Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 16 (1023) z dnia 01.06.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 16 (1023) z dnia 01.06.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Automatyczna akceptacja w usłudze Twój e-PIT została już zakończona
Zakończyła się automatyczna akceptacja PIT-37 i PIT-38 w usłudze Twój e-PIT. Jeśli podatnik nie zatwierdził ani nie odrzucił PIT przygotowanego dla niego w ww. usłudze, (...)
str. 4
2.
Kolejne wyjaśnienia Dyrektora KIS w sprawie rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi
Umowa leasingu operacyjnego zawarta przed 1 stycznia 2019 r. - nowe czy stare zasady rozliczania opłat leasingowych? Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca wyłączył z (...)
str. 4
3.
Wyrok Sądu UE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej
Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) informację dotyczącą orzeczenia sądu UE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Jak wskazano: "Sąd UE 16 maja (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w niektórych branżach - projektowane zmiany w VAT
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy z dnia 14 maja 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (...)
str. 7
2.
Planowane zmiany związane z ograniczeniem zatorów płatniczych
Na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów (www.premier.gov.pl) poinformowano, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, przedłożony przez (...)
str. 8
3.
Nowy wzór deklaracji VAT-13
W Dzienniku Ustaw z 13 maja 2019 r., pod poz. 883, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji (...)
str. 9
4.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o PDOP
W Dzienniku Ustaw z 10 maja 2019 r., pod poz. 865, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Paczki przekazane dzieciom pracowników z okazji Dnia Dziecka - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Z okazji Dnia Dziecka pracodawcy przekazują niekiedy dzieciom swoich pracowników paczki, które zostały sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy lub ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (...)
str. 10
1.1.
Otrzymanie paczki przez dziecko pracownika a PIT i składki ZUS
Od pewnego czasu organy podatkowe uważają, że przekazanie pracownikom różnego rodzaju prezentów/upominków, jeśli nie wiąże się z wykonywaną przez nich pracą i nie jest formą (...)
str. 10
1.2.
Przekazanie paczek dzieciom pracowników - skutki w VAT
Paczki sfinansowane ze środków ZFŚS Zgodnie z przyjętą praktyką, pracodawca zobowiązany na podstawie przepisów ustawy o ZFŚS do utworzenia funduszu i administrowania nim, podejmuje jedynie (...)
str. 12
1.3.
Zakup paczek dla dzieci pracowników a koszty podatkowe
Podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które: zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz nie znajdują (...)
str. 13
1.4.
Ewidencja księgowa zakupu i przekazania paczek
Paczki sfinansowane ze środków ZFŚS 1. Zaksięgowanie faktury za zakup paczek dla dzieci pracowników (w kwocie brutto): - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu", - Ma (...)
str. 14
2.
Korekta zakupu po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego - podatki i ewidencja księgowa u nabywcy
Nie należą do rzadkości sytuacje, w których podmioty gospodarcze, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, otrzymują faktury korygujące, dotyczące zakupów towarów/usług, dokonanych w (...)
str. 15
2.1.
Rozliczenie otrzymanej faktury korygującej dla celów VAT
Dla celów VAT sposób rozliczenia faktury korygującej, otrzymanej przez nabywcę towarów/usług, nie jest uzależniony od tego, czy sprawozdanie finansowe za rok obrotowy (podatkowy), w którym (...)
str. 15
2.2.
Korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaną fakturą korygującą
Również z przepisów obu ustaw o podatku dochodowym nie wynika, aby moment rozliczenia w kosztach podatkowych faktury korygującej był uzależniony od zatwierdzenia (lub nie) sprawozdania (...)
str. 16
2.3.
Rozliczenie faktury korygującej koszty dla celów bilansowych
Dla celów bilansowych faktury korygujące powinny być zasadniczo uwzględniane w kosztach tego roku obrotowego, w którym towary/usługi (których korekty te dotyczą) zostały zaliczone do kosztów, (...)
str. 17
IV.
PODATEK VAT
1.1.
Czy o wykonaniu usługi budowlanej dla celów VAT decyduje data odbioru robót?
Moment wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych ma wpływ na termin wystawienia faktury z tytułu ich świadczenia, a w konsekwencji - na moment powstania obowiązku podatkowego. (...)
str. 19
1.2.
Tylko niektóre podmioty mogą odliczać VAT od zakupu usług noclegowych i gastronomicznych
Co do zasady, czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (...)
str. 20
2.
