Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Komunikaty Ministerstwa Finansów i odpowiedzi na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Składanie e-sprawozdań finansowych
W dniu 27 grudnia 2018 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat, w którym przypomniano, kto ma obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie (...)
str. 4
1.2.
Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej zużycia firmowego paliwa na cele prywatne pracownika
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas (...)
str. 5
1.3.
Korekta zobowiązania VAT a skonto
Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje art. 108d ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym, jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w (...)
str. 6
2.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.1.
Stawki VAT w 2019 r. nie ulegną zmianie
W Dzienniku Ustaw z 21 grudnia 2018 r., pod poz. 2392, opublikowano ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 7
1.2.
Zmiana zasad opodatkowania bonów oraz usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w 2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2018 r., pod poz. 2433, opublikowano ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 7
1.3.
Zmiany w rejestrowaniu i wykreślaniu podatników z rejestru VAT
W Dzienniku Ustaw z 18 grudnia 2018 r., pod poz. 2354, opublikowano ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji (...)
str. 7
1.4.
Zwolnienia z kas fiskalnych w 2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 31 grudnia 2018 r., pod poz. 2519, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z (...)
str. 8
2.
Przedłużono stosowanie dla celów podatkowych PKWiU 2008 r.
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2018 r., pod poz. 2440, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 10
3.
Staż uczniowski i odliczanie od dochodu darowizn na cele kształcenia zawodowego - zmiany w CIT/PIT
W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2018 r., pod poz. 2245, opublikowano ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, (...)
str. 10
4.
Określono normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 19 grudnia 2018 r., pod poz. 2362, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie norm szacunkowych (...)
str. 11
5.
Ogólna kwota odliczeń wydatków mieszkaniowych w 2019 r.
W Monitorze Polskim z 19 grudnia 2018 r., pod poz. 1239, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości ogólnej (...)
str. 12
6.
Określono wzór wniosku/informacji w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej
W Dzienniku Ustaw z 31 grudnia 2018 r., pod poz. 2522, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru (...)
str. 12
7.
Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i zmiany postaci, w jakiej jest prowadzona. (...)
str. 12
8.
Zmiana wysokości stopy procentowej składki na Fundusz Pracy
W 2019 r. zmienia się wysokość stopy procentowej składki na Fundusz Pracy. Od 1 stycznia 2019 r. wynosi ona bowiem 2,30% podstawy wymiaru składek na (...)
str. 15
9.
Określono nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2018 r., pod poz. 2436, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji (...)
str. 16
10.
Od 1 lipca 2019 r. jednolite formularze na podatki lokalne
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) zamieściło komunikat o następującej treści: "Jednolite wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek (...)
str. 16
11.
Podatek od sprzedaży detalicznej - najwcześniej od 1 stycznia 2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 27 grudnia 2018 r., pod poz. 2402, opublikowano ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 16
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Sprzedaż samochodu osobowego (środka trwałego) w 2019 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze sprzedają niekiedy samochody osobowe, które były dotychczas używane w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej i stanowiły środki trwałe. Taka sprzedaż rodzi określone skutki (...)
str. 16
1.1.
Rozliczenie sprzedaży samochodu osobowego na potrzeby VAT
W ustawie o VAT nie było - i nadal nie ma - regulacji, które wprost wskazywałyby, jak należy rozliczać sprzedaż samochodu osobowego (środka trwałego). Rozliczając (...)
str. 17
1.2.
Sprzedaż samochodu osobowego - CIT/PIT
Przychód ze sprzedaży samochodu osobowego W 2019 r., podobnie jak w roku poprzednim, przychód ze sprzedaży samochodu osobowego (środka trwałego) ustalany jest w oparciu o (...)
str. 19
1.3.
Ujęcie sprzedaży samochodu osobowego w ewidencji księgowej
Jeśli w momencie sprzedaży samochód osobowy (środek trwały) nie został jeszcze całkowicie zamortyzowany, to jednostka jest zobowiązana zaprzestać dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych (ostatniego odpisu amortyzacyjnego (...)
str. 22
2.
Świadczenia przekazywane pracownikom nieodpłatnie - wybrane zagadnienia podatkowe i ewidencja księgowa
Pracodawcy niekiedy nabywają różnego rodzaju usługi lub towary, które nieodpłatnie przekazują swoim pracownikom, w celu zmotywowania ich do jak najwydajniejszej pracy, zintegrowania załogi, wzmocnienia więzi (...)
str. 23
2.1.
