Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ujęcie w PKPiR faktur kosztowych otrzymanych z opóźnieniem - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Szczegółowe zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i (...)
str. 4
2.
Podatnicy zwolnieni z VAT łatwiej rozliczają wydatki na samochody osobowe
Koszty używania samochodu osobowego - u czynnego podatnika VAT Co do zasady, podatnicy mogą odliczać VAT od wydatków na samochody osobowe w wysokości 50% kwoty (...)
str. 4
3.
Wynajem nieruchomości mieszkalnych a stawka VAT - zmiana stanowiska organów podatkowych
Uregulowania ustawowe Opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Generalnie najem stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT. W określonych okolicznościach (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano ustawę wprowadzającą kasy online
W Dzienniku Ustaw z 10 kwietnia 2019 r., pod poz. 675, opublikowano ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 8
2.
Nowe rozporządzenia w sprawie wykazu krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
W dniu 29 marca 2019 r. opublikowano nowe rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą (...)
str. 8
3.
Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych - od 18 kwietnia 2019 r.
Z dniem 18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Posiłki (napoje) profilaktyczne przekazywane pracownikom w ramach bhp - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców różnego rodzaju obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). W określonych sytuacjach pracodawcy są zobowiązani zapewnić pracownikom m.in. (...)
str. 10
1.1.
Podstawa prawna przekazania pracownikom świadczeń w ramach bhp
Posiłki/napoje profilaktyczne Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych (art. (...)
str. 10
1.2.
Przekazanie posiłków (napojów) profilaktycznych a przychód pracownika i składki ZUS
Zapewnienie pracownikom posiłków (napojów) profilaktycznych a PIT Skutki przekazania pracownikom posiłków (napojów) profilaktycznych należy rozpatrywać przez pryzmat art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o (...)
str. 12
1.3.
Rozliczenie zakupu posiłków (napojów) profilaktycznych - VAT i koszty podatkowe pracodawcy
Prawo do odliczenia VAT W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do możliwości odliczania VAT od wydatków na zakup (...)
str. 14
1.4.
Ewidencja księgowa zakupu posiłków (napojów) profilaktycznych i przekazania ich pracownikom
Wydatki na zakup posiłków (napojów) profilaktycznych dla pracowników obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Mogą być one ujęte np. na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne (...)
str. 16
2.
Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki osobowej - wybrane zagadnienia
W praktyce zdarza się, że osoba fizyczna wnosi swoje przedsiębiorstwo do spółki cywilnej, jawnej, komandytowej (dalej: spółki osobowej), a następnie likwiduje dotychczasową jednoosobową działalność. Czy (...)
str. 16
2.1.
Przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
Zgodnie z art. 55 1 Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w (...)
str. 17
2.2.
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej wniesione do spółki osobowej - rozliczenie u wnoszącego
Skutki w VAT Zasadniczo opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów (odpłatne świadczenie usług) na terytorium kraju. Ustalając, czy przedsiębiorca wnoszący swoje przedsiębiorstwo do spółki osobowej (...)
str. 17
2.3.
Otrzymanie przedsiębiorstwa - skutki w spółce osobowej
Wycena składników majątku otrzymanych w ramach aportu przedsiębiorstwa Otrzymanie przedsiębiorstwa osoby fizycznej przez spółkę osobową nie skutkuje powstaniem z tego tytułu przychodu po stronie wspólników (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Komunikaty Ministerstwa Finansów w sprawie VAT
1.1.
Zasady wystawiania faktur
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) zamieściło na swojej stronie internetowej (www.podatki.gov.pl) komunikat pt. "Zasady wystawiania faktur". MF przypomniało, że faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji (...)
str. 22
1.2.
Obrót nowymi towarami a procedura VAT marża
Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) komunikat, w którym przypomniało, że procedura VAT marża może dotyczyć wyłącznie artykułów używanych i to pod warunkiem, (...)
str. 23
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zakup towaru na raty a odliczenie VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT, rozliczam VAT miesięcznie. W kwietniu 2019 r. zakupiłem na potrzeby działalności komputer (fakturę otrzymałem również w kwietniu). Płatność została rozłożona na (...)
str. 23
2.2.
Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych a status stron transakcji
Jestem głównym wykonawcą usług budowlanych, korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT. Czy nabyte przeze mnie od podwykonawcy (czynnego podatnika VAT) usługi budowlane wskazane w załączniku (...)
str. 24
2.3.
