Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 12 (288) z dnia 10.12.2019
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 12 (288) z dnia 10.12.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania, dostawa towarów i świadczenie usług
1.
Opłaty wpisowe do klubu sportowego a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 października 2019 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.456.2019.1.MMA) "(…) W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka pośredniczy w sprzedaży świadczenia (...)
str. 3
2.
Połączenie spółek na podstawie procedury uproszczonej a opodatkowanie VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 października 2019 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.298.2019.1.PJ) "(…) Wnioskodawca (zwany dalej: Spółką przejmującą) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą (...)
str. 4
3.
Opłaty dodatkowe pobierane w związku z usługą zakwaterowania a VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 29 maja 2019 r., sygn. akt I FSK 672/17 "(…) Spółka (…) wskazała, że jako czynny podatnik VAT prowadzi działalność (...)
str. 6
II.
Do artykułu 15-17 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Czy sprzedając kilka działek podmiot występuje w charakterze podatnika VAT?
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 13 czerwca 2019 r., sygn. akt I FSK 796/17 "(…) zasadniczy spór w (…) sprawie dotyczy (…) odpowiedzi na pytania, (...)
str. 9
III.
Do artykułu 19a ustawy - obowiązek podatkowy
1.
Dostawy rozliczane w okresach rozliczeniowych
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 27 maja 2019 r., sygn. akt I FSK 970/17 "(...) Skarżący (…) wskazał, iż zamierza utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, (...)
str. 11
IV.
Do artykułu 22-28o ustawy - miejsce świadczenia
1.
W którym kraju opodatkować dostawę towaru wraz z jego montażem?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 października 2019 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.490.2019.1.KB) "(…) Wnioskodawca specjalizuje się w produkcji, montażu oraz regeneracji konstrukcji stalowych aluminiowych. (...)
str. 15
2.
Opieka nad osobami starszymi wykonywana za granicą - miejsca opodatkowania usługi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 października 2019 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.314.2019.1.MPU) "(…) Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o (...)
str. 17
V.
Do artykułu 29a-32 ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Ustalenie daty odbioru przez nabywcę faktury korygującej przesłanej drogą elektroniczną
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 października 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.434.2019.1.JG) "(…) Wnioskodawca aktualnie wysyła do kontrahentów fakturę korygującą listem poleconym za zwrotnym (...)
str. 19
2.
Bony różnego przeznaczenia a podstawa opodatkowania VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 września 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.233.2019.2.ISK) "(…) Wnioskodawca podejmuje różnego rodzaju działania promocyjne zmierzające do zwiększenia wolumenu sprzedaży, (...)
str. 21
3.
Kiedy otrzymane dofinansowanie należy uwzględnić w podstawie opodatkowania VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 października 2019 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.487.2019.1.ICZ) "(…) Wnioskodawca jest autoryzowanym dealerem X. Zgodnie z postanowieniami umowy dealerskiej jest (...)
str. 24
VI.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Roboty konserwacyjne w budynkach mieszkalnych - stawka VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 października 2019 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.567.2019.2.ICZ) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jest podatnikiem podatku (...)
str. 27
2.
Stawka VAT na usługi budowlane
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 października 2019 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.487.2019.1.IG) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Wnioskodawca jest czynnym (...)
str. 29
3.
Wynajem nieruchomości niemieszkalnej na cele mieszkaniowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 października 2019 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.452.2019.2.KS) "(…) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jest właścicielem obiektu budowalnego, który (...)
str. 32
4.
Opodatkowanie eksportu towarów dokonywanego w ramach transakcji trójstronnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 października 2019 r., nr 0112-KDIL4.4012.396.2019.1.HW) Wnioskodawca jest producentem mebli, jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, również dla celów (...)
str. 33
VII.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 października 2019 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.591.2019.1.KJ) "(…) Wnioskodawca jest właścicielem zabudowanej nieruchomości. W ww. nieruchomości prowadzona jest działalność (...)
str. 37
2.
Wynajem mieszkania, które najemca udostępnia swoim pracownikom
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 października 2019 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.448.2019.1.AM) "(…) Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną zarejestrowaną jako podatnik VAT czynny z tytułu (...)
str. 38
3.
Dostawa produktów rolnych dokonywana przez spółkę cywilną a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 października 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.576.2019.1.KM) (…) Wnioskodawca planuje w przyszłości zmianę formy organizacyjnej prowadzonej działalności z jednoosobowej (...)
str. 40
4.
Opodatkowanie czynności udzielania pożyczek
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.624.2019.2.ASY) "(…) Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła dwie umowy pożyczek: pierwszą (...)
str. 41
VIII.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Brak dodatkowego badania technicznego pojazdu a prawo do odliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 października 2019 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.477.2019.2.MK) "(…) Wnioskodawca wskazał, iż faktury dokumentujące zakup samochodu oraz wydatki eksploatacyjne wystawione (...)
str. 43
2.
Prawo do odliczenia VAT z faktury za zakwaterowanie pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 października 2019 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.555.2019.1.WN) "(…) Firma jako agencja pracy tymczasowej oraz pracodawca, zatrudnia pracowników tymczasowych i (...)
str. 45
3.
Zwrot nadwyżki VAT po zakończeniu działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 października 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.570.2019.1.MN ) "(...) W dniu 19 września 2017 r. zawiesiła Pani działalność gospodarczą (...)
str. 48
4.
Należność zapłacona przez inny podmiot a ulga na złe długi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 października 2019 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.373.2019.2.SJ) "(…) A Sp. z o.o. prowadzi działalność handlową na zasadach franczyzy. Wynajmuje (...)
str. 50
5.
Czy z faktury dokumentującej transakcję złożoną można odliczyć VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 października 2019 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.496.2019.3.JC) "(…) Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Główny zakres działalności to usługi (...)
str. 52
6.
Faktura otrzymana przed dokonaniem rejestracji na potrzeby VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.548.2019.2.ASZ) "(…) Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą pod firmą "T.". Wnioskodawca rozliczał się wówczas (...)
str. 54
IX.
Do artykułu 96 ustawy - rejestracja
1.
Usunięcie podatnika z rejestru VAT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gliwicach z dnia 18 lipca 2019 r., sygn. akt I SA/Gl 542/19 - orzeczenie prawomocne "(…) Spółka powołała się na (...)
str. 57
X.
Do artykułu 106a-112c ustawy - dokumentacja
1.
Skorzystanie ze zwolnienia z ewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży towaru przez internet
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.325.2019.3.AJ) "(…) Wnioskodawca prowadzi sklep internetowy zajmujący się sprzedażą mebli od producenta. (...) (...)
str. 59
2.
Anulowanie wystawionych faktur a korekta podatku należnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.357.2019.1.RMA) "(…) Wnioskodawca, Sp. z o.o. jest czynnym podatnikiem VAT. Przeważającym rodzajem prowadzonej (...)
str. 61
3.
Wysyłanie faktur w formacie PDF
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 października 2019 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.494.2019.1.MŁ) "(…) Wnioskodawca w związku z szybkim rozwojem nowoczesnych technologii związanych z możliwościami (...)
str. 63
4.
Dodatkowe informacje na fakturze dotyczące rozliczenia transakcji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.187.2019.1.KP) "(…) Spółka (…), jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.