Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 6 (246) z dnia 10.06.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-7 ustawy - zakres opodatkowania
1.
Otrzymane odszkodowanie za bezumowne korzystanie z przedmiotu umowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 lutego 2016 r., nr IPPP1/4512-14/16-2/KR) "(...) W ramach prowadzonej działalności Spółka, działając, jako finansujący, zawiera umowy (...)
str. 3
2.
Karton produktów może być uznany za próbkę w świetle ustawy o VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 lutego 2016 r., nr 1061-IPTPP1.4512.1.2016.2.AK) "(?) sp. z o. o. jest polskim rezydentem podatkowym, czynnym podatnikiem VAT. Jest to spółka z sektora (...)
str. 5
3.
Nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa wraz z towarami
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 kwietnia 2016 r., nr IBPP3/4512-129/16/SR) "(?) Wnioskodawca jest spółką cywilną, w której jedynymi wspólnikami są małżonkowie pozostający w małżeńskim ustroju majątkowym wspólności ustawowej. (...)
str. 7
4.
Przeniesienie własności gminnych inwestycji na mieszkańców
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 kwietnia 2016 r., nr 1061-IPTPP2.4512.86.2016.2.PRP) "(?) Gmina z mieszkańcami realizowała, jako inwestycję, wspólne zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków". Na podstawie umów cywilnoprawnych, (...)
str. 10
II.
Do artykułu 15 ustawy - podatnicy
1.
Centralizacja rozliczenia VAT powiatowych jednostek budżetowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 kwietnia 2016 r., nr 1061-IPTPP1.4512.125.2016.2.AK) "(?) W konsekwencji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. (sprawa C-276/14) obowiązkowo należy dokonać "centralizacji" (...)
str. 11
2.
Uczestnika struktury cash-poolingu nie uznaje się za podatnika VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 lutego 2016 r., nr IPPP1/4512-1268/15-2/JL) "(?) Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej. Wnioskodawca planuje przystąpienie do oferowanych przez Banki mające siedzibę (...)
str. 13
3.
Kto rozporządza własnym majątkiem, nie działa w charakterze podatnika VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 marca 2016 r., nr IPPP3/4512-87/16-4/ISK) "(?) Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego, z którego jest wydzielona działka (?). Z ww. działki została wydzielona (?) działka (...)
str. 15
4.
Sprzedaż lokalu przekazanego na cele osobiste przed zakończeniem działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 maja 2016 r., nr ITPP3/4512-103/16-4/MD) "(?) Od 1995 r. Wnioskodawca prowadził jednoosobową działalność handlową (?). (?) z (?) 2015 r. - zawiesił działalność gospodarczą (...)
str. 18
III.
Do artykułu 19a ustawy - obowiązek podatkowy
1.
Zaliczka na poczet czynszu najmu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 lutego 2016 r., nr IBPP1/4512-965/15/AL) "(?) Spółka jest właścicielem nieruchomości (grunty i budynki) (?), w których wynajmuje lokale na potrzeby działalności (?) dla (...)
str. 19
2.
Zwolnienie kwoty z rachunku powierniczego na spłatę kredytu deweloperskiego a obowiązek podatkowy
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO we Wrocławiu z 3 lutego 2016 r., sygn. akt SA/Wr 1840/15 - orzeczenie nieprawomocne "(?) wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (...)
str. 20
IV.
Do artykułu 41-43 ustawy - wysokość opodatkowania
1.
Opodatkowanie usługi udzielania licencji na program komputerowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 kwietnia 2016 r., nr IBPP3/4512-101/16/MN) "(?) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca stworzył program komputerowy, do którego przysługują (...)
str. 23
2.
Wynagrodzenie za koszty zastępstwa procesowego - kwota netto, czy brutto?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 marca 2016 r., nr IPTPP1/4512-597/15-4/MW) "(?) Wnioskodawczyni prowadzi Kancelarię Adwokacką i jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach świadczonych usług prawnych Wnioskodawczyni podpisała (...)
str. 24
3.
Stawka VAT na sprzedaż książek elektronicznych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 lutego 2016 r., nr ILPP2/4512-1-847/15-5/SJ) "(?) Wnioskodawca prowadzi internetową księgarnię wysyłkową. W sklepie internetowym klienci składają zamówienie na książki, nagrane płyty CD (...)
str. 26
4.
Prawo do zastosowania preferencyjnej stawki VAT a dokumentowanie WDT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 lutego 2016 r., nr IPPP3/4512-25/16-2/KP) "(?) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, (?) dokonuje bardzo dużej ilości transakcji wewnątrzwspólnotowych (...)
str. 28
5.
Transakcja jednolita a odwrotne obciążenie VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 lutego 2016 r., nr IPTPP1/4512-594/15-3/MW) "(?) Spółka (?) zajmuje się sprzedażą (?) detaliczną komputerów, oprogramowania oraz sprzętem telekomunikacyjnym. (?) nie mając (...)
str. 30
6.
Stawka VAT dla czynności odpłatnego udziału w zawodach sportowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 marca 2016 r, nr IBPP2/4512-48/16/ICz) "(?) Celami Fundacji (według Statutu) jest działalność na rzecz dobra publicznego (?). Działalnością przeważającą (...)
str. 32
7.
Montaż mebli to modernizacja
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie z 17 grudnia 2015 r.,  sygn. akt I SA/Kr 1541/15 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Spółka (?) zwróciła się do Ministra Finansów o wydanie indywidualnej (...)
str. 34
8.
