Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 8 (284) z dnia 10.08.2019
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 8 (284) z dnia 10.08.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 czerwca 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.229.2019.1.ANK) "(…) Rok podatkowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (…) pokrywał się dotychczas (tj. (...)
str. 3
2.
Obniżenie dochodu z zysków kapitałowych o wysokość strat z lat ubiegłych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 maja 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.119.2019.1.AR) "(…) Wnioskodawca (…) jest spółką prawa handlowego (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością). Do (...)
str. 5
3.
Ustalenie źródła przychodów z tytułu "obrotu" licencjami
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 czerwca 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.237.2019.1.EN) "(…) Wnioskodawca Sp. z o.o. (…) jest spółką kapitałową z siedzibą na (...)
str. 6
II.
Do artykułu 12-14a ustawy - przychody
1.
Nabycie udziałów od wspólnika celem ich umorzenia a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 czerwca 2019 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.178.2019.3.AM) "(…) Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(…) - jest osobą prawną posiadającą (...)
str. 9
2.
Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży prawa wstępu i wzięcia udziału w konferencji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lipca 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.155.2019.3.JK) "(…) Wnioskodawca - Spółka z o.o. (…) jest organizatorem konferencji lekarskich. W (...)
str. 10
3.
Data powstania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 czerwca 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.101.2019.1.BSA) "(…) Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (…) jest właścicielem nieruchomości (…). Z nieruchomości (...)
str. 11
4.
Przychód z tytułu umorzenia odsetek za zwłokę w spłacie zobowiązań handlowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 maja 2019 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.97.2019.1.AD) "(…) W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka nabywa od innych podmiotów (...)
str. 13
5.
Nieuregulowane zobowiązania na dzień likwidacji spółki a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lipca 2019 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.78.2019.1.MC) "(…) Spółka rozpoczęła proces likwidacji, który zmierza do jej wykreślenia z rejestru (...)
str. 15
6.
Przekazanie majątku likwidowanej spółki wspólnikowi - moment uzyskania przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 czerwca 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.158.2019.1.BS) "(…) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (Wnioskodawcy), w związku z likwidacją Spółki zamierza podjąć (...)
str. 17
7.
Ustalenie kursu waluty obcej do wyceny zbiorczej faktury korygującej przychody
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie z 9 kwietnia 2019 r., sygn. akt I SA/Kr 208/19 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Spółka we własnym imieniu zawiera (...)
str. 19
III.
Do artykułu 15-15e ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Ekwiwalent pieniężny z tytułu pomocy szkolnych w kosztach uzyskania przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 czerwca 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.124.2019.2.BK) "(…) Zgodnie z obowiązującym u Wnioskodawcy (Sp. z o.o. - przyp. red.) (...)
str. 23
2.
Wydatki związane z prowadzeniem stołówki zakładowej w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 czerwca 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.141.2019.1.BSA) "(…) Wnioskodawca (…) prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (...)
str. 25
3.
Koszty poczęstunku pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców podczas spotkań szkoleniowo-organizacyjnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 kwietnia 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.72.2019.1.NL) "(…) Wnioskodawca jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, co piątek organizuje spotkania w (...)
str. 27
4.
Koszty związane z ubezpieczeniem samochodu osobowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 czerwca 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.159.2019.1.BS) "(…) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (…). W Spółce rokiem podatkowym (...)
str. 28
5.
Kiedy opłaty leasingowe mogą być rozliczane według zasad obowiązujących do końca 2018 r.?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.50.2019.1.MO) "(…) Spółka akcyjna (…) jest podmiotem obejmującym zakresem swojej działalności obszar całego (...)
str. 30
6.
Regulowanie zobowiązań z rachunku płatniczego, ale nie bezpośrednio na rachunek bankowy odbiorcy a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.84.2019.1.DP) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (…) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera (...)
str. 32
7.
Uregulowanie podatku u źródła za zagranicznego kontrahenta a koszt podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 maja 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.62.2019.1.MJ) "(…) Spółka wykupuje dostępy do różnych serwisów informacyjnych oraz baz ze zdjęciami (...)
str. 34
8.
Część odsetkowa raty leasingowej a koszty finansowania dłużnego
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gdańsku z 5 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 1130/18 - orzeczenie nieprawomocne "(...) skarżąca prowadzi działalność, której podstawowym (...)
str. 38
9.
Koszty zniszczonych towarów, ulotek i opakowań
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 18 kwietnia 2019 r., sygn. akt II FSK 1168/17 "(…) Spółka wskazała, że jest dystrybutorem wyrobów farmaceutycznych i kosmetycznych na (...)
str. 40
IV.
Do artykułu 16 ustawy - wydatki niestanowiące kosztów
1.
Wydatki poniesione na organizację zagranicznych wyjazdów szkoleniowych dla wybranych partnerów spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 czerwca 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.169.2019.1.JK) "(…) Wnioskodawca - Spółka z o.o. (…) oferuje do sprzedaży wyroby kosmetyczne (...)
str. 43
2.
Czy wydatki na noclegi kontrahentów w związku z organizacją spotkań biznesowych to koszty reprezentacji?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 czerwca 2019 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.190.2019.1.KS) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) oferuje na rynku polskim gazowe kotły (...)
str. 45
3.
Udokumentowanie wierzytelności nieściągalnych - ujęcie podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 maja 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.100.2019.2.BK) "(…) Wnioskodawca (…) posiada nieściągalne wierzytelności, co do których aktualnie nie ma (...)
str. 47
4.
Odpis aktualizujący należność gdy wpłacona zaliczka nie została zwrócona - skutki w CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.90.2019.1.MJ) "(…) W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (…) Spółka zawarła z firmą X (...)
str. 49
5.
Wynagrodzenie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2019 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.98.2019.1.LG) "(…) Spółka podpisała w (...) 2016 r. umowę trzyletnią na świadczenie usług (...)
str. 51
V.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Obniżanie stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 czerwca 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.259.2019.1.AK) "(…) Spółka prowadzi działalność operacyjną w obszarze produkcji słodyczy, napojów gazowanych i (...)
str. 53
2.
Klasyfikacja nakładów poniesionych na budowę budynku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 czerwca 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.202.2019.1.ŚS) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawca) w 2003 roku zawarła umowę najmu (...)
str. 55
3.
Ustalenie wartości początkowej i stawki amortyzacyjnej budynku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.126.2019.2.BS) "(…) Spółka jest właścicielem nieruchomości w B. Grunty te ujęto w ewidencji (...)
str. 57
VI.
Do artykułu 18-24e ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Prowizja od sprzedaży produktów a prawo do korzystania z preferencyjnej stawki CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 czerwca 2019 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.184.2019.2.RK) "(…) Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pełni funkcję autoryzowanego agenta Spółki (...)
str. 61
2.
Otrzymywanie i przekazywanie bonusów a limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 czerwca 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.123.2019.2.EN) "(…) W ramach swojej działalności Spółka na podstawie upoważnień od Partnerów oraz (...)
str. 62
3.
Opodatkowanie przychodów z budynków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 czerwca 2019 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.121.2019.1.JC) "(…) Spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wybudowała budynki, które (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.