Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 19 (1026) z dnia 01.07.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 19 (1026) z dnia 01.07.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Kolejne wyjaśnienia Dyrektora KIS dotyczące wydatków na leasingowane samochody osobowe
Jak wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania dla celów CIT i PIT wydatków związanych z samochodami (...)
str. 4
2.
Weryfikacja kontrahenta potrzebna w celu odliczania VAT - wyrok NSA
Podatnik, który nie interesuje się przebiegiem transakcji i gromadzi jedynie jej dokumentację, musi liczyć się z zarzutem niedochowania należytej staranności w kontaktach handlowych. Może to (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w podatku u źródła - od 1 lipca 2019 r.
Jak już informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady poboru podatku u źródła w odniesieniu do należności (np. z (...)
str. 9
2.
Planowane zmiany w zakresie opodatkowania przychodów osób do 26. roku życia
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy wprowadzającej zmiany w PIT dotyczące opodatkowania przychodów osób do 26. roku życia (projekt ustawy o (...)
str. 10
3.
Więcej uprawnień dla pracownika - członka najbliższej rodziny i inne zmiany w Kodeksie pracy
W Dzienniku Ustaw z 6 czerwca 2019 r., pod poz. 1043, opublikowano ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (...)
str. 10
4.
Opublikowano wzory deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków dla celów PIT
W Dzienniku Ustaw z 12 czerwca 2019 r., pod poz. 1089, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji (...)
str. 11
5.
Opublikowano wzór deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku od wypłat odsetek i dyskonta
W Dzienniku Ustaw z 14 czerwca 2019 r., pod poz. 1107, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji (...)
str. 12
6.
Określono wzory informacji/deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Podatek od nieruchomości W Dzienniku Ustaw z 14 czerwca 2019 r., pod poz. 1104, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wydatki na naprawę samochodu osobowego w 2019 r. - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują samochody osobowe (środki trwałe), często ponoszą wydatki związane z naprawami tych pojazdów, "zwykłymi" lub powypadkowymi. W (...)
str. 13
1.1.
Odliczanie VAT od wydatków na naprawy samochodów osobowych
Prawo do odliczenia VAT Podatnicy mogą generalnie odliczać VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi, w tym na ich naprawy, przy czym jest to możliwe, (...)
str. 13
1.2.
Rozliczenie wydatków na naprawę samochodu osobowego dla celów CIT/PIT
Wydatki na naprawę samochodów jako koszty podatkowe Zasadniczo wydatki na naprawę samochodów osobowych podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, wykazują one bowiem z reguły związek (...)
str. 14
1.3.
Ewidencja księgowa wydatków na naprawę samochodu osobowego
Faktura, dokumentująca wydatki poniesione na naprawę samochodu osobowego, może zostać ujęta w księgach rachunkowych jednostki np. w następujący sposób: a) wartość netto faktury (wraz z (...)
str. 17
2.
Działalność wykonywana sezonowo - wybrane zagadnienia podatkowe
Niektóre podmioty, ze względu na specyfikę branży, w której działają, prowadzą swoją działalność sezonowo, np. w okresie letnim (sprzedaż lodów, gofrów, okularów przeciwsłonecznych, itd.), a (...)
str. 18
2.1.
Rozliczenie działalności sezonowej dla celów VAT
Status podatnika VAT Ustawodawca nie odniósł się w sposób szczególny do sposobu rozliczania - dla celów VAT - działalności gospodarczej prowadzonej w sposób sezonowy. Ustalając (...)
str. 19
2.2.
Działalność prowadzona sezonowo - skutki w podatku dochodowym
"Typowa" działalność gospodarcza W pierwszej kolejności należy wskazać, że działalność sezonowa podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak działalność całoroczna (ustawodawca nie zawarł żadnych szczególnych (...)
str. 20
2.3.
Zawieszenie działalności sezonowej
Podatnik, który prowadzi sezonowo działalność gospodarczą, może ją zawiesić, np. na okres "poza sezonem", zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 22-25 ustawy z dnia 6 (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Leasing zwrotny a VAT - wyrok TSUE
Leasing zwrotny stanowi szczególną odmianę leasingu. Polega on na powiązaniu umowy leasingu z umową zakupu/sprzedaży. Leasingobiorca sprzedaje nabyty przez siebie składnik majątku (np. samochód) firmie (...)
str. 24
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zasady ujmowania faktur zakupu w JPK_VAT
W rejestrze VAT w numerze faktury zakupu wpisuję numer faktury nadany przez sprzedawcę oraz nasz wewnętrzny numer dokumentu księgowego. W konsekwencji, taka numeracja jest wskazywana (...)
str. 25
2.2.
