Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 7 (283) z dnia 10.07.2019
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 7 (283) z dnia 10.07.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-9a ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Działalność opodatkowana podatkiem liniowym a preferencyjne rozliczenie małżonków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 maja 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.74.2019.1.PSZ) "(…) W listopadzie 2018 r. zgłosił Pan do CEIDG fakt rozpoczęcia działalności (...)
str. 3
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Wynajem kilku lokali mieszkalnych a opodatkowanie przychodów w formie ryczałtu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 czerwca 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.160.2019.2.KS) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako przedstawiciel handlowy firmy farmaceutycznej. Do zakresu (...)
str. 5
2.
Przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 maja 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.260.2019.1.EC) "(…) Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą między innymi na wynajmie i (...)
str. 7
3.
Kwalifikacja przychodu z tytułu uzyskanych odsetek od pożyczki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 maja 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.179.2019.3.MJ) "(…) Wnioskodawczyni we wrześniu 2017 r. zawarła umowę oprocentowanej pożyczki z osobą (...)
str. 9
4.
Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 maja 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.144.2019.1.DR) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawca zawarł umowę leasingu na samochód (...)
str. 11
III.
Do artykułu 11-13 ustawy - przychody z nieodpłatnych świadczeń, ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście
1.
Przekazanie pracownikom/zleceniobiorcom prezentów okolicznościowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.74.2019.1.MU) "(…) Wnioskodawca zamierza przekazywać swoim pracownikom (…) oraz osobom pełniącym obowiązki na (...)
str. 13
2.
Sfinansowanie pracownikom udziału w szkoleniach i ćwiczeniach prozdrowotnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 kwietnia 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.62.2019.1.ENB ) "(...) Wnioskodawca prowadzi zakład produkujący opony/fabrykę opon, w którym znajdują się (...)
str. 15
3.
Pożyczki dla pracowników udzielane na korzystnych warunkach
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 maja 2019 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.83.2019.4.AG) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (...) prowadzi działalność gospodarczą polegającą (...)
str. 17
4.
Przekazanie pracownikom voucherów z logo spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.273.2019.2.GG) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług utrzymania ruchu. Spółka, (...)
str. 19
5.
Koszty paliwa zużytego w jazdach prywatnych służbowym samochodem
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gorzowie Wlkp. z 28 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Go 580/18 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Skarżąca jest podmiotem z (...)
str. 20
IV.
Do artykułu 14 ustawy - przychody z działalności gospodarczej
1.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży internetowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.95.2019.4.BO) "(…) Wnioskodawca pracuje na etacie i planuje dodatkowo prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą (...)
str. 23
2.
Wypłata wspólnikom zysku spółki osobowej przekształconej w spółkę kapitałową
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 kwiecień 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.96.2019.1.MPŁ) "(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną, wspólnikiem w Spółce Jawnej. (...) Wnioskodawca i (...)
str. 24
3.
Zwrot VAT od aportu a przychód podatkowy
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt II FSK 1035/17 "(…) Skarżąca (…) w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób (...)
str. 27
V.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Bony żywieniowe na posiłki profilaktyczne oraz napoje dla pracowników a zwolnienie z PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 maja 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.121.2019.1.HD) "(…) Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, który w ramach umów handlowych realizuje prace dla (...)
str. 29
2.
Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku dziecka pracownika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 kwietnia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.82.2019.1.AP) "(…) Wnioskodawczyni jest pracownikiem Zespołu Szkół (...), w którym obligatoryjnie utworzony jest (...)
str. 31
3.
Sfinansowanie noclegów pracownikom oddelegowanym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 maja 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.105.2019.2.ENB) "(…) Wnioskodawca, będący Spółką, wykonuje specjalistyczne roboty budowlane na rzecz przedsiębiorców, na (...)
str. 33
4.
Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowań a zwolnienie z PIT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 28 marca 2019 r., sygn. akt II FSK 1203/17 "(…) spółka (…) w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia wypłaca odsetki (...)
str. 35
VI.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów
1.
