Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 7 (1014) z dnia 01.03.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 7 (1014) z dnia 01.03.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
E-PIT już dostępny na Portalu Podatkowym - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, z dniem 15 lutego br. na Portalu Podatkowym (www.podatki.gov.pl) została uruchomiona nowa usługa Twój e-PIT. W ramach (...)
str. 4
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Ujmowanie w PKPiR wydatków z tytułu używania w działalności prywatnego samochodu przedsiębiorcy
Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się m.in. zasady rozliczania wydatków z tytułu używania, na potrzeby prowadzonej (...)
str. 6
2.2.
Spółki osobowe i cywilne a obowiązek przekazania sprawozdania finansowego do Szefa KAS
Spółki osób fizycznych, niebędące osobami prawnymi (tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe oraz cywilne) ani ich wspólnicy nie mają obowiązku przekazywania sprawozdania finansowego do Szefa KAS. (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w PIT związane z wprowadzeniem rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
W Dzienniku Ustaw z 18 lutego 2019 r., pod poz. 303, opublikowano ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Określa ona (...)
str. 8
2.
Zmiana stawki akcyzy na energię elektryczną - sposób rozliczenia na przełomie roku
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wstępna opłata leasingowa na przełomie lat - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce podmioty gospodarcze często wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności samochody osobowe, na podstawie zawartej umowy leasingu. W związku z tym muszą oni uiścić wstępną (...)
str. 10
1.1.
Odliczenie VAT od wstępnej opłaty leasingowej
Prawo do odliczenia VAT naliczonego Podatnicy odliczają VAT z faktury dokumentującej wstępną opłatę leasingową na zasadach ogólnych. Mogą oni zatem odliczyć VAT od tej opłaty (...)
str. 10
1.2.
Ujęcie wstępnej opłaty leasingowej w kosztach podatkowych leasingobiorcy
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wstępnej opłaty leasingowej Jeśli zawarta umowa jest dla celów podatku dochodowego kwalifikowana jako umowa leasingu operacyjnego (zgodnie z art. 17b (...)
str. 11
1.3.
Ewidencja księgowa wstępnej opłaty leasingowej
Jeśli dla celów bilansowych zawarta umowa leasingu kwalifikowana jest jako umowa leasingu operacyjnego (w oparciu o przepisy podatkowe - zob. art. 3 ust. 6 ustawy (...)
str. 14
2.
Niesłusznie wystawiona faktura - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
W praktyce dochodzi niekiedy do sytuacji, w której sprzedawca wystawia fakturę za sprzedaż towarów lub usług mimo, że klient nie zamawiał towaru/usługi i go/jej nie (...)
str. 16
2.1.
Faktura niedokumentująca zdarzenia gospodarczego - rozliczenie dla celów VAT
Termin wystawienia faktury Zasadniczo fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym: dokonano dostawy towaru, wykonano usługę lub otrzymano (...)
str. 16
2.2.
Rozliczenie niesłusznie wystawionej faktury dla celów podatku dochodowego
Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży towarów/usług Zasadniczo, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego (...)
str. 19
2.3.
Błędna faktura w księgach rachunkowych sprzedawcy
Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Ustalenie kwoty nabycia w przypadku sprzedaży samochodu w ramach procedury VAT marża - interpretacja KIS
Jeżeli sprzedaż samochodu opodatkowana jest na zasadzie marży, ustalając kwotę nabycia samochodu, podatnik powinien uwzględnić kwotę wynikającą z dokumentu jego zakupu, bez uwzględniania kwot związanych (...)
str. 21
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Nabycie towaru wraz z montażem od kontrahenta z UE - rozliczenie dla celów VAT, ujęcie w deklaracji i JPK_VAT
Spółka (czynny podatnik VAT) zakupiła od podatnika z UE linię produkcyjną. Montażu i próbnego uruchomienia linii dokonał kontrahent z UE. W jaki sposób należy rozliczyć (...)
str. 23
2.2.
Rozliczenie faktury korygującej otrzymanej po sprzedaży samochodu
W działalności gospodarczej wykorzystywaliśmy samochód osobowy (środek trwały) o wartości początkowej przekraczającej 20.000 euro. Od jego zakupu odliczyliśmy 50% kwoty VAT. Samochód ten został sprzedany (...)
str. 25
2.3.
Przekształcenie działalności osoby fizycznej w spółkę kapitałową - skutki w VAT
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem i rozliczam VAT miesięcznie. Planuję przekształcenie działalności w spółkę z o.o. Czy - w wyniku przekształcenia - na (...)
str. 26
2.4.
