Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia i komunikaty Ministerstwa Finansów
1.1.
Wydatki na autostrady i parkowanie samochodu a koszty podatkowe
Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów 75% wydatków poniesionych z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej (...)
str. 4
1.2.
Konsekwencje wyroku TSUE dotyczącego momentu wykonania usług budowlanych
Od dłuższego już czasu toczy się spór między organami podatkowymi a podatnikami dotyczący momentu wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych na potrzeby właściwego ustalenia momentu powstania (...)
str. 4
2.
Nowa wersja struktury JPK dla faktur - od 1 lipca 2019 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowano nową wersję struktury JPK dla faktur, czyli JPK_FA (2) oraz broszurę informacyjną do niej. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Biała lista podatników VAT - opublikowano ustawę zmieniającą
W Dzienniku Ustaw z 31 maja 2019 r., pod poz. 1018, opublikowano ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 6
2.
Nowe objaśnienia do deklaracji VAT
W Dzienniku Ustaw z 31 maja 2019 r., pod poz. 1023, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 7
3.
Projektowane ważne zmiany w VAT - przyjęte przez Radę Ministrów
W dniu 6 czerwca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekty dwóch ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, (...)
str. 7
4.
Nowe wzory formularzy dla celów VAT
4.1. Wzór zawiadomienia o miejscu opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju W Dzienniku Ustaw z 31 maja 2019 r., pod poz. 1021, opublikowano rozporządzenie Ministra (...)
str. 8
5.
Opublikowano wzory deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków dla celów CIT
W Dzienniku Ustaw z 10 czerwca 2019 r., pod poz. 1070, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji (...)
str. 9
6.
Wzór zbiorczej deklaracji na potrzeby PCC
W Dzienniku Ustaw z 7 czerwca 2019 r., pod poz. 1069, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczej (...)
str. 10
7.
Opublikowano jednolity tekst ustawy - Kodeks pracy
W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2019 r., pod poz. 1040, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie (...)
str. 10
8.
Projekt zmiany ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym już w Sejmie
W dniu 30 maja 2019 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wymiana punktów na usługi/towary - podatki i ewidencja księgowa u sprzedawcy
W praktyce podmioty gospodarcze podejmują szereg działań, mających na celu zwiększenie sprzedaży własnych usług czy sprzedawanych towarów. Działania te mogą polegać np. na zorganizowaniu programu (...)
str. 12
1.1.
Usługa/towar za zebrane punkty a VAT
W przypadku, gdy w zamian za zebrane punkty (pieczątki, naklejki) nabywca może otrzymać usługę (towar), należy przyjąć, że u sprzedawcy występuje nieodpłatne świadczenie usług lub (...)
str. 12
1.2.
Wydatki związane z realizacją programu lojalnościowego a koszty uzyskania przychodów
Ustawodawca nie odniósł się w sposób szczególny do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z usługami wykonywanymi nieodpłatnie na rzecz kontrahentów czy towarami wydawanymi (...)
str. 15
1.3.
Ewidencja księgowa wydatków związanych z usługami/towarami przekazanymi w ramach programu lojalnościowego
Jeśli jednostka przekazuje nieodpłatnie klientom wytworzoną przez siebie usługę (w ramach zorganizowanego programu lojalnościowego), to może to zaksięgować w następujący sposób: - Wn odpowiednie konto (...)
str. 16
2.
Samochód służbowy używany do celów prywatnych członków zarządu - rozliczenie podatkowe i księgowe
W praktyce nie należą do rzadkości sytuacje, w których członkowie zarządu spółki kapitałowej, którym udostępniono służbowy samochód osobowy, wykorzystują go również do swoich prywatnych celów. (...)
str. 17
2.1.
Używanie przez członka zarządu samochodu służbowego do celów prywatnych a PIT
Przychód członka zarządu W sytuacji, gdy członek zarządu wykorzystuje do celów prywatnych firmowy samochód osobowy nieodpłatnie, to uzyskuje z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń (...)
str. 17
2.2.
Rozliczenie używania samochodu służbowego do celów prywatnych dla celów VAT
Prawo do odliczenia VAT Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są (...)
str. 19
2.3.
Wydatki związane z używaniem samochodu służbowego do celów prywatnych a koszty podatkowe
Jak wielokrotnie sygnalizowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi. (...)
str. 20
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków na używanie samochodu
Dla celów bilansowych wydatki związane z samochodem osobowym, używanym przez członka zarządu także do celów prywatnych, obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (tu: spółki kapitałowej). Przykładowo, (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Zwrot VAT w terminie 25 dni, gdy zapłata dla kontrahenta nie nastąpiła z rachunku bankowego podatnika - wyrok NSA
Jeżeli płatność zobowiązania dla kontrahenta została dokonana z rachunku bankowego innego podmiotu niż nabywca (np. z rachunku pożyczkodawcy), to podatnikowi (nabywcy) nie przysługuje zwrot VAT (...)
str. 22
2.
