Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Wydatki na samochody osobowe w wyjaśnieniach organów podatkowych według stanu na dzień 1 października 2019 r.
Dodatek nr 28
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29
z dnia 10.10.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi przez podatników na potrzeby prowadzonej działalności (...)
str. 3
I.
WYCIĄG Z PRZEPISÓW
Wyciąg z przepisów ustawy o PDOP " Art. 16. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…) 4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, (...)
str. 3
II.
WYDATKI ZWIĄZANE Z SAMOCHODAMI OSOBOWYMI W ŚWIETLE WYJAŚNIEŃ ORGANÓW PODATKOWYCH
1.1.
Samochody osobowe, których amortyzację rozpoczęto przed 1 stycznia 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r., mocą ustawy nowelizującej, wprowadzono nowe wartości limitów ograniczające koszty uzyskania przychodów w zakresie amortyzacji samochodów osobowych (w miejsce dotychczasowego limitu (...)
str. 7
1.2.
Współwłasność samochodu osobowego a limit odpisów amortyzacyjnych ujmowanych w kosztach podatkowych
Wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku nabycia samochodu osobowego na zasadzie współwłasności przez np. dwóch przedsiębiorców i (...)
str. 8
1.3.
Limit dla amortyzacji pojazdów elektrycznych
W myśl przepisów przejściowych ustawy nowelizującej, nowy limit odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty podatkowe (w wysokości 225.000 zł) ma zastosowanie do pojazdów elektrycznych, oddanych do używania (...)
str. 9
1.4.
Wykup samochodu z leasingu operacyjnego a jego amortyzacja
Jeśli podatnik ujmie w kosztach podatkowych wartość opłat leasingowych w kwocie 150.000 zł (225.000 - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym), a następnie wykupi (...)
str. 9
2.
Opłaty z tytułu leasingu, najmu, dzierżawy samochodu osobowego a koszty uzyskania przychodów
Od 1 stycznia 2019 r.: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu (najmu/dzierżawy itp.), z wyjątkiem opłat (...)
str. 10
2.1.
Umowa leasingu operacyjnego zawarta przed 1 stycznia 2019 r.
Ministerstwo Finansów (w piśmie przesłanym do naszego Wydawnictwa) wskazało, że do skutecznego zawarcia umowy leasingu nie jest konieczne wydanie przedmiotu leasingu. Według niego: "(...) Ze (...)
str. 11
2.2.
Wartość samochodu osobowego będąca przedmiotem umowy leasingu/najmu
Ustawodawca, ograniczając ujmowanie w kosztach podatkowych opłat z tytułu m.in. umów najmu/leasingu (w ramach limitu 150.000 zł) odwołał się do wartości samochodu będącego przedmiotem tej (...)
str. 13
2.3.
Opłaty wynikające z umowy najmu a limit 150.000 zł/225.000 zł
W ustawach o podatku dochodowym wskazano, że limit w wysokości 150.000 zł (225.000 zł - w przypadku pojazdów elektrycznych) stosuje się do tej części opłaty, (...)
str. 13
2.4.
Część odsetkowa raty leasingowej w kosztach podatkowych
W przypadku samochodu osobowego oddanego do używania na podstawie umowy leasingu, ograniczenie limitem w wysokości 150.000 zł (225.000 zł - w przypadku pojazdów elektrycznych) stosuje (...)
str. 14
2.5.
Oddanie leasingowanego samochodu osobowego do używania innemu podmiotowi
W praktyce zdarza się, że samochód osobowy, będący przedmiotem leasingu operacyjnego, nie jest użytkowany bezpośrednio przez leasingobiorcę, lecz jest wynajęty innemu podmiotowi. Do rozliczania opłat (...)
str. 15
2.6.
Cesja umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego
Jak wynika z art. 8 ustawy nowelizującej, do umów leasingu (najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze), dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 (...)
str. 16
2.7.
Rozliczanie umów leasingu w przypadku zmiany wysokości rat leasingowych
Skoro za istotną zmianę umowy leasingu uznaje się skrócenie lub wydłużenie harmonogramu płatności poszczególnych rat, również znacząca zmiana jednej z rat leasingowych, w tym zmniejszenie (...)
str. 17
2.8.
