Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
E-PIT dostępny już od 15 lutego 2019 r. - komunikat Ministerstwa Finansów
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, już począwszy od rozliczeń za 2018 r. Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje zeznania dla podatników rozliczających się na formularzach (...)
str. 4
2.
Problemowe rozliczanie wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych w 2019 r.
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się radykalnie zasady rozliczania - dla celów CIT i PIT - (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, zlikwidowano obowiązek składania dodatkowych wniosków o zwrot VAT (VAT-ZZ i VAT-ZT) począwszy od deklaracji VAT za styczeń lub I (...)
str. 9
2.
Obowiązek informowania Szefa KAS o schematach podatkowych
W wyniku nowelizacji Ordynacji podatkowej, od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące informowania o schematach podatkowych, czyli działaniach nastawionych na optymalizację podatkową (...)
str. 9
3.
Zaktualizowano Krajowy Standard Rachunkowości nr 7
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 4 stycznia 2019 r., pod poz. 2, opublikowano komunikat w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości z 13 listopada (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Najem prywatny w 2019 r. - VAT i PIT
Nie należą do rzadkości sytuacje, w których osoby fizyczne wynajmują mieszkania należące do ich prywatnego majątku. W praktyce taki najem nazywany jest najmem prywatnym. W (...)
str. 12
1.1.
Rozliczenie prywatnego najmu dla celów VAT
Najem prywatny jako czynność opodatkowana VAT W 2019 r. zasady rozliczania prywatnego najmu dla celów VAT są analogiczne, jak w roku poprzednim. Rozliczając taki najem (...)
str. 12
1.2.
Najem prywatny opodatkowany według skali
Z art. 10 ust. 1 ustawy o PDOF wynika, że źródłami przychodów są m.in.: pozarolnicza działalność gospodarcza, najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o (...)
str. 13
1.3.
Opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
Jak już wskazano, przychody z najmu prywatnego mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. podatnicy, którzy zamierzali wybrać opodatkowanie (...)
str. 16
1.4.
Najem prywatny składnika majątku wspólnego małżonków
Który małżonek rozlicza przychody? Jeśli przedmiotem najmu prywatnego są składniki majątku wspólnego małżonków (między którymi istnieje wspólność majątkowa), to przychody (dochody) uzyskane z tego najmu (...)
str. 18
2.
Nagroda rzeczowa otrzymana w ramach sprzedaży premiowej - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, w celu uatrakcyjnienia swojej sprzedaży (zwiększenia rynków zbytu, pozyskania nowych klientów lub zatrzymania dotychczasowych), organizują różnego rodzaju akcje marketingowe. Jedną z popularnych form (...)
str. 20
2.1.
Otrzymanie nagrody w ramach sprzedaży premiowej a VAT
Dla podmiotu gospodarczego, który otrzymał od kontrahenta nagrodę rzeczową w ramach sprzedaży premiowej, takie zdarzenie jest neutralne na gruncie VAT. Czynność przekazania tej nagrody nie (...)
str. 20
2.2.
Skutki otrzymania nagrody w sprzedaży premiowej - CIT/PIT
Przychód u podatnika CIT Przyjmuje się, że podatnik CIT, który otrzymuje nagrodę w ramach sprzedaży premiowej, uzyskuje z tego tytułu przychód podatkowy (do przychodów podatkowych (...)
str. 21
2.3.
Ujęcie otrzymanej nagrody w księgach rachunkowych
Jeśli nagroda, otrzymana przez jednostkę (w ramach sprzedaży premiowej) spełnia definicję aktywów, to jej wartość jednostka ujmuje w swoich księgach rachunkowych - na koncie pozostałych (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Uznanie transakcji za WNT, gdy kontrahent unijny nie podał numeru identyfikacyjnego - interpretacja KIS
Zakup towaru od kontrahenta (podatnika) z UE należy uznać za WNT, nawet jeżeli nie poda on swojego numeru indentyfikacyjnego. Z uwagi na brak numeru kontrahenta, (...)
str. 24
2.
Wywłaszczenie gruntów a opodatkowanie VAT - odpowiedź na interpelację poselską
Autora interpelacji poselskiej nr 28039 zainteresowała kwestia właściwego opodatkowania VAT gruntów rolnych, które w drodze decyzji administracyjnej wojewody lub starosty są przejmowane - w zamian (...)
str. 26
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zwrot VAT w terminie przyspieszonym w 2019 r. - złożenie wniosku w tym zakresie
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W rozliczeniu VAT za styczeń 2019 r. wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Zamierzam wystąpić o zwrot podatku w terminie 25 (...)
str. 27
3.2.
Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności, gdy nabywca otrzymał fakturę pro forma
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Stosuję mechanizm podzielonej płatności do większości faktur. Czy mogę go stosować w przypadku płatności dokonywanej na rzecz kontrahenta na podstawie otrzymanej (...)
str. 27
3.3.