Gratisy dla pracowników a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Przychody w świetle ustawy o PDOF Pracodawcy często oferują pracownikom różnego rodzaju świadczenia nieprzewidziane w umowie o pracę. Świadczenia te można podzielić na takie, które: (...)
str. 23
2.2.
Przekazanie pracownikom nieodpłatnych świadczeń a VAT
Prawo do odliczenia VAT Podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności (...)
str. 25
2.3.
Ujęcie w kosztach podatkowych pracodawcy wydatków na zakup świadczeń dla pracowników
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia (...)
str. 26
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup świadczeń dla pracowników
Faktura dokumentująca zakup np. nagrody dla pracownika może zostać ujęta w księgach rachunkowych pracodawcy w następujący sposób (w przypadku, gdy pracodawca nie odlicza VAT od (...)
str. 27
IV.
PODATEK VAT
1.
Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych - objaśnienia podatkowe Min. Fin.
Prawidłowa kwalifikacja przedmiotu transakcji w przypadku sprzedaży budynków komercyjnych (tj. uznanie jej za sprzedaż przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub poszczególnych składników majątkowych), ma decydujące znaczenie (...)
str. 27
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wystawienie faktury z tytułu WDT przed dostawą towaru - termin rozliczenia VAT
Spółka (czynny podatnik VAT) w dniu 23 października 2018 r. wystawiła fakturę z tytułu WDT na rzecz kontrahenta z Niemiec. Na początku listopada 2018 r. (...)
str. 32
2.2.
Udokumentowanie transakcji po likwidacji działalności gospodarczej
Spółka pośredniczy w sprzedaży towarów/usług kontrahenta. Współpracuje też z partnerami, którzy wynagradzani są prowizyjnie. Partnerzy wystawiają faktury na spółkę. Zdarza się, że w związku z (...)
str. 34
2.3.
Zimowe utrzymanie dróg - stawka VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zawarłem umowę na wykonanie usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg, która obejmuje m.in. wynajem samochodów ciężarowych przystosowanych do montażu pługów oraz (...)
str. 34
2.4.
Sprzedaż towarów na aukcji w innym kraju UE a VAT
Sprzedajemy towary w innych krajach UE, korzystając z aukcji. Wysyłając towar na akcję, nie znamy ceny, po jakiej zostanie on sprzedany (towar do momentu sprzedaży (...)
str. 36
2.5.
Czy psycholog może korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT?
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług psychologicznych. Korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT. Zamierzam rozszerzyć działalność o usługi mediacji, zaliczone przez GUS (...)
str. 37
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej w kosztach podatkowych - interpretacja KIS
Opłata administracyjna i prowizja, ponoszone w związku z udzieleniem przez inny podmiot gwarancji należytego wykonania prac/właściwego usunięcia wad i usterek, to koszty pośrednio związane z (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zaliczka na podatek dochodowy za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego - u podatników CIT
Czy w 2019 r. zmieniają się terminy opłacania zaliczek na podatek dochodowy u podatników CIT? Podatnicy CIT będą opłacać zaliczki na podatek dochodowy na dotychczasowych (...)
str. 40
2.2.
Podatek u źródła od zakupu usług reklamowych nabytych od kontrahenta zagranicznego
W 2018 r. spółka z o.o. nabyła usługi reklamowe od kontrahenta z Irlandii (i dokonała zapłaty za nie). Czy posiadając skan certyfikatu rezydencji podatkowej tego (...)
str. 41
2.3.
Kiedy odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane związane z ulgą B+R?
Chcemy skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej. Czy koszty kwalifikowane prac badawczo-rozwojowych poniesione w 2018 r., a wykazane jako produkcja w toku i przeniesione na 2019 r., (...)
str. 44
2.4.
Podatkowe skutki przejęcia spółki kapitałowej przez inną spółkę kapitałową
Spółka A ma 100% udziałów w spółce B, a 100% udziałów w spółce A mają osoby fizyczne. Obie spółki są spółkami z o.o. W spółce (...)
str. 45
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zapewnienie noclegu pracownikom oddelegowanym powoduje u nich powstanie przychodu - przełomowy wyrok NSA
WSA w Warszawie w wyroku z 30 sierpnia 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2941/16 orzekł, że zapewnienie przez pracodawcę noclegów pracownikom oddelegowanym do pracy (...)
str. 47
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dokumentowanie przekazania towarów handlowych na potrzeby prywatne podatnika
Prowadzę hurtownię materiałów budowlanych, którą rozliczam w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Część towarów handlowych zamierzam przekazać na swoje prywatne potrzeby. Jak udokumentować (...)
str. 49
2.2.
