Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Dodatkowy element autoryzacyjny w usłudze Twój e-PIT - komunikat Ministerstwa Finansów
Z dniem 21 lutego br. usługa Twój e-PIT została rozszerzona o dodatkowy element autoryzacyjny. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej (www.gov.pl): (...)
str. 4
2.
Wartość przychodów ustalanych na potrzeby stosowania 9% stawki CIT - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy CIT mogą opłacać podatek dochodowy w wysokości 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, przy (...)
str. 4
3.
List z ZUS o stanie rozliczeń przedsiębiorców na koniec 2018 r.
ZUS rozpoczął wysyłkę listów do przedsiębiorców, w których m.in. poinformuje o stanie ich indywidualnych rachunków składkowych na koniec 2018 r. Listy takie będą przesyłane przedsiębiorcom (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Kasy online - dla niektórych podatników obowiązkowe od 1 stycznia 2020 r.
W 2017 r. rozpoczęto prace legislacyjne w zakresie wprowadzenia kas fiskalnych online (patrz: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz (...)
str. 5
2.
Istotne zmiany w przepisach K.s.h. i K.c., które obowiązują od 1 marca 2019 r.
Z dniem 1 marca 2019 r. znowelizowane zostały przepisy Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego. Nowe rozwiązania prawne dotyczą istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem spółek (...)
str. 6
3.
Środki otrzymane z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - zmiany w CIT
W Dzienniku Ustaw z 20 lutego 2019 r., pod poz. 326, opublikowano ustawę z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu (...)
str. 10
4.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o rachunkowości
W Dzienniku Ustaw z 22 lutego 2019 r., pod poz. 351, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie (...)
str. 11
5.
Grunty w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 20 lutego 2019 r., pod poz. 19, opublikowano Komunikat Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Ubezpieczenie samochodu osobowego - CIT/PIT od 1 stycznia 2019 r. oraz ewidencja księgowa
Wielokrotnie na łamach naszego czasopisma informowaliśmy o zmianach w zakresie rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi, jakie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 (...)
str. 11
1.1.
Wysokość składek na ubezpieczenie samochodu osobowego stanowiąca koszty podatkowe
Ubezpieczenie firmowego samochodu osobowego Od 1 stycznia 2019 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich (...)
str. 12
1.2.
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Ujęcie w księgach rachunkowych Składki na ubezpieczenie komunikacyjne samochodu osobowego to koszty działalności operacyjnej jednostki. Składki te (zgodnie z zasadami memoriału oraz współmierności, zawartymi w (...)
str. 14
1.3.
Koszty ubezpieczenia samochodu osobowego u podatników prowadzących PKPiR
Podatnicy prowadzący PKPiR ujmują w tej księdze koszty metodą uproszczoną lub memoriałową. Niezależnie od metody prowadzenia księgi podatkowej, za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień (...)
str. 16
2.
Zakup usług doradczych - wydatki i ewidencja księgowa u nabywcy
W praktyce nie ma chyba podmiotu gospodarczego, który nie ponosiłby wydatków na zakup usług doradczych, świadczonych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie. W artykule (...)
str. 17
2.1.
Odliczanie VAT od zakupu usług doradczych
Prawo do odliczenia VAT W ustawie o VAT nie zawarto regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do możliwości odliczania VAT z tytułu nabycia usług (...)
str. 17
2.2.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na usługi doradcze
Ustalając, czy wydatki poniesione na zakup usług doradczych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, należy wziąć pod uwagę zasady ogólne, zgodnie z którymi, do (...)
str. 19
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup usług doradczych
Fakturę dokumentującą zakup usług doradczych jednostka może ująć w swoich księgach rachunkowych np. zapisem: a) wartość netto faktury (wraz z kwotą VAT naliczonego, która nie (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Darowizna ogółu praw i obowiązków wspólnika a VAT - interpretacja KIS
Co do zasady, czynność przekazania w formie darowizny ogółu praw i obowiązków przysługujących wspólnikowi w spółce osobowej (np. jawnej) nie podlega opodatkowaniu VAT. (interpretacja indywidualna (...)
str. 21
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Bony na towary i usługi - rozliczenie VAT w 2019 r.
Spółka (czynny podatnik VAT) rozdaje lub sprzedaje bony na towary/usługi. W jaki sposób należy rozliczyć VAT w przypadku bonów do wykorzystania w konkretnej sali zabaw (...)
str. 23
2.2.
Zakup kolejnego samochodu - złożenie nowego druku VAT-26, czy jego aktualizacja?
W działalności gospodarczej wykorzystujemy samochody osobowe wyłącznie na cele firmowe - prowadzimy ewidencje przebiegu pojazdu i wykazaliśmy te pojazdy w informacji VAT-26. Kupiliśmy kolejny samochód (...)
str. 26
2.3.