Zaniechanie inwestycji a korekta odliczonego VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykonuję wyłącznie czynności opodatkowane VAT. W 2016 r. rozpocząłem inwestycję polegającą na rozbudowie warsztatu samochodowego. W 2018 r., z przyczyn niezależnych (...)
str. 28
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Czy w 2019 r. nadal trzeba składać deklaracje VAT?
Czy począwszy od rozliczenia za styczeń 2019 r. zlikwidowano obowiązek przesyłania deklaracji VAT-7? Podatnicy nadal mają obowiązek przesyłania deklaracji VAT-7, choć planuje się likwidację tego (...)
str. 31
4.2.
Duplikat faktury - odliczenie VAT i ujęcie w JPK_VAT
W marcu 2018 r. dokonałem zakupu towaru handlowego. Kontrahent wystawił z tego tytułu fakturę, ale nigdy jej nie otrzymałem i w konsekwencji nie uregulowałem należności. (...)
str. 31
4.3.
Ulga na złe długi - obowiązki wierzyciela
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W listopadzie 2018 r. skorzystałem z ulgi na złe długi i zmniejszyłem podstawę opodatkowania oraz VAT należny. W grudniu 2018 r. (...)
str. 32
4.4.
Import towarów - warunki rozliczania VAT w deklaracji podatkowej
Rozpocząłem jednoosobową działalność gospodarczą, jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam dokonywać importu towarów. Czy mam prawo wykazywać VAT należny z tego tytułu w deklaracji VAT? Podatnicy (...)
str. 33
5.
Brexit a VAT i akcyza - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
"Wyjście" Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może wiązać się ze zmianami w zakresie rozliczania VAT i akcyzy od transakcji dokonywanych z podmiotami z tego kraju. (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Niepodlegający odliczeniu VAT naliczony a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Podatnik zwolniony z VAT ze względu na wartość sprzedaży może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów VAT naliczony niepodlegający odliczeniu od nabytych usług zarządzania. (interpretacja indywidualna (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki związane z używaniem samochodu osobowego u podatnika CIT, którego rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy
Rok podatkowy spółki z o.o. jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczyna się od 1 marca, a kończy ostatniego dnia lutego następnego roku. Czy w (...)
str. 38
2.2.
Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, gdy podatnik zawiera transakcje z polskim podmiotem powiązanym
W tym roku zmieniły się regulacje dotyczące dokumentacji cen transferowych. Czy prawdą jest, że zawierając transakcje tylko z polskimi podmiotami powiązanymi, spółka z o.o. nie (...)
str. 39
2.3.
Pożyczka otrzymana od zagranicznej spółki jawnej
Spółka z o.o. otrzymała pożyczkę od niemieckiej spółki jawnej, która zajmuje się świadczeniem usług finansowych. Na kwotę odsetek, w terminie zapłaty, mamy otrzymać fakturę. Jakie (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje dla inwestycji w nowych budynkach - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Jak już informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono tzw. ulgę termomodernizacyjną. Szczegółowo o tej uldze pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr (...)
str. 45
2.
Prawo do ulgi prorodzinnej jednego z rodziców w pełnej wysokości - interpretacja KIS
Podstawową przesłanką warunkującą nabycie prawa do tzw. ulgi prorodzinnej jest wykonywanie w stosunku do małoletniego dziecka władzy rodzicielskiej. Samo utrzymywanie kontaktów z dzieckiem nie jest (...)
str. 46
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Sprzedaż towaru przez wspólnika na rzecz spółki cywilnej - skutki w PIT
Prowadzę działalność indywidualną oraz w formie spółki cywilnej (dwóch wspólników - udział po 50%). W ramach działalności indywidualnej zamierzam sprzedawać spółce produkty (po cenach rynkowych). (...)
str. 48
3.2.
Darowizna samochodu wycofanego wcześniej z działalności gospodarczej
Na potrzeby firmowe wykorzystywałem samochód osobowy kupiony w Niemczech (od zakupu nie rozliczyłem VAT). W 2018 r. wycofałem ten samochód z działalności gospodarczej (nie wykazałem (...)
str. 50
3.3.
Zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za pracę członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej
Rolnicza spółdzielnia produkcyjna prowadzi zarówno działalność rolniczą, jak i pozarolniczą. Część wynagrodzeń wypłacamy członkom w formie dniówek obrachunkowych. Jak ustalać zaliczki na podatek dochodowy od (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wartość początkowa samochodu, kupionego pierwotnie na cele prywatne - interpretacja KIS
Wartość początkową samochodu osobowego zakupionego jako uszkodzony należy ustalić w oparciu o cenę jego nabycia. Cenę tę mogą powiększyć udokumentowane wydatki poniesione (do dnia oddania (...)
str. 54
2.