Kurs waluty do przeliczenia przychodu z tytułu świadczenia usług ciągłych
Świadczę usługi utrzymania czystości na osiedlach i terenach wokół budynków oraz usługi budowlane dla kontrahenta z UE. Są one wykonywane na terenie UE. Faktury w (...)
str. 50
2.3.
Powiązania pomiędzy spółką jawną i spółką z o.o., w których wspólnikiem jest ta sama osoba
Ta sama osoba fizyczna jednocześnie jest wspólnikiem w spółce jawnej, w której posiada udział w wysokości 25%, oraz w spółce z o.o., w której również (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Inwestycje w obcych środkach trwałych - wyjaśnienie Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www: sip.mf.gov.pl) opublikowano wyjaśnienie nr 21189/K, pt. "Inwestycje w obcych środkach trwałych - updop" , które przedstawiamy poniżej. Choć podstawę (...)
str. 54
2.
Różnice kursowe ustalone pomiędzy wartością przedmiotu leasingu finansowego a poszczególnymi ratami
Firma zawarła umowę leasingu finansowego (bilansowo i podatkowo) w euro. Przedmiot umowy został wyceniony według kursu średniego NBP poprzedzającego dzień zawarcia umowy leasingu. Poszczególne raty (...)
str. 56
3.
Nakłady poniesione na gruncie przekazanym do działalności, ale niewprowadzonym do ewidencji środków trwałych
Osoba fizyczna przekazała, na podstawie oświadczenia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej budynki biurowe, zabudowania magazynowe oraz plac. Składników tych nie wprowadzono jednak do ewidencji środków (...)
str. 58
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Nowa składka na Fundusz Solidarnościowy
Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy opłacający za ubezpieczonych składkę na Fundusz Pracy (a także za siebie, w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność) mają obowiązek (...)
str. 59
2.
Ulga na start tylko dla płatników, którzy złożyli w ZUS odpowiednie druki
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje art. 18c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. (...)
str. 60
3.
Dodatek za zastępstwo w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Na podstawie układu zbiorowego pracy przyznano pracownicy dodatek za dodatkową pracę w okresie zastępstwa nieobecnego pracownika. Jest on wypłacany w wysokości 12,5% stawki dziennej wynagrodzenia (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wypłata wynagrodzenia w stawce minimalnej za grudzień ubiegłego roku i urlop cząstkowy na przełomie roku
1) Zatrudniamy pracowników, których wynagrodzenie odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Wypłata w naszej firmie jest do 10 dnia następnego miesiąca. Czy wynagrodzenie za grudzień 2018 (...)
str. 63
2.
Zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy a wysokość jego wynagrodzenia
Pełnoetatowy pracownik w styczniu 2019 r. złożył 2-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę, które upłynie 31 marca 2019 r. W okresie wypowiedzenia pracodawca zwolnił go z (...)
str. 64
3.
Przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę okresową
Do końca grudnia 2018 r. pracownik zatrudniony był u nas na podstawie umowy na czas określony. Planujemy ponownie go zatrudnić na podstawie takiej umowy w (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Kompensata jako sposób rozliczenia wyników inwentaryzacji za 2018 r.
W większości przypadków prace inwentaryzacyjne mogły być przeprowadzane w jednostkach przez cały ostatni kwartał 2018 r. Co więcej, w odniesieniu do określonych składników majątku prace (...)
str. 67
2.
Kiedy główny księgowy podpisuje e-sprawozdanie finansowe?
Czy sprawozdanie finansowe spółki z o.o. sporządzone w wersji elektronicznej musi podpisać kwalifikowanym podpisem jedynie kierownik jednostki (zarząd), czy też główny księgowy? Sprawozdanie finansowe podpisuje (...)
str. 69
3.
Moment przyjęcia do stosowania nowych uproszczeń w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
W ustawie o rachunkowości została wprowadzona możliwość m.in. stosowania uproszczeń w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy możemy wprowadzić zmiany w zasadach rachunkowości wstecz, tj. od (...)
str. 71
4.
Zakup i sprzedaż towaru bez jego ujęcia we własnym magazynie
Prowadzimy działalność handlową. Zdarzają się dostawy, które realizujemy z pominięciem naszego magazynu. Czy w takich przypadkach zasadnym jest "sztuczne" wprowadzanie towaru na magazyn i jednoczesne (...)
str. 72
5.
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r. przez przedsiębiorstwa w spadku
Prowadzę biuro rachunkowe i mam wątpliwość, w jaki sposób należy ustalać obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorstwo w spadku, które dotychczas prowadziło księgę przychodów i (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.