporcja ustalona na potrzeby podatku dochodowego w związku z używaniem samochodu a wysokość VAT do odliczenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 lipca 2016 r., nr ITPP2/4512-338/16/KK) "(?) Od dnia 2 września 2015 r. prowadzi Pani działalność gospodarczą. (...)
str. 31
3.
Parkowanie firmowego samochodu w okolicy miejsca zamieszkania pracownika
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO we Wrocławiu z 2 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 191/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego (...)
str. 33
4.
Wynajem aut pracownikom a prawo do pełnego odliczenia VAT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 8 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Po 2088/15 - orzeczenie nieprawomocne "(?) wnioskodawczyni podała, że jest zarejestrowanym (...)
str. 37
5.
Odliczanie VAT od wydatków poniesionych na samochody demonstracyjne
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Łodzi z 4 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 199/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) spółka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą (...)
str. 39
6.
Pojazd zakupiony do wykonywania czynności zwolnionych z VAT, z ewentualnym wykorzystywaniem do działalności opodatkowanej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 lipca 2016 r., nr ILPP1/4512-1-310/16-2/AP) "(?) Wnioskodawca na podstawie zawartej z Miastem umowy, świadczy odpłatnie usługi (...)
str. 42
7.
Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej na oboje małżonków, gdy jedno z nich prowadzi działalność
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 lipca 2016 r., nr ILPP3/4512-1-117/16-5/DC) "(?) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zainteresowany jest czynnym podatnikiem VAT. (...)
str. 44
8.
Moment rozliczenia faktury korygującej dotyczącej nabycia towaru objętego procedurą odwrotnego obciążenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 lipca 2016 r., nr ITPP3/4512-282/16-2/AT) "(?) Wnioskodawca (Spółka ?.), czynny podatnik VAT, prowadzi działalność gospodarczą świadcząc (...)
str. 46
9.
Prawo do odliczenia VAT z odpisów faktur
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 lipca 2016 r., nr ITPP1/4512-306/16/DM) "(?) Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem podatku VAT, zakwestionował wykonanie przez kontrahenta (...)
str. 47
10.
Odliczanie VAT z faktur otrzymywanych i przechowywanych w formie elektronicznej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 lipca 2016 r., nr 1061-IPTPP3.4512.279.2016.2.MK) "(...) Wnioskodawca, jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności, (...)
str. 49
VIII.
Do artykułu 89a-89b ustawy - nieściągalne wierzytelności
1.
Dostawa towarów na rzecz kontrahenta w upadłości likwidacyjnej a ulga na złe długi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 lipca 2016 r., nr IBPP2/4512-310/16/WN) "(?) Wnioskodawca (dalej również Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki (...)
str. 51
IX.
Do artykułu 90-92 ustawy - odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
1.
Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia środka trwałego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 sierpnia 2016 r., nr ILPP1/4512-1-332/16-2/TK) "(?) Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym, który zrezygnował ze statusu rolnika (...)
str. 53
X.
Do artykułu 111 ustawy - kasy rejestrujące
1.
Błędna stawka VAT na paragonie a prawo do korekty
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 czerwca 2016 r., nr ITPP1/4512-258/16/DM) "(?) Wnioskodawca jest podatnikiem, który w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzi (...)
str. 55
2.
Sprzedaż winiet uprawniających do poruszania się po drogach poza terenem Polski
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 lipca 2016 r., nr IBPP3/4512-218/16/MD) "(?) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi od 1 (...)
str. 57
3.
Płatności dokonywane na rachunek bankowy a obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 lipca 2016 r., nr IBPP3/4512-278/16/MN) "(?) Wnioskodawca jest spółką prowadzącą działalność gospodarczą m.in. w zakresie działalności (...)
str. 59
4.
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w kasie rejestrującej sprzedaży towarów przez internet
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 lipca 2016 r., nr IPPP2/4512-402/16-2/MT) "(?) Wnioskodawca (Spółka) jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności (...)
str. 61
XI.
Do artykułu 113-118 ustawy - szczególne procedury
1.
Do limitu zwolnienia z VAT wspólnota mieszkaniowa nie powinna wliczać odsprzedaży mediów
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 19 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Po 2427/15 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Prezentując we wniosku opis zdarzenia (...)
str. 63
2.
Sprzedaż usług, których miejsce świadczenia znajduje się poza polską a limit zwolnienia z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 lipca 2016 r., nr IBPP1/4512-343/16/MG) "(?) Wnioskodawca nie jest zgłoszony do podatku VAT, jest zgłoszony do (...)
str. 65
3.
Spóźniona zapłata należności rolnikowi a zwrot zryczałtowanego podatku
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Szczecinie z 24 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Sz 275/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) We wniosku o wydanie interpretacji (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.