Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 11 (251) z dnia 10.11.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 12-14a ustawy - przychody
1.
Refundacja kosztów wynagrodzeń ze środków Funduszu Pracy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 lipca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-403/16/MS) "(?) Spółka zawarła umowę z Powiatowym Urzędem Pracy, której przedmiotem jest określenie szczegółowych warunków refundacji części (...)
str. 5
2.
Umorzone odsetki z tytułu nieterminowych płatności a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 września 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-251/16-1/AT) "(?) W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka nabywa od innych podmiotów różnego rodzaju towary i usługi, zaciągając tym (...)
str. 6
3.
Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 września 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-701/16-1/BD) "(?) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będącą polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w kilku różnych (...)
str. 7
4.
Świadczenie usług na rzecz spółki przez jej wspólnika bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOz 5 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 1889/14 "(?) Ze stanu sprawy (?) wynika, że jedynym wspólnikiem skarżącej spółki - a zarazem Prezesem (...)
str. 9
II.
Do artykułu 15 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Zakup artykułów spożywczych udostępnianych pracownikom
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 września 2016 r., nr IBPBI/2/4510-742/16-1/JP) "(?) Wnioskodawca - Spółka z o.o. - w ramach prowadzonej działalności, świadczy szeroko rozumiane usługi informatyczne, tj. zajmuje się (...)
str. 11
2.
Rekompensaty wypłacane menedżerom za rezygnację z samochodów służbowych a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 sierpnia 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-550/16-1/SK) "(?) Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka") prowadzi działalność gospodarczą na rynku usług finansowych (?). Spółka podlega opodatkowaniu (...)
str. 12
3.
Zakup karnetów na siłownię i do innych obiektów sportowych dla pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-398/16/AW) "(?) Wnioskodawca będący osobą prawną ("Sp. z o.o.") planuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wprowadzenie pozapłacowych świadczeń na (...)
str. 14
4.
Wydatki na pakiety medyczne dla pracowników i członków ich rodzin
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 września 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-229/16-1/EN) "(?) Wnioskodawca (dalej: "Spółka"), oferuje swoim pracownikom opiekę medyczną na podstawie zawartej z firmą medyczną świadczącą (...)
str. 16
5.
Wypłata nagród z zysku netto na rzecz pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 września 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.785.2016.1.KB) "(?) Czy dokonana w 2016 r. wypłata na rzecz pracowników nagrody pochodzącej z zysku netto po opodatkowaniu za rok (...)
str. 18
6.
Zakup artykułów spożywczych i posiłków na potrzeby posiedzeń zarządu i narad spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 lipca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-433/16/TS) "(?) Spółka w ramach obsługi tzw. sekretariatu dokonuje szeregu wydatków na artykuły spożywcze, w tym m.in. na kawę, (...)
str. 19
7.
Koszty wynajmu mieszkania i opłaty za media ponoszone na rzecz konsultanta zatrudnionego w jednej ze spółek korporacji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 sierpnia 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-673/16-1/APO) "(?) Wnioskodawca jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka"), podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. (...)
str. 21
8.
Wydatki z tytułu zasądzonego wynagrodzenia, odsetki oraz koszty postępowania sądowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 września 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-639/16-1/SK) "(...) Wnioskodawca (dalej zwany: "Spółką"), zwrócił się do Kancelarii Adwokackiej (dalej zwana: "Kancelarią") ze zleceniem udzielenia (...)
str. 23
9.
Moment dokonania korekty kosztów podatkowych spowodowanej błędem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 sierpnia 2016 r., nr ITPB3/4510-306/16/AD) "(?) Wnioskodawca (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą (?). (?) Spółka, jak i jej Oddziały, (...)
str. 24
10.
Wstępna opłata leasingowa - moment ujęcia w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 września 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-266/16-1/ESZ) "(?) Wnioskodawca (sp. z o.o.) jest polskim rezydentem podatkowym, opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce. (?) (...)
str. 26
11.
Moment zaliczenia do kosztów opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 sierpnia 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-157/16-1/DW) "(?) Wnioskodawca jest spółką celową, realizującą przedsięwzięcie deweloperskie polegające na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem (...)
str. 28
12.
Udzielanie rabatów pośrednich a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 września 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-175/16-2/NL) "(?) Wnioskodawca jest sp. z o.o. (dalej: "Spółka") i czynnym podatnikiem VAT. Spółka jest dostawcą substancji farmaceutycznych, których (...)
str. 29
13.
Ujęcie wydatku w kosztach podatkowych w przypadku braku faktury
(interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 13 czerwca 2016 r., nr DD10/033/229/MZO/13/PK-487, zmieniająca z urzędu interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 czerwca 2009 r., nr IPPB5/423-176/09-4/IŚ) "(?) Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje (...)
str. 31
III.
Do artykułu 16 ustawy - wydatki niestanowiące kosztów
1.
Czynsz za najem samochodu i wydatki na jego ubezpieczenie a koszty uzyskania przychodów
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOz 5 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 688/14 "(?) Skarżąca zwróciła się z wnioskiem do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie stosowania przepisów (...)
str. 33
2.
