Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 23 (922) z dnia 10.08.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Faktury zakupu nie będą przekazywane w formacie JPK - komunikat Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) zamieściło następujący komunikat: "Podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie mają obowiązku przesyłania faktur VAT (...)
str. 4
2.
Parkowanie samochodu poza siedzibą firmy a odliczanie VAT - kolejny korzystny wyrok WSA
Podatnik, który wprowadzi mechanizmy i zasady używania pojazdów samochodowych (regulaminy, umowy, zarządzenia oraz działania zabezpieczające ich wykonanie) dające maksymalną gwarancję wykorzystania ich wyłącznie w działalności (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Określono nowe wzory deklaracji VAT
W Dzienniku Ustaw z 29 lipca 2016 r., pod poz. 1136, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji (...)
str. 7
2.
Traci moc rozporządzenie dotyczące zapłaty VAT z tytułu importu towarów
W Dzienniku Ustaw z 25 lipca 2016 r., pod poz. 1095, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 8
3.
Zmieniono rozporządzenie w sprawie zwolnień z VAT
W Dzienniku Ustaw z 29 lipca 2016 r., pod poz. 1140, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 9
4.
Zmiana przepisów o pracach wzbronionych kobietom
W Dzienniku Ustaw z 19 lipca br., pod poz. 1053, opublikowano ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Pożyczka otrzymana przez spółkę kapitałową - wybrane zagadnienia
W praktyce nie należy do rzadkości, że wspólnicy spółki kapitałowej (z o.o., akcyjnej) zaciągają pożyczki - niekiedy od swoich wspólników. Pożyczka taka może być oprocentowana (...)
str. 10
1.1.
Podstawa prawna udzielenia pożyczki
Definicja umowy pożyczki zawarta jest w art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, przez umowę pożyczki pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność (...)
str. 10
1.2.
Rozliczenie pożyczki na gruncie VAT i podatku dochodowego
Otrzymanie pożyczki a VAT Dla pożyczkobiorcy (tu: spółki z o.o.) otrzymanie pożyczki nie wiąże z obowiązkiem wykazania z tego tytułu VAT. Zaciągając pożyczkę, pożyczkobiorca nie (...)
str. 11
1.3.
Otrzymanie i spłata pożyczki w księgach rachunkowych
Otrzymaną od udziałowca pożyczkę spółka z o.o. powinna ująć w swoich księgach rachunkowych na dzień powstania zobowiązania z tytułu tej pożyczki - według wartości nominalnej (...)
str. 14
2.
Sprzedaż przedsiębiorstwa - regulacje kodeksowe, podatki, Prawo pracy i ZUS
Niejednokrotnie zdarza się, że przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, decydując się na zaprzestanie prowadzenia tej działalności, sprzedaje swoje przedsiębiorstwo. W tym artykule wskażemy, jakie skutki (...)
str. 15
2.1.
Regulacje Kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży przedsiębiorstwa
Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo obejmuje w szczególności m.in. własność (...)
str. 15
2.2.
Sprzedaż przedsiębiorstwa w świetle ustawy o PDOF i VAT
Przychody podatkowe Przepisy ustawy o PDOF nie przewidują odrębnych, szczególnych unormowań dotyczących sprzedaży przedsiębiorstwa. W konsekwencji taką sprzedaż należy traktować jako sprzedaż poszczególnych składników majątku (...)
str. 15
2.3.
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - regulacje Prawa pracy i ZUS
Prawo pracy Sprzedaż przedsiębiorstwa na gruncie prawa pracy może skutkować przejściem zakładu pracy (lub jego części) na nowego pracodawcę. Do takiej sytuacji odnosi się art. (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.
Odliczanie VAT od zakupu usług gastronomicznych i hotelowych - interpretacja organu podatkowego
Podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących zakup usług hotelowych oraz gastronomicznych, nawet jeśli są one związane z czynnościami opodatkowanymi. Ustawodawca wprost (...)
str. 21
2.
Zaliczka na sprzedaż samochodu w systemie VAT marża (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Otrzymałem zaliczkę na samochód, który będzie sprzedany w systemie VAT marża. Czy powinienem wystawić fakturę ze stawką 23% VAT (pytanie 1027164)? Prawo do zastosowania procedury (...)
str. 22
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z VAT
Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT. Czy kupując kasę fiskalną mogę skorzystać z ulgi na jej zakup? Jaka jest wysokość ulgi? Ulga na zakup kasy rejestrującej (...)
str. 25
3.2.
