Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 2 czerwca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.06.2023 r., godz. 12:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 152.464 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Wartości niematerialne i prawne w firmie
Dodatek nr 23
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24
z dnia 20.08.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Zasady ogólne dotyczące amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych
1.
Definicja wartości niematerialnych i prawnych
Zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22b ust. 1 ustawy o PDOF), za wartości niematerialne i prawne, podlegające amortyzacji, uważa (...)
str. 3
2.
Składniki majątku niepodlegające amortyzacji
Zgodnie z art. 16c ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22c ustawy o PDOF), amortyzacji nie podlegają m.in.: wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny (...)
str. 4
3.
Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych
Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest prawidłowo określona wartość początkowa danej wartości niematerialnej i prawnej. Wartość tę ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego lub wartości (...)
str. 4
3.1.
Nabycie w drodze kupna
Przepisy przewidują, że wartością początkową odpłatnie nabytych wartości niematerialnych i prawnych jest ich cena nabycia. W myśl art. 16g ust. 3 ustawy o PDOP (odpowiednio (...)
str. 4
3.2.
Nabycie nieodpłatne
W razie nabycia wartości niematerialnych i prawnych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób ich wartość początkową ustala się w wysokości wartości rynkowej (...)
str. 5
3.3.
Nabycie w formie wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki będącej osobą prawną
W sytuacji nabycia wartości niematerialnych i prawnych w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki albo spółdzielni, za wartość początkową uważa się ustaloną przez podatnika na (...)
str. 5
3.4.
Nabycie w formie wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną
Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4a ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF), za wartość początkową wartości (...)
str. 6
3.5.
Współwłasność
W razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we (...)
str. 6
4.
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych jedyną dopuszczalna metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Zgodnie z art. 16m ust. 1 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22m (...)
str. 6
II.
Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia praktyczne
1.1.
Zakup licencji upoważniającej do korzystania z patentu
Zamierzamy wytwarzać produkt z udziałem składnika, którego produkcja jest opatentowana. W tym celu zamierzamy wykupić 3-letnią licencję od wynalazcy. Jak rozliczyć taki wydatek dla celów (...)
str. 7
1.2.
Jak rozliczyć niezamortyzowaną wartość licencji po zakończeniu okresu jej ważności?
Licencja (udzielona na 36 miesięcy) będzie amortyzowana zgodnie z ustawą podatkową przez minimalny okres 60-miesięcy. Co zrobić z jej niezamortyzowaną wartością początkową po zakończeniu ważności (...)
str. 8
2.
Rozpoczęcie amortyzacji majątkowych praw autorskich
Spółka z o.o. podpisała umowę o dzieło dotyczącą nabycia majątkowych praw autorskich (artykułów). W którym momencie można rozpocząć ich amortyzację zakładając, że prawa do artykułów (...)
str. 9
3.
Wydatki na utworzenie strony internetowej
Jak rozliczyć wydatek na zakup usługi dotyczącej utworzenia strony internetowej, jeżeli na fakturze zamieszczono informację o przeniesieniu praw autorskich? Co do zasady, wydatki na utworzenie (...)
str. 10
4.
Koszty prac rozwojowych po 1 stycznia 2016 r.
Budujemy prototyp maszyny (nie prowadzimy jednak działalności badawczo-rozwojowej w sposób systematyczny). Jeżeli zamierzony cel zostanie osiągnięty, to urządzenie zostanie sprzedane albo będzie wykorzystywane do świadczenia (...)
str. 11
5.
Grupa wartości niematerialnych i prawnych
Nabyliśmy grupę licencji programów komputerowych, których łączna wartość przekracza 3.500 zł, a jednostkowa jest dużo niższa. Czy można zaliczyć je do wspólnej pozycji wartości niematerialnych (...)
str. 13
6.
Opłata patentowa dotycząca elementu środka trwałego
Wytworzyliśmy środek trwały i oddaliśmy go do użytkowania. Obecnie ponieśliśmy koszty z tytułu opracowania dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku oraz wniesienia wniosków do Urzędu Patentowego na elementy (...)
str. 14
7.
