Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 10 (250) z dnia 10.10.2016
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 10 (250) z dnia 10.10.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-9a ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Korekta zmniejszająca przychody za rok poprzedni nie uprawnia do "powrotu" do opodatkowania ryczałtem
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO we Wrocławiu z 3 sierpnia 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 320/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik (...)
str. 5
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Odsetki za zwłokę w zapłacie - określenie źródła przychodu
UCHWAŁA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 6 czerwca 2016 r., sygn. akt II FPS 2/16 "Odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny zostać zaliczone do przychodów (...)
str. 7
III.
Do artykułu 11-12 ustawy - przychody z nieodpłatnych świadczeń - przychody ze stosunku pracy
1.
Koszty paliwa pokrywane przez pracodawcę za prywatne przejazdy pracowników służbowymi samochodami
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 sierpnia 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-312/16-1/HK) "(?) Wnioskodawca (dalej również "Spółka") prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej pozostałych maszyn i urządzeń i jest zarejestrowanym (...)
str. 11
2.
Opodatkowanie świadczeń z tytułu zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania pracownikom oddelegowanym
(interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 21 czerwca 2016 r., nr DD3.8222.2. 40.2016.OBQ, zmieniająca z urzędu interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 sierpnia 2015 r., nr IPPB4/4511-655/15-2/MS2) "(?) Wnioskodawca działa w branży budownictwa przemysłowego. (...)
str. 13
3.
Wycieczka pracowników sfinansowana przez pracodawcę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 maja 2016 r., nr ILPB1/4511-1-207/16-6/TW) "(?) Urząd Gminy zamierza zaoferować wszystkim uprawnionym pracownikom skorzystanie z wycieczki turystyczno-krajoznawczej organizowanej w ramach Zakładowego Funduszu (...)
str. 17
4.
Zakup paliwa z rabatem a uzyskanie nieodpłatnego świadczenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 sierpnia 2016 r., nr IPPB4/4511-1009/16-2/MS) "(?) Wnioskodawca przeprowadzał przetarg na zakup paliwa - kart paliwowych umożliwiających tankowanie pojazdów floty Wnioskodawcy (...)
str. 19
5.
Przychód z tytułu składki na ubezpieczenie OC opłaconej przez spółkę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 lipca 2016 r., nr ITPB2/4511-396/16/MU) "(?) Wnioskodawca podpisał umowę ubezpieczeniową, która obejmuje członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Dyrektorów. Członkowie Zarządu (...)
str. 20
IV.
Do artykułu 14 ustawy - przychody z działalności gospodarczej
1.
Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej bez wynagrodzenia a przychód u pozostałych wspólników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 sierpnia 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.571.2016.1.JZ) "(?) Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest jednym z trzech wspólników spółki komandytowej (...)
str. 23
2.
Zaliczki pobierane w okresie zawieszenia działalności sezonowej opodatkowanej kartą podatkową
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 lipca 2016 r., nr ITPB1/4511-331/16-5/DP) "(?) Wnioskodawczyni od 2 stycznia 2008 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej. (?) Z uwagi (...)
str. 25
V.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Świadczenia z programu dobrowolnych odejść z pracy nie są zwolnione z podatku - interpretacja ogólna Ministra Finansów
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 23 czerwca 2016 r., nr DD3.8201.1.2016.MCA) "Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (?), w celu zapewnienia jednolitego stosowania (...)
str. 27
2.
Sprzedaż prawa do miejsca postojowego a zwolnienie z podatku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 września 2016 r., nr ITPB4/4511-440/16/JG) "(?) Wnioskodawczyni (?) w darowiźnie od rodziców otrzymała nieruchomość, tj. lokal mieszkalny wraz z miejscem postojowym (?). (?) (...)
str. 29
VI.
Do artykułu 22-23 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Wydatki ponoszone w okresie przerwy w wynajmie lokalu użytkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 lipca 2016 r., nr ITPB1/4511-353/16-5/PSZ) "(?) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wraz z małżonką jest Pan wspólnikiem spółki jawnej, (...)
str. 31
2.
Odsetki od kredytu spłacane z rachunku bankowego małżonka podatnika prowadzącego działalność
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 czerwca 2016 r., nr ILPB1/4511-1-600/16-2/IM) "(?) Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. (...) Wnioskodawczyni zawarła wraz z mężem umowę pożyczki hipotecznej z bankiem, środki (...)
str. 32
3.
Wydatki sfinansowane dotacją zwolnioną z podatku
(interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 8 czerwca 2016 r., nr DD9/033/520/KCT/2013/RWPD-139461, zmieniająca z urzędu interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 stycznia 2009 r., nr IBPBI/1/415-834/08/RM) "(?) Wnioskodawczyni prowadząc przedszkole niepubliczne, w ramach pozarolniczej (...)
str. 34
4.
Koszty z tytułu zakwaterowania i dowozu pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 kwietnia 2016 r., nr IBPB-1-1/4511-232/16/SG) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (...)
str. 35
5.