Przekazanie części nieruchomości do działalności współmałżonka
W 2016 r. mąż kupił lokal i w tym samym roku poniósł nakłady na przystosowanie go do używania. Lokal ten był wykorzystywany do działalności opodatkowanej (...)
str. 25
2.4.
Rozszerzenie działalności o usługi szkoleniowe a prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT
Od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Świadczę usługi kosmetyczne i korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty. Zamierzam rozszerzyć działalność (...)
str. 27
2.5.
Odliczanie VAT od zakupów w przypadku sprzedaży mieszanej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej z VAT. Czy powinienem odliczać VAT od dokonanych zakupów z zastosowaniem wskaźnika proporcji także wówczas, gdy (...)
str. 29
2.6.
Procedura VAT marża w przypadku dostawy samochodów używanych - ustalenie kwoty nabycia
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam nabywać samochody używane z unijnej, internetowej platformy aukcyjnej, w celu odsprzedaży. Ich zakup i sprzedaż będą dokonywane w trybie VAT (...)
str. 30
3.
Czy od 1 stycznia 2019 r. komornik musi rozliczać VAT?
Status podatkowy komorników w świetle ustawy o VAT od lat budzi wiele kontrowersji. Komornicy sądowi generalnie stoją na stanowisku, że nie są podmiotami wykonującymi samodzielnie (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Przekazanie pracownikom upominków w ramach darowizny a koszt podatkowy pracodawcy - interpretacja KIS
Wydatki poniesione na zakup kart podarunkowych, przekazanych pracownikom w ramach darowizny, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Transakcje pomiędzy spółką z o.o. a firmą osoby fizycznej - dokumentacja cen transferowych za 2019 r.
Jedyny udziałowiec spółki z o.o. jest jednocześnie małżonkiem osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą. Czy spółka z o.o. i firma osoby fizycznej są podmiotami powiązanymi (...)
str. 36
2.2.
Przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą
Jesteśmy spółką z o.o. i zajmujemy się tylko działalnością rolniczą polegającą na produkcji roślinnej. Czy sprzedając złom ze zlikwidowanych, nienadających się ekonomicznie do dalszej naprawy, (...)
str. 38
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Wydatki związane z używaniem samochodu innego niż osobowy a CIT
Spółka wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód (środek trwały) inny niż osobowy (dla tego pojazdu przeprowadzono dodatkowe badanie techniczne i uzyskano odpowiednią adnotację w (...)
str. 40
3.2.
Niezapłacona wierzytelność a koszty podatkowe
Spółka z o.o. posiada niezapłaconą wierzytelność ze sprzedaży towarów, której wartość, w kwocie netto, zaliczyła do przychodów należnych. Wartość tej wierzytelności jest niewielka. Nie opłaca (...)
str. 41
3.3.
Możliwość stosowania 9% stawki CIT przez podmiot niebędący małym podatnikiem
Spółka z o.o. funkcjonuje od kilku lat - nie posiada w 2019 r. statusu małego podatnika. Spółka przewiduje, że jej przychody w 2019 r. nie (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zawieszenie działalności opodatkowanej podatkiem liniowym a preferencyjne rozliczenie dochodów - interpretacja KIS
Osoba, która do rozliczania dochodów z działalności gospodarczej wybrała podatek liniowy, nie może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów przewidzianego dla samotnie wychowujących dzieci. Nie ma (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i ich korekty
W jakim miesiącu ująć w księdze fakturę wystawioną w danym miesiącu, ale dotyczącą sprzedaży towaru dokonanej w miesiącu poprzednim? Jeśli taka faktura powinna być ujęta (...)
str. 44
2.2.
Uwzględnienie ulgi rehabilitacyjnej w korekcie zeznania podatkowego
Jestem osobą niepełnosprawną. Za 2018 r. złożyłam już zeznanie podatkowe PIT-37. W 2018 r. poniosłam wydatki z tytułu używania samochodu osobowego, którego jestem właścicielką, jednak (...)
str. 45
2.3.
Moment powstania przychodu z tytułu świadczenia usług medycznych
Lekarz prowadzący samodzielną działalność gospodarczą w 2018 r. świadczył usługi medyczne, na podstawie umowy zawartej z NFZ. Faktura za nadwykonania, które były zrealizowane w 2018 (...)
str. 46
2.4.
Niedobory/nadwyżki inwentaryzacyjne w PKPiR
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy przy sporządzeniu remanentu na koniec roku podatkowego muszę ustalać nadwyżki, niedobory? Zaznaczam, że nie prowadzę gospodarki magazynowej (gdyż (...)
str. 48
2.5.