Stawka VAT na dostawę elementów wyposażenia związanych konstrukcją budynku
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie z 11 grudnia 2015 r.,  sygn. akt I SA/Kr 1736/15 - orzeczenie prawomocne "(?) W uzasadnieniu wniosku (o wydanie interpretacji indywidualnej - przyp. red.) Spółka (...)
str. 36
9.
Stawka VAT na udostępnienie sali przez gminę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 marca 2016 r., nr IBPP3/4512-939/15/MN) "(?) Gmina (?) jest podatnikiem podatku od towarów i usług (?), zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Gmina (...)
str. 39
10.
Usługa zarządzania pożyczkami zwolniona z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 lutego 2016 r., nr IPTPP2/4512-660/15-2/KK) "(?) Sp. z o.o. (?) jest czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest w szczególności świadczenie usług finansowych (...)
str. 41
11.
Instytucja kultury nie korzysta ze zwolnienia z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 kwietnia 2016 r., nr IBPP2/4512-20/16/WN) "(?) Centrum Kultury i Sportu (dalej: CKiS) jest gminną Instytucją kultury i sportu (?). Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia (...)
str. 43
12.
Zbycie udziałów bez podatku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 lutego 2016 r., nr IBPP1/4512-996/15/AR) "(?) Nieruchomość, składająca się z zabudowanej działki (?) stanowi współwłasność Gminy w 1/32 i osób fizycznych w pozostałych częściach. (?) (...)
str. 46
V.
Do artykułu 86-92 ustawy - odliczenie i zwrot podatku - odliczanie częściowe
1.
Nabycie automatów i urządzeń do gier hazardowych a prawo do odliczenia VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 28 stycznia 2016 r.,  sygn. akt I FSK 1526/14 "(?) w 2008 r. Spółka prowadziła działalność gospodarczą w zakresie gier losowych i gier na automatach (działalność kasyna (...)
str. 49
2.
Fikcyjne usługi - brak prawa do odliczenia VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 24 lutego 2016 r.,  sygn. akt I FSK 1255/14 "(?) W toku postępowania podatkowego stwierdzono, iż podatnik w kontrolowanym okresie zaewidencjonował dziesięć faktur VAT wystawionych (...)
str. 50
3.
Gmina ma prawo odliczyć VAT od wydatków na infrastrukturę, którą planuje wydzierżawić
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 kwietnia 2016 r., nr IBPP3/4512-29/16/KG) "(?) Gmina (?) będąca podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, ponosi od 2014 r. wydatki inwestycyjne (...)
str. 52
4.
Bloger nie ma prawa do odliczenia VAT od zakupu testowanych towarów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 kwietnia 2016 r., nr ITPP2/4512-85/16/AK) "(?) Od 2009 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu stron internetowych, reklamie w Internecie i szeroko rozumianym (...)
str. 55
5.
Celowa likwidacja towaru a korekta VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 22 lutego 2016 r., nr ITPP2/443-1200/15/AK) "(?) Spółka zajmuje się sprzedażą akcesoriów wyposażenia domu. W okresie od marca do 22 czerwca 2015 r. w ramach (...)
str. 57
VI.
Do artykułu 96-97 ustawy - rejestracja
1.
Rolnik ryczałtowy podatnikiem VAT-UE
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 lutego 2016 r., nr IPTPP2/4512-656/15-3/IR) "(?) Wnioskodawczyni jest rolnikiem ryczałtowym (nie prowadzi ksiąg), nie jest płatnikiem podatku VAT i chciałaby dokonać zakupu (...)
str. 59
2.
Prawo do zarejestrowania na VAT po terminie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 stycznia 2016 r., nr IBPP1/4512-795/15/MS) "(?) W 2014 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą i korzystał ze zwolnienia zgłoszenia do VAT ze względu na niską (...)
str. 60
VII.
Do artykułu 111 ustawy - dokumentacja
1.
Obowiązek ewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży CD i DVD dokonywanej przez internet
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 lutego 2016 r., nr ILPP2/4512-1-847/15-6/SJ) "(?) Wnioskodawca prowadzi internetową księgarnię wysyłkową. W sklepie internetowym klienci składają zamówienie na książki, nagrane płyty CD (...)
str. 61
2.
Prowadzenie dwóch działalności gospodarczych a obowiązek zakupu drugiej kasy rejestrującej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2016 r., nr IBPP3/4512-89/16/JP) "(?) Wnioskodawczyni prowadzi "Prywatną Praktykę Stomatologiczną" od 1994 r. do chwili obecnej. Posiada kasę fiskalną na tą (...)
str. 63
3.
Ufiskalnienie kasy rejestrującej po wygaśnięciu homologacji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 marca 2016 r., nr IPPP2/4512-1162/15-2/IZ) "(?) Wnioskodawca zakupił kasę fiskalną w dniu 23 maja 2014 r., kasa miała homologację Głównego Urzędu Miar ważną (...)
str. 64
4.
Likwidacja działalności a prywatny wynajem nieruchomości
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 marca 2016 r., nr IPPP2/4512-122/16-2/DG) "(?) W dniu 6 października zostało skierowane do Wnioskodawczyni pismo z Urzędu Skarbowego dotyczące wyrejestrowania kas fiskalnych w związku (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.