Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 4 (244) z dnia 10.04.2016
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 4 (244) z dnia 10.04.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-9 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Podział wspólnego majątku małżonków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 lutego 2016 r., nr ILPB2/4511-1-1071/15-5/MK, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Dnia (?) roku decyzją Sądu Rejonowego zostało rozwiązane małżeństwo (...)
str. 5
2.
Nowo przyjęty wspólnik a moment ustalania dochodu z udziału w zysku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 marca 2016 r., nr ITPB1/4511-1232/15/MR, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(...) Wnioskodawca na mocy uchwały podjętej przez wspólników spółki jawnej (...)
str. 6
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Usługi wykonywane na umowę zlecenie i w ramach działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 lutego 2016 r., nr IPTPB1/4511-729/15-4/AP, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Czy przychód uzyskany z umowy zlecenia zawartej przez Wnioskodawczynię (...)
str. 7
2.
Odsetki za zwłokę w zapłacie za akcje są przychodem z tego samego źródła
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO  w Poznaniu z 11 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Po 1198/15 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; orzeczenie nieprawomocne) "(?) Przedmiot sporu w poddanej sądowej (...)
str. 9
3.
Składki ZUS opłacone przez pracodawcę za byłych i obecnych pracowników
(interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 28 stycznia 2016 r., nr DD3/033/165/14/CRS, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(...) U Wnioskodawcy w roku 2010 została przeprowadzona kontrola z ZUS, podczas której zostały zakwestionowane (...)
str. 10
4.
Przychód ze sprzedaży działek związanych i niezwiązanych z prowadzoną działalnością
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 lutego 2016 r., nr IPPB4/4511-1341/15-2/IM, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawczyni jest właścicielką oraz współwłaścicielką (wspólnie z mężem) kilku sąsiadujących (...)
str. 11
III.
Do artykułu 11 ustawy - przychody z nieodpłatnych świadczeń
1.
Zapewnienie zakwaterowania oddelegowanemu za granicę pracownikowi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 stycznia 2016 r., nr IPTPB1/4511-709/15-2/RK, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Czy w przypadku oddelegowania pracowników do pracy za granicą, (...)
str. 13
2.
Umorzenie długu jest przychodem z nieodpłatnych świadczeń
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 21 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 2805/13 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) "(?) Ze stanu faktycznego opisanego we wniosku (...)
str. 14
3.
Otrzymanie egzemplarzy autorskich książek jest przychodem
(interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 5 lutego 2016 r., nr DD3.8222.2.451.2015.IMD, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawczyni jest autorką szeregu publikacji z zakresu księgowości i podatków. Na mocy umów (...)
str. 16
4.
Wykorzystywanie przy wykonywaniu zlecenia (dzieła) składników majątku zleceniodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 marca 2016 r., nr IPPB4/4511-1471/15-3/IM, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawca zamierza zawierać z osobami fizycznymi umowy cywilnoprawne. Będą to umowy (...)
str. 18
IV.
Do artykułu 12 ustawy - przychody ze stosunku pracy
1.
Drobne upominki okolicznościowe dla pracowników nie są przychodem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 marca 2016 r., nr IPTPB1/4511-848/15-2/AP, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawca planuje obdarować pracowników odchodzących na emeryturę w formie (...)
str. 19
2.
Zwrot pracownikowi ryczałtu za jazdy lokalne
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 grudnia 2015 r., nr IPPB4/4511-3-95/15-2/JK3, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Czy otrzymywana przez pracownika kwota wypłacana tytułem zwrotu (...)
str. 20
V.
Do artykułu 17 ustawy - przychody z kapitałów pieniężnych
1.
Wymiana udziałów
(interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 3 marca 2016 r., nr DD9.8220.2.19.2016.KCT, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawca wspólnie z dwoma innymi osobami fizycznymi jest udziałowcem spółki z ograniczoną (...)
str. 21
2.
Wycofanie części wkładu ze spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. - przychody i koszty
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 marca 2016 r., nr ITPB1/4511-1268/15/AK, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawca zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną (...)
str. 23
VI.
Do artykułu 18 ustawy - przychody z praw majątkowych
1.
Przychody ze sprzedaży licencji na program komputerowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 grudnia 2015 r., nr IPTPB1/4511-590/15-4/MD, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawca jest twórcą programu komputerowego, tzw. aplikacji mobilnej, (...)
str. 25
VII.
Do artykułu 20 ustawy - przychody z innych źródeł
1.
Opłaty "półkowe" zasądzone wraz z odsetkami
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2016 r., nr IPPB1/4511-1457/15-2/AM, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawczyni 30 maja 2010 r. zakończyła prowadzenie indywidualnej działalności (...)
str. 27
2.
Zwrot z funduszu remontowego za wymianę okien dla posiadających odrębną własność lokalu
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 21 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 2764/13 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) "(?) czy refundacja kosztów wymiany okien członkom (...)
str. 29
VIII.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Odszkodowania wypłacone zwalnianym pracownikom
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 stycznia 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-513/15/MK, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 31
2.
Dofinansowanie na wykonanie przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 grudnia 2015 r., nr IPTPB1/4511-531/15-4/MAP, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Czy dofinansowanie, jakie Wnioskodawca uzyska od Gminy na wykonanie (...)
str. 32
3.
Zwrot kosztów przeniesienia służbowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 lutego 2016 r., nr DD3.8222.2.189.2015.OBQ, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawca zawarł z pracodawcą porozumienie w celu przeniesienia służbowego od dnia (...)
str. 33
4.