Czy wydatki poniesione w związku ze świadczeniem usługi można refakturować?
Czynny podatnik VAT świadczy usługę doradztwa i programowania, opodatkowaną 23% VAT. Z umowy zawartej z kontrahentem wynika, że za wykonaną usługę ma on otrzymać ustaloną (...)
str. 27
2.4.
Kasa fiskalna w przypadku bezobsługowego świadczenia usług i sprzedaży towarów
W praktyce podatnicy niejednokrotnie dokonują świadczenia usług lub sprzedaży towarów w systemie bezobsługowym. Powyższe rodzi niejednokrotnie pytania dotyczące m.in. obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W niniejszym (...)
str. 29
2.5.
Dostawa towaru wraz z usługą montażu - mechanizm odwrotnego obciążenia VAT
Spółka (czynny podatnik VAT) dokonuje dostawy monitoringu wraz z jego montażem. Część prac zleca innym czynnym podatnikom VAT. Czy usługi te powinny być opodatkowane na (...)
str. 31
2.6.
Odliczanie VAT z tytułu zakupu usługi transportowej związanej z importem towaru
Spółka dokonuje importu tkanin. Odprawa jest dokonywana w porcie w Gdyni, skąd towar jest przewożony do siedziby spółki. Obsługą celną oraz transportem towarów na odcinku (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w kosztach podatkowych - interpretacja KIS
Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, związane z działalnością gospodarczą podatnika (pracodawcy), mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Strata z lat ubiegłych odliczana od dochodu uzyskanego w 2018 r.
W 2017 r. spółka z o.o. (której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) poniosła stratę podatkową. W 2018 r. uzyskała natomiast dochód zarówno z (...)
str. 36
2.2.
Dokumentowanie w 2019 r. pożyczki uzyskanej od podmiotu powiązanego
Spółka z o.o. finansuje swoją działalność pożyczkami uzyskiwanymi od spółki powiązanej. Czy przy ustalaniu obowiązku sporządzania dokumentacji tych transakcji za 2018 r., należy uwzględnić kwotę (...)
str. 38
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Zaliczki uproszczone w 2019 r. a 9% stawka CIT
Spółka z o.o. (posiadająca status małego podatnika) opłaca w 2019 r. zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie. Czy zaliczki te może opłacać stosując 9% (...)
str. 40
3.2.
Koszty używania prywatnego samochodu pracownika w podróży służbowej a kilometrówka
Pracownicy spółki z o.o. odbywają krajowe podróże służbowe swoimi prywatnymi samochodami osobowymi, w związku z czym spółka zwraca im wydatki związane z używaniem tych samochodów (...)
str. 41
3.3.
Korekta przychodu na skutek błędnej ceny na fakturze pierwotnej
Pod koniec grudnia 2018 r. wydaliśmy kontrahentowi towar i wystawiliśmy na niego fakturę. Okazało się, że na fakturze tej wykazaliśmy cenę w niższej wysokości, niż (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Odsetki od kredytu na mieszkanie, w którym prowadzona jest działalność a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, w którym podatnik prowadzi działalność gospodarczą (wykorzystując w tym celu np. jeden pokój), mogą stanowić koszty uzyskania (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zbiorcze ewidencjonowanie w PKPiR przychodów przez biuro rachunkowe
Osiągany w ramach działalności gospodarczej przychód podatnik dokumentuje wyłącznie fakturami. Faktury te wykazuje w ewidencji sprzedaży prowadzonej dla potrzeb VAT. Czy biuro rachunkowe obsługujące podatnika (...)
str. 45
2.2.
Działalność opodatkowana ryczałtem a wspólne rozliczenie z małżonkiem i odliczenie składki zdrowotnej
Z końcem kwietnia 2018 r. zlikwidowałam działalność gospodarczą w zakresie handlu, z której przychody opodatkowane były ryczałtem. Za 2018 r. złożyłam PIT-28. Jestem na emeryturze (...)
str. 46
2.3.
Sprzedaż składników majątku, które nigdy nie były używane w firmie
Prowadzę samodzielną działalność gospodarczą. Do firmy otrzymałem od ojca darowiznę środków trwałych (stacja gazu, waga samochodowa, grunt, plac, droga), które wyceniłem według wartości rynkowej z (...)
str. 48
2.4.
Forma opodatkowania działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w handlu kryptowalutami
Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w handlu kryptowalutami. Czy osiągane z tego tytułu przychody mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym? Jeżeli usługi świadczone przez (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Odsetki od kredytu na zakup nieruchomości zapłacone przed jej wprowadzeniem do działalności - interpretacja KIS
Odsetki naliczone do dnia przekazania do używania budynku mieszkalnego (domu wolnostojącego) zwiększają jego wartość początkową i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy (...)
str. 51
2.
