Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 3 (279) z dnia 10.03.2019
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 3 (279) z dnia 10.03.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania, dostawa towarów i świadczenie usług
1.
Darowizna nieruchomości od nabycia której nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 11 października 2018 r., sygn. akt I FSK 1806/16 "(…) Spór w przedmiotowej sprawie dotyczy wykładni przepisu prawa materialnego, a (...)
str. 3
2.
Przeniesienie środka trwałego pomiędzy firmami małżonków a VAT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU z 11 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 939/18 (orzeczenie nieprawomocne) "(…) Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą (…) między (...)
str. 4
3.
Opodatkowanie VAT nagród przekazywanych przedsiębiorcom
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2019 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.897.2018.4.MJ) "(…) Spółka zawiera z klientami, będącymi zarówno osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, (...)
str. 6
4.
Aport gruntu do spółki osobowej a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lutego 2019 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.888.2018.2.NK) "(...) Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Każdy ze Wspólników (...) jest (...)
str. 8
5.
Wykup samochodu z leasingu z przeznaczeniem na cele prywatne oraz późniejsza jego sprzedaż
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lutego 2019 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.849.2018.1.MW) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od (...)
str. 11
II.
Do artykułu 9 ustawy - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
1.
Brak numeru identyfikacyjnego kontrahenta a uznanie transakcji za WNT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 stycznia 2019 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.310.2018.2.MAZ ) "(...) Wnioskodawca (...) jest spółką komandytową. Spółka, prowadząc działalność gospodarczą, jest (...)
str. 13
III.
Do artykułu 17 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Usługi montażu instalacji fotowoltaicznej a procedura odwrotnego obciążenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 stycznia 2019 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.962.2018.1.WN) "(…) Wnioskodawca zajmuje się wykonywaniem usługi polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na (...)
str. 15
2.
Podzlecanie wykonania usług podmiotom zewnętrznym - mechanizm odwrotnego obciążenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lutego 2019 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.754.2018.3.BJ) "(…) Wnioskodawca (…) jest spółką kapitałową, tj. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością według (...)
str. 16
IV.
Do artykułu 19a ustawy - obowiązek podatkowy
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego, gdy przed odbiorem towaru jest on przechowywany u dostawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lutego 2019 r., nr 0112-KDIL4.4012.633.2018.2.NK) "(…) Czynny podatnik podatku VAT "X" Sp. z o.o. (zwany dalej "Wnioskodawcą", (...)
str. 19
V.
Do artykułu 29a-32 ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Korekta VAT w przypadku sprzedaży paragonowej z zawyżoną stawką podatku
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 27 września 2018 r., sygn. akt I FSK 1753/16 "(…) Skarżąca wskazała, iż posiada status podatnika VAT czynnego i dokonuje (...)
str. 21
2.
Prowizja doliczana do ceny odsprzedaży usługi noclegowej a podstawa opodatkowania VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 stycznia 2019 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.796.2018.2.PC) "(…) Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca), będąca czynnym podatnikiem podatku (...)
str. 24
3.
Ustalenie podstawy opodatkowania w związku z przekazaniem nieruchomości na rzecz wspólników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lutego 2019 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.854.2018.3.RS) "(…) Wspólnicy wnieśli dopłaty do Spółki z o.o. na zakup nieruchomości do (...)
str. 26
4.
Moment uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przesłanej drogą elektroniczną
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lutego 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.51.2019.1.JG) "(…) Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawcy jako czynnemu podatnikowi podatku VAT (...)
str. 27
5.
Podstawa opodatkowania dla usług najmu na cele krótkotrwałego zakwaterowania
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 lutego 2019 r., nr 0114-KDIP4.4012.868.2018.1.RK) "(…) Wspólnicy spółki cywilnej są właścicielami lokalu mieszkalnego (dalej jako "Lokal"), który (...)
str. 29
VI.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Sprzedaż soków owocowo-warzywnych z dostawą do klienta - stawka VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lutego 2019 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.757.2018.1.KB) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach (...)
str. 31
2.
Stawka VAT na dostawę i montaż markiz przedokiennych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 stycznia 2019 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.576.2018.1.AŻ) "(…) Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym (...)
str. 33
3.
Świadczenie usług projektowych wraz z przeniesieniem praw na nabywcę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 stycznia 2019 r., nr 0114-KDIP4.4012.806.2018.1.AKO) "(…) Wnioskodawczyni, będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod (...)
str. 35
4.
Eksport towaru dokonany po 2 miesiącach od otrzymania zaliczki a 0% stawka VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lutego 2019 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.763.2018.3.JC) "(…) M Sp. z o.o. zajmuje się kompleksowymi dostawami instalacji produkcyjnych, przeznaczonych (...)
str. 38
VII.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Wynajem lokalu kontrahentowi celem zakwaterowania jego pracowników a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 stycznia 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.753.2018.2.EA) "(…) Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wynajmuje lokale mieszkalne w posiadanych nieruchomościach. (...)
str. 41
VIII.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Odliczanie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2019 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.895.2018.2.MH) "(…) Wnioskodawca z dniem 1 października 2018 r. zarejestrował w CEIDG jednoosobową (...)
str. 43
2.
Prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez kontrahenta niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lutego 2019 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.848.2018.3.JM) "(…) X jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Rozlicza VAT składając deklaracje (...)
str. 44
3.
VAT od usług noclegowych i gastronomicznych zakupionych w celu ich odsprzedaży
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lutego 2019 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.722.2018.2.MR) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na sprzedaży usług hotelowych (...)
str. 48
4.
Częściowe obciążenie kosztami budowy budynku przez dzierżawcę a prawo do odliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 stycznia 2019 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.663.2018.3.RM) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu i zarządzania (...)
str. 49
5.
Zmiana przeznaczenia budynku w trakcie realizacji inwestycji a VAT naliczony
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lutego 2019 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.766.2018.1.PR) "(…) Spółka (Deweloper) jest czynnym podatnikiem VAT i właścicielem nieruchomości, na której (...)
str. 51
6.
Samochody firmowe parkowane w miejscu zamieszkania pracowników a prawo do odliczenia 100% VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 4 września 2018 r., sygn. akt I FSK 1636/16 "(…) Spółka przedstawiła we wniosku, że prowadzi działalność w dwóch zakresach, (...)
str. 53
IX.
Do artykułu 90-91 ustawy - odliczenie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
1.
Zmiana sposobu użytkowania samochodu a korekta VAT od opłat leasingowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lutego 2019 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.846.2018.1.RW) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od (...)
str. 57
X.
Do artykułu 106a-112c ustawy - dokumentacja
1.
Elektroniczny system archiwizowania dokumentów a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lutego 2019 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.814.2018.1.EB) "(…) Hurtownia jest podatnikiem VAT czynnym i prowadzi działalność związaną ze sprzedażą (...)
str. 59
2.
Przesyłanie faktur w formie pliku pdf
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2019 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.56.2019.1.EN) "(…) Wnioskodawca prowadzi współpracę w ramach umowy franczyzy z A. Wnioskodawca w (...)
str. 62
3.
Fiskalizacja kasy rejestrującej po terminie a prawo do ulgi na jej zakup
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 stycznia 2019 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.720.2018.2.MN) "(…) W zawiadomieniu o zamiarze prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących złożonych (...)
str. 64
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.