Wynajem leasingowanego samochodu a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 maja 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.93.2019.2.AA) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której główny przedmiot działalności stanowi najem (...)
str. 37
2.
Wydatki związane z używaniem w działalności samochodu stanowiącego współwłasność podatnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marzec 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.38.2019.1.PSZ) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest współwłaścicielem w części ułamkowej (...)
str. 39
3.
Brak obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu a koszty związane z używaniem samochodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 maja 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.99.2019.2.PSZ) "(…) Prowadzi Pani działalność gospodarczą - szkołę nauki jazdy. Posiada Pani pięć (...)
str. 40
4.
Wydatki związane z używaniem samochodów ciężarowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 kwietnia 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.73.2019.2.WM) "(…) Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie handlu (...)
str. 41
5.
Diety przedsiębiorcy w kosztach uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 maja 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.116.2019.1.AA) "(…) Podatnik (dalej również: Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą. Stałe miejsce wykonywania działalności (...)
str. 43
6.
Wydatki na pakiety medyczne dla pracowników oraz członków ich rodzin
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 czerwca 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.252.2019.3.EC) "(…) Wnioskodawca jest wspólnikiem (komandytariuszem) spółki komandytowej ("Spółka"), w której pozostałymi wspólnikami (...)
str. 45
7.
Przekazanie towarów między małżonkami a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 maja 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.150.2019.2.AP) "(…) Wnioskodawczyni zamierza przejąć przedsiębiorstwo swojego męża, którego przedmiotem działalności jest handel (...)
str. 47
8.
Koszty usług świadczonych na rzecz spółki osobowej przez jej wspólnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 kwietnia 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.106.2019.1.WM) "(…) Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - kancelarię adwokacką. W ramach tej (...)
str. 49
9.
Wydatki przedsiębiorcy na zakup odzieży, środków higieny osobistej i karty multisport
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 maja 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.209.2019.1.MT) "(...) Wnioskodawca (…) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zdarzenia gospodarcze związane z tą (...)
str. 50
10.
Opłaty za media w kosztach podatkowych, gdy część budynku mieszkalnego jest wynajmowana
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 czerwca 2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.237.2019.1.MS) "(…) Wnioskodawczyni (…) prowadzi działalność w zakresie objętym kodem PKD 55.20.Z - (...)
str. 52
VII.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Amortyzacja składnika majątku stanowiącego wspólność majątkową małżonków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 kwietnia 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.41.2019.2.PSZ) "(…) Wraz z żoną zamierza Pan zakupić nieruchomość (lokal użytkowy w kamienicy), (...)
str. 55
2.
Wartość początkowa samochodu wykupionego z leasingu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.146.2019.1.KU) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, sklasyfikowaną wg PKD (...), jako kantor wymiany (...)
str. 56
3.
Odpisy amortyzacyjne od nakładów na samochód osobowy używany na podstawie umowy leasingu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 maja 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.137.2019.2.MM) "(…) Wnioskodawca (...) prowadzi samodzielną działalność gospodarczą w zakresie wykonywania na terenie (...)
str. 58
4.
Ustalenie wartości początkowej nieruchomości wziętej w leasing finansowy
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gliwicach z 24 stycznia 2019 r., sygn. akt I SA/Gl 1197/18 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Wnioskodawczyni przystąpiła jako leasingobiorca do (...)
str. 60
5.
Budynek nabyty kilkanaście lat temu a ustalenie wartości początkowej w drodze wyceny przez biegłego
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 20 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Po 59/19 - orzeczenie prawomocne "(…) wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości - (...)
str. 62
VIII.
Do artykułu 26-30g ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Wydatek na turnus rehabilitacyjny przed wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 maja 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.80.2019.1.MM) "(…) Od dłuższego czasu Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną (w związku z zwyrodnieniem (...)
str. 65
2.
Zwrot ulgi na dzieci, gdy podatnik korzysta z innych ulg podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 maja 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.109.2019.1.MM) "(…) W zeznaniu PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2018 (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.