Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 7 (247) z dnia 10.07.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 10-20 ustawy - źródła przychodów
1.
Przychód z tytułu wypłaty środków dotyczących uczestnictwa w programie motywacyjnym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 czerwca 2016 r., nr 1061-IPTPB1.4511.267.2016.2.AP) "(?) Wnioskodawca jest osobą fizyczną pełniącą funkcję Członka Zarządu w Spółce akcyjnej (dalej jako: "Spółka") na podstawie (...)
str. 5
2.
Zaliczki na podatek dochodowy z tytułu pełnienia funkcji prokurenta
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-311/16/JG) "(?) Wnioskodawca jest jednym z dwóch wspólników (?) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (?), w której na podstawie uchwały zarządu (...)
str. 7
3.
Wniesienie do spółki z o.o. aportu w postaci nieruchomości obciążonej hipoteką
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-382/16/MM) "(?) Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej (dalej Spółka Jawna). W najbliższym czasie Spółka Jawna planuje zostać udziałowcem (...)
str. 8
4.
Objęcie udziałów w spółce w zamian za aport udziałów w innej spółce
(interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 2 czerwca 2016 r., nr DD9.8220.2.137.2016.KZU) "(?) Wnioskodawca będący osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: Wnioskodawca), jest wspólnikiem w spółce kapitałowej (spółka (...)
str. 10
5.
Skutki odpłatnego zbycia aktywów otrzymanych z tytułu likwidacji spółki jawnej
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Białymstoku z 18 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Bk 2/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) W dniu (?) A. R. (dalej powoływana także jako Wnioskodawczyni, (...)
str. 12
6.
Rozszerzenie wspólności majątkowej nie powoduje nabycia nieruchomości
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 13 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1110/14 "(?) wnioskodawczyni jest mężatką od (?). Jej mąż (?) na podstawie umowy przekazania (...)
str. 13
7.
Odsetki za zwłokę w zapłacie za zbyte akcje
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 18 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Po 2128/15 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Naczelnik Urzędu Skarbowego (?) odmówił (?) stwierdzenia nadpłaty w podatku (...)
str. 14
8.
Wygrane w konkursie organizowanym przez właściciela portalu internetowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 czerwca 2016 r., nr ILPB1/4511-1-298/16-2/AMN) "(?) Spółka z o.o. (dalej: "Wnioskodawca") jest właścicielem wyspecjalizowanych internetowych portali ogłoszeniowych (?). Prowadzenie internetowych portali ogłoszeniowych (...)
str. 16
9.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego po ustanowieniu odrębnej własności przed upływem pięciu lat
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 czerwca 2016 r., nr IPPB2/4511-343/16-2/KW1) "(?) W dniu 12 czerwca 1995 r. Wnioskodawca wraz z żoną otrzymał przydział lokalu mieszkalnego (?) na prawach spółdzielczego, (...)
str. 17
10.
Otrzymanie środków z tytułu podziału zysku bilansowego spółki osobowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 maja 2016 r., nr IPPB1/4511-435/16-3/MM) "(?) Czy wypłata na rzecz Wnioskodawcy udziału w rocznym zysku bilansowym Spółki będzie stanowić dla Niego przychód (...)
str. 19
11.
Bezpłatne zakwaterowanie pracownika na potrzeby realizacji danego zlecenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 maja 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.294.2016.2.IS) "(?) Spółka z o.o. (?) wynajmuje mieszkania/miejsca noclegowe lub zapewnia miejsca w hotelach dla swoich pracowników w pobliżu (...)
str. 21
II.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Odszkodowanie wypłacone w związku ze śmiercią ubezpieczonego może korzystać ze zwolnienia od podatku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-324/16/JG) "(...) W dniu (?) zmarł wuj Wnioskodawcy, tj. brat jego ojca. Po śmierci wuja okazało się, że wuj (...)
str. 23
2.
Zwolnienie z opodatkowania odsetek zasądzonych wyrokiem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-370/16/JG) "(?) w wypadku drogowym - na przejściu dla pieszych zginęła babcia Wnioskodawcy. Całkowitą odpowiedzialność za spowodowanie wypadku (...)
str. 24
3.
Podatkowe skutki zwrotu pracownikom kosztów używania prywatnego samochodu do jazd lokalnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-221/16/MK) "(?) Bank zwraca pracownikom (na podstawie umowy cywilnoprawnej) koszty używania samochodu prywatnego do jazd lokalnych w celach (...)
str. 26
4.
Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu stażu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 czerwca 2016 r., nr ITPB2/4511-256/16/MU) "(...) Wnioskodawca jest studentem studiów stacjonarnych, drugiego stopnia (?). Wnioskodawca podpisał z Uczelnią umowę o staż, który organizowany (...)
str. 28
5.
Odszkodowanie wypłacone w związku z Programem Dobrowolnych Odejść nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Szczecinie z 18 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Sz 273/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) W dniu (?) podatnik zwrócił się do organu I instancji z wnioskiem (...)
str. 29
6.
