Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 25 (1032) z dnia 01.09.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 25 (1032) z dnia 01.09.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Biała lista podatników VAT - już od 1 września 2019 r.
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, z dniem 1 września 2019 r. dokonano połączenia prowadzonych dotychczas dwóch rejestrów podatników VAT, tj. podmiotów, w odniesieniu do (...)
str. 4
2.
Podatek od przychodów z budynków wybudowanych na cudzym gruncie - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Zasady opłacania podatku od przychodów z budynków reguluje art. 24b ustawy o PDOP i art. 30g ustawy o PDOF. Z przepisów tych wynika, że podatek (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w VAT - opublikowane
W Dzienniku Ustaw z 13 sierpnia 2019 r., pod poz. 1520, opublikowano ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 6
2.
Opublikowano kolejne ważne zmiany dla firm
W Dzienniku Ustaw z 8 sierpnia 2019 r., pod poz. 1495, opublikowano ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu (...)
str. 7
3.
Planowane zmiany w CIT w zakresie przekazywania zeznań podatkowych oraz sprawozdań finansowych
Obecnie w Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr (...)
str. 11
4.
Opublikowano zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
W Dzienniku Ustaw z 20 sierpnia 2019 r., pod poz. 1564, opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (...)
str. 12
5.
Kasy rejestrujące w postaci oprogramowania - od 1 stycznia 2020 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (projekt z 6 sierpnia 2019 r.). (...)
str. 13
6.
Opublikowano poprawione wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych (TPR)
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) poinformowano o opublikowaniu (na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów) poprawionych wzorów dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w (...)
str. 13
7.
Ogłoszono stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych na 2020 r.
W Monitorze Polskim z 6 sierpnia 2019 r., pod poz. 738, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Prywatny samochód wspólnika wykorzystywany na potrzeby spółki osobowej - wybrane zagadnienia
W praktyce na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej, komandytowej, cywilnej (dalej: osobowej) wykorzystywane są prywatne samochody osobowe wspólników. W artykule tym przedstawiamy (...)
str. 14
1.1.
Odliczanie VAT od wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu osobowego wspólnika
Od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (m.in. także związanych z samochodami osobowymi) (...)
str. 14
1.2.
Samochody osobowe wspólników a PIT
Koszty podatkowe W pierwszej kolejności przypomnijmy, że dla celów podatku dochodowego podatnikami są wspólnicy spółek osobowych, a nie spółki. Przychody osoby fizycznej z tytułu udziału (...)
str. 15
1.3.
Używanie prywatnego samochodu wspólnika na potrzeby spółki osobowej a PCC
Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlegają m.in. zmiany umowy spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z zastrzeżeniem nieistotnym w (...)
str. 19
2.
Skan faktury - rozliczenie podatkowe i bilansowe
W praktyce zdarza się, że sprzedawca krajowy wystawia fakturę, którą następnie drukuje, sporządza jej skan i przesyła do nabywcy drogą mailową. Czy otrzymanie faktury w (...)
str. 19
2.1.
Możliwość odliczenia VAT ze skanu faktury
Prawo do odliczenia VAT - zasada ogólna Kwestie związane z odliczaniem VAT reguluje art. 86 ustawy o VAT. Z przepisów tam zawartych wynika, że podatnicy (...)
str. 20
2.2.
Wydatek udokumentowany skanem faktury a koszty podatkowe nabywcy
Zasadą jest, że podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 22
2.3.
Skan faktury jako dowód księgowy
Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Limit podmiotowego zwolnienia z VAT, gdy sprzedaż opodatkowana jest na zasadzie marży - wyrok TSUE
Podatnicy, u których wartość sprzedaży jest stosunkowo niewielka (do 200.000 zł rocznie) nie muszą rozliczać VAT (z pewnymi wyjątkami, które dotyczą np. podatników świadczących usługi (...)
str. 24
2.
Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej sprzedaży towaru przez internet - interpretacja KIS
Dokonując sprzedaży przez internet, można korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania w kasie fiskalnej (pod pewnymi warunkami). Zasady wystawiania i wydawania nabywcy paragonu fiskalnego uzależnione są (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zwrot VAT na rachunek bankowy w terminie przyspieszonym - nowe zasady od 1 września 2019 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam wystąpić o zwrot VAT za sierpień 2019 r. na rachunek bankowy w terminie 25 dni. Czy w związku z licznymi (...)
str. 28
3.2.
Czy jedną fakturę można wykazać w JPK_VAT w ramach dwóch zapisów?
Jestem podatnikiem VAT czynnym. Dokonuję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Kontrahent z UE wystawił jedną fakturę dokumentującą zakupy bieżące i inwestycyjne. Przyjąłem praktykę, że taką fakturę wprowadzam (...)
str. 29
3.3.
Obowiązkowy MPP - nowe zasady fakturowania
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy w związku z planowanym wprowadzeniem MPP w wersji obowiązkowej, zmienią się zasady wystawiania faktur? Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 (...)
str. 31
3.4.