Pośrednie koszty działalności gospodarczej a prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT, prowadzę działalność opodatkowaną VAT. Czy mam prawo odliczyć VAT z faktur za obsługę prawną, jeżeli dotyczą one pozwu pracownika skierowanego do (...)
str. 26
3.3.
Usługa księgowa rozliczana w okresach rozliczeniowych - moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
Biuro rachunkowe świadczy na rzecz swoich klientów usługi księgowe, rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Czy na potrzeby VAT okresy te mogą obejmować miesiące kalendarzowe albo (...)
str. 28
3.4.
Jakie usługi należy uznać za związane z nieruchomościami?
Usługi związane z nieruchomością opodatkowane są w kraju położenia tej nieruchomości. Jakimi kryteriami należy się kierować ustalając, czy dana usługa jest związana z nieruchomością? Za (...)
str. 30
3.5.
Usługa ściągania długów - rozliczenie podatkowe i ujęcie rachunkowe
Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie windykacji należności. W ramach świadczenia usług w momencie ściągnięcia długu pobiera różne należności, tj. koszty opłaty skarbowej i sądowej, (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Czynsz za najem samochodu oraz wydatki na jego ubezpieczenie a limit "kilometrówki" - wyrok NSA
Wydatki na ubezpieczenie samochodu używanego na podstawie umowy najmu są kosztem podatkowym w ramach limitu "kilometrówki". Są to bowiem wydatki z tytułu używania samochodu osobowego. Natomiast czynsz (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych faktur otrzymanych po zamknięciu miesiąca, w którym wykonano usługę
Spółka otrzymuje faktury dokumentujące zakup usług (kosztów pośrednich) po zamknięciu miesiąca, w którym usługi te zostały wykonane. Czy wartość tych usług powinna zostać ujęta w (...)
str. 36
2.2.
Kursy walut obcych stosowane do wyceny wpływu i rozchodu waluty z rachunku walutowego
Spółka z o.o. posiada rachunek walutowy (w euro), na który wpływają należności od kontrahentów zagranicznych i z którego są regulowane zobowiązania wobec tych kontrahentów (zakupy (...)
str. 38
2.3.
Świadczenia urlopowe wypłacone pracownikom a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Spółka zatrudniająca mniej niż 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) wypłaca im świadczenia urlopowe, zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Czy wartość (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Źródło przychodów ze zbycia składników majątku po likwidacji firmy - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Kwalifikacja przychodów do właściwego źródła w podatku dochodowym od osób fizycznych budzi w praktyce wiele wątpliwości. Jedna z nich dotyczy zakwalifikowania przychodów z odpłatnego zbycia (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Opodatkowanie sprzedaży składników majątkowych przez ryczałtowca
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zamierza sprzedać składniki majątkowe firmy, tj. towary, materiały, a także środki trwałe, grunty i budynki (...)
str. 44
2.2.
Składniki majątku uprzednio nabyte na cele prywatne, wniesione do działalności gospodarczej - sposób wyceny
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wiele lat temu kupiłem grunty, które obecnie zamierzam wprowadzić jako towar handlowy do działalności gospodarczej - deweloperskiej. Na gruntach (...)
str. 46
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Limit zwolnienia podatkowego dla świadczeń wypłacanych z ZFŚS
Pracownik został zatrudniony w naszej firmie w czerwcu br. W lipcu br. korzystał z dofinansowania do wczasów. Czy powinniśmy żądać od niego oświadczenia, że w poprzednim zakładzie nie otrzymał świadczeń (...)
str. 47
3.2.
Likwidacja części działalności gospodarczej
Prowadzę sklep z częściami zamiennymi oraz usługi ubezpieczeniowe - w ramach jednej firmy. Rozliczam się z podatku na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zamierzam (...)
str. 48
3.3.
Weekendowy wyjazd nad morze sfinansowany z ZFŚS a przychód pracownika
W sierpniu br. zorganizowaliśmy wyjazd nad morze dla pracowników i członków ich rodzin, który został w całości sfinansowany z ZFŚS. Koszt wyjazdu obejmował: wydatki na (...)
str. 48
3.4.
Sprzedaż samochodu wykupionego po leasingu
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Użytkowałem samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po zakończeniu umowy wykupiłem samochód prywatnie. Czy sprzedając ten samochód uzyskam przychód z działalności (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Moment rozpoczęcia sezonowej amortyzacji - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
W okresie letnim wiele środków trwałych - jako wykorzystywanych sezonowo - może podlegać obowiązkowi sezonowej amortyzacji. Zasady takiej amortyzacji określa art. 16h ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP (odpowiednio (...)
str. 49
2.