Odliczanie VAT od wydatków na samochód specjalny
Świadczę usługi holowania i pomocy drogowej przy użyciu auto-lawety. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów określiła pojazd jako pomoc drogową, natomiast Wydział Komunikacyjny wskazał w dowodzie rejestracyjnym (...)
str. 28
2.5.
Wymiana okien na rzecz spółdzielni mieszkaniowej - mechanizm odwrotnego obciążenia
Spółdzielnia mieszkaniowa prowadzi inwestycję wymiany okien w budynkach wielorodzinnych. Usługę wymiany okien spółdzielnia zleciła profesjonalnej firmie. Część należności za usługę zapłacą mieszkańcy (osoby fizyczne) i (...)
str. 30
2.6.
Przenoszenie kosztów pracowniczych na rzecz kontrahenta z UE - sposób dokumentowania
Czynny podatnik VAT zatrudni pracownika, który będzie wykonywał pracę na rzecz kontrahenta z UE. Polski podatnik będzie ponosił wszystkie związane z tym koszty (wynagrodzenie, ubezpieczenie, (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Brak zwrotu przez sprzedawcę należności za oddane mu towary a CIT - interpretacja KIS
W sytuacji, gdy podatnik zwróci sprzedawcy towary i nie odzyska od niego zwrotu pieniędzy, to wartość tych towarów nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Rozliczenie dla celów CIT kosztów używania samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego
Spółka z o.o. w styczniu 2019 r. wykupiła z leasingu operacyjnego samochód osobowy. Ze względu na niską wartość wykupu, samochodu tego spółka nie wprowadziła do (...)
str. 35
2.2.
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów opłaty recyklingowej związanej ze sprzedażą toreb foliowych
Spółka z o.o. w 2018 r., w związku ze sprzedażą toreb foliowych, pobierała opłatę recyklingową, zaliczając jej wartość do przychodów podatkowych. W którym momencie wartość (...)
str. 37
2.3.
Jak podatkowo rozliczyć sprzedaż prototypu?
Produkujemy maszyny pod indywidualne zamówienia klientów. W ramach projektu "realizacja prac badawczo-rozwojowych", współfinansowanego ze środków UE, zakupiliśmy w 2018 r. centrum frezerskie. Maszyna będzie wykorzystywana (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Przekazanie przedsiębiorstwa w darowiźnie i jego likwidacja a PIT - interpretacja KIS
Przekazanie przedsiębiorstwa na rzecz syna w formie darowizny nie powoduje u darczyńcy powstania przychodu w PIT. Likwidując taką działalność, w wykazie składników majątku podatnik wykaże (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Opodatkowanie najmu prywatnego stawką ryczałtu w wysokości 8,5% w 2019 r.
Czy w 2019 r. wprowadzono zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego stawką ryczałtu ewidencjonowanego w wysokości 8,5%? Czy wprowadzono nowy limit w opodatkowaniu stawką 8,5%? Co (...)
str. 45
2.2.
Nagrody otrzymane przez spółkę jawną w ramach sprzedaży premiowej
Spółka jawna bierze udział w sprzedaży premiowej organizowanej przez jej dostawcę. W zamian za zakupy kontrahent "nabija" na karcie spółki otrzymane przez nią punkty, które (...)
str. 45
2.3.
Czy mąż i żona dokonujący między sobą transakcji są podmiotami powiązanymi?
W 2019 r. mąż i żona prowadzą indywidualne działalności gospodarcze, w ramach których dokonują między sobą transakcji. Czy w tej sytuacji mamy do czynienia z (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie kosztów remontów w czasie dla celów rachunkowych nie przesądza o ich podatkowej kwalifikacji - interpretacja KIS
Rozliczenie kosztów remontu, dla celów rachunkowych, poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, nie ma znaczenia dla celów podatkowych. Rozliczenie takich kosztów powinno następować, na podstawie odpowiednio udokumentowanych (...)
str. 48
2.
Samochody osobowe stanowiące środki trwałe oraz leasingowane w kosztach firmy
Czy w przypadku auta osobowego o wartości poniżej 150 tys. zł wykorzystywanego do celów mieszanych (tj. firmowych i prywatnych) do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć: (...)
str. 50
3.
Koszt wytworzenia a opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej
Osoba fizyczna buduje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej budynek magazynowo-usługowy. W związku z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej starostwo powiatowe wydało decyzję nakładającą obowiązek wnoszenia (...)
str. 52
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Opłata za "deszczówkę"
Jakie podmioty zobowiązane są do odprowadzania opłat za "deszczówkę"? Kto i kiedy objęty jest tym obowiązkiem? Opłaty za odprowadzanie wody deszczowej, tzn. za usługę odbioru (...)
str. 54
2.
