Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Odwrotne obciążenie w VAT - zasady rozliczania
Dodatek nr 17
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18
z dnia 20.06.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Transakcje objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia - kto rozlicza VAT?
Konstrukcja przepisów ustawy o VAT jako generalną zasadę przyjmuje obowiązek rozliczenia podatku VAT od sprzedaży towaru czy usługi przez dostawcę (usługodawcę). Jednak w przypadku sprzedaży (...)
str. 3
II.
Sprzedaż elektroniki - sposób rozliczenia VAT
1.
Jednolita gospodarczo transakcja - jak ustalać limit kwotowy przy odwrotnym obciążeniu?
Sprzedaż elektroniki, czyli m.in. komputerów przenośnych takich jak: tablety, notebooki, laptopy czy konsole do gier wideo opodatkowana jest - po spełnieniu pewnych warunków - na (...)
str. 4
2.
Dostawa elektroniki - skutki obniżenia ceny, rezygnacji z części dostawy lub zwrotu towaru
Może zdarzyć się, że dostawa elektroniki będzie opodatkowana przez nabywcę w ramach odwrotnego obciążenia (gdyż wartość jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20.000 zł netto), a później (...)
str. 8
3.
Podwyższenie wartości dostawy
Jeżeli zwiększenie zamówienia o dodatkowe towary (np. w formie aneksu do umowy) zostanie dokonane po faktycznym dokonaniu dostawy towarów (tj. zrealizowaniu wszystkich dostaw w ramach (...)
str. 9
4.
Jak rozliczyć towary elektroniczne podlegające odwrotnemu obciążeniu sprzedawane w zestawach?
Zakres stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia wyznaczony jest, co do zasady, Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że reguły związane z klasyfikacjami statystycznymi należy (...)
str. 10
III.
Ochrona sprzedawcy przed nieprawidłowym rozliczeniem VAT - weryfikacja statusu podatkowego nabywcy
Sprzedaż/zakup towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT opodatkowana jest w ramach odwrotnego obciążenia, jeżeli zarówno sprzedawca, jak i nabywca są czynnymi (...)
str. 11
IV.
Otrzymanie/zapłacenie zaliczki na poczet transakcji rozliczanej w ramach odwrotnego obciążenia
Co do zasady, podatek należny od sprzedaży towaru rozlicza sprzedawca. Jeżeli jednak w obrocie krajowym przedmiotem dostawy są towary wymienione w załączniku nr 11 do (...)
str. 12
1.
Rozliczanie VAT od zaliczek - zasada ogólna
Zaliczki otrzymane na poczet przyszłych dostaw rozliczane są tak, jak te dostawy. Skoro zatem dostawa ma być rozliczona w ramach odwrotnego obciążenia, w ten sam (...)
str. 13
2.
Rozliczenie VAT, gdy między dniem otrzymania zaliczki a dokonaniem dostawy zmienił się podmiot zobowiązany do rozliczenia VAT
W praktyce może zdarzyć się tak, że na moment otrzymania zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów zobowiązanym do rozliczenia VAT był sprzedawca (i wystawił on (...)
str. 13
V.
Opodatkowanie sprzedaży według zasad ogólnych zamiast zastosowania odwrotnego obciążenia - rozliczenie VAT
W praktyce zdarza się, że sprzedawca opodatkuje transakcję w "tradycyjny" sposób (wystawi fakturę z VAT), podczas gdy powinien zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia. Błędne rozliczenie należy (...)
str. 17
1.
Rozliczenie VAT przez sprzedawcę
W przypadku wystawienia faktury korygującej w związku z zastosowaniem błędnego sposobu rozliczenia VAT (zastosowania zasad ogólnych, zamiast odwrotnego obciążenia), kwota podatku należnego wynikająca z faktury (...)
str. 17
2.
Rozliczenie VAT przez nabywcę
Jeżeli transakcja została opodatkowana przez sprzedawcę w "tradycyjny" sposób, a powinna być rozliczona w ramach odwrotnego obciążenia, u nabywcy VAT wynikający z faktury pierwotnej nie (...)
str. 19
VI.
Obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym
1.
Kto ma obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym?
Obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym dotyczy podatników, dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi (sprzedawców), dla których podatnikiem jest nabywca, o którym mowa w (...)
str. 20
2.
