Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 5 (245) z dnia 10.05.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 12-14a ustawy - przychody
1.
Nieodpłatne pełnienie przez wspólników funkcji prezesa zarządu spółki i prokurenta
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 marca 2016 r., nr IPPB6/4510-57/16-3/AK) "(...) Czy Spółka uzyskuje (...) przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu nieodpłatnego pełnienia przez (...)
str. 5
2.
Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki komandytowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 marca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-90/16/JKT) "(...) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca pozostaje obecnie wspólnikiem spółki komandytowej (...), w której pełni rolę (...)
str. 7
3.
Przychód ze sprzedaży akcji objętych w zamian za wkład pieniężny
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 marca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-44/16/AW) "(...) Wnioskodawca zamierza objąć większość akcji w spółce akcyjnej (...) w zamian za wkład pieniężny odpowiadający wartości nominalnej (...)
str. 8
4.
Umorzenie udziałów wspólnika bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 marca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-132/16/MW) "(...) Wnioskodawca - podatnik podatku dochodowego od osób prawnych (...) zamierza nieodpłatnie nabyć całość lub część (...)
str. 10
5.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży domeny internetowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 marca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-124/16/AK) "(...) Podstawowa zasada określania daty powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej została uregulowana (...)
str. 11
II.
Do artykułu 15 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Archiwizowanie w formie elektronicznej dokumentów otrzymanych w formie papierowej a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 marca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-160/16/JW) "(...) Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zgodnie z obowiązującymi obecnie w Spółce procedurami obiegu (...)
str. 13
2.
Koszty postępowania sądowego poniesione w celu ochrony źródła przychodów mogą być kosztem podatkowym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 lutego 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-634/15/APO) "(...) Wnioskodawca jest wojewódzkim szpitalem publicznym. We wrześniu 2015 r. zostało zakończone postępowanie sądowe i wydany wyrok zasądzający (...)
str. 14
3.
Moment korygowania kosztów podatkowych na skutek otrzymanych rabatów - na przełomie lat
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 stycznia 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-763/15/MM) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) w imieniu producenta udziela określonych przez producenta rabatów z tytułu sprzedaży określonych wyrobów (...)
str. 16
4.
Opłaty za przyłączenie do sieci gazowej/energetycznej w kosztach uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 marca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-232/16/TS) "(...) Spółki wchodzące w skład PGK prowadzą zadania inwestycyjne polegające na budowie/nabyciu docelowo środków trwałych, które po (...)
str. 20
5.
Nagrody dla pracowników wypłacone z zysku netto
UCHWAŁA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 1 lutego 2016 r., sygn. akt II FPS 5/15 "(...) przedstawiono składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, zagadnienie prawne: czy w świetle art. 7 (...)
str. 22
6.
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów nagrody rocznej dla pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 marca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-135/16/JP) "(...) W którym momencie (Spółka) powinna ująć w kosztach podatkowych nagrodę roczną za 2015 r., którą wypłaca swoim pracownikom (...)
str. 25
7.
Koszty usług doradczych, audytorskich, prawnych ponoszone w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 19 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 2993/13 "(...) Skarżąca podała, że podjęła decyzję o emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych (...), (...)
str. 27
8.
Wydatki poniesione w celu uniknięcia dodatkowych kosztów procesu sądowego
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gliwicach z 29 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Gl 942/15 - orzeczenie nieprawomocne "(...) W okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy wskazano, że Spółka dokonała sprzedaży (...)
str. 28
9.
Koszty uzyskania przychodów dotyczące działalności opodatkowanej i zwolnionej z podatku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 marca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-149/16/AB) "(...) Wnioskodawca osiąga przychody (dochody) zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych (w związku z zezwoleniami na działalność w specjalnej (...)
str. 30
10.
Zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty rent wyrównawczych na skutek wypadków przy pracy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 marca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-251/16/AW) "(...) głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest wydobycie rud miedzi i przetwarzanie tych rud oraz sprzedaż wyprodukowanej (...)
str. 31
11.
Moment korygowania kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaną refundacją
UCHWAŁA SIEDMIU SĘDZIÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 14 grudnia 2015 r., sygn. akt II FPS 4/15 "(...) Naczelny Sąd Administracyjny (...) przedstawił składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu (...)
str. 34
III.
Do artykułu 16 ustawy - wydatki niestanowiące kosztów
1.