Nieodpłatne używanie samochodu służbowego w okresie dłuższej nieobecności w pracy pracownika
Jedna z naszych pracownic od 20 lutego 2019 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim (do pracy wróci najprawdopodobniej po urlopie macierzyńskim). Przez cały ten okres będzie (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Korekta odpisów amortyzacyjnych w przypadku otrzymania zwrotu poniesionych wydatków - interpretacja KIS
W przypadku otrzymania dotacji do zakupu środków trwałych, korekta kosztów uzyskania przychodów z tytułu dokonanych odpisów amortyzacyjnych powinna być dokonywana na bieżąco, w momencie otrzymania (...)
str. 53
2.
Likwidacja środka trwałego w związku z jego bezużytecznością
Dotychczas pomieszczenia znajdujące się w budynkach naszej jednostki, w okresie zimowym, ogrzewaliśmy we własnym zakresie. Obecnie zostaniemy podłączeni do zewnętrznej sieci ciepłowniczej. W związku z (...)
str. 54
3.
Cesja umowy leasingu operacyjnego oraz sprzedaż nowej wersji oprogramowania
Przedsiębiorca w 2018 r. na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej podpisał umowę leasingu operacyjnego maszyny produkcyjnej. W 2019 r., w wyniku cesji, przeniesiono umowę leasingu na (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ubezpieczeniowe w ZUS osoby współpracującej po przyznaniu prawa do renty
Od ponad roku żona pomaga mi w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zgłosiłem ją z tego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (oraz dobrowolnego chorobowego) w (...)
str. 58
2.
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń w ZUS przejmowanych pracowników
W maju 2019 r. nasza firma zostanie przejęta (wraz z zatrudnionymi w niej wszystkimi osobami) przez inny podmiot na mocy art. 23 1 Kodeksu pracy. (...)
str. 59
3.
Wliczanie premii regulaminowej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz premie niewypłacane za okresy niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, opieką lub macierzyństwem. W regulaminie zapisaliśmy dodatkowo, że (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Rozliczenie podróży służbowej przypadającej w weekend
Pracownik zatrudniony w systemie podstawowym, od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę, w sobotę i niedzielę przebywał w podróży służbowej. Wyjechał na targi (...)
str. 61
2.
Możliwość rozwiązania umowy o pracę po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy
Po złożeniu wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pracownik został przyłapany na piciu alkoholu w zakładzie pracy. Czy możemy w tej sytuacji rozwiązać umowę o pracę (...)
str. 63
3.
Jak ustalić wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?
Chcemy wprowadzić ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej i roboczej. Jak ustalić ich wysokość, żeby PIP lub inne organy kontroli nie zgłaszały zastrzeżeń? Kwota ekwiwalentu za (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Kto przekazuje sprawozdania finansowe do Szefa KAS?
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych sporządził sprawozdanie finansowe w wersji elektronicznej i przesłał je elektronicznie do Szefa KAS. Czy w terminie do (...)
str. 66
2.
Faktury korygujące wartość towarów otrzymane po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r.
Jesteśmy jednostką zajmującą się handlem towarami. W jaki sposób ujmować w księgach rachunkowych otrzymane w 2019 r. faktury korygujące (rabatowe) dotyczące towarów sprzedanych w roku (...)
str. 67
3.
Terminy wynikające z ustawy o rachunkowości przypadające na dzień ustawowo wolny od pracy nie ulegają przesunięciu
W 2019 r. termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. upłynął 31 marca, natomiast ostateczny termin jego zatwierdzenia przypada w dniu 30 czerwca. W obu (...)
str. 71
4.
Które sprawozdania finansowe powinny mieć postać elektroniczną?
Czy obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej dotyczy wszystkich sprawozdań sporządzanych przez jednostkę, czyli także sprawozdań śródrocznych, np. na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, (...)
str. 72
5.
Organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.
Czy zatwierdzając sprawozdanie finansowe za 2018 r. w spółce z o.o., można tego dokonać bez zwoływania zwyczajnego walnego zgromadzenia? Jeżeli tak, czy oznacza to, że (...)
str. 72
6.
Koszty zagranicznego przedstawicielstwa oraz zakładu samobilansującego
Spółka z o.o. utworzyła w 2018 r. samobilansujący zakład oraz przedstawicielstwo w Niemczech, które mają nadany niemiecki NIP. Zakład prowadzi oddzielne księgi rachunkowe zgodnie z (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.