Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 4 (1011) z dnia 01.02.2019
Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Dodatek nr 5
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4
z dnia 01.02.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
LIMITY NA 2019 ROK
W ustawach podatkowych (tj. PIT, CIT oraz VAT), a także w ustawie o rachunkowości zostały określone limity, warunkujące możliwość skorzystania z różnego rodzaju uproszczeń lub (...)
str. 5
1.
Limity dla celów podatku dochodowego
Limit na 2019 r. dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Jednym z warunków opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest nieprzekroczenie limitu przychodów określonego w art. 6 (...)
str. 5
2.
Wybrane limity bilansowe
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r. Księgi rachunkowe muszą prowadzić bez względu na wielkość osiąganych przychodów m.in. spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki (...)
str. 6
3.
Limity dla celów VAT
W ustawie o VAT wartości wyrażone w euro dotyczą limitu dla tzw. małych podatników. Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, przez małego (...)
str. 7
II.
ZMIANY PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM (PIT I CIT)
1.
Zmiany wspólne w CIT i PIT
1.1.
Zmiany dotyczące używania samochodów osobowych - obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)
str. 8
1.2.
Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych dla celów CIT/PIT
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. (...)
str. 14
1.3.
Nowe zasady odliczania straty podatkowej
Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o PDOP oraz art. 9 ust. 3 ustawy o PDOF, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., (...)
str. 17
1.4.
Wartość pracy własnej podatnika i wspólników spółki osobowej oraz członków ich rodzin
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r., na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 13c ustawy o PDOP, nie zaliczało się do kosztów uzyskania (...)
str. 17
1.5.
Kopia certyfikatu rezydencji
Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby (zamieszkania - na gruncie ustawy o PDOF) podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa (...)
str. 18
1.6.
Odszkodowanie za szkody w środku trwałym zwolnione z CIT/PIT
Mocą ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. (...)
str. 18
1.7.
Podwyższenie limitu składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. podatnicy nie mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie (...)
str. 19
1.8.
Danina solidarnościowa w CIT/PIT
W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2018 r., pod poz. 2192, opublikowano ustawę z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. (...)
str. 19
1.9.
Nowe regulacje dotyczące cen transferowych
W 2019 r. zmianie uległy przepisy dotyczące cen transferowych. Zmiany te wprowadziła ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 21
1.10.
Pobór podatku u źródła w świetle zmian przepisów CIT/PIT
Przepisy ustaw o podatku dochodowym określają przypadki, w których pobór należnego podatku dochodowego dokonywany jest "u źródła", tj. przez podmiot krajowy dokonujący wypłaty określonych należności (...)
str. 29
1.11.
Podatek od przychodów z budynków w 2019 r.
Kwestię opłacania podatku od przychodów z budynków regulują art. 24b ustawy o PDOP i art. 30g ustawy o PDOF. W świetle przepisów obowiązujących do końca (...)
str. 34
1.12.
Opodatkowanie obrotu wirtualną walutą
Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - (...)
str. 37
1.13.
Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
Mocą ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy (...)
str. 39
1.14.
Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków - exit tax
Istota podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)
str. 42
1.15.
Pracownicze plany kapitałowe - skutki w podatku dochodowym
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie większość przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. (...)
str. 47
1.16.
Staż uczniowski i odliczanie od dochodu darowizn na cele kształcenia zawodowego - zmiany w CIT/PIT
W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2018 r., pod poz. 2245, opublikowano ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, (...)
str. 51
1.17.
Odliczenie od dochodu wydatków związanych z wdrożeniem systemów informatycznych o zdarzeniach medycznych
W Dzienniku Ustaw z 27 grudnia 2018 r., pod poz. 2429, opublikowano ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku (...)
str. 52
1.18.
Pozostałe zmiany
Mocą ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz (...)
str. 53
2.
Zmiany w CIT
2.1.
Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych dla celów CIT
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. (...)
str. 53
2.2.
Wprowadzenie 9% stawki CIT
Od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o PDOP została wprowadzona stawka CIT w wysokości 9%, która zastąpiła dotychczasową 15% stawkę CIT. Zmiany w tym (...)
str. 54
2.3.
Alternatywne spółki inwestycyjne
Wolne od podatku dochodowego są dochody (przychody) alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskane w roku podatkowym ze zbycia udziałów (akcji). Tak jest pod warunkiem, że alternatywna spółka (...)
str. 55
2.4.
Zmiany w CIT związane ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym
W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 2243 opublikowano ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem (...)
str. 55
3.
Zmiany w PIT
3.1.
Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym od 2019 r.
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. (...)
str. 56
3.2.
Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych dla celów PIT
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. (...)
str. 61
3.3.
Wspólne opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
Mocą ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz (...)
str. 62
3.4.
Opodatkowanie sprzedaży prywatnych nieruchomości i praw majątkowych
Sprzedaż prywatnych nieruchomości (lub ich części oraz udziału w nieruchomości), a także sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego (...)
str. 62
3.5.
Nowe zasady sporządzania/składania zeznań/informacji dla celów PIT
W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 2126 opublikowano ustawę z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 64
3.6.
Zmiana zasad ustalania/opłacania zaliczek na podatek dochodowy u podatników PIT
Zapłata zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego Zaliczki miesięczne od dochodów z działalności gospodarczej (a także najmu i dzierżawy) należy wpłacać w terminie do (...)
str. 67
3.7.
Ulga termomodernizacyjna
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów (...)
str. 69
3.8.
Zaniechano poboru PIT od stypendiów z programu "Erasmus+"
W Dzienniku Ustaw z 7 listopada 2018 r., pod poz. 2114, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 71
3.9.
Uproszczenia dla rolników - zmiany w PIT
W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2018 r., pod poz. 2242, opublikowano ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu (...)
str. 71
3.10.
Określono normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 19 grudnia 2018 r., pod poz. 2362, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie norm szacunkowych (...)
str. 71
3.11.
Nowe wzory druków dla celów PIT
W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2018 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów określające nowe wzory druków dla celów PIT: 1) pod poz. 2236 - rozporządzenie (...)
str. 72
3.12.
Określono wzór wniosku/informacji w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej
W Dzienniku Ustaw z 31 grudnia 2018 r., pod poz. 2522, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru (...)
str. 73
4.
Zmiany w amortyzacji obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zmiany w amortyzacji środków trwałych dotyczą przede wszystkim nowych limitów stosowanych przy amortyzacji samochodów osobowych, rozszerzenia zakresu stosowania limitu (...)
str. 74
III.
ZMIANY W VAT
1.
Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. (...)
str. 77
1.1.
Likwidacja wniosków o zwrot VAT i nowe wzory deklaracji VAT
Zgodnie z przepisami ustawy o VAT obowiązującymi w 2018 r., dodatkowy wniosek o zwrot VAT musiał składać podatnik: dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług poza (...)
str. 77
1.2.
Skrócono terminy korekty VAT dokonywanej w ramach ulgi na złe długi
Obowiązujące w 2018 r. przepisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi wskazywały, że dla celów VAT nieściągalność wierzytelności uważało się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy (...)
str. 77
2.
Zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych w 2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 31 grudnia 2018 r., pod poz. 2519, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z (...)
str. 78
3.
Poziom stawek VAT zależny od stanu finansów publicznych
W Dzienniku Ustaw z 21 grudnia 2018 r., pod poz. 2392, opublikowano ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 79
4.
Dostosowanie przepisów o VAT do regulacji unijnych
Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2433) wdrożono do polskiego porządku prawnego (...)
str. 80
4.1.
Bony na towary lub usługi - opodatkowanie w 2019 r.
Ustawa zmieniająca wprowadza niezbędne definicje ustawowe, m.in. definicję bonu, emisji bonu oraz transferu bonu. Poprzez bon należy rozumieć instrument, z którym wiąże się obowiązek jego (...)
str. 80
4.2.
Zmiany w opodatkowaniu usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (czyli na rzecz konsumentów) jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe (...)
str. 83
5.
Zmiany w rejestrowaniu i wykreślaniu podatników z rejestru VAT
W Dzienniku Ustaw z 18 grudnia 2018 r., pod poz. 2354, opublikowano ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji (...)
str. 84
6.
Zmiany w VAT dotyczące powiązań pomiędzy nabywcą a sprzedawcą
Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - (...)
str. 85
7.
Planowane zmiany w zakresie VAT
W ustawie o VAT planowane są m.in. następujące zmiany: 1) modyfikacja definicji pierwszego zasiedlenia (przesłanki stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części) polegająca (...)
str. 85
IV.
ZMIANY WPROWADZONE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Od 1 stycznia 2019 r., na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w (...)
str. 86
1.
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Rozszerzenie zakresu stosowania dotychczasowych uproszczeń W wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości (dalej: ustawy), zwiększeniu o 50% uległy progi wartościowe decydujące o możliwości stosowania uproszczeń w (...)
str. 87
2.
