Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Udzielanie pracownikom pożyczek poza podatkiem bankowym - interpretacja ogólna Ministra Finansów
Przedsiębiorca udzielający pożyczki własnym pracownikom (np. ze środków ZFŚS) nie może być uznany za instytucję pożyczkową. Udzielanie ww. pożyczek nie jest więc objęte tzw. podatkiem (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Planowane zmiany w VAT
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) umieszczono informację na temat kierunków zmian w podatku od towarów i usług (patrz: informacja pt. "Kierunki zmiany VAT"). Zgodnie (...)
str. 5
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Samochód służbowy przekazany w darowiźnie pracownikowi - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
W praktyce bywają sytuacje, w których pracodawcy przekazują swoim pracownikom lub byłym pracownikom różnego rodzaju darowizny. Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez (...)
str. 5
1.1.
Czy pracodawca powinien wykazać VAT należny z tytułu przekazanej darowizny?
Skutki przekazania pracownikowi lub byłemu pracownikowi samochodu, wykorzystywanego dotychczas na potrzeby firmowe, należy rozpatrywać przez pryzmat art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Na podstawie (...)
str. 5
1.2.
Darowizna dla pracownika (byłego pracownika) - podatek PIT, czy podatek od spadków i darowizn?
Zasadniczo świadczenia uzyskiwane od pracodawcy stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy (który niekiedy korzysta ze zwolnienia od podatku). Czy w każdym jednak przypadku otrzymane (...)
str. 7
1.3.
Wydatki na nabycie przedmiotu darowizny a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. (...)
str. 8
1.4.
Ewidencja księgowa darowizny
Na gruncie ustawy o rachunkowości, przekazanie samochodu (środka trwałego) w darowiźnie pracownikowi skutkuje koniecznością wykreślenia go z ewidencji środków trwałych. Wynika to z tego, iż (...)
str. 8
2.
Rozliczenia między uczestnikami wspólnych przedsięwzięć - aspekt podatkowy i bilansowy
Przedsiębiorcy niekiedy realizują wspólne przedsięwzięcia gospodarcze, zawiązując w tym celu odrębną umowę - często umowę konsorcjum. Umowa konsorcjum nie została wprost zdefiniowana w prawie cywilnym (...)
str. 9
2.1.
Przychody i koszty podatkowe z tytułu wspólnych przedsięwzięć podatników CIT
Konsorcjum nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami są poszczególne podmioty gospodarcze "wchodzące" w skład konsorcjum. Na podstawie art. 5 ustawy o PDOP, przychody ze wspólnego (...)
str. 10
2.2.
Wspólne przedsięwzięcia a VAT
Na gruncie VAT, konsorcjum nie jest podatnikiem. Podatnikami są poszczególni uczestnicy konsorcjum. Przed zleceniodawcą konsorcjum jest reprezentowane przez lidera i to on (lider) wystawia fakturę (...)
str. 11
2.3.
Rozliczenia wspólnych przedsięwzięć w księgach rachunkowych
Ustawa o rachunkowości nie określa zasad prowadzenia ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości finansowej jednostek realizujących wspólne przedsięwzięcie. W praktyce w przypadku konsorcjum oznacza to, że zarówno (...)
str. 12
IV.
PODATEK VAT
1.
Korekty odliczonego VAT dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego - wyrok WSA
Jeżeli sposób wykorzystania środka trwałego (budynku) ulega zmianie, to korekty odliczonego VAT dokonuje się od wartości początkowej, a nie od poszczególnych wydatków poniesionych na nabycie (...)
str. 14
2.
Interpretacje indywidualne Ministra Finansów w sprawie VAT
2.1.
Wydany weksel własny stanowi formę uregulowania należności
Podatnik, który wystawi i wręczy weksel własny, nie będzie zobowiązany do dokonania korekty odliczonego VAT w związku z nieuregulowaniem zobowiązania w terminie 150 dni od upływu terminu płatności. (interpretacja (...)
str. 15
2.2.
Czy świadczone przez nauczyciela usługi nauczania na poziomie wyższym są zwolnione z VAT?
Usługi nauczania wykonywane dla szkół wyższych nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, ponieważ nie mają charakteru prywatnego. (interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 17 lutego (...)
str. 17
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Powierzenie narzędzia pracy osobie trzeciej w celu świadczenia przez nią usług na rzecz powierzającego
Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Zamierzamy nabyć urządzenia/maszyny (głównie na podstawie umowy leasingu operacyjnego) i powierzyć je nieodpłatnie kontrahentowi w celu świadczenia usług na rzecz naszej (...)
str. 18
3.2.
Jakie dokumenty uprawniają do odliczenia VAT z tytułu importu towarów?
Firma dokonała importu towaru z Chin. Formalności celne zostały przeprowadzone przez agencję celną (przedstawiciela bezpośredniego). Za pośrednictwem agencji zapłacono do urzędu celnego VAT należny od (...)
str. 19
3.3.
Likwidacja spółki z o.o. - skutki w VAT i obowiązki kodeksowe
Czy spółka z o.o., która likwiduje działalność, ma obowiązek sporządzić spis z natury i od pozostałego majątku naliczyć VAT? W przypadku likwidacji spółki z o.o. (...)
str. 21
3.4.
