Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 5 (281) z dnia 10.05.2019
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 5 (281) z dnia 10.05.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.14.2019.1.EN ) "(...) Wnioskodawca jest komplementariuszem dwóch spółek komandytowych. W związku z powyższym (...)
str. 3
2.
Przychody ze sprzedaży praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie
(interpretacja indywidualna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 6 marca 2019 r., nr DPP13.8221.96.2018.CPIJ) "(…) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnikiem podatku dochodowego. Prowadzi szeroko (...)
str. 5
3.
Ustalenie źródła przychodów uzyskiwanych w związku z udzielanymi pożyczkami
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 marca 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.9.2019.1.JKT) "(…) Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. świadczenie usług leasingu finansowego, leasingu operacyjnego, (...)
str. 7
4.
Odliczanie strat podatkowych a źródła przychodów w CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 marca 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.10.2019.1.APO) "(…) Rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Spółka uzyskuje przychody, które od (...)
str. 8
II.
Do artykułu 12-14a ustawy - przychody
1.
100% wpłata na poczet przyszłej usługi a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 stycznia 2019 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.612.2018.1.PP) "(…) Spółka zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży czasu i miejsca na cele (...)
str. 11
2.
Długoterminowa umowa o świadczenie usług a moment powstania przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 marca 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.21.2019.2.BS) "(…) Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ma zamiar rozszerzyć działalność o (...)
str. 13
3.
Przejęcie długu wynikającego z zobowiązań kredytowych za wynagrodzeniem a CIT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 21 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Po 966/18 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Powiązana z wnioskodawcą spółka komandytowa (...)
str. 15
4.
Moment powstania przychodu z tytułu wynagrodzenia za terminową wpłatę zaliczek PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 stycznia 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.499.2018.1.AW) "(…) Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym - podatnikiem podatku dochodowego od osób (...)
str. 17
III.
Do artykułu 15-15e ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Moment zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.1.2019.2.MM) "(…) Wnioskodawca (dalej także: "Spółka") zawarł w 2018 r. umowę leasingu operacyjnego (...)
str. 19
2.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków związanych z pozyskiwaniem i utrzymaniem najemców
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 marca 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.13.2019.1.BJ) "(…) Wnioskodawca jest podatnikiem podatku CIT, który prowadzi działalność gospodarczą w branży (...)
str. 22
3.
Zapłata odstępnego za wcześniejsze rozwiązanie umowy a koszty uzyskania przychodów
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 7 lutego 2019 r., sygn. akt II FSK 318/17 "(…) Spółka we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zadała pytanie, czy (...)
str. 24
4.
Podatek od nieruchomości i opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 marca 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.520.2018.2.JK) "(…) Wnioskodawca - Spółka z o.o. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") prowadzi działalność (...)
str. 27
5.
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku u źródła
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 marca 2019 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.540.2018.1.MW) "(…) Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest świadczenie usług transportu kolejowego na terenie Polski, (...)
str. 29
6.
Zrekompensowanie kontrahentowi wydatku z tytułu odsetek od zaległości podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 marca 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.19.2019.1.SG) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest wysoce wyspecjalizowanym (...)
str. 31
7.
Ujęcie w kosztach podatkowych towarów przeznaczonych na gratisy i nienadających się do dalszej odsprzedaży
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 marca 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.14.2019.1.DP) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") prowadzi działalność w (...)
str. 34
8.
Koszty zakwaterowania pracowników tymczasowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.23.2019.2.JK) "(…) Wnioskodawca, jako agencja pracy tymczasowej, zatrudnia pracowników tymczasowych, zarówno na podstawie (...)
str. 36
9.
Różnice kursowe związane z finansowaniem dłużnym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 marca 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.33.2019.1.BK) "(…) Wnioskodawca (Sp. z o.o.) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, (...)
str. 38
10.
Opłaty licencyjne za użytkowanie znaku towarowego a ograniczenia kosztowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 marca 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.103.2019.1.AP) "(…) Wnioskodawca - Spółka z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") należy do (...)
str. 40
IV.
Do artykułu 16 ustawy - wydatki niestanowiące kosztów
1.
Upominki na rzecz pracowników będące darowizną a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 marca 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.8.2019.3.JK) "(…) Wnioskodawca - Spółka z o.o. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest podatnikiem (...)
str. 43
2.
Koszty związane z organizacją spotkań biznesowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 marca 2019 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.46.2019.1.AD) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością specjalizuje się w pozaszkolnych formach edukacji organizując (...)
str. 45
3.
Nabycie udziałów od wspólnika celem ich umorzenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 marca 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.4.2019.2.BS) "(…) Wnioskodawca (dalej: "Spółka") w 2017 r. przeprowadził czynność nabycia od wspólnika (...)
str. 47
4.
Niepodlegający odliczeniu VAT od wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21stycznia 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.523.2018.1.AW) "(…) Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im (...)
str. 49
V.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Obniżanie stawek amortyzacyjnych za ubiegłe lata
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Warszawie z 11 grudnia 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 566/18 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Kontroli Sądu poddana została interpretacja (...)
str. 51
2.
Koszty gwarancji poniesione przez inwestora i wykonawcę a Wartość początkowa środka trwałego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 marca 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.503.2018.1.AR) "(…) Spółka jest w trakcie realizacji dużej inwestycji - modernizacji i rozbudowy (...)
str. 54
VI.
Do artykułu 17 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Świadczenie usług poza terenem Specjalnej Strefy Ekonomicznej a zwolnienie z CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.22.2019.1.MF) "(…) Wnioskodawca - Sp. z o.o. (dalej: "Spółka") jest podmiotem prowadzącym działalność (...)
str. 57
2.
Zwolnienie z CIT dotacji na realizacje projektu współfinansowanego ze środków europejskich
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 marca 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.7.2019.2.ANK) "(…) Wnioskodawca podpisał Umowę o Dofinansowanie (dalej: "Umowa") z Polską Agencją Rozwoju (...)
str. 59
VII.
Do artykułu 18-28a ustawy - podstawa opodatkowania, wysokość podatku i pobór podatku
1.
Podatek od przychodów z budynków spółki działającej w grupie podmiotów powiązanych kapitałowo
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 marca 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.523.2018.1.ŚS) "(…) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu (...)
str. 61
2.
Możliwość stosowania w 2019 r. stawki CIT w wysokości 9%
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2019 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.34.2019.1.HK) "(…) Spółka (dalej także jako: "Wnioskodawca") jest hurtownią. (...) Głównym dochodem Spółki (...)
str. 64
3.
Opłacanie kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy w 2019 r.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.55.2019.1.JK) "(…) Wnioskodawca - Spółka z o.o. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") prowadzi działalność (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.