Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 28 (1035) z dnia 01.10.2019
Zmiany w przepisach wprowadzone w trakcie 2019 r.
Dodatek nr 27
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28
z dnia 01.10.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
W niniejszym dodatku przedstawiamy wybrane istotne zmiany w przepisach (PIT, CIT, VAT, prawo pracy i inne), które zostały opublikowane w trakcie 2019 r. i w (...)
str. 3
I.
ZMIANY PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM (PIT I CIT)
1.
Zmiany w PIT
1.1.
Opublikowano ustawę zwalniającą z PIT przychody osób do ukończenia 26. roku życia
W Dzienniku Ustaw z 26 lipca 2019 r., pod poz. 1394, opublikowano ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 3
1.2.
Obniżona stawka PIT i wyższe koszty pracownicze
W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 7
2.
Zmiany w CIT
2.1.
Wydłużono termin składania CIT-8 dla niektórych podatników
• W Dzienniku Ustaw z 22 marca 2019 r., pod poz. 549, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia (...)
str. 10
2.2.
Przesunięto termin stosowania nowych zasad w zakresie poboru podatku u źródła dla celów CIT
W Dzienniku Ustaw z 28 czerwca 2019 r., pod poz. 1203, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 11
3.
Zmiany w CIT/PIT związane z podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków
3.1. Wydłużono termin składania deklaracji i zapłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków - CIT/PIT W Dzienniku Ustaw z 31 stycznia 2019 r., pod poz. (...)
str. 11
II.
ZMIANY W VAT
1.
Kasy on-line - od 1 maja 2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 10 kwietnia 2019 r., pod poz. 675, opublikowano ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 12
2.
"Biała lista" podatników VAT - już od 1 września 2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 31 maja 2019 r., pod poz. 1018, opublikowano ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 13
3.
Pozostałe istotne zmiany w VAT, obowiązujące od 1 września 2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 13 sierpnia 2019 r., pod poz. 1520, opublikowano ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 15
3.1.
Nowa definicja pierwszego zasiedlenia
Ustawą nowelizującą zmodyfikowano definicję pierwszego zasiedlenia, od którego uzależnione jest stosowanie zwolnienia z VAT w przypadku dostawy budynków, budowli lub ich części. Dostosowując tę definicję (...)
str. 15
3.2.
Zwolnienie z VAT dostawy budynków/budowli ulepszonych
Z uwagi na nowelizację definicji pierwszego zasiedlenia dokonano zmian w przepisach dotyczących zwolnienia z VAT dla dostawy budynków, budowli lub ich części. Mianowicie, z wcześniejszych (...)
str. 16
3.3.
Podmiotowe zwolnienie z VAT - rozszerzenie wyłączeń
Zgodnie z ustawą o VAT, nie wszyscy podatnicy mają prawo korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT (z uwagi na niskie obroty - obecnie do 200.000 (...)
str. 16
3.4.
Zwrot VAT w terminie 25 dni na rachunek bankowy/SKOK
Ustawą nowelizującą wprowadzono zmiany w zakresie jednego z warunków uzyskania zwrotu VAT w terminie 25 dni na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK (patrz: art. (...)
str. 16
3.5.
Powrót do zwolnienia z VAT a korekta VAT naliczonego
W przepisach dotyczących korekty podatku naliczonego wprowadzono nowe uregulowanie (patrz: art. 91 ust. 7e ustawy o VAT). Wynika z niego, że podatnik, który ponownie skorzysta (...)
str. 17
3.6.
Przesłanki wykreślenia z rejestru podatników VAT
Przed 1 września 2019 r. naczelnik urzędu skarbowego wykreślał z urzędu z rejestru VAT podatnika, który m.in. składał deklaracje VAT-7 lub VAT-7K przez 6 kolejnych (...)
str. 17
3.7.
