Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Badanie e-sprawozdań finansowych - w pytaniach i odpowiedziach Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono kolejną grupę pytań i odpowiedzi dotyczących zagadnień związanych z elektroniczną wersją sprawozdań finansowych. Najnowsza grupa konsultacji (nr 73-87) (...)
str. 4
2.
Samochody osobowe leasingowane/najmowane - kolejne wyjaśnienia KIS
Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi. Ich stosowanie wzbudza (...)
str. 8
2.1.
Opłaty z tytułu umów leasingu/najmu/dzierżawy
Od 1 stycznia 2019 r.: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu (najmu/dzierżawy itp.), z wyjątkiem opłat (...)
str. 9
2.2.
Składki na ubezpieczenie leasingowanego/najmowanego samochodu
Od 1 stycznia 2019 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej (...)
str. 11
2.3.
Wykup samochodu z leasingu operacyjnego
W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej wskazano, że celem wprowadzenia limitu w wysokości 150.000 zł w odniesieniu do opłat z tytułu leasingu (itd.) było zrównanie (...)
str. 11
3.
Przedwczesne wystawienie faktury a konsekwencje w VAT - wyrok WSA
Faktura zaliczkowa, wystawiona przedwcześnie (niezgodnie z przepisami ustawy o VAT) nie rodzi obowiązku zapłaty wskazanej w niej kwoty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 (...)
str. 12
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
MF przedłużyło termin składania CIT-8 dla niektórych podatników, których rok podatkowy rozpoczął się w 2019 r.
CIT-8 składa się do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłaca się podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego (...)
str. 14
2.
Opublikowano ustawę wprowadzającą tzw. rozporządzenie RODO
W Dzienniku Ustaw z 19 kwietnia 2019 r., pod poz. 730, opublikowano ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku (...)
str. 15
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej - regulacje kodeksowe, podatkowe i rachunkowe
Popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka komandytowa. W artykule tym poruszamy wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem takiej spółki na gruncie VAT, podatku dochodowego oraz (...)
str. 15
1.1.
Funkcjonowanie spółki komandytowej - podstawa prawna
Spółka komandytowa jako spółka osobowa prawa handlowego Kwestie związane z funkcjonowaniem spółki komandytowej uregulowane zostały w tytule II dziale III Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.), (...)
str. 15
1.2.
Spółka komandytowa a podatek dochodowy
Wspólnicy spółki osobowej jako podatnicy Dla celów podatku dochodowego spółka komandytowa nie jest podatnikiem - podatnikami są jej wspólnicy. Przychody z udziału w takiej spółce (...)
str. 17
1.3.
Status spółki komandytowej dla celów VAT
Dla celów VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat (...)
str. 19
1.4.
Księgi rachunkowe spółki komandytowej
Na gruncie ustawy o rachunkowości, spółki komandytowe są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez względu na wysokość uzyskiwanych przez nie przychodów. Jak już wspomnieliśmy, spółka (...)
str. 20
2.
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - CIT/PIT, składki ZUS i ewidencja księgowa
W praktyce pracodawcy, realizując obowiązki wynikające z prawa pracy, wypłacają niekiedy swoim pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. W artykule tym wyjaśniamy, jak taki ekwiwalent (...)
str. 20
2.1.
Uregulowania Kodeksu pracy
Zgodnie z generalną zasadą wynikająca z art. 237 9 Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i (...)
str. 20
2.2.
Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej a PIT i ZUS pracowników
Skutki w PIT Ustawodawca zwolnił z podatku dochodowego świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli (...)
str. 21
2.3.
Ujęcie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w kosztach podatkowych pracodawcy
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wypłacony zgodnie z przepisami prawa pracy, nie został wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy (...)
str. 23
2.4.
Ewidencja księgowa ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wypłacany pracownikom zgodnie z przepisami prawa pracy, obciąża koszty działalności operacyjnej jednostki (pracodawcy). Może być on ujmowany w księgach rachunkowych (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Weryfikacja zgłoszeń rejestracyjnych dla celów VAT - odpowiedź na interpelację poselską
Autora interpelacji poselskiej nr 29528 zaniepokoiła sytuacja uciążliwych wezwań kierowanych do podatników przez organy podatkowe na etapie rejestracji działalności. Wezwania te kierowane są w trybie (...)
str. 24
2.
Pomyłka w zgłoszeniu celnym importowym a VAT należny - interpretacja KIS
W przypadku objęcia importowanych towarów uproszczeniem polegającym na rozliczeniu VAT należnego w deklaracji podatkowej, omyłkowe (podwójne) ujęcie towarów w rejestrze odpraw uproszczonych skutkuje obowiązkiem wykazania (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Nowe kasy rejestrujące online - wybrane problemy
Mocą ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. (...)
str. 27
3.2.
Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu w celu pełnego odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Posiadam kilkanaście samochodów i zamierzam odliczać 100% VAT od wydatków z nimi związanych. Jestem zobowiązany do prowadzenia ewidencji pojazdu dla tych (...)
str. 29
3.3.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu usługi kateringowej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności gospodarczej prowadzę szkolenia - opodatkowane VAT. Ponoszę m.in. koszt wyżywienia uczestników szkolenia. W tym celu nabywam od innego (...)
str. 30
3.4.
Sprzedaż niezakończonej inwestycji - stawka VAT
Rozpoczęliśmy budowę budynku użytkowego. Od ponoszonych wydatków odliczaliśmy VAT. Przed zakończeniem budowy postanowiliśmy tę inwestycję sprzedać. Jaką stawkę VAT należy zastosować? Sprzedaż inwestycji w trakcie (...)
str. 31
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Zastąpienie deklaracji VAT nową wersją struktury JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT i przesyłam informacje o ewidencji VAT w formie JPK_VAT. Słyszałem o zapowiedziach Ministerstwa Finansów dotyczących likwidacji obowiązku składania deklaracji VAT. Od (...)
str. 32
4.2.
Obowiązek wydawania paragonów klientom
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sprzedaż towaru na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wysyłkowo, przez sklep internetowy. Zapłata na konto bankowe następuje po odbiorze (...)
str. 33
4.3.
Osiągnięcie wieku emerytalnego a status rolnika ryczałtowego
Od wielu lat prowadzę gospodarstwo rolne. Posiadam status rolnika ryczałtowego i korzystam ze zwolnienia z VAT przysługującego takim podmiotom. Niedługo osiągnę wiek emerytalny, ale nadal (...)
str. 34
4.4.
Stosowanie procedury VAT marża przez spadkobiercę podatnika
Mąż (czynny podatnik VAT) prowadził sklep z meblami używanymi, kupowanymi od osób fizycznych w celu dalszej odsprzedaży. Sprzedając te rzeczy, stosował procedurę VAT marża. Żona (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Część odsetkowa raty w leasingu operacyjnym a koszty finansowania dłużnego - wyrok WSA
W przypadku leasingu podatkowo - operacyjnego, część odsetkowa raty leasingowej nie stanowi kosztu finansowania dłużnego. Może ona zatem w całości stanowić koszt podatkowy u leasingobiorcy. (...)
str. 36
2.
Formy regulowania zobowiązań a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
W przypadku jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15.000 zł, aby dany koszt mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, płatność - zarówno od strony wpłacającego, jak (...)
str. 38
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wydatki na zakup upominków dla pracowników a koszty podatkowe pracodawcy
Spółka z o.o. kupiła (ze środków obrotowych) upominek dla pracownika odchodzącego na emeryturę. Spółka nie miała prawa do odliczenia VAT od jego zakupu. Czy wydatki (...)
str. 40
3.2.
Usługa wykonana przez kontrahenta, który zawiesił działalność gospodarczą a koszty podatkowe u nabywcy
Spółka z o.o. otrzymała rachunek za usługę wykonaną przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Jednak usługa ta była wykonywana w trakcie zawieszenia tej działalności. Czy (...)
str. 42
3.3.
Możliwość stosowania 9% stawki CIT przez stowarzyszenie
Stowarzyszenie (działające od wielu lat) uzyskuje dochody, które zasadniczo są wolne od podatku dochodowego, w związku z ich przeznaczeniem na cele statutowe. W 2018 r. (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w służbowych jazdach lokalnych a PIT - interpretacja KIS
Kwota ryczałtu wypłaconego pracownikowi z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy, podlegający co do (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Prowadzenie podatkowej księgi - wybrane problemy
1) Czy ewidencjonując w kolumnie 4 i 5 podatkowej księgi przychodów i rozchodów rachunek zleceniobiorcy, należy wpisać dane tego zleceniobiorcy? Podstawą zapisów w podatkowej księdze (...)
str. 47
2.2.
Nadwyżka zaliczek wpłaconych na podatek dochodowy
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, faktury kosztowe otrzymane z opóźnieniem, dotyczące kosztów pośrednich, należy ujmować w PKPiR w dacie ich wystawienia, czyli trzeba się "cofać" (...)
str. 49
2.3.