Mechanizm podzielonej płatności - wybrane problemy rozstrzygnięte przez Dyrektora KIS
Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP). Zgodnie z art. 108a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, podatnicy, (...)
str. 23
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Powrót do zwolnienia z VAT w trakcie 2019 r.
W marcu 2017 r. zarejestrowałem się jako czynny podatnik VAT. Wartość sprzedaży w 2018 r. wyniosła 140.000 zł. Czy będę mógł powrócić do zwolnienia z (...)
str. 27
3.2.
Rozliczenie zakupu usług wliczonych do podstawy opodatkowania importu towaru
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem maszynę z Chin. Wszystkich formalności celnych dokonała agencja celna ze Słowenii (odprawy dokonano w Polsce). W dokumencie SAD została uwzględniona (...)
str. 27
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Wynajem kasy on-line a prawo do ulgi
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Korzystałem dotychczas ze zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych z uwagi na obroty poniżej 20.000 zł. Zamierzam dobrowolnie rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży w (...)
str. 30
4.2.
Wywóz do innego kraju UE materiałów w celu wykonania usługi budowlanej - skutki w VAT
Świadczę usługi budowlane. Zamierzam wykonywać usługi na nieruchomościach położonych w innych krajach UE. W celu wykonywania ww. usług będę wywoził z Polski materiały budowlane. Czy (...)
str. 31
4.3.
Rezygnacja z kasowej metody rozliczania VAT
Posiadam status małego podatnika i od 1 października 2018 r. stosuję kasową metodę rozliczania VAT. Czy będę mógł zrezygnować z tej metody od 1 października (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Umorzenie odsetek za zwłokę w spłacie zobowiązań handlowych a przychód podatkowy - interpretacja KIS
W przypadku umorzenia odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań handlowych, dłużnik (podmiot, któremu umorzono odsetki) uzyskuje z tego tytułu przychód podatkowy. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego a koszty podatkowe
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej spółka wykorzystuje samochód osobowy, na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Spółka opłaca składki na ubezpieczenie tego pojazdu: AC, OC i NNW. (...)
str. 35
2.2.
"Przesunięcie" waluty obcej pomiędzy rachunkami walutowymi a podatkowe różnice kursowe
Spółka z o.o., posiadająca kilka rachunków walutowych w euro, postanowiła "przesunąć" walutę obcą pomiędzy tymi rachunkami. Czy w związku z takim "przesunięciem" powstaną podatkowe różnice (...)
str. 36
2.3.
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatków na badania przeprowadzone przez stację sanitarno-epidemiologiczną
W spółce z o.o. została przeprowadzona przez stację sanitarno-epidemiologiczną kontrola, w wyniku której została wydana decyzja stwierdzająca naruszenie przepisów. W wyniku tej kontroli spółka została (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie PIT
1.1.
Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek, gdy pracownik prowadzi działalność gospodarczą
Pracodawca jest obowiązany obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego m.in. przychody ze stosunku pracy. Zaliczkę (...)
str. 40
1.2.
Czy rozbudowując budynek można zastosować ulgę termomodernizacyjną?
Ministerstwo Finansów w dniu 20 maja 2019 r. udostępniło naszemu Wydawnictwu pismo, w którym odniosło się do możliwości stosowania ulgi termomodernizacyjnej w sytuacji ponoszenia wydatków (...)
str. 41
2.
Udzielanie pracownikom niskooprocentowanych pożyczek a PIT - interpretacja KIS
Udzielanie niskooprocentowanych pożyczek pracownikom, na jednakowych zasadach i warunkach dotyczących wszystkich zatrudnionych, nie spowoduje u pracowników, którzy otrzymali takie pożyczki, powstania przychodu podatkowego. W konsekwencji (...)
str. 42
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wydatki na szkolenie wspólnika spółki osobowej
Spółka komandytowa sprzedaje własne wyroby w Polsce i za granicą. W związku ze znacznym wzrostem sprzedaży wyrobów na rynek zagraniczny, jeden ze wspólników (komandytariusz) rozpoczął (...)
str. 44
3.2.
Podatkowe konsekwencje przekwalifikowania umów o dzieło na umowy zlecenia
Zawarte w poprzednich latach umowy o dzieło ZUS przekwalifikował na umowy zlecenia. W związku z tym powstała niedopłata składek na ubezpieczenia społeczne i składki na (...)
str. 45
3.3.