Karta przekazania odpadu przy zakupie akumulatora
Posiadamy kilka samochodów służbowych. Zamierzamy dokonać wymiany akumulatorów. Czy sprzedawca w sklepie oferującym akumulatory powinien wystawić nam kartę przekazania odpadu w przypadku przekazania starego akumulatora? (...)
str. 55
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki na FP i FGŚP za pracownika wykonującego umowę zlecenia
Zawarłam umowę zlecenia z osobą, która - jak wynika ze złożonego przez nią oświadczenia - jest zatrudniona w innym zakładzie na podstawie umowy o pracę. (...)
str. 56
2.
Kwota odszkodowania dla pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę bez składek ZUS
Pracodawca podpisał z pracownikiem porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę. W treści tego porozumienia zawarł zapis, że w ostatnim dniu zatrudnienia wypłaci tej osobie świadczenie (...)
str. 57
3.
Podstawa wymiaru zasiłku po zmianie jego rodzaju
Pracownik chorował przez kilka dni grudnia 2018 r. i stycznia 2019 r. Za te dni otrzymał wynagrodzenie chorobowe. W lutym 2019 r. przez 4 dni (...)
str. 58
X.
PRAWO PRACY
1.
Wpływ świadczenia 500+ oraz dochodu z umowy o dzieło na dofinansowanie z ZFŚS
Pracownik zamierzający w marcu br. wykorzystać 10 dni urlopu wystąpił o dofinansowanie tzw. wczasów pod gruszą ze środków ZFŚS. Posiada on czworo małoletnich dzieci. Czy (...)
str. 60
2.
Niewypłacone wynagrodzenia oraz świadectwo pracy w przypadku zgonu pracownika
W wypadku samochodowym zginął nasz pracownik. Co w tej sytuacji z niezrealizowanym wynagrodzeniem oraz świadectwem pracy? Po śmierci pracownika prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą (...)
str. 61
3.
Korzystanie z urlopu przez pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Od 1 stycznia 2019 r. zatrudniliśmy emeryta na 5/8 etatu na czas określony, wynoszący 2 lata. Wykonuje on pracę po 5 godzin na dobę przez (...)
str. 63
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej dokonana na dzień bilansowy 2018 r.
Jednym z elementów "przygotowania" informacji zawartych w księgach rachunkowych do prezentacji w sprawozdaniu finansowym jest ich stosowna wycena. W przypadku operacji wyrażonych w walutach obcych, (...)
str. 64
1.1.
Ustalenie różnic kursowych od rozrachunków na dzień bilansowy
Jeżeli kurs waluty z dnia zarachowania należności lub zobowiązania różni się od średniego kursu waluty obowiązującego na dzień bilansowy, powstaną różnice kursowe dodatnie bądź ujemne. (...)
str. 65
1.2.
Zaewidencjonowanie różnic kursowych od rozrachunków
Wskutek dokonania wyceny bilansowej rozrachunków wyrażonych w walutach obcych mogą powstać różnice kursowe rozliczane wynikowo oraz tzw. różnice rozliczane bilansowo. Różnice kursowe rozliczane wynikowo Zgodnie (...)
str. 65
2.
Duplikat faktury dotyczący towarów rozliczonych jako nadwyżki inwentaryzacyjne
Po zakończeniu inwentaryzacji jednostka otrzymała (w styczniu 2019 r.) duplikat faktury za zakup towarów. Towary, których dotyczy faktura, w wyniku rozliczenia inwentaryzacji, zostały potraktowane jako (...)
str. 68
3.
Zaliczka nieudokumentowana fakturą
Pod koniec ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na wykonanie usługi oraz na podstawie faktury pro forma dokonaliśmy wpłaty zaliczki. Niestety, kontrahent nie wywiązał się z umowy (...)
str. 70
4.
Ujęcie w kosztach faktury dotyczącej poprzedniego roku w przypadku rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych
Spółka jawna osób fizycznych od stycznia 2019 r., ze względu na przekroczenie wielkości przychodów, została zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 2018 r. spółka prowadziła (...)
str. 71
5.
Plan kont państwowej osoby prawnej
Jaki plan kont powinna stosować państwowa osoba prawna? W przypadku państwowej osoby prawnej zarówno zakładowy plan kont, jak i cała dokumentacja opisująca przyjęte do stosowania (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.