Przywrócenie zarejestrowania podatnika VAT
Z obowiązujących do 31 sierpnia br. przepisów w zakresie przywrócenia rejestracji podatnika VAT (patrz: art. 96 ust. 9h ustawy o VAT) wynikało, że naczelnik urzędu (...)
str. 18
3.8.
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
Przepisy ustawy o VAT (patrz: art. 112b i 112c) wprowadziły dodatkowe zobowiązanie podatkowe, w wysokości 20%, 30%, a nawet 100% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo (...)
str. 18
3.9.
Likwidacja działalności - doprecyzowanie obowiązku składania dokumentów
Z dniem 1 stycznia 2018 r. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji podatkowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Brak jest jednak możliwości złożenia tą (...)
str. 19
3.10.
Procedura szczególna w przypadku zakupów dokonanych od rolników ryczałtowych
Ustawą nowelizującą zrezygnowano z podawania w fakturze VAT RR numeru dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, daty wydania tego dokumentu i nazwy (...)
str. 19
3.11.
Pakiet paliwowy
W 2016 r. wprowadzono rozwiązania zapobiegające lub ograniczające możliwość wyłudzenia VAT w obrocie paliwami ciekłymi - tzw. pakiet paliwowy. Zmiany wprowadzone omawianą ustawą nowelizującą w (...)
str. 19
3.12.
Import towarów - zmiany dotyczące wymiaru i poboru podatku
Zgodnie z art. 33 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2019 r., podatnicy byli generalnie zobowiązani do obliczenia i wykazania kwoty podatku (...)
str. 20
4.
Mechanizm podzielonej płatności - ważne zmiany od 1 listopada 2019 r.
Od 1 lipca 2018 r. w ustawie o VAT uregulowano zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP). Polega on na tym, że podatnicy, którzy otrzymali (...)
str. 21
5.
Nowe stawki VAT na gazety, czasopisma i książki oraz Wiążąca Informacja Stawkowa
Od 1 listopada 2019 r. będą obowiązywać nowe stawki VAT na m.in. gazety, czasopisma i książki. Przykładowo, stawką VAT w wysokości 5% objęte będą: książki, (...)
str. 25
III.
ZMIANY W PRAWIE PRACY
1.
Więcej uprawnień dla pracownika - członka najbliższej rodziny i inne zmiany
W Dzienniku Ustaw z 6 czerwca 2019 r., pod poz. 1043, opublikowano ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (...)
str. 26
2.
Zmiany rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy
W Dzienniku Ustaw z dnia 6 września 2019 r., pod poz. 1709, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2019 (...)
str. 27
3.
Podwyżka wynagrodzeń dla młodocianych
W Dzienniku Ustaw z 28 sierpnia 2019 r., pod poz. 1636, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 28
4.
Posiłki profilaktyczne także w formie cateringu
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2019 r., pod poz. 1160, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 28
IV.
WYBRANE ZMIANY INNYCH PRZEPISÓW
1.
Zmiany wprowadzone w przepisach K.s.h. i K.c.
Z dniem 1 marca 2019 r. znowelizowane zostały przepisy Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego. Nowe rozwiązania prawne dotyczyły istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem spółek (...)
str. 29
2.
Nowe obowiązki w zakresie opłaty recyklingowej dotyczącej toreb foliowych
W Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2019 r., pod poz. 1579, opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniającą ustawę z dnia 13 września (...)
str. 33
3.
Opublikowano ustawę wprowadzającą tzw. rozporządzenie RODO
W Dzienniku Ustaw z 19 kwietnia 2019 r., pod poz. 730, opublikowano ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku (...)
str. 34
4.
Przedłużono zaniechanie poboru PCC od umowy sprzedaży/zamiany waluty wirtualnej
W Dzienniku Ustaw z 26 czerwca 2019 r., pod poz. 1184, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 35
5.
Nowe zasady nadzoru nad działalnością firm audytorskich - nowelizacja ustawy o biegłych opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 21 sierpnia 2019 r., pod poz. 1571, opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.