Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 25 (924) z dnia 01.09.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 25 (924) z dnia 01.09.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Każdy podmiot może być zobowiązany do zapłaty podatku bankowego - komunikat Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat wyjaśniający, kto może być uznany za instytucję pożyczkową na potrzeby tzw. podatku bankowego. W komunikacie MF, pt.: Podatek (...)
str. 4
2.
Czy wystawienie faktury zwalnia z obowiązku ewidencji transakcji w kasie rejestrującej? - interpretacja organu podatkowego
Wystawienie faktury nie zawsze oznacza brak obowiązku zaewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Uwarunkowane w ten sposób zwolnienie dotyczy bowiem ściśle określonych czynności. (interpretacja indywidualna (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Stawka godzinowa przy umowach zlecenia i o świadczenie usług od 1 stycznia 2017 r.
W Dzienniku Ustaw z 17 sierpnia 2016 r., pod poz. 1265, opublikowano ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (...)
str. 6
2.
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia w sprawie zwolnień ze stosowania kas rejestrujących
W Dzienniku Ustaw z 11 sierpnia 2016 r., pod poz. 1215, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego (...)
str. 7
3.
Zmiany w ustawie o VAT związane z nowelizacją prawa celnego
W Dzienniku Ustaw z 12 sierpnia 2016 r., pod poz. 1228, opublikowano ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne (...)
str. 7
4.
Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 28 lipca 2016 r., pod poz. 55, opublikowano uchwałę nr 5/2016 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 kwietnia 2016 (...)
str. 7
5.
Poselski projekt zmian ustawy o PIT
W dniu 15 lipca br. do biura Marszałka Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy on: obniżenia (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Sprzedaż premiowa - skutki w VAT, podatku dochodowym i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze podejmują różnego rodzaju działania marketingowe w celu uatrakcyjnienia sprzedaży swoich towarów, a w efekcie - zwiększenia przychodów. Jednym z takich działań jest sprzedaż (...)
str. 8
1.1.
Rozliczenie sprzedaży premiowej na gruncie ustawy o VAT
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na zakup nagród Zasadą jest, że jeśli nabywane towary będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, to podatnicy mogą odliczać (...)
str. 8
1.2.
Przekazanie nagrody kontrahentowi a obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego
Jeśli nagrodę, w ramach sprzedaży premiowej, otrzyma podatnik CIT, to po stronie podmiotu przekazującego tę nagrodę nie wystąpią żadne obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego. (...)
str. 10
1.3.
Wydatki na zakup nagród a koszty uzyskania przychodów
Niewątpliwie działania polegające na przekazywaniu kontrahentom nagród w ramach sprzedaży premiowej wykazują związek z przychodami podmiotu przekazującego te nagrody. Celem takiego działania jest bowiem uatrakcyjnienie (...)
str. 11
1.4.
Ewidencja księgowa zakupu i wydania nagród
Wydatki poniesione na zakup nagród przekazywanych kontrahentom w ramach sprzedaży premiowej obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (podmiotu przekazującego omawiane nagrody). Faktura dokumentująca zakup przedmiotowych nagród (...)
str. 12
2.
Obowiązki pracodawcy wynikające z rozwiązania umowy o pracę - Prawo pracy, PIT i ZUS
Na pracodawcach rozwiązujących z pracownikami umowę o pracę ciążą określone obowiązki wynikające z przepisów Prawa pracy. Ponadto, wraz z zakończeniem zatrudnienia pracodawca zobowiązany jest dokonać (...)
str. 13
2.1.
Rozwiązanie umowy o pracę na gruncie Prawa pracy
Wydanie świadectwa pracy i wypłata świadczeń Jedynym z podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika kończącego zatrudnienie jest wydanie świadectwa pracy. Jest to bezwzględny obowiązek pracodawcy. Nie (...)
str. 13
2.2.
Należności otrzymane przez pracownika przed/po ustaniu zatrudniania a jego przychód
Przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat (...)
str. 14
2.3.
Obowiązki pracodawcy wobec ZUS w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
W przypadku ustania tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS, wynikającego z rozwiązania z pracownikami umowy o pracę, obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie o (...)
str. 17
IV.
PODATEK VAT
1.
Cena promocyjna nie zawsze wpływa na rozliczenie VAT - wyrok NSA
Stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w takim zakresie, w jakim ma ono służyć obejściu przepisów prawa i unikaniu opodatkowania VAT danej czynności. Podstawa opodatkowania VAT (...)
str. 20
2.
Skutki powstania zaległości w VAT
Czynni podatnicy VAT mają obowiązek zarówno terminowego składania deklaracji VAT, jak i terminowego regulowania zobowiązań z nich wynikających. Rozliczenia podatku można dokonywać w deklaracjach miesięcznych lub kwartalnych. Deklaracje (...)
str. 22
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Korekta VAT przez dłużnika - nowy sposób wykazania w deklaracji
Zalegałem kontrahentowi z płatnością zobowiązania. W rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności, dokonałem korekty odliczonego VAT. Obecnie uregulowałem (...)
str. 25
3.2.