Amortyzacja samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu finansowego a CIT
Spółka z o.o. zawarła w 2018 r. umowę leasingu, której przedmiotem jest samochód osobowy. Leasing ten dla celów podatkowych został zakwalifikowany jako finansowy. Czy dokonując (...)
str. 53
2.1.
Limit amortyzacji obowiązujący w 2019 r.
Zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOP, amortyzacji podlegają, niezależnie od przewidywanego okresu używania, m.in. środki transportu, niestanowiące własności lub współwłasności (...)
str. 53
2.2.
Limit w wysokości 75% a odpisy amortyzacyjne
Od 1 stycznia 2019 r., w przypadku, gdy samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika (tj. do tzw. (...)
str. 54
3.
Amortyzacja środka trwałego darowanego w 2019 r.
Ojciec prowadzi działalność gospodarczą, w której posiada środek trwały (samochód osobowy). W zeszłym roku (2018) pojazd ten został całkowicie zamortyzowany i przekazany na potrzeby osobiste. (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Do 1 kwietnia 2019 r. należy przekazać do ZUS druk ZUS ZSWA
Za pracowników, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r. i wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. (...)
str. 56
2.
Wynagrodzenie pracownika niższe od minimalnego a składka na FGŚP
Z tytułu zawartej umowy o pracę (w niepełnym wymiarze czasu pracy) będę wypłacać pracownikowi wynagrodzenie w kwocie niższej od minimalnego. Czy taka wysokość uzyskiwanego przez (...)
str. 58
3.
Obliczanie wysokości zasiłku z ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorcy
Zleceniobiorca, wykonujący umowę od kilku miesięcy, podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. W lutym 2019 r. przez kilka dni (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r.
1) Większość naszych pracowników została zatrudniona przed 1 stycznia 2019 r. i pracuje nadal. Jak należy prowadzić akta osobowe tych pracowników - według starych przepisów (...)
str. 61
2.
Utworzenie ZFŚS w trakcie roku i terminy odprowadzenia odpisu
1) Jesteśmy spółką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Kilka lat temu zrezygnowaliśmy z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wprowadzając zapis o rezygnacji do regulaminu wynagradzania. Aktualnie (...)
str. 62
3.
Informacja o formie wypłaty wynagrodzenia za pracę
1) Od kilku lat obowiązującym w spółce sposobem wypłaty wynagrodzenia za pracę jest przelew na konto wskazane przez pracownika. Czy w związku ze zmianą przepisów (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Data sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego
W związku z wejściem w życie tzw. elektronizacji sprawozdań finansowych, prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii: 1) Czy mając na uwadze obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego (...)
str. 65
2.
Koszty transportu towaru realizowanego na przełomie roku
Jednostka rozlicza przychody ze sprzedaży według zasad stosowanych dla celów podatkowych. W połowie grudnia 2018 r. jednostka wydała firmie transportowej towar z magazynu. W tym (...)
str. 67
3.
Zmiana zasad rozliczania leasingu z bilansowych na podatkowe
Mamy kilka nierozliczonych wstępnych opłat leasingowych z ubiegłych lat, które dla celów podatkowych stanowiły koszt jednorazowy, natomiast dla celów bilansowych księgowane były za pośrednictwem rozliczeń (...)
str. 69
3.1.
Jednostki uprawnione do stosowania uproszczeń w zakresie kwalifikacji leasingu
Od 1 stycznia 2019 r. podwyższone zostały progi kwotowe, których spełnienie umożliwia stosowanie uproszczenia m.in. w zakresie zasad kwalifikacji umów leasingu. W efekcie, obecnie jednostki (...)
str. 69
3.2.
Wprowadzenie podatkowych zasad rozliczania umów leasingu
Przyjęcie podatkowych zasad rozliczania umów leasingu oznacza, że umowy takie rozlicza się zgodnie z prawem podatkowym. Dla celów bilansowych zmiana taka wymaga dokonania stosownych zapisów (...)
str. 69
4.
Prawo użytkowania wieczystego gruntu związane z lokalem użytkowym
Nasza spółka z o.o. posiada od kilku lat lokal użytkowy wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Dotychczas prawo wieczystego użytkowania było amortyzowane bilansowo. (...)
str. 70
5.
Wycena kontraktu forward na dzień bilansowy
Spółka zawarła z bankiem kontrakt na zakup waluty euro. Czy kontrakt taki należy wyceniać na dzień bilansowy i na koniec kolejnych miesięcy? Kontrakt forward na (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.