Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 22 (1029) z dnia 01.08.2019
Wierzytelności nieściągalne, umorzone, sprzedane. Wybrane zagadnienia podatkowe
Dodatek nr 22
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22
z dnia 01.08.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
WIERZYTELNOŚCI NIEZAPŁACONE - ROZLICZENIE PODATKOWE I EWIDENCJA KSIĘGOWA
1.
Wierzytelności nieściągalne
W praktyce zdarza się, że podmioty gospodarcze z różnych względów nie mogą uzyskać od nabywcy zapłaty za sprzedane towary/usługi. Te "trudne" należności mogą być m.in. (...)
str. 3
1.1.
Ulga na złe długi w 2019 r.
W sytuacji, gdy kontrahent nie uiszcza terminowo należności za zakupione towary lub świadczone usługi, podatnikowi przysługuje możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w ramach (...)
str. 3
1.2.
Zaliczenie należności nieściągalnych do kosztów uzyskania przychodów
W przypadku posiadania tzw. trudnej należności wierzyciel może sporządzić odpis aktualizujący na tę należność i zaliczyć jego wartość (w kwocie netto) do kosztów uzyskania przychodów, (...)
str. 5
1.3.
Spisanie należności nieściągalnych w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa operacji związanych ze spisaniem należności nieściągalnych uzależniona jest od tego, czy na należność tę sporządzony był uprzednio odpis aktualizujący. Jeśli tak, to wartość (...)
str. 10
2.1.
Wierzytelności umorzone a koszty podatkowe
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości (...)
str. 11
2.2.
Umorzenie wierzytelności objętej odpisem aktualizującym a przychód podatkowy
Umorzenie przez wierzyciela należności objętej wcześniej odpisem aktualizującym zaliczonym do kosztów uzyskania przychodów powoduje konieczność wykazania przychodu podatkowego. Jak wynika z art. 12 ust. 1 (...)
str. 12
2.3.
Umorzenie należności a rozwiązanie odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych
W księgach rachunkowych rozwiązanie odpisu aktualizującego następuje poprzez jego zmniejszenie - zapisem odwrotnym do jego utworzenia - w korespondencji z wyksięgowaniem należności, której on dotyczył. (...)
str. 12
3.
Sprzedaż wierzytelności własnej
Podmioty gospodarcze niekiedy sprzedają firmom dokonującym obrotu wierzytelnościami (np. firmom windykacyjnym) wierzytelności własne powstałe z tytułu sprzedaży towarów/usług, które nie zostały uregulowane przez dłużnika (nabywcę (...)
str. 13
3.1.
Skutki sprzedaży wierzytelności własnej na gruncie VAT
Sprzedaż wierzytelności a obowiązek wykazania VAT należnego Opodatkowaniu VAT podlega generalnie odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez odpłatną dostawę towarów (...)
str. 13
3.2.
Rozliczenie sprzedaży wierzytelności własnej dla celów PIT/CIT
Do niedawna organy podatkowe uważały (choć nie wynikało to z przepisów), że sprzedaż wierzytelności własnej należy dla celów podatku dochodowego rozliczać wynikowo, tj. że w (...)
str. 16
3.3.
Ewidencja księgowa operacji związanych ze sprzedażą wierzytelności własnej
Sprzedaż wierzytelności własnych (powstałych z tytułu sprzedaży towarów/usług) rozliczana jest dla celów bilansowych w podobny sposób, jak sprzedaż aktywów finansowych. Przychód ze sprzedaży takich wierzytelności (...)
str. 19
4.
Zakup wierzytelności "trudnych" od 1 stycznia 2019 r.
Podmioty gospodarcze nabywają niekiedy od innych podmiotów wierzytelności sporne, trudne do odzyskania, o wątpliwej perspektywie spłaty (na temat rozliczenia takiego zakupu pisaliśmy m.in. na gruncie (...)
str. 19
4.1.
Zakup wierzytelności a VAT
Zgodnie z przyjętą praktyką, gdy podatnik nabywa wierzytelności "trudne" (czyli o wątpliwej perspektywie spłaty lub których prawdopodobieństwo odzyskania w całości jest niewielkie) po cenie niższej (...)
str. 19
4.2.
Rozliczenie zakupu wierzytelności - zmiany w CIT/PIT
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. w ustawach o podatku dochodowym brak było regulacji, które wprost wskazywałyby, jak dla celów podatku dochodowego należy (...)
str. 20
4.3.
Zakup wierzytelności w ewidencji księgowej
Nabycie wierzytelności może zostać zaksięgowane (na podstawie zawartej umowy) np.: a) wartość nominalna nabytej wierzytelności: - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z (...)
str. 21
II.
WIERZYTELNOŚCI "TRUDNE" W ODPOWIEDZIACH NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
1.
Udokumentowanie nieściągalności kilku należności od tego samego dłużnika
Spółka jawna posiada kilka należności od tego samego dłużnika. Dwie należności były skierowane na drogę sądową oraz na drogę postępowania egzekucyjnego (do komornika). Należności nie (...)
str. 22
2.
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wierzytelności od dłużnika w upadłości
Spółka posiada niezapłaconą wierzytelność (nieprzedawnioną) z tytułu sprzedaży towarów, której pomimo podjęcia starań windykacyjnych nie udało się odzyskać. W tym roku firma dłużnika ogłosiła upadłość (...)
str. 23
3.
Zapłata przez dłużnika należności nieściągalnej a przychód podatkowy
Posiadaliśmy niezapłaconą (nieprzedawnioną) drobną należność z tytułu sprzedaży towarów, której nie mogliśmy wyegzekwować od dłużnika. Na koniec poprzedniego roku odpisaliśmy tę należność jako nieściągalną i (...)
str. 25
4.
Spłata i umorzenie należności, na które utworzono odpisy aktualizujące
W jaki sposób rozliczyć należności, które były objęte odpisem aktualizującym, w przypadku gdy obecnie część z nich została spłacona, a część umorzona? Czy w takich (...)
str. 26
5.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży wierzytelności własnej
Spółka z o.o. posiada niezapłaconą wierzytelność z tytułu sprzedaży towarów (na wierzytelność tę nie utworzono odpisu aktualizującego), zarachowaną do przychodów należnych w kwocie netto. Wierzytelność (...)
str. 29
III.
WIERZYTELNOŚCI NIEŚCIĄGALNE, UMORZONE I SPRZEDANE - WYJAŚNIENIA ORGANÓW PODATKOWYCH
1.
Brak zwrotu przez sprzedawcę należności za oddane mu towary a koszty podatkowe
W sytuacji, gdy podatnik zwróci sprzedawcy towary i nie odzyska od niego zwrotu pieniędzy, to wartość tych towarów nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania (...)
str. 31
2.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych odpisu aktualizującego wartość należności
"(…) Czy (...) jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozliczająca się przy zastosowaniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów Wnioskodawca może w ciężar kosztów roku 2019 (...)
str. 33
3.
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności a przychód podatkowy
"(…) Sąd Rejonowy prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z 2011 r. zasądził od dłużnika na rzecz Wnioskodawcy należność. Wnioskodawca uzyskał 30 maja 2011 r. (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.