Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 6 (282) z dnia 10.06.2019
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 6 (282) z dnia 10.06.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania, dostawa towarów i świadczenie usług
1.
Zaliczki na poczet opłat przekształceniowych pobierane od właścicieli spółdzielczych praw do lokali niemieszkalnych a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2019 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.79.2019.2.KOM) "(…) Spółdzielnia mieszkaniowa posiada grunty (…), na których znajdują się wyłącznie wielorodzinne (...)
str. 3
2.
Wycofanie gruntu z majątku spółki i przekazanie wspólnikom a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 kwietnia 2019 r., nr 0112-KDIL2-1.4012.8.2019.2.SS) "(…) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT - Spółką komandytową (…). (...) Do (...)
str. 5
3.
Wykup samochodu z leasingu do majątku prywatnego oraz późniejsza jego sprzedaż
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2019 r., nr 0112-KDIL-3.4012.92.2019.4.EW) "(…) Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej (...)
str. 7
4.
Nabycie wierzytelności "trudnych" a VAT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 6 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Po 990/18 - orzeczenie nieprawomocne "(…) skarżąca wskazała, że jest przedsiębiorcą (...)
str. 9
II.
Do artykułu 15-17 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Status komorników sądowych w świetle VAT
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 15 kwietnia 2019r., nr PT9.8101.1.2019) "(…) Niniejsza interpretacja dotyczy statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako (...)
str. 11
2.
Serwis i konserwacja klimatyzacji i wentylacji a odwrotne obciążenie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 kwietnia 2019 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.128.2019.2.EB) "(…) PPHU (...) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. (...) (...)
str. 12
3.
Mechanizm odwrotnego obciążenia dla realizowanej inwestycji budowlanej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2019 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.823.2018.2.TK) "(…) A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k (dalej jako: "Współwłaściciel") i B (...)
str. 14
III.
Do artykułu 19a ustawy - obowiązek podatkowy
1.
Potwierdzenie zrealizowania świadczenia a moment wykonania usługi
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 16 stycznia 2019 r., sygn. akt I FSK 78/17 "(…) Skarżąca wskazała, iż jest autoryzowanym dealerem M. (...) w zakresie (...)
str. 17
2.
Dostawa towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej a moment powstania obowiązku podatkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2019 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.85.2019.2.AP ) "(...) Wnioskodawca jest spółką cywilną prowadzącą na terytorium Polski pozarolniczą działalność (...)
str. 19
IV.
Do artykułu 22-28o ustawy - miejsce świadczenia
1.
Miejsce opodatkowania usług obsługi logistycznej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 kwietnia 2019 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.178.2019.1.MC ) "(...) Wnioskodawca jest zarejestrowany na potrzeby podatku od towarów i usług (...)
str. 21
V.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Stawka VAT na usługi budowlane
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2019 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.28.2019.2.TK) "(…) Wnioskodawca (…) w zakresie swojej działalności ma wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, (...)
str. 23
2.
Opodatkowanie usługi krótkoterminowego zakwaterowania
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.151.2019.1.MK) "(…) Wnioskodawca (…) planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej w oparciu o grunt (dalej: (...)
str. 25
3.
Stawka VAT na sprzedaż deserów lodowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2019 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.118.2019.1.IZ) "(…) Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski, polskim podatnikiem (...)
str. 27
4.
Wstęp na zawody sportowe i treningi indywidualne a stawka VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 kwietnia 2019 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.159.2019.1.EZ) "(…) Wnioskodawca na podstawie wpisu do CEIDG prowadzi działalność gospodarczą w zakresie (...)
str. 28
5.
Opodatkowanie sprzedaży apartamentu wczasowego
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 21 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 1352/16 (…) Spółka wskazała, że będąc podatnikiem podatku od towarów i usług, (...)
str. 30
VI.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Wynajem lokalu mieszkalnego a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 maja 2019 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.78.2019.4.GM) (…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie krótkoterminowego wynajmu lokali mieszkalnych dla (...)
str. 33
2.