Zwiększenie zakresu stosowania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej - jednostki małe oraz jednostki mikro
Rozszerzenie katalogu jednostek mikro o osoby fizyczne i spółki osób fizycznych Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro w odniesieniu do osób (...)
str. 88
3.
Krótszy okres archiwizacji sprawozdań finansowych
Wskutek nowelizacji ustawy (por. art. 74 ust. 1), skrócony został okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Nie ma już obowiązku ich trwałego przechowywania. Począwszy od (...)
str. 89
4.
Zniesienie obowiązków informacyjnych
W wyniku zmiany art. 2 ust. 2 ustawy podmioty, które dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe, nie muszą zawiadamiać o tym fakcie urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku (...)
str. 89
V.
ZMIANY W PRAWIE PRACY
1.
Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie wymaganych okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Wprowadziła je ustawa z dnia 10 stycznia 2018 (...)
str. 89
2.
Obowiązek poinformowania o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej
Zgodnie z art. 94 6 K.p. dodanym od 1 stycznia 2019 r., w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wraz ze świadectwem (...)
str. 90
3.
Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. poz. (...)
str. 91
4.
Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Wydanie tego rozporządzenia związane było z nowelizacją Kodeksu pracy dotyczącą (...)
str. 93
5.
Uprawnienia związkowe dla zleceniobiorcy
Od 1 stycznia 2019 r. prawo do członkostwa w związku zawodowym przysługuje osobie wykonującej pracę zarobkową, przez którą od powyższej daty rozumie się nie tylko (...)
str. 95
6.
Ograniczenie szkoleń okresowych bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Generalnie każdy pracownik podejmujący pracę na określonym stanowisku musi odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te dzielą się na wstępne i okresowe. (...)
str. 95
7.
Zmiana zakresu pracodawców uprawnionych do wykonywania zadań służby bhp
Zgodnie z art. 237 11 K.p., bezwzględny wymóg tworzenia służby bhp dotyczy pracodawców zatrudniających więcej niż 100 pracowników. Zadania służby bhp w zakładach do 100 (...)
str. 96
8.
Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja art. 22 1 i art. 86 § 3 Kodeksu pracy. Wprowadziła ją ustawa z dnia (...)
str. 96
9.
Większy zakres odliczeń od kwoty wolnej od potrąceń
Od 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), uległ zmianie art. (...)
str. 97
10.
Kwota wolna od potrąceń dla zleceniobiorcy
Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach umów cywilnoprawnych objęte jest ochroną przed egzekucją na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. (...)
str. 97
VI.
SKŁADKI ZUS
1.
Niższe składki ZUS niektórych przedsiębiorców zależne od przychodów
Od 1 stycznia 2019 r. niektórzy przedsiębiorcy (wykonujący działalność na mniejszą skalę) z tytułu prowadzonej działalności mogą opłacać do ZUS niższe składki na ubezpieczenia społeczne, (...)
str. 98
2.
Nowy raport informacyjny ZUS RIA od 1 stycznia 2019 r.
Zasadniczo od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy, które mają ułatwić przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżyć koszty związane z ich przechowywaniem. (...)
str. 101
3.
Nowe limity podstaw wymiaru składek w 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosi 4.765 zł (w 2018 r. wynosiło 4.443 zł). Kwota tego wynagrodzenia określa niektóre limity w (...)
str. 103
3.1.
Składki społeczne przedsiębiorców
Przedsiębiorcy opłacający składki społeczne na ogólnych zasadach Zasadniczo osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność opłacają za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, która nie (...)
str. 103
3.2.
Roczna podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych i FEP
Kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia określa roczną granicę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Zgodnie z tym przepisem (...)
str. 104
3.3.
Miesięczny limit podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej
Wzrost w 2019 r. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięczna spowodował automatycznie podwyższenie miesięcznej granicy podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przewidzianej dla niektórych grup ubezpieczonych, (...)
str. 105
3.4.
Najniższa podstawa wymiaru składek pracowników
Od 1 stycznia 2019 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2.250 zł. Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia automatycznie zwiększył (...)
str. 105
3.5.
Składki osób przebywających na urlopie wychowawczym
Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Przy czym (...)
str. 106
3.6.
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Jeżeli pracownik został oddelegowany do pracy za granicę i w tym czasie podlega polskim przepisom ubezpieczeniowym, z podstawy wymiaru składek ZUS można mu wyłączyć część (...)
str. 106
4.
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020
Z dniem 1 października 2018 r. (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o (...)
str. 107
5.
Zmiany dotyczące kodów i druków ubezpieczeniowych w ZUS
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów (...)
str. 108
6.