Odsetki nie są objęte zwolnieniem tak jak odszkodowanie
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gorzowie Wlkp. z 21 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Go 419/15 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; orzeczenie nieprawomocne) "(?) Skarżąca 14 kwietnia (...)
str. 35
IX.
Do artykułu 22 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Prawo do stosowania przez twórców 50% kosztów uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 lutego 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-577/15/AD, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawczyni jest zatrudniona w firmie O. na podstawie umowy (...)
str. 37
2.
Wydatki na zakup wyposażenia i materiałów biurowych sfinansowane środkami z urzędu pracy mogą być kosztem podatkowym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 lutego 2016 r., nr 1061-IPTPB1.4511.27.2016.1.KLK, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(...) Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od (...) 2015 r. (...)
str. 39
3.
Koszty związane z wynajmem mieszkania na potrzeby prowadzonej działalności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 marca 2016 r., nr IPTPB1/4511-830/15-4/RK, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od (...). Jest (...)
str. 41
4.
Strata z tytułu kradzieży środków pieniężnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 lutego 2016 r., nr ILPB1/4511-1-1636/15-2/KF, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(...) Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, (...)
str. 42
5.
Rozliczenie kosztów, gdy występują przychody opodatkowane i zwolnione z PIT
(interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 3 marca 2016 r., nr DD9/033/521/BRT/2013/RWPD-139461, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(...) Wnioskodawczyni na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzi niepubliczne przedszkole (...)
str. 43
X.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Zakup mieszkania własnościowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 marca 2016 r., nr IPTPB1/4511-788/15-3/MH, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. (...)
str. 45
2.
Budowa hali a koszty związane z usunięciem kolizji linii energetycznej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 lutego 2016 r., nr IPTPB3/4511-342/15-4/KJ, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) (?) Wnioskodawca zakupił grunt, na którym zaplanowano i zaprojektowano halę (...)
str. 46
XI.
Do artykułu 23 ustawy - wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
1.
Zasady zaliczania w koszty odpisów aktualizujących
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 lutego 2016 r., nr IPPB1/4511-1460/15-4/EC, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Przedmiotem egzekucji komorniczej będzie cała wartość należności od (...)
str. 47
2.
Wynagrodzenie dla małżonki wspólnika nie jest kosztem uzyskania u żadnego ze wspólników
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 10 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 2561/13 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) "(?) We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazano, że (...)
str. 49
3.
Samochody w leasingu oddane do używania osobom trzecim
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 lutego 2016 r., nr ILPB1/4511-1-1616/15-2/AMN, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(...) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (...). Jednym z głównych źródeł (...)
str. 51
XII.
Do artykułu 25 ustawy - szczególne zasady ustalania dochodu
1.
Podmioty powiązane i obowiązki związane ze sporządzeniem dokumentacji
(interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 22 lutego 2016 r., nr DD9.8220.2.137.2015.KZU, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Wnioskodawca planuje utworzenie spółki komandytowej (w drodze przekształcenia aktualnie istniejącej spółki (...)
str. 53
XIII.
Do artykułu 27f ustawy- ulga prorodzinna
1.
Ulga przysługuje tylko temu rodzicowi, u którego dziecko faktycznie przebywa
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Olsztynie z 10 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Ol 445/15 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; orzeczenie nieprawomocne) "(?) Podstawę materialnoprawną zaskarżonych decyzji, (...)
str. 55
2.
Strata z działalności nie pomniejsza limitu dochodu uprawniającego do ulgi na dziecko
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 lutego 2016 r., nr ILPB2/4511-1-1086/15-2/MKI, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Czy przy ustalaniu wysokości dochodu małżonków warunkującego możliwość (...)
str. 56
3.
Wakacyjna praca dziecka za granicą a prawo do ulgi prorodzinnej
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Opolu z 22 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Op 519/15 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; orzeczenie nieprawomocne) "(...) J. W. (dalej określany (...)
str. 57
XIV.
Do artykułu 30 ustawy - zryczałtowany podatek dochodowy
1.
Nagroda od banku otrzymana w ramach akcji promocyjnej
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gdańsku z 12 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 1514/15 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; orzeczenie nieprawomocne) "(?) W dniu (...) 2015 r. "A" (...)
str. 59
XV.
Do artykułu 30e ustawy - podatek dochodowy od przychodów ze zbycia nieruchomości
1.
Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży domów jednorodzinnych stanowiących środki trwałe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 lutego 2016 r., nr ILPB1/4511-1-1642/15-2/KF, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Właściciele nieruchomości, a zarazem wspólnicy spółki prawa cywilnego zamierzają (...)
str. 61
2.
Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 lutego 2016 r., nr IPTPB2/4511-719/15-3/KR, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(...) W 2015 r. Wnioskodawca kupił lokal mieszkalny (X) na własne (...)
str. 63
XVI.
Do artykułu 30f ustawy - podatek od zagranicznej spółki kontrolowanej
1.
Kiedy można uznać, że występuje zagraniczna spółka kontrolowana?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 lutego 2016 r., nr IPPB1/4511-4/16-2/MT, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) Czy Spółka kapitałowa, w której Spółka osobowa będzie posiadać (...)
str. 65
XVII.
Do artykułu 45 ustawy - zeznania podatkowe
1.
Dochody uzyskane za granicą a obowiązek złożenia zeznania podatkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 lutego 2016 r., nr ITPB2/4511-1151/15/IB, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) "(?) W 2016 r. Wnioskodawca planuje podjąć pracę jako Operator (?) (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.