Nabycie oraz amortyzacja wielostanowiskowej licencji na program komputerowy
Jednostka zakupiła licencję na program komputerowy (system operacyjny) z przeznaczeniem na kilkanaście stanowisk. Jej wartość przekracza 3.500 zł. Czy licencję taką można zamortyzować jednorazowo w (...)
str. 16
8.
Amortyzacja wielomodułowego programu komputerowego
Zakupiliśmy wielomodułowy program księgowy. Cena jego zakupu wyniosła ponad 3.500 zł netto, a wartość poszczególnych modułów jest niższa od tej kwoty. Czy w takim przypadku (...)
str. 18
9.
Sporadycznie używany program FK
Jednostka w skutek reorganizacji zakupiła nowy system finansowo-księgowy. Dotychczasowe oprogramowanie nie będzie już wykorzystywane, ale pozostanie dostępne dla celów sprawozdawczych, analitycznych i kontrolnych. Czy w (...)
str. 19
10.
Koncesje na wydobywanie kopalin
W celu uzyskania koncesji na wydobywanie piasku i żwiru z gruntu niebędącego naszą własnością ponosimy wydatki. Dotyczą one opracowania map ryzyka dla obszarów górniczych, analizy (...)
str. 20
11.
Sezonowa amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Posiadamy wartości niematerialne i prawne, które są wykorzystywane jedynie przez 4 miesiące w roku. Jak rozliczyć ich amortyzację w pierwszym roku użytkowania takiej wartości? Czy (...)
str. 22
12.
Modernizacja lokalu objętego spółdzielczym prawem do lokalu użytkowego
Czy w przypadku zakupu spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, wymagającego modernizacji, w księgach rachunkowych należy ująć oddzielnie prawo do lokalu jako wnip oraz inwestycję w (...)
str. 23
III.
Wartości niematerialne i prawne w interpretacjach organów podatkowych i w orzecznictwie
1.
Firmowe logo otrzymane w drodze darowizny
Logo stanowiące przedmiot prawa autorskiego może zostać uznane za podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną. Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowić będzie wartość początkowa takiej wartości (...)
str. 25
2.
Zmiana roku podatkowego a wielkość rocznych odpisów amortyzacyjnych
W wyniku zmiany długości roku podatkowego, przy jednoczesnym pozostawieniu miesięcznych odpisów amortyzacyjnych na dotychczasowym poziomie, zmianie ulega wartość rocznego odpisu amortyzacyjnego dla nowo przyjętego roku (...)
str. 27
3.
Unijny znak towarowy jako wartość niematerialna i prawna
Prawo ochronne na "unijny" znak towarowy czy wzór przemysłowy jest traktowane analogicznie jak prawo ochronne na znak towarowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, w (...)
str. 28
4.
Aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Wartość początkową środków trwałych i wnip otrzymanych w wyniku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy określić w wysokości wynikającej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych (...)
str. 29
5.
Ustalenie wartości początkowej know-how
Przejęcie bazy klienckiej stanowi know-how, które powinno zostać rozliczone w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne w okresie nie krótszym niż 5 lat. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby (...)
str. 30
6.
Opłata licencyjna za użytkowanie oprogramowania a wartość początkowa prawa
Opłat licencyjnych, jak i usług instalacji, dostosowania i wdrożenia oprogramowania (wykorzystywanego na podstawie umowy o użytkowanie), naliczonych do czasu oddania go do użytkowania nie można (...)
str. 32
7.
Otrzymany aportem niezarejestrowany znak towarowy może być w przyszłości amortyzowany
Prawo ochronne na znak towarowy może podlegać amortyzacji podatkowej mimo, iż jego rejestracji w urzędzie patentowym dokonano na podstawie otrzymanych aportem praw ze zgłoszenia znaków (...)
str. 33
8.
Bez wartości początkowej nie jest możliwa amortyzacja
Jeżeli do dnia przyjęcia programu komputerowego do używania podatnik nie poniósł kosztów jego nabycia, a tym samym nie mógł ustalić jego wartości początkowej, nie ma (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.