Czy w ramach umowy komisu dochodzi do świadczenia usługi? - wyrok NSA
W przypadku umowy komisu - na gruncie ustawy o VAT - dochodzi jedynie do dostawy towarów. Prowizję dla komisanta należy zatem traktować jako element wynagrodzenia (...)
str. 22
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Nowe oznaczenia literowe na paragonie fiskalnym - od kiedy stosować?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Od wielu lat dokonuję sprzedaży towarów wyłącznie na rzecz osób fizycznych i ewidencjonuję ją w kasie fiskalnej. Serwisant poinformował mnie o (...)
str. 24
3.2.
Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej, która została uchylona - skutki w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wystąpiłem o interpretację indywidualną w sprawie wysokości stawki VAT do świadczonych przeze mnie usług. Organ uznał, że właściwa jest stawka 23%. (...)
str. 25
3.3.
Sprzedaż samochodu - zasady ewidencjonowania w kasie fiskalnej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Zamierzam sprzedać samochód (środek trwały) osobie prywatnej i udokumentować (...)
str. 26
3.4.
Dodatkowe zobowiązanie w VAT w przypadku zawyżenia kwoty zwrotu
Spółka (czynny podatnik VAT) wystąpiła o zwrot kwoty VAT wykazanej w deklaracji VAT za styczeń 2019 r. w terminie 60 dni. Zwrot ten otrzymała w (...)
str. 27
3.5.
Odliczenie VAT od rat leasingowych i kosztów eksploatacyjnych samochodu używanego do celów firmowych
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam zawrzeć umowę leasingu operacyjnego na używanie kampera - samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Kamper będzie wykorzystywany wyłącznie (...)
str. 29
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie umowy a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy, mające na celu zminimalizowanie strat, nie wykazuje związku z przychodami podatnika. Nie stanowi ono zatem kosztu uzyskania przychodów. (interpretacja (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki na samochód przeznaczony do odsprzedaży
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) wykupiła z leasingu podatkowo - operacyjnego samochód osobowy, który zamierza sprzedać. Samochód ten nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków (...)
str. 33
2.2.
Limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT w przypadku przychodów zwolnionych od podatku dochodowego
Posiadamy w 2019 r. status małego podatnika dla celów CIT. Czy w limicie przychodów uprawniających do stosowania 9% stawki CIT uwzględnia się m.in. wolne od (...)
str. 34
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Sprzedaż wierzytelności przedawnionej a koszty podatkowe
Spółka posiadała niezapłacone wierzytelności (zarachowane do przychodów należnych) z tytułu sprzedaży towarów, przy czym część z nich uległa przedawnieniu. Czy w przypadku sprzedaży tych wierzytelności, (...)
str. 35
3.2.
Premie roczne dla pracowników - skutki w CIT
Spółka z o.o. zamierza wypłacić pracownikom premie roczne, które są wprawdzie kalkulowane w oparciu o uzyskany przez spółkę w poprzednim roku zysk netto, ale nie (...)
str. 36
3.3.
Dzień poniesienia kosztu pośredniego
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej spółka z o.o. ponosi wydatki, które zalicza do kosztów pośrednich (np. miesięczny czynsz za najem). Jaki dzień należy uznać za (...)
str. 37
3.4.
Składki ZUS od wynagrodzenia pracownika wypłaconego w miesiącu następnym w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. wypłaca pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc 10-go dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie za kwiecień 2019 r. wypłaciła 10-go maja br., natomiast składki ZUS (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zapłata za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 zł kartą płatniczą a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Płatność za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 zł przy użyciu karty płatniczej spełnia wymóg dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego. Koszty opłacone w tej formie (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Brak obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej przez podatników osiągających przychody z prywatnego najmu
W ramach najmu prywatnego będę wynajmował mieszkanie. Nie zdecydowałem się jeszcze, co wybiorę jako formę opodatkowania (skalę podatkową, czy ryczałt ewidencjonowany). Jaką ewidencję księgową na (...)
str. 40
2.2.
Podzielony a niewypłacony wspólnikom zysk spółki osobowej
W spółce jawnej, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r., zysk spółki został przeznaczony częściowo na wypłatę wspólnikom, a częściowo na zwiększenie kapitału rezerwowego (...)
str. 41
2.3.
Różnice kursowe od środków pieniężnych na rachunku walutowym
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą posiada firmowy rachunek walutowy, na który wpływają należności od kontrahentów zagranicznych i z którego są regulowane zobowiązania wobec kontrahentów (...)
str. 43
2.4.
Skutki zmiany rezydencji podatkowej wspólnika spółki z o.o.
Wspólnikami spółki z o.o. są dwie osoby fizyczne (polscy rezydenci). Od kwietnia 2019 r. jeden ze wspólników zmienił rezydencję podatkową na hiszpańską. Jakie to będzie (...)
str. 45
2.5.