Świadczenia za urlop wypłacane przez pracodawcę zatrudniającego ponad 20 pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 sierpnia 2016 r., nr IPPB6/4510-404/16-3/AG) "(?) Obecnie Wnioskodawca zatrudnia około 600 pracowników. W Spółce nie został utworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: (...)
str. 35
3.
Koszty usług gastronomicznych i noclegów ponoszone w związku ze szkoleniami i spotkaniami podsumowującymi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-489/16/MW) "(?) Z opisu stanu faktycznego wynika, że w celu realizowania sprzedaży Spółka zatrudnia przedstawicieli handlowych, którzy zamieszkują w różnych (...)
str. 36
4.
Wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań biznesowych z kontrahentami
(interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 12 września 2016 r., nr DD6.8221.30. 2016.MNX, zmieniająca z urzędu interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 listopada 2010 r., nr IPPB5/423-591/10-2/JC) "(?) Sp. z o.o. w najbliższej przyszłości (...)
str. 39
5.
Wydatki na alkohol serwowany podczas spotkań z kontrahentami a koszty uzyskania przychodów
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOz 10 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 700/14 "(?) organ pierwszej instancji wskazał, że Spółka w sposób nieuprawniony zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 40
6.
Odszkodowania wypłacane za szkody powstałe podczas usług transportowych
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOw Poznaniu z 8 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Po 1562/15 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Spółka (?) wystąpiła z wnioskiem o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów w przedmiocie podatku (...)
str. 41
7.
Wierzytelności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-330/16/AW) "(?) Spółka posiada nieściągalne wierzytelności od dwóch dłużników, których terminy wymagalności przypadały odpowiednio na 2 (...)
str. 44
8.
Nieumorzona wartość zlikwidowanych środków trwałych a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 września 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-221/16-2/ZK) "(?) Wnioskodawca - Sp. z o.o., w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się wynajmem, dzierżawą oraz zarządzaniem nieruchomościami (...)
str. 46
9.
Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży środka trwałego częściowo sfinansowanego dotacją
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 września 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-243/16-2/ZK) "(?) Spółka sprzedała halę produkcyjną, będącą składnikiem przejętego majątku (Spółka wynajmowała za wynagrodzeniem przedmiotową halę innym (...)
str. 48
10.
Opłaty dodatkowe ponoszone za przekroczenie dopuszczalnych norm w związku z wytwarzaniem ścieków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 września 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-744/16-1/IZ) "(?) Spółka X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca wnioskodawcą (dalej: "Wnioskodawca"), jest osobą prawną. Prowadzi działalność gospodarczą (...)
str. 49
11.
Ustalenie wartości kapitału własnego na potrzeby stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 października 2016 r., nr 1462-IPPB6.4510.506.16.1.AM) "(?) Wnioskodawca jest spółką akcyjną, podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, podlegającym obowiązkowi podatkowemu w Polsce (...)
str. 51
12.
Nakłady poniesione na obce budynki w celu uatrakcyjnienia oferty sprzedaży mieszkań
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOz 13 września 2016 r., sygn. akt II FSK 2186/14 "(?) spółka zamierza wybudować zespół biurowo-usługowo-mieszkalny, w skład którego będzie wchodził budynek biurowy oraz zespół (...)
str. 53
IV.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Odpis amortyzacyjny od części budynku oddanego do nieodpłatnego używania nie stanowi kosztu podatkowego
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOz 15 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 2735/14 "(?) Spółka od lat angażuje się w różnorodne działania o charakterze dobroczynnym i kulturalnym. Jednym z jej zadań (...)
str. 55
2.
Budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie nie amortyzuje się indywidualną stawką
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 września 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-643/16-2/JP) "(?) Wnioskodawca - Spółka - wybudowała budynek użytkowy na wydzierżawionej nieruchomości gruntowej. Budynek jest wykorzystywany na (...)
str. 57
3.
Rozliczanie kosztów związanych z równoległymi pracami remontowymi i ulepszeniowymi środka trwałego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 września 2016 r., nr IPPB6/4510-467/16-2/AP) "(?) Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych podlegającym przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 59
4.
Różnice kursowe powstałe w wyniku płatności związanych z wytworzeniem środka trwałego a jego wartość początkowa
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-418/16/IZ) "(...) Spółka rozpoczyna budowę hali produkcyjnej, według planu jej zakończenie ma nastąpić z początkiem roku 2017. Z wykonawcą (...)
str. 61
5.
Czy koszt promesy bankowej zwiększa wartość początkową środka trwałego?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-346/16/AB) "(...) Spółka z o.o. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu "..." poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. W ramach projektu, aby (...)
str. 62
6.
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu umowy leasingu finansowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 września 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-222/16-1/EN) "(...) Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (...)
str. 64
7.
Rozliczenie kosztów nabycia wyposażenia budowlanego przeznaczonego na wynajem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 września 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-659/16-1/PC) "(...) Spółka (dalej zwana również: "Wnioskodawcą") świadczy usługi związane z wynajmem wyposażenia budowlanego, w tym rusztowań i szalunków budowlanych. (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.