Zadośćuczynienie za przewlekłość postępowania przed sądem
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 10 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Po 2349/15 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Przedstawiając stan faktyczny wnioskodawczyni wskazała, że postanowieniem z dnia (?) (...)
str. 31
7.
Warunki zwolnienia z opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 23 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Po 1194/15 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest prawo do zwolnienia w podatku (...)
str. 33
8.
Sprzedaż gruntów rolnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-407/16/AK) "(?) Czy w związku z odpłatnym zbyciem gospodarstwa rolnego Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od (...)
str. 34
9.
Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych mieszczą się w wydatkach na przebudowę, remont własnego budynku mieszkalnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 maja 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-367/16/NG) "(?) Czy dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wyczerpuje znamiona wydatków poniesionych na przebudowę, remont własnego budynku mieszkalnego, (...)
str. 35
III.
Do artykułu 22-23 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia za pracę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-464/16/MM) "(?) Wnioskodawca jest aktualnie zatrudniony w firmie inżyniersko-projektowej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (?) (...)
str. 37
2.
Odsetki od kredytu hipotecznego jako koszty uzyskania przychodu z tytułu wynajmu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-320/16/AK) "(?) Wnioskodawca zakupił mieszkanie na rynku wtórnym, zaciągając na sfinansowanie tego zakupu kredyt hipoteczny. (?) Od (...)
str. 39
3.
Odpisy amortyzacyjne w spółce komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z o.o.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-1/4511-315/16/AP) "(?) Wnioskodawca planuje przystąpić do spółki komandytowej, jako komandytariusz (dalej zwana jako "Sp.k"). Sp.k. powstanie z przekształcenia (...)
str. 41
4.
Koszty uzyskania przychodu w przypadku wypłaty wynagrodzenia byłemu pracownikowi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-276/16/DP) "(?) Wnioskodawca (pracodawca) wypłaca wynagrodzenia z dołu 10-tego dnia każdego miesiąca również dla pracowników, których stosunek pracy (...)
str. 45
5.
Nierzetelne faktury nie mogą stanowić podstawy udokumentowania wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 1 czerwca 2016 r., sygn. akt II FSK 1399/14 "(?) Zdaniem organu kontroli skarbowej, podatnik zawyżył koszty uzyskania przychodów o łączną kwotę (?), (...)
str. 46
6.
Rozliczanie odsetek od kredytu na sfinansowanie zakupu nieruchomości przy jej sprzedaży
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gdańsku z 31 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 363/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Wnioskodawca nabył niezabudowane nieruchomości w postaci działek gruntu, które to (...)
str. 48
7.
Koszt wykupu gwarancji właściwego wykonania usług
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 12 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 791/14 "(?) skarżący wniósł o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)
str. 50
8.
VAT nieodliczony z winy podatnika nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 3 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 212/14 "(?) Wnioskiem (?) W. M. zwrócił się o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zastosowania przepisów (...)
str. 51
9.
Koszt z tytułu wynagrodzenia otrzymanego w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 czerwca 2016 r., nr ILPB2/4511-1-509/16-5/BC) "(?) W jakiej wysokości po stronie Wnioskodawcy zostanie rozpoznany koszt podatkowy z tytułu wynagrodzenia, jakie Wnioskodawca otrzyma w związku z dobrowolnym (...)
str. 53
IV.
Do artykułu 24 ustawy - szczególne zasady ustalania dochodu
1.
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową a niewypłacone zyski
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-374/16/AK) "(?) Wnioskodawca jest obecnie udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka"). (?) W ramach restrukturyzacji planuje się, że (...)
str. 55
2.
Wypłata środków pieniężnych tytułem zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce jawnej
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gliwicach z 19 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Gl 86/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) do Dyrektora Izby Skarbowej (?) wpłynął wniosek o wydanie interpretacji (...)
str. 57
V.
Do artykułu 26-30f ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Ulga rehabilitacyjna w związku z zatrudnieniem osoby sprawującej opiekę
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Łodzi z 24 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 308/16- orzeczenie nieprawomocne "(?) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Ł. przekazał do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego (...)
str. 61
VI.
Do artykułu 31-44b ustawy - pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
1.
Opodatkowanie wynagrodzenia wypłacanego członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-369/16/AK) (?) W Spółce (?) działa Rada Nadzorcza powołana uchwałą Zgromadzenia Wspólników (?). Z członkami Rady Nadzorczej nie są (...)
str. 63
2.
Wypłata odszkodowania dotycząca zakazu konkurencji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 czerwca 2016 r., nr ILPB1/4511-1-319/16-2/KF) "(?) W czasie trwania stosunku pracy Wnioskodawca, jako pracodawca, zawarł z pracownikami (?) umowy o zakazie konkurencji po ustaniu (...)
str. 65
3.
Obowiązki płatnika w związku z zawartą umową o zarządzanie spółką
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 czerwca 2016 r., nr ITPB4/4511-246/16/KW) "(?) Wnioskodawca (dalej zwany "Spółką") zawarł (?) umowę o zarządzanie Spółką z osobą fizyczną powołaną (?) uchwałą Rady (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.