Udzielenie pożyczki a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2019 r., nr 0114-KDIP4.4012.92.2019.4.KS) "(…) Wnioskodawczyni, będąca podatnikiem VAT, jako główny przedmiot działalności gospodarczej posiadała wynajem (...)
str. 34
3.
Sprzedaż budynku biurowo-mieszkalnego, który był przedmiotem najmu a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2019 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.132.2019.4.APR) "(…) Wnioskodawca zamierza sprzedać prawo własności do budynku mieszkalnego (…). Budynek ten (...)
str. 36
4.
Świadczenie usług z zakresu bhp/ppoż a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 kwietnia 2019 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.110.2019.2.AGW) "(…) W oparciu o wpis do CEIDG z dnia 1 października 2011 (...)
str. 37
VII.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami oddanymi w najem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 maja 2019 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.103.2019.2.AW) "(…) Wnioskodawca (...) jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o (...)
str. 39
2.
Samochody służbowe parkowane w pobliżu miejsc zamieszkania pracowników a prawo do odliczenia 100% VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 maja 2019 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.126.2019.1.DC) "(…) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka użytkuje (...)
str. 41
3.
Zapłata za fakturę po upływie 90 dni od terminu jej płatności a prawo do odliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2019 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.121.2019.1.ICZ) "(…) Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca (...)
str. 44
4.
Termin odliczenia VAT od usługi wykonanej kilka lat temu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 maja 2019 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.43.2019.2.TK) "(…) Spółka Komandytowa w 2016 r. podpisała z kontrahentem protokół odbioru wykonanej (...)
str. 46
5.
Moment rozliczenia faktury korygującej dotyczącej importu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 kwietnia 2019 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.61.2019.1.MAZ) "(…) Wnioskodawca, jako czynny podatnik VAT, dokonuje importu usług inżynierskiego wsparcia technicznego. (...)
str. 48
6.
Prawo do odliczania VAT od wydatków związanych ze świadczeniem usług poza terytorium kraju
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2019 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.55.2019.4.MS) "(…) Wnioskodawca jest polską spółką, należącą do Grupy B. Głównym celem działalności (...)
str. 50
7.
Odliczenie VAT od zakupu lokali, które będą przedmiotem najmu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 maja 2019 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.168.2019.1.AM ) "(...) Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawczyni (...)
str. 52
8.
Wydatki z tytułu polecania klientom usług świadczonych przez spółkę a prawo do odliczania VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2019 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.128.2019.2.IZ) "(…) Spółka jest czynnym i zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT. Działa w branży (...)
str. 54
9.
Organizacja akcji promocyjnej a odliczenie VAT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gorzowie Wlkp. z 31 stycznia 2019 r., sygn. akt I SA/Go 507/18 - orzeczenie prawomocne "(…) Istotą sporu pomiędzy Stroną (...)
str. 56
VIII.
Do artykułu 90-91 ustawy - odliczenie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
1.
Zakończenie działalności gospodarczej a obowiązek zwrotu/korekty VAT od zakupu wyposażenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 kwietnia 2019 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.86.2019.1.WB) "(…) Od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. Wnioskodawca (...)
str. 59
IX.
Do artykułu 106a-112c ustawy - dokumentacja
1.
Wskazanie na fakturze adresu Oddziału spółki bez podania adresu jej siedziby
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2019 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.198.2019.1.KT) "(…) Wnioskodawca - Spółka GmbH jest spółką prawa niemieckiego z siedzibą na (...)
str. 61
2.
Nazwa skrócona spółki na fakturze
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 kwietnia 2019 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.72.2019.1.MN) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "A." Spółka z (...)
str. 63
3.
Przedwczesne wystawienie faktury a VAT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Rzeszowie z 24 stycznia 2019 r., sygn. akt I SA/Rz 1130/18 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.