Mechanizm podzielonej płatności a WDT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję części zamienne do samochodów w ramach WDT (stawka VAT 0%). Transakcje zawierane są często na kwoty powyżej 15.000 zł. Czy (...)
str. 26
2.3.
Dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium UE - na potrzeby zastosowania stawki 0% VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonałem eksportu towarów i zgłosiłem towar do odprawy celnej. Czy komunikat IE-599 będzie wystarczającym dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium UE (...)
str. 27
2.4.
Aport przedsiębiorstwa z wyłączeniem nieruchomości a VAT
Podatnik zamierza dokonać aportu jednoosobowej firmy do spółki z o.o. Do spółki nie zostanie jednak wniesiony budynek (środek trwały). Jakie będą konsekwencje takiej decyzji w (...)
str. 29
2.5.
Usługi dietetyka - właściwa stawka VAT
Rozpoczęłam działalność gospodarczą, jestem czynnym podatnikiem VAT. Będę świadczyła usługi polegające na udzielaniu porad w zakresie żywienia oraz układaniu diet dla osób prywatnych. Czy usługi (...)
str. 32
2.6.
Udzielanie pracownikom pożyczek a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam udzielać pracownikom niskooprocentowanych pożyczek ze środków obrotowych. Czy ww. usługi będą zwolnione z VAT? Czy w związku z udzielaniem pożyczek (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na posiłki dla pracowników a koszty podatkowe pracodawcy - interpretacja KIS
Wydatki na posiłki dla pracowników (do ponoszenia których pracodawca nie jest ustawowo zobowiązany), wydawane w ramach nabytej przez pracodawcę usługi kateringowej w stołówce zakładowej, mogą (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na zakup koszulek z logo firmy
Spółka kupiła koszulki z logo firmy dla drużyny sportowej (gracze nie są pracownikami spółki). W koszulkach tych sportowcy będą grać podczas meczów. Czy wydatki na (...)
str. 36
2.2.
Zwrot kary umownej - skutki w CIT
Spółka z o.o. obciążyła kontrahenta w 2019 r. karą umowną z tytułu nienależytego wykonania umowy, wystawiając notę obciążeniową. Należność z tytułu tej kary spółka skompensowała (...)
str. 38
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
Spółka z o.o. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości (stanowiącej środek trwały), na mocy której przyszły nabywca w dniu zawarcia tej umowy wpłaci spółce zadatek. Różnicę (...)
str. 40
3.2.
Źródło przychodów ze sprzedaży praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie
Czy przychody ze sprzedaży praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie należy kwalifikować do przychodów z zysków kapitałowych? Katalog przychodów zaliczanych do źródła przychodów "zyski kapitałowe" (...)
str. 41
3.3.
Zapłata w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotych a różnice kursowe
Spółka z o.o. otrzymała od kontrahenta fakturę za zakup towaru wystawioną w złotych, natomiast zapłata za tę fakturę nastąpiła (zgodnie z uzgodnieniami stron) w euro, (...)
str. 42
3.4.
Wydatki na zakup pakietów medycznych dla pracowników i ich rodzin w kosztach podatkowych
Zamierzamy kupić, ze środków obrotowych, pakiety medyczne dla pracowników i członków ich rodzin. Czy poniesione na ten cel wydatki możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Przejęcie towarów handlowych z firmy męża a koszty podatkowe - interpretacja KIS
W sytuacji, gdy między małżonkami panuje ustrój wspólności majątkowej, towary handlowe nabyte przez jednego z małżonków na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, stanowią ich (...)
str. 43
2.
Koszty windykacyjne obciążające dłużnika za opóźnienie w płatnościach (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Firma ma problem z uregulowaniem kilku faktur za leasing samochodów. Otrzymała od leasingodawcy fakturę na koszty działań windykacyjnych. Czy koszty te można zaliczyć do KUP (...)
str. 45
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży internetowej
Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której będę sprzedawał towary za pośrednictwem internetu. Klienci będą dokonywali płatności za towar zarówno w momencie złożenia zamówienia, jak (...)
str. 46
3.2.
Nieodpłatne używanie lokalu w działalności gospodarczej na podstawie umowy użyczenia a przychód podatkowy
Jestem przedsiębiorcą prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą. W celu zmniejszenia kosztów w firmie zrezygnowałem z najmu lokalu wykorzystywanego na potrzeby działalności i korzystam teraz nieodpłatnie (na (...)
str. 48
3.3.
