Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 4 (280) z dnia 10.04.2019
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 4 (280) z dnia 10.04.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-9a ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Współpraca z byłym pracodawcą a opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lutego 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.627.2018.1.MG) "(…) Wnioskodawczyni od stycznia 2012 r. do końca grudnia 2018 r. świadczy (...)
str. 3
2.
Naprzemienna opieka rodziców nad dziećmi a preferencyjne rozliczenie dochodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 lutego 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.2.2019.1.MM) "(…) Wyrokiem Sądu z dnia 4 maja 2015 r. zostało rozwiązane przez (...)
str. 4
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Kwalifikacja przychodów z najmu pokoju w lokalu mieszkalnym stanowiącym składnik majątku prowadzonej działalności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lutego 2019 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.4.2019.2.AGR) "(…) Wnioskodawca od 1995 r. prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych - (...)
str. 7
2.
Przychody z najmu/podnajmu kilku nieruchomości
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 marca 2019 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.14.2019.2.AGR) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży części samochodowych, napraw pojazdów, (...)
str. 9
III.
Do artykułu 11-13 ustawy - przychody z nieodpłatnych świadczeń, ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście
1.
Nieodpłatne zakwaterowanie pracowników
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 29 listopada 2018 r., sygn. akt II FSK 799/18 "(…) Istota sporu w rozpoznawanej sprawie (...) sprowadza się do oceny, (...)
str. 11
2.
Koszty paliwa zużytego w prywatnych jazdach pracowników służbowym samochodem a PIT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 8 stycznia 2019 r., sygn. akt II FSK 3642/16 "(…) Obowiązujący w spółce "regulamin korzystania z samochodów służbowych przez pracowników" (...)
str. 13
3.
Parkowanie firmowych samochodów w miejscu zamieszkania pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lutego 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.474.2018.1.HD) "(…) Na podstawie odrębnych umów Spółka powierzyła swoim pracownikom do używania z (...)
str. 16
4.
Dofinansowanie z ZFŚS do pracowniczej wycieczki integracyjnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lutego 2019 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.26.2019.2.AMN) "(…) Wnioskodawca będzie organizował za pośrednictwem biura podróży wycieczkę dla pracowników. Cena (...)
str. 18
IV.
Do artykułu 14 ustawy - przychody z działalności gospodarczej
1.
Zwrot części wkładu wniesionego do spółki osobowej
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 16 listopada 2018 r., sygn. akt II FSK 2790/18 "(…) We wniosku wskazano, że Wnioskodawca jest obecnie komandytariuszem spółki komandytowej (...)
str. 19
2.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów częściowo refundowanych przez NFZ
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 lutego 2019 r., nr 0113-KDIP2-1.4011.625.2018.1.RK) "(…) Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą jako wspólnik Spółki cywilnej (…). (...)
str. 21
V.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Odprawy wypłacane na podstawie programu dobrowolnych odejść a zwolnienie z PIT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 8 stycznia 2019 r., sygn. akt II FSK 58/17 "(…) Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Polsce (...)
str. 23
2.
Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu zleceniobiorcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lutego 2019 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.613.2018.1.MM) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudnia osobę fizyczną na umowę zlecenie. W (...)
str. 25
3.
Definicja zdarzenia losowego dla zastosowania zwolnienia z PIT zapomogi przyznanej pracownikowi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lutego 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.11.2019.1.ENB) "(…) Pani Agnieszka S. zwróciła się do Wnioskodawcy z wnioskiem o wypłatę (...)
str. 27
4.
Przekazanie pracownikom kart podarunkowych/środków pieniężnych z ZFŚS a zwolnienie z PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lutego 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.16.2019.1.ENB) "(…) Wnioskodawca w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych planuje: 1) przekazać pracownikom (...)
str. 29
VI.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów
1.
Opłaty leasingowe dotyczące Samochodu wydanego w 2019 r. na podstawie umowy zawartej w 2018 r.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 marca 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.657.2018.1.IF) "(…) Wnioskodawca (…) jest osobą fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium Polski, (...)
str. 31
2.
Koszty dojazdów do pracy komunikacją miejską w wysokości faktycznie poniesionych wydatków w rozliczeniu rocznym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lutego 2019 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.20.2019.2.GM) "(…) Wnioskodawca na stałe mieszka w miejscowości X. Zatrudniony jest na podstawie (...)
str. 33
3.
Wydatki przedsiębiorcy na zakup koszul i garniturów na potrzeby działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lutego 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.41.2019.1.RK) "(…) Wnioskodawca osiąga przychody ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza. Przychody opodatkowane (...)
str. 34
4.
Wydatki przedsiębiorcy na zakup karnetu na siłownię
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 stycznia 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.383.2018.2.AW) "(…) W związku z rozpoczętą działalnością gospodarczą dnia 9 listopada 2018 r. (...)
str. 37
5.
Koszty noclegów kierowcy-przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lutego 2019 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.30.2019.2.IM) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kierowcy sprzętem (...)
str. 40
6.
Wydatki poniesione przez spółkę w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego przez jej wspólnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.28.2019.1.MM) "(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (...)
str. 42
7.
Koszty usług świadczonych na rzecz spółki cywilnej przez jej wspólnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lutego 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.608.2018.2.MG) "(…) Wnioskodawcy są osobami fizycznymi prowadzącymi we własnym imieniu i na własny (...)
str. 43
8.
Zapłata zaległych składek ZUS za ubezpieczonych w kosztach uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 marca 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.594.2018.1.ES) "(…) W 2012 r. Spółka, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, zleciła wykonanie usług (...)
str. 45
9.
Towary handlowe otrzymane w darowiźnie a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lutego 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.615.2018.2.BO) "(…) Dnia 31 grudnia 2017 r. matka darowała przedsiębiorstwo Wnioskodawczyni. W skład (...)
str. 48
10.
Strata w towarach handlowych a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lutego 2019 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.7.2019.2.IM) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kantoru jako osoba fizyczna i (...)
str. 50
11.
Odpisy aktualizujące wartość wierzytelności w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lutego 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.649.2018.1.ES) "(…) Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, czynnym podatnikiem podatku VAT, opodatkowanym podatkiem dochodowym od (...)
str. 54
12.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych w darowiźnie przed 2018 r. w kosztach uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lutego 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.18.2019.1.MJ) "(…) Wnioskodawczyni, będąca osobą fizyczną, we wrześniu 2017 r. otrzymała w darowiźnie (...)
str. 56
VII.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Amortyzacja środków trwałych stanowiących składniki majątku wspólnego małżonków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lutego 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.609.2018.2.MG) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na wynajmie mieszkań. Wynajmowane nieruchomości (...)
str. 59
2.
Zakup ciągnika siodłowego a jednorazowy odpis amortyzacyjny
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 stycznia 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.421.2018.2.MC) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko. Firma zajmuje się transportem (...)
str. 61
VIII.
Do artykułu 24-25a ustawy - szczególne zasady ustalania dochodu
1.
Działalność prowadzona indywidualnie i w formie spółki osobowej a limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lutego 2019 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.93.2019.1.AK1) "(…) Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie (...)
str. 63
IX.
Do artykułu 26-30g ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych a ulga rehabilitacyjna
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lutego 2019 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.576.2018.2.MS2) "(…) Wnioskodawca jest osobą z niepełnosprawnością, porusza się na wózku inwalidzkim, choruje (...)
str. 65
2.
Nowo budowane domy jednorodzinne a prawo do ulgi termomodernizacyjnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 marca 2019 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.15.2019.2.JK) "(…) Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.