Różnice kursowe od pożyczek i kredytów w walucie obcej zaciągniętych na sfinansowanie budowy środka trwałego - interpretacja organu podatkowego
Dokonując wyboru metody ustalania różnic kursowych w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym, wartość początkową środka trwałego należy korygować wyłącznie o różnice kursowe od (...)
str. 50
3.
Zakup środka trwałego o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł - amortyzacja i ewidencja
Zakupiliśmy samodzielny środek trwały (urządzenie) za kwotę netto 2.900 zł. Czy musimy ująć go w ewidencji środków trwałych? Jak go amortyzować? Czy uwzględniając jego wartość (...)
str. 52
4.
Zaliczenie do środków trwałych składnika majątku nabytego z zamiarem krótkotrwałego wykorzystywania
W 2015 r. przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów) na potrzeby wykonania usługi zakupił specjalistyczne urządzenie, które miało być zbyte przed upływem (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Brak informacji od zleceniobiorcy o ustaniu tytułu do ubezpieczeń w ZUS
Zleceniobiorca złożył nam oświadczenie, z którego wynika, iż w innym podmiocie wykonuje też pracę na zleceniu. Z tego tytułu otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 2.500 (...)
str. 55
2.
Nie można opłacać oddzielnie składek za przedsiębiorcę i oddzielnie za pracowników
Opłacam składki ubezpieczeniowe do ZUS za siebie oraz zatrudnionych w mojej firmie kilku pracowników. Nie zawsze jestem w stanie wszystkie te należności uregulować w terminie, (...)
str. 56
3.
Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego przez prowadzącego działalność
Osoba prowadząca działalność gospodarczą, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu, od kilku tygodni jest niezdolna do pracy z powodu choroby i (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Aneksowanie umów przedłużanych do dnia porodu a limit "33 i 3"
Praktyką stosowaną w naszym zakładzie jest aneksowanie umów na czas określony, które ulegają przedłużeniu do dnia porodu (chcemy, aby pracownice miały pewność, do kiedy pracują). (...)
str. 59
2.
Dopłata do wczasów z ZFŚS po ustaniu zatrudnienia
W regulaminie ZFŚS naszej firmy przewidziane są dopłaty do wczasów, pod warunkiem wykorzystania urlopu o długości co najmniej 7 dni. W regulaminie znajduje się też (...)
str. 61
3.
Urlop wypoczynkowy ustalany w roku kalendarzowym, a nie w kolejnych 12 miesiącach
Pracownik był zatrudniony od 1 marca do 30 kwietnia 2016 r. na pełny etat, a od 1 maja br. do 30 kwietnia 2017 r. jest (...)
str. 62
4.
Przy zaniechaniu opieki pracownik może być odwołany z urlopu wychowawczego
Uzyskaliśmy informację, że pracownica korzystająca z urlopu wychowawczego wyjechała na sezon letni do pracy za granicę. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić? Słyszałam, że po (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Sposób ewidencji zaliczek na podatek dochodowy u podatników CIT
Spółka z o.o. rozpoczęła działalność w ubiegłym roku, który zakończył się stratą bilansową oraz podatkową. Również od początku bieżącego roku spółka nie osiągała dochodu. Jednak (...)
str. 65
2.
Korekta podatku od nieruchomości za 2016 r. w księgach rachunkowych
Podatek od nieruchomości za 2016 r. odnoszony jest w koszty działalności operacyjnej co miesiąc w równych ratach wynoszących 1/12 kwoty podatku. W czerwcu br. spółka (...)
str. 66
3.
Uproszczona ewidencja zapasów - zasady rozliczania
Zamierzamy prowadzić uproszczone ewidencje zapasów towarów i produktów gotowych. Jak ewidencjonować w takim przypadku zakupy i produkty gotowe? Prowadzenie ewidencji uproszczonej polegającej na odpisywaniu w (...)
str. 69
4.
Ewidencja opłaty za pozwolenie na budowę
Jednostka uiściła opłatę za pozwolenie na budowę budynku magazynowego. Czy tę opłatę należy ująć w księgach rachunkowych na koncie 08 "Środki trwałe w budowie"? Tak. (...)
str. 72
5.
Korekta błędu z lat ubiegłych dotyczącego nierozliczonego agio
W 2013 r. wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Nowe udziały zostały objęte przez wspólników po cenie przewyższającej ich wartość nominalną. (...)
str. 73
6.
Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostce rozpoczynającej działalność gospodarczą
Osoba fizyczna zamierza rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu niepublicznego przedszkola. Czy z dniem podjęcia tej działalności obowiązana będzie prowadzić księgi rachunkowe, czy podatkową księgę przychodów (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.