Usługi marketingowe - data powstania obowiązku podatkowego i termin wystawienia faktury
Sprzedajemy napoje pewnego producenta. Ponadto świadczymy na jego rzecz usługę marketingową związaną z tymi produktami. Wynagrodzenie za usługę jest uzależnione od wartości zakupionych przez nas (...)
str. 32
3.5.
Sprzedaż nieruchomości, na którą poczyniono nakłady - stawka VAT
Sprzedaż budynku (budowli i ich części) może być zwolniona z VAT, jeżeli następuje po upływie 2 lat od tzw. pierwszego zasiedlenia. Tak wynika z art. (...)
str. 33
3.6.
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania bonów podarunkowych i kart przedpłaconych na rzecz pracowników
Jaka jest różnica w opodatkowaniu nieodpłatnego przekazania pracownikom bonów podarunkowych i kart przedpłaconych? Czy prawidłowe jest podejście, że karty przedpłacone nie podlegają opodatkowaniu VAT, a (...)
str. 35
3.7.
Sprzedaż kosmetyków a podmiotowe zwolnienie z VAT
Świadczę usługi kosmetyczne. Korzystam ze zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty. Dodatkowo sprzedaję w swoim zakładzie kosmetycznym preparaty kosmetyczne i toaletowe. Czy powyższe (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Poniesione przez spółkę wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego (tj. podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty taksy notarialnej) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów spółki. (interpretacja indywidualna (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Brak zapłaty zobowiązania - nowe regulacje w CIT/PIT w 2020 r.
Z dniem 1 stycznia 2020 r. mają wejść w życie przepisy nakazujące zwiększać podstawę opodatkowania w przypadku, gdy zobowiązanie nie zostanie uregulowane w odpowiednim terminie. (...)
str. 39
2.2.
Wydatki związane z podróżą służbową członka zarządu a koszty uzyskania przychodów
Członkowie zarządu spółki z o.o. (niebędący pracownikami) odbywają krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z wypełnianiem powierzonych im obowiązków. Czy ponoszone w związku z tym (...)
str. 40
2.3.
Spółka z o.o. i spółka komandytowa jako podmioty powiązane dla celów podatku dochodowego
Osoba fizyczna jest komplementariuszem w spółce komandytowej z udziałem 66% i jednocześnie ma 60% udziałów w spółce z o.o. Ta sama spółka z o.o. jest (...)
str. 42
2.4.
Limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT w 2020 r.
Od przyszłego roku zmieni się limit przychodów decydujący o statusie małego podatnika dla celów CIT. Czy zmieni się także limit przychodów, przewidziany na potrzeby stosowania (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Czy wydatki na najem mieszkania przez przedsiębiorcę mogą stanowić koszty podatkowe? - interpretacja KIS
Wydatki na najem lokalu mieszkalnego przez przedsiębiorcę w miejscowości, w której przebywa on wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach prowadzonej działalności, mogą (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwolnienie z PIT przychodów osób młodych - wybrane problemy
Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowe zwolnienie z PIT przychodów osób młodych (patrz: art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF). Zwolnienie, o (...)
str. 46
2.2.
Zgłoszenie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej
W maju br. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej sezonowej (maj-wrzesień) opodatkowanej w formie karty podatkowej (wynajem pokoi turystom). Jakich formalności muszę dochować, aby w okresie przerwy (...)
str. 49
2.3.
Ustalenie zaliczki na podatek wspólnika dwóch spółek cywilnych
Jestem wspólnikiem w dwóch spółkach cywilnych, z których dochody opodatkowuję podatkiem liniowym. Dla spółek tych prowadzone są odrębne księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Czy miesięczne (...)
str. 51
2.4.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów refundowanych
Prowadzę sklep medyczny, w związku z czym otrzymuję refundację z NFZ. Nabywca płaci za towar w części nierefundowanej w dniu wydania towaru, natomiast pozostałą część, (...)
str. 53
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środka trwałego wprowadzonego do kolejnej działalności gospodarczej - interpretacja KIS
Jeżeli wprowadzenie środka trwałego do kolejnej działalności podatnika następuje przed upływem 3 lat od zakończenia działalności poprzedniej, to jego amortyzacja musi następować na zasadzie kontynuacji. (...)
str. 54
2.
Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny może dotyczyć wartości niematerialnej i prawnej?
Zamierzamy nabyć specjalistyczny program komputerowy, którego wartość znacznie przekracza 10.000 zł. Czy w takim przypadku istnieje możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ograniczonego limitem 100.000 zł? (...)
str. 56
3.
Kolektory słoneczne - ulepszenie budynku, czy odrębny środek trwały?
