Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 33 (932) z dnia 20.11.2016
Świadczenia dla pracowników - PIT, ZUS, CIT, VAT, ewidencja księgowa
Dodatek nr 32
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33
z dnia 20.11.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
1.
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich rodzin
1.1.
Opodatkowanie świadczeń z tytułu dofinansowania do wypoczynku pracownika i jego rodziny
Dofinansowanie ze środków ZFŚS - warunki zwolnienia z PDOF W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800) zapisano, że przez działalność socjalną (...)
str. 3
1.2.
Składki ZUS od otrzymanych przez pracowników świadczeń z tytułu wypoczynku
Dofinansowanie do wypoczynku nie zawsze wolne od składek Pracodawcy generalnie nie odprowadzają składek ZUS od dopłat do wypoczynku pracowników. W praktyce występują jednak sytuacje, kiedy od (...)
str. 5
1.3.
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników/wypłata świadczeń urlopowych a koszty pracodawcy
Ustawodawca wyłączył z kosztów uzyskania przychodów wydatki pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przy czym kosztem podatkowym są świadczenia urlopowe wypłacone (...)
str. 8
1.4.
Dofinansowanie/dopłaty do wypoczynku pracowników i ich rodzin a VAT należny
Gdy pracownik uzyskuje dofinansowanie (dopłatę) do wczasów ze środków ZFŚS, to takie dofinansowanie nie rodzi żadnych skutków u pracodawcy w zakresie VAT, tj. nie wykazuje on z tego (...)
str. 9
1.5.
Ewidencja dofinansowania do wypoczynku pracowników w księgach rachunkowych
Na sposób ujęcia w księgach rachunkowych pracodawcy dofinansowania do wypoczynku pracowników wpływa źródło tego dofinansowania, tj. czy są to środki ZFŚS, czy środki obrotowe pracodawcy. Dofinansowanie (...)
str. 10
2.
Świadczenia pracownicze z tytułu imprez integracyjnych, okolicznościowych
2.1.
Udział w imprezach integracyjnych/okolicznościowych a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Do niedawna kwestią sporną było, czy pracownik biorący udział w imprezie zorganizowanej przez pracodawcę uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, czy też nie. Problem ten wielokrotnie poruszaliśmy (...)
str. 11
2.2.
Wydatki na firmową imprezę w kosztach pracodawcy
Generalnie kosztem podatkowym mogą być takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie mogą być one wyłączone z kosztów (...)
str. 12
2.3.
Organizacja imprezy firmowej a VAT
VAT naliczony Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Organizacja (...)
str. 13
2.4.
Koszty organizacji imprezy okolicznościowej w ewidencji księgowej
Koszty organizacji imprezy firmowej (okolicznościowej, integracyjnej) obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki. Mogą one zostać zaksięgowane (na podstawie faktury), np.:     a) wartość netto faktury: (...)
str. 14
3.
Noclegi pracowników sfinansowane przez pracodawcę
3.1.
Nocleg pracownika a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Za przychody ze stosunku pracy uważa się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, czy też wartość innych nieodpłatnych świadczeń (...)
str. 15
3.2.
Wydatki na noclegi pracowników w kosztach uzyskania przychodów
Wydatki na noclegi dla pracowników nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 23 ust. 1 ustawy o PDOF. Podlegają one zatem (...)
str. 18
3.3.
Nieodpłatne udostępnienie pracownikom najmowanego mieszkania a obowiązek wykazania VAT należnego
Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, (...)
str. 19
3.4.
Ujęcie kosztu noclegów w księgach rachunkowych pracodawcy
Na potrzeby ustawy o rachunkowości wydatki na noclegi dla pracowników obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy, zarówno w sytuacji, gdy dotyczą one pracowników mobilnych, jak i oddelegowanych, czy odbywających (...)
str. 20
4.
Dowóz pracowników do i z pracy zorganizowany przez pracodawcę
4.1.
Zapewnienie pracownikom dowozu do i z pracy autobusem a zwolnienie z PIT
Zasadniczo otrzymane od pracodawcy wszelkiego rodzaju świadczenia (pieniężne i niepieniężne), skutkujące powstaniem przysporzenia majątkowego po stronie pracownika, stanowią dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy. Jak (...)
str. 20
4.2.
Koszty pracodawcy z tytułu wydatków na wynajęcie transportu dla pracowników
Wydatki na wynajęcie środka transportu (np. autobusu), w celu dowożenia pracowników do pracy (i z powrotem do miejsca zamieszkania) podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach (...)
str. 21
4.3.
Bezpłatny dowóz pracowników do/z pracy a VAT
Obowiązek wykazania VAT należnego Jeżeli dojazd do/z pracy pracowników jest utrudniony lub wręcz niemożliwy (np. ze względu na położenie zakładu pracy i brak połączenia komunikacyjnego, czy (...)
str. 22
4.4.
Ujęcie wydatków na transport pracowników w księgach rachunkowych
Gdy pracodawca wynajmuje od firmy zewnętrznej autobus (nabywa usługę transportową), w celu zapewnienia pracownikom bezpłatnego dowozu do pracy (i z powrotem), to poniesione na ten cel wydatki (...)
str. 23
5.
Karnety sportowe dla pracowników
5.1.
Przychód u pracownika z tytułu otrzymania karnetu sportowego
Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze (bądź ich ekwiwalenty), uzyskane przez pracownika ze stosunku pracy, (...)
str. 23
5.2.
Karnety sportowe dla pracowników a składki ZUS
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracownika stanowią przychody uzyskane przez niego ze stosunku pracy. Podobnie jest w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do ustalenia (...)
str. 24
5.3.
Wydatki na karnety dla pracowników w kosztach uzyskania przychodów
Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o PDOF, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, (...)
str. 26
5.4.
Przekazanie karnetów pracownikom a obowiązek wykazania VAT należnego
Na gruncie ustawy o VAT, skutki przekazania pracownikom karnetów sportowych będą uzależnione od tego, czy karnety te zostały sfinansowane ze środków ZFŚS, czy ze środków obrotowych (...)
str. 27
5.5.
Ujęcie wydatków na karnety dla pracowników w księgach rachunkowych
Zakup karnetów sportowych dla pracowników, finansowanych ze środków ZFŚS, może zostać ujęty w księgach rachunkowych pracodawcy np. w następujący sposób (zakładając, że kwota otrzymanego przez pracownika świadczenia (...)
str. 30
6.
Nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika
6.1.
Przychód pracownika z tytułu nieodpłatnego używania firmowego samochodu
Do przychodów pracownika ze stosunku pracy zalicza się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, czy też wartość innych nieodpłatnych (...)
str. 31
6.2.
Nieodpłatne używanie samochodu służbowego przez pracownika a składki ZUS
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o PDOF, uzyskiwany przez pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Niekiedy otrzymane przez pracownika świadczenia (...)
str. 34
6.3.
Koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów (...)
str. 34
6.4.
Nieodpłatne udostępnienie pracownikowi firmowego samochodu - skutki w VAT
Nieodpłatne używanie firmowego składnika majątku do celów prywatnych pracowników, przedsiębiorców, czy innych osób, traktowane jest z reguły analogicznie, jak świadczenie odpłatne i zobowiązuje do wykazania VAT należnego. (...)
str. 37
6.5.
Ewidencja księgowa
Przychód, jaki pracownik uzyskuje w związku z używaniem samochodu służbowego do celów prywatnych, nie jest ujmowany w księgach rachunkowych pracodawcy na koncie kosztów. Ale kwota tego przychodu musi (...)
str. 39
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.