Zawyżona stawka VAT na paragonie a prawo do korekty
Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której sprzedaż ewidencjonuję przy użyciu kasy fiskalnej. Przy sprzedaży pewnego towaru stosowałem stawkę VAT w wysokości 23%, podczas gdy prawidłowa (...)
str. 26
3.3.
Zakup samochodu do działalności gospodarczej a odliczenie VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem nowy samochód sklasyfikowany jako van. Będzie on wykorzystywany do czynności opodatkowanych VAT. Czy mam prawo do pełnego odliczenia VAT od (...)
str. 28
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Korekta faktury zawierającej kilka pozycji
Z uwagi na zwrot jednego towaru, muszę wystawić fakturę korygującą do wielopozycyjnej faktury sprzedaży. Czy mogę wystawić fakturę korygującą, wskazując wszystkie pozycje z pierwotnej faktury (...)
str. 30
4.2.
Rozliczenie VAT z tytułu importu usługi
W lipcu br. kupiłem usługę od kontrahenta zagranicznego (naprawa maszyny). Zakup stanowi dla mnie import usług. Fakturę od kontrahenta otrzymałem dopiero w sierpniu br. i (...)
str. 30
4.3.
Wystawianie faktury końcowej, gdy faktury zaliczkowe udokumentowały całą należność
Kontrahent zapłacił w kilku ratach za całość zamówienia przed wydaniem towaru. W związku z tym wystawiłem kilka faktur zaliczkowych. Czy w momencie wydania towaru kontrahentowi (...)
str. 31
4.4.
Zakup komputerów a odwrotne obciążenie
Kupiliśmy laptopy o wartości 10.000 zł. Czy od tego zakupu VAT należy rozliczyć w ramach odwrotnego obciążenia? Nie. Sprzedaż komputerów na warunkach wskazanych w pytaniu (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Brak faktury a ujęcie wydatków w kosztach podatkowych - rozbieżne stanowiska organów podatkowych
Generalnie koszty pośrednio związane z przychodami podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się zasadniczo (z wyjątkami, które tu (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Kurs waluty przyjęty do wyceny kosztu, gdy data sprzedaży jest inna niż data wystawienia faktury
Spółka otrzymała od kontrahenta krajowego fakturę za usługę, z datą wystawienia późniejszą niż data sprzedaży. Należność za usługę została ustalona w euro (kwota do zapłaty (...)
str. 35
2.2.
Refakturowanie mediów - w przychodach i kosztach wynajmującego nieruchomość
Spółka wynajmująca nieruchomość obciąża najemców kosztami mediów (np. kosztami energii elektrycznej, gazu, wody), wystawiając na nich refaktury. W którym momencie spółka powinna wykazać przychód z (...)
str. 37
2.3.
Przesłanki warunkujące uznanie wydatku za koszt uzyskania przychodów
W jakim przypadku można uznać, że wydatki zostały poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów na potrzeby CIT? Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki na zakup literatury fachowej nie zawsze mogą być kosztem podatkowym - interpretacja organu podatkowego
Wydatki poniesione w latach ubiegłych na zakup książek, które następnie zostaną przekazane na potrzeby prowadzonej działalności, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów z tej działalności. (...)
str. 41
2.
Oświadczenie pracownika do obliczania miesięcznych zaliczek na PIT (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Pracownik w sierpniu br. przekroczył pierwszy próg podatkowy. Małżonek tego pracownika zarabia brutto 5.200 zł miesięcznie. Czy w tym przypadku pracownik może złożyć oświadczenie do (...)
str. 42
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zawarcie nieodpłatnej umowy zlecenia z członkiem rodziny
Czy nieodpłatna umowa zlecenia zawarta z rodzicem będzie rodzić skutki w PIT? Nie. Nieodpłatna umowa zlecenia zawarta między najbliższą rodziną jest obojętna podatkowo dla obu (...)
str. 44
3.2.
Materiały zużyte do wykonania usługi - ujęcie w PKPiR
Firma usługowo-handlowa świadczy usługi naprawy samochodów. Do wykonania usług zakupuje części samochodowe na podstawie faktur. Czy firma musi prowadzić magazyn? W której kolumnie podatkowej księgi (...)
str. 45
3.3.
Sprzedaż prywatnych nieruchomości a odliczanie straty
W bieżącym roku sprzedałem dwie prywatne nieruchomości, tj. działkę, na sprzedaży której poniosłem stratę oraz lokal mieszkalny, na sprzedaży którego osiągnąłem zysk. Obie te nieruchomości (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Udokumentowanie nakładów stanowiących wartość początkową środka trwałego - wyrok NSA
Dowody dokumentujące poniesienie wydatków wpływających na wartość początkową środka trwałego nie mogą być zastąpione zeznaniami świadków. Twierdzenie podatnika, że wystarczającym dowodem poniesionych wydatków jest ewidencja (...)
str. 47
2.