Terminy składania informacji podsumowujących
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia deklaracji dla podatku od towarów (...)
str. 20
3.
Zmiana wartości dostaw (usług) wykazanych w informacji podsumowującej
Jeżeli wartość dostaw towarów lub świadczonych usług objętych obowiązkiem informacyjnym (VAT-27) ulegnie zmianie, podatnik zobowiązany jest dokonać stosownej korekty. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, korekty tych (...)
str. 21
4.
Korekta informacji podsumowującej składana w wyniku popełnionego błędu
Jeżeli w informacji podsumowującej podatnik popełnił błąd (np. podał nieprawidłową wartość dostaw zrealizowanych dla danego kontrahenta), powinien niezwłocznie złożyć korektę tej informacji. Korektę tę składa (...)
str. 21
5.
Forma składania informacji podsumowujących
Informację podsumowującą można składać w formie papierowej albo elektronicznej. Jeżeli ww. informację podatnik składa papierowo, a liczba nabywców przekroczy liczbę wierszy przeznaczonych do ich wpisywania, (...)
str. 22
VII.
Zakup towarów przez organy władzy publicznej a stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia
Jak wynika z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie (...)
str. 22
VIII.
Rozliczanie VAT przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia - pytania i odpowiedzi
1.
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towaru, dla którego stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia
Sprzedajemy towary, dla których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia. Niekiedy towary te przekazujemy nieodpłatnie. Przekazania te podlegają opodatkowaniu VAT. Czy również od takich przekazań (podobnie, (...)
str. 25
2.
Sprzedaż towaru objętego odwrotnym obciążeniem a proporcja
Wykonujemy czynności opodatkowane i zwolnione z VAT. Przy odliczaniu VAT od wydatków, których nie można przypisać tylko do czynności opodatkowanych lub zwolnionych, stosujemy wskaźnik proporcji. (...)
str. 27
3.
Termin zwrotu VAT, gdy podatnik wykazuje jedynie sprzedaż towarów objętych odwrotnym obciążeniem
W czerwcu br. w deklaracji VAT po stronie podatku należnego wykażemy jedynie dostawy objęte odwrotnym obciążeniem. Od tych dostaw nie wykazujemy VAT należnego (VAT rozlicza (...)
str. 28
4.
Rozliczenie odwrotnego obciążenia, gdy towar dostarczył kurier
Kupiliśmy towar objęty odwrotnym obciążeniem. Kontrahent wystawił fakturę 30 maja 2016 r. i w tym dniu towar został wydany kurierowi. Towar ten (wraz z fakturą) (...)
str. 29
5.
Zapłata zaliczki na zakup towaru rozliczanego w ramach tzw. odwrotnego obciążenia - kiedy rozliczyć VAT?
Zamówiliśmy towar objęty tzw. odwrotnym obciążeniem i w maju 2016 r. dokonaliśmy przedpłaty (100% wartości zamówienia). Sprzedawca wystawił fakturę zaliczkową w maju 2016 r., ale (...)
str. 30
6.
Odwrotne obciążenie przy sprzedaży na rzecz podatników unijnych
Sprzedajemy towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Czy jeżeli taki towar sprzedamy podatnikowi unijnemu, powinniśmy zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia, czy wykazać (...)
str. 31
7.
Sprzedaż w ramach odwrotnego obciążenia a uzyskanie od nabywcy oświadczenia, że jest podatnikiem
Sprzedajemy złom. Sprzedaż powinna być rozliczona w ramach tzw. odwrotnego obciążenia (VAT powinien rozliczyć nabywca). Czy aby sprzedać złom "bez VAT", powinniśmy uzyskać od klienta (...)
str. 32
8.
Rozliczenie błędnie wystawionej faktury dotyczącej towarów objętych odwrotnym obciążeniem
W kwietniu 2016 r. firma sprzedała kontrahentowi, będącemu czynnym podatnikiem VAT, wymienione w załączniku nr 11 towary handlowe (pręt gładki, kątownik, ceownik). Wystawiając fakturę na (...)
str. 33
9.
Sprzedaż towaru objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia w kasie fiskalnej
Dokonujemy sprzedaży towarów zarówno na rzecz przedsiębiorców jak i osób prywatnych. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Czy w kasie tej możemy (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.