Ustalanie kosztów podatkowych w związku ze sprzedażą samochodu osobowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 stycznia 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-193/15/ZK) "(...) Czy przy ustaleniu dochodu z odpłatnego zbycia Samochodu kosztem uzyskania przychodów przy sprzedaży będą wydatki poniesione (...)
str. 37
2.
Odpis aktualizujący wartość należności przedawnionej
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Szczecinie z 11 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Sz 1355/15 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Czy odpisy aktualizujące wartość wierzytelności przedawnionej, określone w ustawie o rachunkowości, (...)
str. 38
3.
Czy należność nieściągalna może być kosztem podatkowym w kwocie brutto, czy netto?
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 16 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 421/14 "(...) czy na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) i art. 16 ust. 2 (...)
str. 40
4.
Wydatki ponoszone na funkcjonowanie zarządu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 marca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-72/16/AP) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma dwóch udziałowców, którzy są osobami fizycznymi. Udziałowcy są jednocześnie Członkami Zarządu (...)
str. 44
5.
Dokumentowanie nieściągalności należności w celu ujęcia jej w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 marca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-772/15/AB) "(...) Spółka z o.o. (...), prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest wytwarzanie oraz przesył energii cieplnej (...)
str. 45
6.
Wydruk postanowień sądu ogłoszonych w MSiG a udokumentowanie nieściągalności należności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 marca 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-305/15/BK) "(...) Wnioskodawca (Bank) jest instytucją finansową, prowadzącą działalność bankową w rozumieniu ustawy (?) Prawo bankowe. Przedmiotem działalności (...)
str. 47
7.
Moment korygowania odpisów amortyzacyjnych w związku z otrzymanym dofinansowaniem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 marca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-98/16/TS) "(...) W związku z realizacją inwestycji, Spółka zdecydowała ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Do (...)
str. 50
8.
Wydatki związane z finansowaniem drużyny piłkarskiej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 marca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-870/15/BKD) "(...) Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka wystawia drużynę piłkarską do amatorskich zawodów sportowych. (...)
str. 51
IV.
Do artykułu 16a-16g ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Jednorazowa amortyzacja środka trwałego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 marca 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-308/15/WRz) "(...) Wnioskodawca zakupił (...) środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł. Są to składniki wyposażenia z grupy 8 (...)
str. 53
2.
Amortyzacja nieruchomości otrzymanej w ramach aportu przedsiębiorstwa
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 marca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-102/16/JW) "(...) Spółka otrzyma od innej spółki (kapitałowej spółki prawa handlowego...) wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a (...)
str. 55
V.
Do artykułu 17 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Przychody z najmu powierzchni wspólnych w spółdzielni mieszkaniowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 marca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-116/16/JP) "(...) Wnioskodawca (Spółdzielnia Mieszkaniowa) wskazał, że w budynkach mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej, znajdują się dodatkowe pomieszczenia (...)
str. 57
2.
Umorzenie pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 19 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 2778/13 "(...) Skarżąca wskazała, że zawiera z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: "WFOŚiGW") (...)
str. 59
3.
Dochody uzyskane przez klub sportowy z tytułu usług reklamowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 marca 2016 r., nr IBPB-2-2/4510-108/15/MM) "(...) Stowarzyszenie realizuje zadania z zakresu promocji i upowszechniania sportu poprzez organizowanie zajęć sportowych w tym meczy piłkarskich dla (...)
str. 61
VI.
Do artykułu 17a ustawy - opodatkowanie stron umowy leasingu
1.
Ujęcie w przychodach leasingodawcy opłat leasingowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 lutego 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-889/15/BD) "(...) Wnioskodawca nabędzie od innej spółki z grupy, grupę aktywów, w skład której wchodzą linie produkcyjne i maszyny wykorzystywane (...)
str. 63
VII.
Do artykułu 26-28a ustawy - pobór podatku
1.
Zakup biletu lotniczego w biurze podróży a podatek u źródła
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Rzeszowie z 28 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Rz 1162/15 - orzeczenie prawomocne "(...) istota sporu w rozpoznawanej sprawie (...)
str. 65
2.
Podatek dochodowy od dywidendy wypłaconej gminie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 marca 2016 r., nr ITPB3/4510-27/16/AW) "(...) Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego jest zobowiązana do pobrania (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.