Sama ewidencja czasu prac twórczych nie uprawnia do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOw Gdańsku z 2 sierpnia 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 623/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Wnioskodawczyni jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w "A" spółka z o.o. (...)
str. 37
6.
Zaprzestanie wykorzystywania znaku towarowego a koszty z tytułu niezamortyzowanej jego wartości
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 sierpnia 2016 r., nr IPPB1/4511-709/16-3/EC) "(?) Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym RP i jest wspólnikiem spółki komandytowej z siedzibą na terytorium RP (dalej: (...)
str. 40
7.
Wydatki na literaturę fachową, zakupioną w latach ubiegłych, przekazaną obecnie do działalności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 lipca 2016 r., nr IBPB-1-1/4511-349/16/ZK) "(?) Na potrzeby rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. (...)
str. 41
8.
Koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przedsiębiorcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 sierpnia 2016 r., nr ITPB1/4511-515/16/JŁ) "(?) Wnioskodawca od 2013 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie podklasy PKD 62.01.Z: Działalność związana z oprogramowaniem. (...)
str. 43
9.
Ujęcie wierzytelności nieściągalnej w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 maja 2016 r., nr ITPB1/4511-127/16-4/WM) "(?) Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Posiada wierzytelność, która wraz z odsetkami oraz (...)
str. 47
VII.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Korekta kosztów o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych w związku z nabyciem kradzionego samochodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 maja 2016 r., nr 1061-IPTPB1.4511.159.2016.2.KU) "(?) Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Na potrzeby tej działalności (...) zakupiła w komisie (...)
str. 49
2.
Wydatki poniesione na remont lokalu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 czerwca 2016 r., nr 1061-IPTPB1.4511.265.2016.2.KLK) "(?) W dniu 6 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni założyła działalność gospodarczą w lokalu, który dostała aktem darowizny w 2003 r. (...)
str. 51
3.
Wartość początkowa nieruchomości wniesionej aportem do spółki osobowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 sierpnia 2016 r., nr ITPB1/4511-445/16/JŁ) "(?) Wnioskodawca otrzymał od rodziców nieruchomość zabudowaną kamienicą wybudowaną ok. 1905 roku. (?) Otrzymana w darowiźnie kamienica (...)
str. 53
4.
Ustalenie wartości początkowej poszczególnych środków trwałych nabytych za łączną cenę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 czerwca 2016 r., nr ITPB1/4511-237/16/JŁ) "(?) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (?). W 2011 roku - jako osoba fizyczna nieprowadząca (...)
str. 54
5.
Amortyzacja nieruchomości wycofanych z ewidencji środków trwałych przy podjęciu nowej działalności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 czerwca 2016 r., nr ITPB1/4511-384/16-3/MPŁ) "(?) Wnioskodawca prowadzi obecnie jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wnioskodawca (...)
str. 56
VIII.
Do artykułu 24-24b ustawy - szczególne zasady ustalania dochodu
1.
Ustalenie dochodów z działalności prowadzonej indywidualnie przy jednoczesnym udziale w spółce komandytowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 czerwca 2016 r., nr 1061-IPTPB1.4511.238.2016.1.AG) "(?) Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która będzie wspólnikiem spółki komandytowej (dalej: "Spółka") w charakterze komandytariusza. Spółka (...)
str. 57
IX.
Do artykułu 24c ustawy - różnice kursowe
1.
Przeliczanie na złote kosztu poniesionego w walucie obcej
(interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 29 czerwca 2016 r., nr DD2/033/91/PMN/KBF/10/PK-423, zmieniająca z urzędu interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 marca 2009 r., nr IBPBI/1/415-983/08/KB) "(?) Wnioskodawczyni na potrzeby działalności gospodarczej importuje (...)
str. 59
X.
Do artykułu 26-30e ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Odliczanie wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 lipca 2016 r., nr ITPB2/4511-494/16/RS) "(?) Wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną - według orzeczenia II grupa inwalidztwa. Już w 2002 r. wyrabiając okulary (...)
str. 61
2.
Odliczenie od dochodu równowartości zaległych składek ZUS zwróconych zleceniodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 września 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-614/16-1/KrB) "(?) Wnioskodawczyni w latach 2013-2014, jako wykonawca, zawarła umowy o dzieło. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podczas kontroli u zamawiającego zakwestionował (...)
str. 64
XI.
Do artykułu 31-44 ustawy - pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
1.
Opodatkowanie wynagrodzenia członka rady nadzorczej ustalonego procentowo
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 lipca 2016 r., nr ITPB2/4511-489/16/MU) "(?) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że u Wnioskodawcy działa rada nadzorcza. Członkowie rady nadzorczej (...)
str. 65
2.
Zmiana wielkości udziału w zysku spółki osobowej po zakończeniu roku a zaliczki na podatek
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOz 24 czerwca 2016 r., sygn. akt II FSK 1552/14 "(?) Wnioskodawca zamierza przystąpić do istniejącej spółki komandytowej w charakterze komandytariusza. W momencie przystąpienia, będą w niej (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.