Kwota zmniejszająca podatek u przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność w trakcie roku
W czerwcu 2019 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej. Czy przy obliczaniu zaliczki na podatek za ten miesiąc i kolejne powinienem uwzględniać (...)
str. 49
3.4.
Ustalenie wysokości przychodu, gdy sprzedaż towaru opodatkowana jest zagranicznym VAT
Zamierzamy przemieszczać towary do Niemiec i tam je sprzedawać. Sprzedaż będzie opodatkowana niemieckim podatkiem od wartości dodanej (zarejestrowaliśmy się na VAT w Niemczech). W jakiej (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozwiązanie umowy najmu a niezamortyzowana inwestycja w obcym środku trwałym - interpretacja KIS
Podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym w związku z rozwiązaniem umowy najmu i zwrotem (...)
str. 52
2.
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny przedsiębiorstwa
W maju 2019 r. ojciec przekazał synowi w ramach darowizny przedsiębiorstwo. W jego skład weszły środki trwałe podlegające amortyzacji oraz takie, których amortyzację zakończono, lecz (...)
str. 54
3.
Nieruchomość wybudowana częściowo na dzierżawionym gruncie
1) Spółka z o.o. zamierza wybudować budynek na potrzeby firmowe. Budowa ma być realizowana częściowo na gruncie własnym, a częściowo na gruncie dzierżawionym. Czy po (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Prawo do ulgi w składkach przy współpracy przedsiębiorcy z byłym pracodawcą
Od listopada 2017 r. prowadzę działalność gospodarczą (mechanika samochodowa). Z tego tytułu opłacam składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru, tj. od 30% kwoty (...)
str. 57
2.
Obowiązki płatnika w ZUS przy przejęciu firmy przez inny zakład
W przypadku, gdy jedna firma przejmuje w całości (wraz z zatrudnionymi w niej wszystkimi pracownikami) inną firmę, wówczas podmiot przejmujący staje się z mocy prawa (...)
str. 58
3.
Obowiązki podmiotu zatrudniającego związane z prowadzeniem PPK
Na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnialiśmy 270 osób, w związku z czym od 1 lipca 2019 r. będziemy obowiązani do wdrożenia pracowniczego planu kapitałowego (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu przejścia na emeryturę a ponowne zatrudnienie w tej samej firmie
1) Od 1 sierpnia 2019 r. pracownica planuje przejść na emeryturę, chciałaby jednak nadal pracować w dotychczasowej firmie. W jakim terminie pracodawca mógłby podpisać z (...)
str. 63
2.
Data nabycia dodatkowych uprawnień pracowniczych przy opóźnionym dostarczeniu orzeczenia
Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie urlopu dodatkowego, przedstawiając orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które wystawione było już w roku ubiegłym. Czy wniosek (...)
str. 64
3.
Przesunięcie terminu rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego z powodu zapowiedzianej kontroli z ZUS
Z uwagi na zapowiedzianą kontrolę z ZUS, zawiadomiliśmy pracownika prowadzącego rozliczenia składkowe, że musimy przesunąć zaplanowany przez niego termin rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego. Ten z kolei (...)
str. 66
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r.
Ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, wyłączającego możliwość dokonywania jakichkolwiek zmian w księgach, należy dokonać w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Co należy rozumieć (...)
str. 67
2.
Sprzedaż towarów opłacona kartą płatniczą
Wskutek rozwoju sprzedaży detalicznej wprowadziliśmy możliwość zapłaty kartami płatniczymi. Z takiej formy płatności korzystają zarówno osoby fizyczne, na rzecz których wystawiamy paragony, jak i firmy (...)
str. 69
3.
Wymiana gwarancyjna części składowej produktu
Firma wykonała i sprzedała w 2017 r. maszynę. W ramach uznanej reklamacji w bieżącym roku nabywca zwrócił nam uszkodzoną część maszyny i w zamian otrzymał (...)
str. 71
4.
Doradca podatkowy głównym księgowym
Czy uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego wpływa na możliwość pracy na stanowisku głównej księgowej oraz jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych? Uzyskanie (...)
str. 72
5.
Sposób rozliczenia kosztów weryfikacji wniosku o przydział uprawnień do emisji CO2
Spółka z o.o. otrzymuje bezpłatne prawa do emisji CO 2 w ramach przydziału. Z końcem roku 2020 kończy się przydział bezpłatnych uprawnień na lata 2013-2020. (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.