Przychód z tytułu otrzymania odszkodowania
Z prowadzonej działalności gospodarczej wycofałem zakupione towary handlowe, które uległy częściowemu uszkodzeniu w trakcie transportu i przekazałem je na potrzeby osobiste. Czy otrzymane od przewoźnika (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Częściowa likwidacja niezamortyzowanego budynku oraz koszty jego rozbiórki - interpretacja KIS
Strata z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonego budynku, spowodowana zdarzeniem niezwiązanym ze zmianą rodzaju działalności, powinna być uznana jednorazowo za koszt uzyskania przychodu. Natomiast (...)
str. 52
2.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny w przypadku małych podatników
Posiadamy status małego podatnika. Czy w przypadku zakupu środka trwałego, jego wartość początkową można odnieść w koszty uzyskania przychodów na podstawie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego po (...)
str. 54
3.
Ulepszenia środków trwałych przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r.
Zamierzamy ulepszyć budynek hali produkcyjnej oddany do używania w 2010 r. Ponieważ będą to niewielkie nakłady, mamy wątpliwość co do możliwości ich zaliczenia bezpośrednio do (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Trzeba złożyć do KRUS informację o wysokości podatku dochodowego z działalności za 2018 r.
Ubezpieczenie rolnicze będzie mogło być kontynuowane przez rolnika (lub domownika), który do 31 maja 2019 r. przekaże do KRUS zaświadczenie (oświadczenie) z urzędu skarbowego i (...)
str. 56
2.
Składki od wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi z tytułu umowy licencyjnej - interpretacja ZUS
Umowa licencyjna występująca w oderwaniu od obowiązków pracowniczych i zawarta jedynie w celu udzielenia licencji wyłącznej na korzystanie ze stworzonej aranżacji muzycznej, nie stanowi tytułu (...)
str. 57
3.
Żona wykonująca umowę zlecenia nie jest osobą współpracującą
Prowadzę działalność gospodarczą. Przedmiotem tej działalności jest sprzedaż detaliczna i hurtowa części do motorów. Zatrudniam kilka osób na stanowiskach sprzedawców. Zamierzam dodatkowo zatrudnić żonę (prowadzimy (...)
str. 58
4.
Czy nagrody zwiększają podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?
Pracownicy otrzymują jednorazowe nagrody (wypłacane raz na kilka miesięcy) za szczególny wkład pracy w wykonanie powierzonych zadań. Ich wysokość jest ustalana indywidualnie przez kierownika. Ponadto, (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zmiana zakresu danych osobowych pozyskiwanych od kandydatów na pracowników i od pracowników
Zamierzamy zatrudnić kilku pracowników. Czy zakres danych osobowych, jakie można odebrać w toku zatrudnienia, nadal obejmuje dane o dzieciach pracownika (a w przypadku kandydatów do (...)
str. 61
2.
Zmiana przepisów dotyczących zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia badań wstępnych
W dniu 6 maja 2019 r. zatrudniliśmy pracownika, który nie przedstawił nam skierowania na badania z poprzedniego zakładu pracy ani wyników tych badań, w związku (...)
str. 62
3.
Prawo do pobranego już świadczenia urlopowego po przerwaniu urlopu z powodu choroby
W czasie pobytu na urlopie wypoczynkowym pracownik, któremu wypłaciliśmy świadczenie urlopowe, zachorował i znalazł się w szpitalu. Mamy wstępną informację, że jego nieobecność w pracy (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Informacje dotyczące publikacji sprawozdań finansowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.bip.ms.gov.pl) zamieszczono informacje dotyczące wymogów w zakresie publikacji sprawozdań finansowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Cytujemy je dalej. "Zgodnie z (...)
str. 65
2.
Obowiązek udostępnienia sprawozdania finansowego za 2018 r. uprawnionym osobom przed jego zatwierdzeniem
Przepisy bilansowe nakazują udostępnienie sprawozdania finansowego wspólnikom. W jakim terminie i w jakiej formie należy tego dokonać w przypadku wspólników spółki z o.o., której sprawozdanie (...)
str. 67
3.
Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności utworzonego na 31 grudnia 2018 r.
Na 31 grudnia 2018 r. zostały utworzone odpisy aktualizujące należności. Obecnie, już po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem, jedną z takich należności udało (...)
str. 68
4.
Zakup i sprzedaż towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia
W związku z rozszerzeniem naszej działalności pojawił się problem rozliczenia zakupu i sprzedaży towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia. Jak ujmować takie nabycia oraz ich sprzedaż (...)
str. 70
5.
Ewidencja gruntu otrzymanego aportem
Spółka z o.o., która nie prowadzi działalności deweloperskiej, otrzyma od udziałowca grunt aportem. Spółka zamierza ponieść wydatki na jego uzbrojenie, a następnie go sprzedać. Czy (...)
str. 73
6.
Księgi rachunkowe jako podstawa ustalenia podatku dochodowego
Jak prowadzić księgi rachunkowe spółki z o.o. w celu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? Zaznaczamy, że przedmiotem naszej działalności jest m.in. działalność (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.