Ujęcie w PKPiR wydatków na zakup samochodów w celu odsprzedaży pozyskanych z nich części
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na kupowaniu uszkodzonych pojazdów i sprzedawaniu pozyskanych z nich części. Jak tego rodzaju transakcje wykazać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Limit w wysokości 150.000 zł dotyczy również pojazdów, których amortyzację rozpoczęto przed 1.01.2019 r. - interpretacja KIS
Podatnik amortyzujący samochód osobowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych do dnia 31 grudnia 2018 r. może w 2019 r. korzystać z limitu (ograniczającego koszty amortyzacji) (...)
str. 48
2.
Indywidualna stawka amortyzacyjna dotycząca środka trwałego wykupionego z leasingu operacyjnego
Ustawa o podatku dochodowym dopuszcza możliwość ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej w odniesieniu do używanych środków trwałych. Czy indywidualną stawkę możemy ustalić do amortyzacji środka trwałego (...)
str. 49
3.
Wymiana pieca centralnego ogrzewania
Czy wydatek na zakup i montaż gazowego pieca CO można potraktować jako remont i odnieść jednorazowo w koszty uzyskania przychodów? Dotychczasowy piec spełniał takie same (...)
str. 50
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki od dwóch umów zlecenia o tym samym zakresie prac
Zawarliśmy z jedną osobą w tym samym okresie dwie umowy zlecenia. Z każdej uzyskiwać ona będzie miesięcznie wynagrodzenie w kwocie 2.300 zł. W ramach tych (...)
str. 51
2.
ZUS współmałżonka wykonującego nieodpłatną umowę zlecenia
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, z tytułu której opłacam za siebie składki ubezpieczeniowe do ZUS na ogólnych zasadach. Od 1 lipca 2019 r. mąż będzie pomagał (...)
str. 53
3.
Obliczanie świadczeń chorobowych w razie ponownego zatrudnienia u tego samego pracodawcy
Pracownik był zatrudniony od 14 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. Od 2 maja 2019 r. zawarliśmy z nim kolejną umowę o pracę. Na początku (...)
str. 55
IX.
PRAWO PRACY
1.
Obliczanie ekwiwalentu za urlop przy wynagrodzeniu akordowym
Pracownik zatrudniony na pełny etat rozwiązuje umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Przysługuje mu wynagrodzenie akordowe i premia miesięczna regulaminowa do 20% (...)
str. 56
2.
Zwrot kosztów przejazdu do domu w trakcie zagranicznej podróży służbowej
Pracownik przebywał w 14-dniowej podróży służbowej na terenie Niemiec, w miejscowości położonej tuż przy granicy z Polską. W przedstawionym nam rozliczeniu wystąpił o zwrot kosztów (...)
str. 58
3.
Warunki zatrudnienia skazanego na podstawie skierowania
Firma zatrudni skazanego na podstawie umowy z zakładem karnym. Jakie są obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionego więźnia? Osoby pozbawione wolności mogą wykonywać pracę zarobkową w czasie (...)
str. 59
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Z końcem czerwca 2019 r. upływa ustawowy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Sprawozdania finansowe za 2018 r. jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinny zostać zatwierdzone do końca czerwca 2019 r. Co istotne, brak (...)
str. 62
2.
Rozliczenie wyniku finansowego za 2018 r.
Wynik, jaki w danym roku osiągnęła jednostka (wykazany na koncie 86 "Wynik finansowy"), podlega wprowadzeniu, bilansem otwarcia, do ksiąg rachunkowych kolejnego roku. Następnie, po zatwierdzeniu (...)
str. 66
3.
Obowiązki związane z likwidacją przedsiębiorstwa osoby fizycznej wniesionego aportem do spółki cywilnej
Proszę o przedstawienie obowiązków osoby fizycznej, która wniosła aportem przedsiębiorstwo do spółki cywilnej. Czy na koniec działalności osoby fizycznej należy sporządzić bilans? Czy sporządza się (...)
str. 70
4.
Księgi rachunkowe działalności rolnej i działów specjalnych produkcji rolnej
Osoba fizyczna prowadzi gospodarstwo rolne i działy specjalne produkcji rolnej, które rozliczane są dla celów podatkowych na podstawie norm szacunkowych. Czy dla obliczenia limitu 2 (...)
str. 71
5.
Nadwyżka środków obrotowych w samorządowym zakładzie budżetowym
Prowadzimy działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego. Mamy wątpliwości co do wykazania w sprawozdaniach nadwyżki środków obrotowych. Nadwyżka ta (ok. 11 tys. zł) została wykazana (...)
str. 72
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.