Podatkowe rozliczenie niedopłaty składek ZUS u pracownika
W 2016 r. pracodawca wypłacił wszystkim pracownikom świadczenia z ZFŚS w równej wysokości, od których nie pobrał składek ZUS. W wyniku kontroli ZUS uznał to (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki związane z modernizacją i remontem budynku stanowiącego środek trwały - interpretacja KIS
Wydatki poniesione na wykonanie projektu architektonicznego, koncepcji przebudowy budynku, nadzór nad pracami modernizacyjnymi oraz związane z nimi koszty podróży pracowników wykonawcy, w części dotyczącej prac (...)
str. 51
2.
Środki trwałe nabyte przez spółkę osobową od jej wspólnika prowadzącego działalność gospodarczą
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zamierza sprzedać dotychczas używane i amortyzowane środki trwałego spółce komandytowej, której jest wspólnikiem. Ich cena sprzedaży zostanie ustalona na poziomie wartości (...)
str. 52
3.
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych - rozliczenie bilansowe i podatkowe
Spółka z o.o. zakończyła realizację kilkuletniego dużego kontraktu, na potrzeby którego były zakupione i używane określone środki trwałe. Obecnie część z nich, do czasu nowego (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Opłacanie preferencyjnych składek nie daje prawa do przejścia na mały ZUS
Jeszcze przez kilka miesięcy przysługuje mi prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zamierzam jednak od 1 lipca 2019 r. (...)
str. 56
2.
Ulga w składkach na FP, FS i FGŚP po zawarciu kolejnej umowy o pracę z bezrobotnym
Około trzy miesiące temu zawarliśmy umowę o pracę (na czas określony) z osobą skierowaną z urzędu pracy, która nie ma ukończonych 30 lat. Bezpośrednio po (...)
str. 58
3.
Wypłata zasiłku macierzyńskiego, gdy poród nastąpi w czasie zwolnienia lekarskiego
1) Lekarz wystawił zwolnienie dla pracownicy, będącej w ciąży, obejmujące trzy tygodnie. Przed upływem tego okresu pracownica urodziła dziecko. Czy wypłatę zasiłku macierzyńskiego należy rozpocząć (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Rozliczanie podróży służbowej, w tym kierowców
1) Zatrudniamy kierowców w firmie transportowej, na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejscem wykonywania pracy wskazanym w umowie jest Unia Europejska. (...)
str. 60
2.
Proporcjonalne pomniejszenie kwoty wolnej tylko w odniesieniu do niepełnego etatu
Pełnoetatowy pracownik miał zajęte wynagrodzenie za pracę na poczet należności niealimentacyjnych. Jego wynagrodzenie wynosiło 4.000 zł brutto. Z dniem 25 maja 2019 r. została z (...)
str. 62
3.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
Z kierownikami działów chcemy podpisać umowy o zakazie konkurencji, oferując w zamian dodatek do wynagrodzenia. Czy będzie to wymagało zmiany umów o pracę oraz jak (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze, ich wykorzystanie oraz aktualizacja
Nasza spółka z o.o. ewidencjonuje koszty na kontach zespołu 4 i 5 i tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze w oparciu o wyliczenia aktuariusza. Jak bilansowo (...)
str. 65
2.
Preferencyjna cena za usługi świadczone na rzecz pracowników a ewidencja VAT należnego
Pracownicy naszej jednostki korzystają ze świadczonych przez nas usług, płacąc preferencyjną cenę w wysokości 1 zł. W związku z tym, wykazujemy VAT należny, ustalając go (...)
str. 70
3.
Badanie sprawozdania finansowego spółki komandytowo-akcyjnej
Czy spółka komandytowo-akcyjna musi poddawać badaniu swoje sprawozdanie finansowe co rok, czy tylko po spełnieniu 2 z 3 parametrów określonych w ustawie? Spółka komandytowo-akcyjna nie (...)
str. 71
4.
Próbki wyrobów przeznaczone do celów kontroli jakości
Jesteśmy firmą produkcyjną i zamierzamy z wyprodukowanych partii produktów pobierać próbki w celu kontroli jakości. Próbki będą miały charakter stały w ilości 30 dkg. Nie (...)
str. 72
5.
Ewidencja maszyn budowlanych posiadających osprzęt
Zajmujemy się handlem maszynami budowlanymi (głównie koparko-ładowarki wyposażone w łyżki). W większości przypadków sprzedający wpisują na fakturach tylko nazwę maszyny, ewentualnie informację "wraz z osprzętem". (...)
str. 74
6.
Struktury logiczne sprawozdań finansowych - od 1 września 2019 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono komunikat o następującej treści: "Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie: www.gov.pl (...) dostępne są struktury logiczne sprawozdań finansowych (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.