Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 1 (277) z dnia 10.01.2019
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 1 (277) z dnia 10.01.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-9a ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym wyklucza wspólne rozliczenie z małżonkiem
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 3 października 2018 r., sygn. akt II FSK 2837/16 "(…) Skarżący (…) we wniosku (…) przedstawił, że w 2011 r. (...)
str. 3
2.
Wpływ należności po kilku latach od zakończonej działalności a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2018 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.409.2018.1.ES) "(…) W okresie do 15 lipca 2016 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą (...)
str. 4
3.
Przychód z najmu prywatnego, gdy wynajmujący pośredniczy w opłatach czynszowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 listopada 2018 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.531.2018.2.MT) "(…) Wnioskodawczyni podpisała umowę najmu okazjonalnego z Najemcą (osoba fizyczna) na okres (...)
str. 6
4.
Opodatkowanie dochodów z najmu uzyskiwanych przez małoletniego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 listopada 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.401.2018.2.DP) "(…) Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest (...)
str. 7
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Kwalifikacja przychodów uzyskiwanych z udzielania korepetycji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.343.2018.1.DS) "(…) Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, ukończył studia wyższe i jest zatrudniony (...)
str. 9
2.
Otrzymanie należności na pokrycie kosztów wysyłki towaru
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 grudnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.417.2018.3.AG) "(…) Wnioskodawca w najbliższym czasie ma zamiar skorzystać z formy działalności "działalność (...)
str. 10
3.
Wykonywanie dodatkowych usług poza etatem jako przychód z działalności nierejestrowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.358.2018.2.AGR) "(…) Osoba pełni od 1 września 2018 r. funkcję dyrektora placówki oświatowo-wychowawczej (...)
str. 12
III.
Do artykułu 11-12 ustawy - przychody z nieodpłatnych świadczeń, ze stosunku pracy
1.
Wartość paliwa zużytego przez pracownika w prywatnych przejazdach służbowym samochodem
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 27 września 2018 r., sygn. akt II FSK 2430/16 "(…) Ze stanu faktycznego (...) wynikało, iż skarżący jest spółką z (...)
str. 13
2.
Udostępnienie członkom zarządu mieszkania a PIT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gliwicach z 22 października 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 683/18 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Przedmiot sporu stanowi (…) ocena (...)
str. 16
3.
Upominki wręczane pracownikom z okazji jubileuszu firmy a przychód ze stosunku pracy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 listopada 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.484.2018.1.ID) "(…) Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. (…) W związku (...)
str. 19
IV.
Do artykułu 14 ustawy - przychody z działalności gospodarczej
1.
Zwrot VAT od aportu a przychód podatkowy
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Bydgoszczy z 9 października 2018 r., sygn. akt I SA/Bd 536/18 - orzeczenie nieprawomocne "(…) wnioskodawca podał, że prowadzi działalność (...)
str. 21
2.
Wycofanie nieruchomości firmowej do majątku prywatnego a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 grudnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.370.2018.1.DS) "(…) Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej (dalej: Spółka). Spółka posiada siedzibę i (...)
str. 23
3.
Data powstania przychodu z tytułu usług sprzedaży licencji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 listopada 2018 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.483.2018.3.ES) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie (...) - działalność związana z (...)
str. 24
4.
Kurs waluty do przeliczenia przychodu ze zbiorczej faktury korygującej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.378.2018.4.AG) "(…) Podatnik jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zajmuje się produkcją i (...)
str. 26
V.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Karty przedpłacone dla pracowników zasilone środkami ZFŚS a zwolnienie z PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 listopada 2018 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.496.2018.1.MS) "(…) Wnioskodawca jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłacanych (...)
str. 29
2.
Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.421.2018.1.KF) "(…) Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie opinii w kwestii potrąconego (...)
str. 31
3.
Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego, który będzie czasowo wynajmowany
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.438.2018.1.PW) "(…) W 2017 roku Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży 1/2 udziału w nieruchomości (mieszkaniu) (...)
str. 33
4.
Dotacja otrzymana z budżetu JST na dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.426.2018.1.AMN) "(…) Czy dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (UM) na dofinansowanie (...)
str. 35
VI.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Koszty najmu nieruchomości wynajętej spółce przez jej wspólnika/żonę wspólnika
1.1. Nieruchomość wynajęta spółce cywilnej przez jej wspólnika (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 października 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.336.2018.1.DP) "(…) Wnioskodawca, prowadzący jednoosobową (...)
str. 37
2.
Najem mieszkania na potrzeby działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 listopada 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.454.2018.1.AK) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w miejscu Jego zamieszkania - (...)
str. 40
3.
Zakupy sfinansowane dotacją z urzędu pracy a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 listopada 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.481.2018.1.AK) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 18 grudnia 2017 r. Świadczy (...)
str. 41
4.
Diety przedsiębiorcy z tytułu dojazdów do miejsca wykonywania działalności w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 listopada 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.416.2018.2.ES) "(…) Wnioskodawca mieszka w C. Od dnia 1 lutego 2016 roku wykonuje (...)
str. 43
5.
Wydatki na studia przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 listopada 2018 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.557.2018.1.AM) "(…) Wnioskodawca od 1 sierpnia 2017 r. prowadzi działalność gospodarczą związaną z (...)
str. 44
6.
Udokumentowanie kosztów uzyskania przychodów z działalności nierejestrowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 września 2018 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.378.2018.3.ES) "(…) Po zakończeniu obecnej pracy na etat (...) Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi (...)
str. 46
7.
Przedawnienie nieściągalnej wierzytelność a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 listopada 2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.518.2018.1.KU) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług sklasyfikowanych według (...)
str. 48
VII.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Indywidualna stawka amortyzacyjna dla budynku mieszkalnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.419.2018.1.IM) "(…) Do firmy został zakupiony drewniany budynek mieszkalny jednorodzinny z 1937 r. (...)
str. 51
2.
Kosztowe rozliczenie składnika majątku nabytego kilka lat temu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.363.2018.1.DR) "(…) Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Obecnie w związku z organizacją nowego (...)
str. 53
3.
Amortyzacja środków trwałych nabytych przed 2018 r. w drodze darowizny
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 listopada 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.487.2018.1.AK) "(…) Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu nieruchomości, w (...)
str. 55
VIII.
Do artykułu 24-25a ustawy - szczególne zasady ustalania dochodu
1.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu limitu przychodów przez podatnika opodatkowanego kartą
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 grudnia 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.415.2018.1.JŁ) "(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Opłaca zryczałtowany podatek (...)
str. 57
2.
Dotacje otrzymane na sfinansowanie projektu a limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 października 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.317.2018.1.AA) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od kwietnia 2016 r. Osiągane z tego (...)
str. 59
IX.
Do artykułu 26-30f ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Wydatki na indywidualne ćwiczenia w klubie fitness nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 października 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.343.2018.1.BK) "(…) Wnioskodawczyni ma orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej ze względu na zwyrodnienie kręgosłupa (...)
str. 61
2.
Wyłączne prawo do ulgi prorodzinnej, gdy drugi z rodziców sporadycznie spotyka się z dziećmi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 listopada 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.400.2018.1.IL) "(…) Zgodnie z wyrokiem Sądu (...) Wnioskodawczyni została powierzona władza rodzicielska nad (...)
str. 62
X.
Do artykułu 31-44 ustawy - pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
1.
Przekazanie pracownikom PIT-11 drogą elektroniczną
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 26 lipca 2018 r., sygn. akt I SA/Po 418/18 - orzeczenie prawomocne "(…) Opisując we wniosku zdarzenie przyszłe (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.