Amortyzacja nieruchomości wycofanych z innej działalności gospodarczej - interpretacja organu podatkowego
Wartość początkową nieruchomości wycofanych z ewidencji środków trwałych prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w nowej działalności gospodarczej, po przerwie trwającej (...)
str. 48
3.
Odpisy amortyzacyjne podczas przerw w wykorzystaniu środka trwałego
Od kilku miesięcy, w związku z chorobą, nie wykonuję działalności gospodarczej. Rozważam jej zawieszenie. Czy uwzględniając fakt przerwy w wykorzystaniu środków trwałych powinienem czasowo zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych? (...)
str. 49
4.
Niepodlegający odliczeniu VAT a wartość początkowa środka trwałego
Jednostka w 2015 r. zaliczyła bezpośrednio do kosztów wydatek na nabycie składnika majątku o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł netto. Niestety, ponieważ zakup ten był związany (...)
str. 51
VIII.
PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY
1.
Pytania Czytelników dotyczące JPK
Czy w przypadku wielopozycyjnych faktur sprzedaży, w strukturze JPK "Faktury VAT" należy wpisywać każdą pozycję faktury wraz z dokładnym opisem towaru/usługi? Czy można grupować pozycje (...)
str. 52
2.
Ustalenie podatku od sprzedaży detalicznej - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Od 1 września 2016 r. obowiązują nowe regulacje, które nałożyły na niektórych przedsiębiorców obowiązek opłacania tzw. podatku od sprzedaży detalicznej. Ten obowiązek wprowadziła ustawa z dnia 6 (...)
str. 54
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zmiany w składkach ZUS za osoby oddelegowane do pracy za granicę
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o PDOF, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W podstawie (...)
str. 55
2.
Likwidacja działalności gospodarczej w ZUS
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Zamierzam ją zlikwidować. W jaki sposób o fakcie tym mam zawiadomić CEIDG i ZUS? Płatnik składek, będący (...)
str. 57
3.
Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku w razie zmiany zasad wynagradzania
Pracownik do końca czerwca 2016 r., obok wynagrodzenia zasadniczego, podwyższonego na okres pełnienia obowiązków kierownika, otrzymywał dodatek funkcyjny. Od 1 lipca 2016 r. otrzymuje niższe (...)
str. 58
4.
Ustalanie nowej podstawy wymiaru zasiłku po 3-miesięcznej przerwie w jego pobieraniu zgodne z Konstytucją
Nie ustala się nowej podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa (...)
str. 59
X.
PRAWO PRACY
1.
Udzielanie dnia wolnego w zamian za inny dzień wolny, na który przypadła choroba
Pracownik wykonywał pracę w niedzielę, za którą pracodawca wyznaczył mu dzień wolny od pracy w następnym tygodniu. Jednak cały ten tydzień pracownik był chory i (...)
str. 60
2.
Osiągnięcie dłuższego okresu wypowiedzenia po zmianie przepisów o zatrudnieniu terminowym
1) Zatrudniamy pracowników na podstawie umów na czas określony, które trwały w dniu 22 lutego 2016 r. Jednemu z tych pracowników pracodawca wypowiedział umowę w (...)
str. 62
3.
Urlop dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu
Zatrudniamy dwóch pracowników na pół etatu. Jeden z nich wykonuje pracę przez pięć dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, a drugi pracuje po 8 (...)
str. 63
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zapłata z rachunku złotówkowego zobowiązania w walucie obcej
Jednostka zakupiła towary handlowe od kontrahenta zagranicznego. Faktura dokumentująca ich zakup została wystawiona w euro. Zapłata zobowiązania została uregulowana również w euro, lecz z rachunku (...)
str. 65
2.
Księgowanie faktury otrzymanej od firmy windykacyjnej
Posiadamy nieuregulowane należności od kilku kontrahentów. Podpisaliśmy umowę z firmą windykacyjną na odzyskanie tych należności. Zgodnie z zawartą umową, za swoje usługi firma windykacyjna pobiera (...)
str. 67
3.
Ewidencja księgowa umorzenia odsetek za zwłokę w zapłacie należności
Odbiorcom, którzy nie spłacają zobowiązań w terminie, naliczamy odsetki za zwłokę. Zdarza się jednak, że dla zachowania dobrych relacji odsetki takie umarzamy. Jak należy ewidencjonować (...)
str. 68
4.
Dopłaty wnoszone do spółki z o.o. w celu pokrycia straty za 2015 r.
Sprawozdanie finansowe naszej spółki z o.o. za 2015 r. wykazało stratę. W związku z tym, zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o wniesieniu dopłat. Jak ująć takie (...)
str. 69
5.
Badanie sprawozdania finansowego w pierwszym roku działalności
W pierwszej połowie 2016 r. rozpoczęliśmy działalność jako spółka jawna. Osiągnięte wyniki sprzedaży oraz suma bilansowa przekroczyły wartości wynikające z ustawy o rachunkowości w zakresie (...)
str. 72
6.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu
Spółdzielnia mieszkaniowa otrzymuje od gminy odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego przez byłego członka, któremu zgodnie z wyrokiem eksmisyjnym gmina nie zapewniła lokalu socjalnego. (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.