Zamierzamy zainstalować na dachu firmowego budynku kolektory słoneczne, które mają zapewnić podgrzanie wody na potrzeby naszych pracowników i ewentualnie w okresie zimowym wspomóc instalację centralnego (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zakończenie trwania ulgi na start i prawo przedsiębiorcy do małego ZUS
1) Od 6 czerwca 2019 r. prowadzę działalność gospodarczą i korzystam z ulgi na start. Do kiedy mogę stosować tę preferencję? Prawo do ulgi na (...)
str. 58
2.
Składki ZUS od odszkodowania za zakaz konkurencji dla członka zarządu
Spółka zawarła umowy o świadczenie usług zarządczych z wiceprezesami zarządu podlegającymi ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. W umowach dodatkowo znalazł się (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Nadgodziny w ruchomym rozkładzie czasu pracy
W naszym zakładzie w stosunku do jednej grupy pracowników stosujemy ruchomy rozkład czasu pracy polegający na tym, że pracownicy sami wybierają godzinę rozpoczynania pracy z (...)
str. 61
2.
Czy na wniosek ciężarnej pracownicy pracodawca musi odsunąć ją od pracy przy monitorze?
Pracownica będąca w ciąży wystąpiła do nas z wnioskiem o przeniesienie na stanowisko, na którym nie będzie miała - tak jak jest to w chwili (...)
str. 62
3.
Soki lub napoje witaminizowane dla pracowników biurowych w czasie upałów
Pracownicy biurowi mają zapewniony dostęp do kranu z bieżącą wodą (z możliwością jej przegotowania). Czy w związku z istniejącymi upałami powinniśmy jeszcze ich zaopatrzyć w (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Dopłaty wniesione w celu pokrycia straty bilansowej za 2018 r.
W sprawozdaniu finansowym za 2018 r. spółka z o.o. wykazała stratę. Zgodnie z decyzją wspólników, strata zostanie przez nich pokryta dopłatami. Jak ująć takie operacje (...)
str. 65
1.1.
Wniesienie dopłat w przepisach K.s.h.
Zagadnienia związane z wniesieniem dopłat do spółki z o.o. (oraz z ich ewentualnym zwrotem) regulują art. 177-179 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tymi przepisami, umowa (...)
str. 65
1.2.
Ujęcie otrzymanej dopłaty w księgach rachunkowych
Kwestie związane z otrzymaniem dopłat w spółce z o.o. reguluje art. 36 ust. 2e ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu, w razie powzięcia uchwały (...)
str. 66
1.3.
Otrzymanie dopłat - skutki w podatku dochodowym
Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o PDOP, do przychodów nie zalicza się m.in. dopłat wnoszonych do spółki, przy czym warunkiem zastosowania (...)
str. 67
1.4.
Poniesienie straty a obowiązki zarządu
Zwróćmy dodatkowo uwagę, że zgodnie z art. 233 § 1 K.s.h., jeżeli bilans sporządzony przez zarząd spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych (...)
str. 67
2.
Regulowanie firmowych zobowiązań kartą płatniczą - ujęcie księgowe
Zamierzamy przekazać naszym wybranym pracownikom karty płatnicze uprawniające do dokonywania płatności za nabywane towary i usługi. Jak ujmować w księgach rachunkowych operacje dotyczące takich rozliczeń? (...)
str. 67
3.
Korekta sprzedaży dokonanej w związku ze zwrotem towaru
W wyniku reklamacji zdarza się, że otrzymujemy zwroty sprzedawanych przez nas towarów. Jak ewidencjonować takie zdarzenia w księgach rachunkowych, zakładając, że zwracany towar jest pełnowartościowy? (...)
str. 69
3.1.
Korekta sprzedaży - rozliczenie podatkowe
Przepisy podatkowe korektę przychodów ze sprzedaży uzależniają od przyczyn, które ją spowodowały. Jeżeli zatem korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, (...)
str. 69
3.2.
Korekta przychodu i kosztu w myśl przepisów bilansowych
Ustawa o rachunkowości nie zawiera regulacji, które w szczególny sposób wyjaśniają, jak i kiedy dokonywać korekty kosztów oraz przychodów w skutek przyjęcia zwrotów sprzedanych wcześniej (...)
str. 69
3.3.
Ewidencja księgowa rozliczenia zwrotu towarów
Zwrot towarów dokonany przez nabywcę wraz z ich wprowadzeniem do magazynu według cen przyjętych do ich ewidencji może przebiegać następująco: a) przyjęcie zwracanych towarów do (...)
str. 70
4.
Brak zmiany firm audytorskich i biegłych rewidentów a ważność badania sprawozdania finansowego
Od kilku lat sprawozdanie finansowe naszej spółki z o.o. podlega badaniu przez tego samego biegłego rewidenta. Czy tak przeprowadzone badania są ważne? Czy nie istnieje (...)
str. 71
5.
Prowadzenie biura rachunkowego w ramach działalności nierejestrowej
Zamierzam założyć biuro rachunkowe, w celu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie posiadam certyfikatu księgowego. Czy obecnie możliwość prowadzenia biura uzależniona jest od posiadania szczególnych uprawnień? (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.