Nowa składka na Fundusz Solidarnościowy od 2019 r.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192). Na (...)
str. 109
VII.
ZMIANY W PRAWIE REGULUJĄCYM FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK W 2019 R.
1.
Zmiany w Kodeksie spółek handlowych
Z dniem 1 marca 2019 r. zmianie ulegnie szereg przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wprowadzone one zostaną na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (...)
str. 110
2.
Zmiany przepisów Kodeksu cywilnego
Z dniem 1 marca 2019 r. zmodyfikowany zostanie art. 39 Kodeksu cywilnego. Stanie się to na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o (...)
str. 114
3.
Zmiany dotyczące przekazywania dokumentów finansowych do KRS
W styczniu 2019 r. zmodyfikowane zostały przepisy regulujące zasady przekazywania dokumentów finansowych do KRS. Ustawodawca potwierdził możliwość złożenia elektronicznych kopii dokumentów, które mogą być sporządzone (...)
str. 114
4.
Nowe zasady dotyczące zawieszania wykonywania działalności przez spółki handlowe
Z ustawy o KRS do 31 stycznia 2019 r. wynikało, że w przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności przed upływem okresu 24 (...)
str. 117
5.
Zmiany w PCC
Od 1 stycznia 2019 r. zmienione zostały zasady opodatkowania umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Obniżona została stawka i zmodyfikowane zostało jedno ze zwolnień dotyczących (...)
str. 118
VIII.
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ
1.
Zmiany w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
Zmiany w zakresie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wprowadziła ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)
str. 119
2.
Dodatkowe zobowiązanie w związku z unikaniem opodatkowania
Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. pozwalają ustalić podatnikom i płatnikom, którzy unikają płacenia podatku, dodatkowe zobowiązanie odpowiadające ułamkowi uzyskanej bezpodstawnie korzyści podatkowej. Organy (...)
str. 120
3.
Indywidualne interpretacje podatkowe
Przedmiotem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej nie mogą być przepisy prawa podatkowego mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia przepisów (...)
str. 121
4.
Informacje o schematach podatkowych
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie regulacje o obowiązku składania informacji o schematach podatkowych. Dotychczas kluczowym źródłem informacji o realizowanych schematach podatkowych (...)
str. 122
IX.
ZMIANY W ZAKRESIE KONTROLI CELNO-SKARBOWEJ
Zmiany w zakresie kontroli celno-skarbowej wprowadziła ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o KAS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. (...)
str. 122
X.
POZOSTAŁE ZMIANY
1.
Przedłużono stosowanie dla celów podatkowych PKWiU 2008 r.
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2018 r., pod poz. 2440, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 123
2.
Od 1 stycznia 2019 r. sankcje za brak geolokalizacji transportu SENT
Obecnie każdy przewoźnik dokonujący transportu tzw. towarów wrażliwych musi posiadać w swoim pojeździe urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne. Funkcje takiego urządzenia może pełnić: • lokalizator, czyli (...)
str. 124
3.
Zmiany w zakresie opodatkowania gruntów
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach (...)
str. 124
4.
Zakaz prowadzenia handlu w niedziele i święta w 2019 r.
Od marca 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące ograniczenia handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. W 2018 r. w każdym miesiącu handlowe (...)
str. 125
5.
Ułatwienia dla rolników sprzedających żywność do sklepów
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży (...)
str. 128
6.
Nowe rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności
W Dzienniku Ustaw z 13 grudnia 2018 r., pod poz. 2342, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. (...)
str. 128
7.
Dalsze zawieszenie pobierania podatku od sprzedaży detalicznej
W Dzienniku Ustaw z 27 grudnia 2018 r., pod poz. 2402, opublikowano ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 129
8.
W 2019 r. może zniknąć opłata targowa
Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej określa, w drodze uchwały, rada gminy z uwzględnieniem górnej granicy stawki ogłoszonej przez (...)
str. 129
9.
Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych
Z dniem 18 kwietnia 2019 r. wejdzie w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (...)
str. 129
10.
Rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów m.in. przez stowarzyszenia JST
W Dzienniku Ustaw z 26 października 2018 r., pod poz. 2050, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej (...)
str. 130
11.
Ujednolicenie formularzy w zakresie podatków lokalnych
Do określania wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, składanych przez osoby fizyczne i deklaracji na podatek od nieruchomości, składanych przez pozostałych podatników oraz deklaracji (...)
str. 131
12.
Określono nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2018 r., pod poz. 2436, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji (...)
str. 131
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.