Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 8:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy w 2019 r.
Dodatek nr 33
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33
z dnia 20.11.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PODATEK VAT
1.
Konsekwencje przelewu należności na rachunek kontrahenta spoza białej listy
Z dniem 1 września 2019 r., w wyniku nowelizacji ustawy o VAT, dokonano połączenia prowadzonych wcześniej dwóch rejestrów podatników VAT, tj. podmiotów, w odniesieniu do (...)
str. 3
2.
Mechanizm podzielonej płatności - zasady stosowania od 1 listopada 2019 r.
Z dniem 1 listopada 2019 r. weszły w życie regulacje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP) w wersji obowiązkowej. Odtąd MPP ma charakter dobrowolny lub (...)
str. 4
3.
Kasy on-line - kto i od kiedy musi je stosować?
Od 1 maja 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące tzw. kas on-line. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczony jest komunikat dotyczący stosowania takich kas. Podkreślono (...)
str. 6
4.
Jak ustalać moment wykonania usług budowlanych na potrzeby VAT?
Od dłuższego już czasu toczy się spór między organami podatkowymi a podatnikami dotyczący momentu wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych na potrzeby właściwego ustalenia momentu powstania (...)
str. 7
5.
Zakup usług noclegowych i gastronomicznych a odliczenie VAT
W dniu 2 maja 2019 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-225/18, dotyczący zgodności z prawem unijnym przepisów ustawy o VAT, wyłączających z prawa do (...)
str. 8
II.
PODATEK DOCHODOWY (PIT I CIT)
1.1.
Dzień ukończenia 26. roku życia decyduje o zwolnieniu z PIT
Z dniem 1 sierpnia 2019 r. ustawodawca wprowadził nowe zwolnienie z PIT adresowane do osób młodych. Zostało ono uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt (...)
str. 9
1.2.
Zwolnienie z PIT osób młodych osiągających dochody w Polsce z umowy o pracę z zagranicznym pracodawcą
Jak już pisaliśmy, od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowe zwolnienie z PIT przychodów osób młodych, uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy (...)
str. 11
2.
Opodatkowanie wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę
Od 1 lipca 2019 r. największe przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników, weszły do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Przypominamy, że w systemie PPK (...)
str. 12
3.
Przepisy o ograniczaniu zatorów płatniczych a zaliczki na podatek dochodowy
Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy mające na celu rozpoznawanie dla celów podatku dochodowego tzw. "złych długów" (zarówno u wierzycieli, jak (...)
str. 13
4.
Problemy związane z dokonywaniem płatności w związku z utworzeniem białej listy
Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej (www.podatki.gov.pl) komunikaty (z 3 oraz z 17 września br.), w których odniosło się do niektórych kwestii związanych z (...)
str. 13
5.
Zagraniczny VAT a przychody/koszty podatkowe
Od dłuższego już czasu kwestią budzącą wątpliwości jest to, czy przepisy wyłączające z przychodów/kosztów podatkowych podatek od towarów i usług dotyczą tylko polskiego VAT, czy (...)
str. 16
6.
Zasady opłacania podatku od przychodów z budynków
Zasady opłacania podatku od przychodów z budynków reguluje art. 24b ustawy o PDOP i art. 30g ustawy o PDOF. Z przepisów tych wynika, że podatek (...)
str. 18
6.1.
Podatek od przychodów z budynków wynajętych na kilka godzin lub dni
Ustalając przychód z budynków (w celu opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków) należy mieć na uwadze, że: przychód stanowi tu ustalona na pierwszy dzień każdego (...)
str. 18
6.2.
Budynki wybudowane na cudzym gruncie a podatek od przychodów z budynków
Zdarza się, że przedmiotem np. umowy najmu jest budynek wybudowany na cudzym gruncie. Taki budynek stanowi środek trwały podmiotu, który go wybudował. Jednocześnie - na (...)
str. 19
7.
Umorzenie odsetek od zobowiązań a przychód podatkowy
Do niedawna organy podatkowe uważały, że umorzenie lub przedawnienie odsetek od zobowiązań nie skutkuje powstaniem przychodu u dłużnika (zob. np. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z (...)
str. 20
8.
Nieodpłatne świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki kapitałowej a przychód podatkowy
Zgodnie z przyjętą praktyką, gdy wspólnik spółki kapitałowej (np. spółki z o.o.) świadczy na rzecz tej spółki nieodpłatnie usługę (inną niż nieodpłatne pełnienie przez wspólnika (...)
str. 21
9.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące ulgi termomodernizacyjnej
Ulga termomodernizacyjna, wprowadzona do przepisów podatkowych z dniem 1 stycznia 2019 r., zezwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przypomnijmy, (...)
str. 23
9.1.
Czy dla inwestycji w nowych budynkach przysługuje ulga termomodernizacyjna?
Ministerstwo Finansów w piśmie z 25 stycznia br., przesłanym do naszego Wydawnictwa, wyjaśniło: "(...) Ulga ta (termomodernizacyjna - przyp. red.) została wprowadzona do przepisów podatkowych (...)
str. 23
9.2.
Ulga termomodernizacyjna, gdy wydatki zostały rozliczone w ramach innych ulg
Ministerstwo Finansów w piśmie przesłanym do naszego Wydawnictwa w dniu 15 lutego 2019 r. wyjaśniło, że odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie podlegają wydatki w (...)
str. 24
9.3.
Czy rozbudowując budynek można zastosować ulgę termomodernizacyjną?
Ministerstwo Finansów w dniu 20 maja 2019 r. udostępniło naszemu Wydawnictwu pismo, w którym odniosło się do możliwości stosowania ulgi termomodernizacyjnej w sytuacji ponoszenia wydatków (...)
str. 24
10.1.
Składki na ubezpieczenie AC samochodu osobowego a koszty podatkowe
Od 1 stycznia 2019 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej (...)
str. 25
10.2.
Współwłasność samochodu osobowego a limit 150.000 zł
W przypadku nabycia samochodu osobowego na zasadzie współwłasności, limit wartości początkowej w wysokości 150.000 zł, ograniczający wartość odpisów amortyzacyjnych podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, (...)
str. 26
10.3.
Ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków dotyczących prywatnych samochodów wspólników spółek osobowych
Wspólnicy spółek jawnych, komandytowych czy cywilnych wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej prywatne samochody osobowe (składniki ich majątku prywatnego). Czy zaliczając do kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 26
10.4.
Koszty używania samochodu osobowego
Wydatki na przerejestrowanie samochodu osobowego a koszty podatkowe Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na (...)
str. 27
III.
ZUS I PRAWO PRACY
1.
Problemy z obniżaniem składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 (...)
str. 28
2.
Wykazywanie wpłat do PPK w raporcie ZUS RCA
Od 1 lipca br. większe podmioty (tj. zatrudniające na dzień 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób) stosują przepisy dotyczące pracowniczych planów kapitałowych (PPK). (...)
str. 30
3.1.
Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje art. 94 pkt 9b K.p., który przewiduje obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 10 lat, licząc od końca roku, w (...)
str. 31
3.2.
Kontynuowanie dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu
Warunki, na jakich pracodawca może kontynuować dotychczasową dokumentację pracowniczą, w razie ponownego zatrudnienia tego samego pracownika, określa art. 94 5 Kodeksu pracy, obowiązujący od 1 (...)
str. 32
3.3.
Łączenie papierowej i elektronicznej formy dokumentacji pracowniczej
Od 1 stycznia 2019 r. postać elektroniczna dokumentacji pracowniczej uznawana jest za równorzędną z tradycyjną postacią papierową. Pracodawca może wybrać jedną z tych dwóch form (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.