Wytworzenie środka trwałego a jednorazowy odpis amortyzacyjny przewidziany dla małych podatników
Przedsiębiorca, będący małym podatnikiem, zamierza wytworzyć na własne potrzeby maszynę specjalistyczną, która zostanie sklasyfikowana w grupie 5 KŚT i zaliczona do środków trwałych. Czy pomimo (...)
str. 56
3.
Obiekty pomocnicze mające w przyszłości obsługiwać więcej niż jeden budynek
Podatnik buduje halę produkcyjną, wokół której powstaną obiekty pomocnicze, tj. m.in. parking, chodniki czy ogrodzenie spełniające definicję budowli. Jak zakwalifikować takie obiekty według KŚT, mając (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ubezpieczenia i składki ZUS za zatrudnionego w firmie współmałżonka
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W listopadzie 2018 r. zatrudniłam na podstawie umowy o pracę męża w mojej firmie. Z tego tytułu zgłosiłam go do ubezpieczeń (...)
str. 58
2.
Kod tytułu ubezpieczenia dla pracownika w ZUS RCA
Dnia 11 lutego 2019 r. rozwiążemy z pracownikiem umowę o pracę. Pensja należna za dni przepracowane w lutym br. zostanie wypłacona tej osobie 5 marca (...)
str. 60
3.
Premia uznaniowa w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków
Pracownikom wypłacamy premię miesięczną, mającą charakter uznaniowy. Nie określono zasad jej wypłaty w przepisach płacowych. W praktyce jest ona przyznawana w różnej wysokości pod warunkiem (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wynagrodzenie nauczyciela za prowadzenie zajęć w ramach unijnego projektu w podstawie "trzynastki"
Nauczyciel otrzymał wynagrodzenie za realizację projektu unijnego w ramach skierowania do pracy przy tym projekcie. Czy należy to wynagrodzenie uwzględnić w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego? (...)
str. 62
2.
Czy po przyznaniu renty pracownikowi przysługuje urlop dodatkowy oraz skrócony wymiar czasu pracy?
Pracownikowi została przyznana renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Czy na tej podstawie powinniśmy skrócić obowiązujący go wymiar czasu pracy oraz przyznać urlop dodatkowy? (...)
str. 64
3.
Zmiana wymiaru czasu pracy a ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Pracownikowi wypłacony będzie ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przysługujący za rok ubiegły i bieżący. Jak obliczyć jego wysokość, jeśli osobie tej w roku bieżącym zmieniony został (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Czy decyzja o stosowaniu uproszczeń dla jednostek małych i mikro musi być co roku ponawiana?
Jesteśmy spółką z o.o. i chcemy skorzystać z uproszczenia przewidzianego ustawą dla jednostek małych, polegającego na niesporządzaniu sprawozdania z działalności. W zeszłym roku korzystaliśmy już (...)
str. 67
2.
Czy sprawozdanie finansowe oddziałów samobilansujących musi być sporządzone w formie elektronicznej?
Jesteśmy spółką z o.o. Posiadamy kilka oddziałów samobilansujących (bez osobowości prawnej), które sporządzają samodzielne sprawozdania finansowe. Sprawozdania finansowe oddziałów nie są nigdzie upubliczniane; stanowią one (...)
str. 69
3.
Jednostki powiązane w rozumieniu przepisów bilansowych
Prezes zarządu w spółce akcyjnej jest jednocześnie wiceprezesem w innej spółce z o.o., gdzie posiada 30% udziałów. Spółka akcyjna dokonuje transakcji handlowych ze spółką z (...)
str. 70
4.
Otrzymanie dotacji unijnej na budowę środka trwałego
Spółka otrzymała częściową dotację na budowę środka trwałego. Środek trwały nie jest jeszcze oddany do użytku. Jak zaksięgować otrzymaną dotację? Czy zaksięgować w przychody w (...)
str. 71
4.1.
Ewidencja otrzymania dotacji
Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności m.in.: środki pieniężne (...)
str. 72
4.2.
Rozliczenie przychodu z dotacji równolegle do amortyzacji
Rozpoczęcie amortyzacji środka trwałego, również tego dofinansowanego dotacją, następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż (...)
str. 72
4.3.
Skutki otrzymania dotacji w przepisach o podatku dochodowym
W przypadku podatników CIT dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupem albo wytworzeniem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (...)
str. 72
4.4.
Prezentacja rozliczanej dotacji w sprawozdaniu finansowym
W bilansie (sporządzonym według załącznika nr 1) wykazywane są rzeczywiście otrzymane dotacje przeznaczone na nabycie lub wytworzenie aktywów trwałych, które ujęte zostały na koncie 84 (...)
str. 74
5.
Metoda rozliczenia połączenia spółek z o.o.
Udziałowcami spółki z o.o. X są dwie osoby fizyczne. Spółka X posiada 100% udziałów w spółce z o.o. Y. Zarządy obu spółek podjęły decyzję o (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.