Opłaty z tytułu leasingu kolejnego samochodu osobowego
Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty leasingowe związane z leasingiem drugiego samochodu osobowego, używanego do działalności gospodarczej (z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń). (interpretacja indywidualna (...)
str. 19
3.1.
Składki na ubezpieczenie AC, OC i NNW
Od 1 stycznia 2019 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej (...)
str. 21
3.2.
Składki na ubezpieczenie GAP
W odniesieniu do składek GAP na ubezpieczenie samochodu osobowego zastosowanie ma limit w wysokości 150.000 zł, przewidziany dla składek. Jeśli więc wartość samochodu przyjęta na (...)
str. 23
4.
Koszty używania samochodu osobowego - ujęcie podatkowe
Od 1 stycznia 2019 r. z kosztów uzyskania przychodów wyłączono 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli (...)
str. 25
4.1.
Opłaty za autostrady oraz parkingi
Z pisma Ministerstwa Finansów, przesłanego do naszego Wydawnictwa w dniu 30 maja 2019 r. wynika, że do wydatków, ujmowanych w kosztach podatkowych w ramach limitu (...)
str. 25
4.2.
Wydatki na powypadkową naprawę samochodu osobowego
Ministerstwo Finansów w piśmie z 25 czerwca 2019 r., będącym odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa uznało, że do kosztów używania samochodu osobowego zalicza się także (...)
str. 25
4.3.
Koszty przerejestrowania samochodu osobowego
Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, czy do kosztów używania samochodu osobowego, podlegających ujęciu w kosztach podatkowych w ograniczonym zakresie, zalicza się również wydatki na przerejestrowanie samochodu. Z (...)
str. 26
4.4.
Wydatki związane z samochodami osobowymi używanymi przez podatników zwolnionych z VAT
Z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 9 maja 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.99. 2019.2.PSZ (wydanej na gruncie ustawy o PDOF) wynika, że podatnicy zwolnieni z VAT, (...)
str. 26
4.5.
Kilometry "nieprzypisane" do jazd służbowych - ujęcie wydatków w kosztach podatkowych
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 29 kwietnia 2019 r., nr 0111-KDIB2-1. 4010.51.2019.1.EN odniósł się do sytuacji, gdy spółka prowadziła ewidencję przebiegu pojazdów dla samochodów (...)
str. 28
4.6.
Wydatki związane z używaniem samochodu osobowego wziętego w leasing przed 1 stycznia 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy, którzy wykorzystują leasingowane samochody osobowe również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (tj. generalnie gdy nie prowadzą ewidencji (...)
str. 29
4.7.
Składki na ubezpieczenie AC a limit 75%
Koszty używania samochodu osobowego (rozliczane w ramach limitu 75%) nie obejmują składek na ubezpieczenie AC samochodu osobowego. Tak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w piśmie przesłanym do (...)
str. 29
4.8.
Koszty używania prywatnego samochodu wspólnika spółki osobowej
Jeśli na potrzeby działalności gospodarczej, prowadzonej w formie spółki osobowej, wykorzystywany jest prywatny samochód jej wspólnika, to wydatki związane z używaniem tego pojazdu (np. wydatki (...)
str. 30
4.9.
Wydatki związane z prywatnym samochodem stanowiącym współwłasność podatnika
W przypadku wykorzystywania do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą samochodu osobowego stanowiącego współwłasność podatnika, niestanowiącego składnika majątku firmowego, podatnik będzie uprawniony do zaliczenia do (...)
str. 33
4.10.
Wydatki z tytułu używania w działalności prywatnego samochodu przedsiębiorcy - ujęcie w PKPiR
Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się m.in. zasady rozliczania wydatków z tytułu używania, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, stanowiącego własność podatnika samochodu osobowego, niewprowadzonego (...)
str. 34
5.
Zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym pojazdu dla celów CIT/PIT
Dla celów CIT i PIT samochód osobowy to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.