Jakie usługi świadczone przez psychologa są zwolnione z VAT?
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) zatrudnia psychologa i planuje wykonywać usługi psychologiczne. Czy spółce będzie przysługiwało prawo do zwolnienia z VAT ww. usług? Zwolnienie (...)
str. 24
3.5.
Rozliczanie VAT w gminach po centralizacji
Czy po centralizacji gmina powinna ustalać odrębnie wskaźnik proporcji do zagadnień budżetowych (na podstawie art. 90 ustawy o VAT) i odrębnie prewspółczynnik? Jeśli gmina dokona (...)
str. 26
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Przychody i koszty podatkowe w przypadku "uregulowania" zobowiązania w formie przeniesienia własności nieruchomości - interpretacja organu podatkowego
Przychodem z tytułu przeniesienia własności nieruchomości na wierzyciela, w celu "uregulowania" w tej formie zobowiązania, jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak (...)
str. 28
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Moment podatkowego ujęcia kosztu udziału w konferencji
W lutym 2016 r. spółka dokonała przedpłat na poczet udziału w konferencji, która ma się odbyć w maju br. Kontrahent wystawił fakturę w lutym br. (...)
str. 29
2.2.
Postawienie spółki w stan likwidacji a obowiązek sporządzenia CIT-8
Rok podatkowy spółki z o.o. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Z dniem 30 grudnia 2015 r. spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Czy (...)
str. 30
2.3.
Wydatki na nabycie świadectw pochodzenia energii w celu ich umorzenia a koszty podatkowe
Spółka z o.o., zajmująca się obrotem i dystrybucją energii elektrycznej, nabywa świadectwa pochodzenia energii w celu ich umorzenia. Na koniec 2015 r. spółka utworzyła rezerwę (...)
str. 32
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Pożyczka udzielona przez wspólnika spółce osobowej - skutki podatkowe - wyroki NSA
Pożyczka udzielona spółce jawnej przez jej wspólnika stanowi "własny kapitał włożony w źródło przychodów". W rezultacie odsetki od tej pożyczki nie są kosztem uzyskania przychodów (...)
str. 34
2.
Dochody pełnoletniego dziecka uzyskane za granicą a prawo do ulgi prorodzinnej - korzystny dla podatników wyrok WSA
Organy podatkowe odmawiają podatnikom prawa do ulgi prorodzinnej w przypadku, gdy zarobkujące pełnoletnie dziecko uzyskało z pracy wakacyjnej za granicą dochody przekraczające kwotę 3.089 zł, (...)
str. 36
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
PIT od upominków dla pracowników odchodzących na emeryturę
Bank spółdzielczy zamierza pracownikom odchodzącym na emeryturę zakupić upominki z funduszu społeczno-kulturalnego, tworzonego z podziału nadwyżki bilansowej. Czy wartość tych upominków będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem (...)
str. 37
3.2.
Firmowy samochód prowadzącego działalność gospodarczą używany także do celów prywatnych
Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą posiada w ewidencji środków trwałych samochód osobowy, który jest wykorzystywany na cele prowadzonej działalności oraz na cele prywatne. Czy do dochodu (...)
str. 37
3.3.
Darowizna składnika majątku członkowi rodziny
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie budowy mieszkań na sprzedaż (działalność deweloperska). Jeden lokal mieszkalny przekazałem w formie darowizny siostrze. Czy od tej transakcji powinienem zapłacić (...)
str. 39
3.4.
Zakup gruntu rolnego pod budowę budynku mieszkalnego a ulga mieszkaniowa
W 2012 r. nabyłem budynek użytkowy. Budynek ten sprzedałem w 2015 r., a uzyskane z tej transakcji pieniądze przeznaczyłem na zakup gruntu rolnego, z zamiarem (...)
str. 40
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Korekta amortyzacji w związku z otrzymaniem dotacji w 2016 r. - interpretacja organu podatkowego
W sytuacji, gdy wartość poniesionych przez podatnika wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych została zrefundowana (zwrócona) po rozpoczęciu dokonywania odpisów amortyzacyjnych, to całość lub (...)
str. 43
2.
Ustalenie prawa do jednorazowej amortyzacji w spółce cywilnej, gdy wspólnik dodatkowo prowadzi indywidualną działalność gospodarczą - interpretacja organu podatkowego
Dokonując oceny, czy podatnik spełnia kryteria "małego podatnika" (i m.in. ma prawo do jednorazowej amortyzacji), należy brać pod uwagę wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z (...)
str. 44
3.
Amortyzacja oraz sprzedaż samochodu osobowego o wartości przekraczającej 20.000 euro
Spółka z o.o. amortyzuje samochód osobowy o wartości początkowej przekraczającej 20.000 euro. Jak należy naliczać odpisy amortyzacyjne, uwzględniając kwoty zaliczane do kosztów podatkowych? Czy w (...)
str. 46
4.
Sprzedaż części nieruchomości
Jako spółka jawna posiadamy budowlę, która będzie podlegała amortyzacji jeszcze przez kilkanaście lat. Część budowli (1/3 jej powierzchni) zamierzamy sprzedać. Jak ustalić koszt uzyskania przychodu (...)
str. 48
5.
Nakłady na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykonała przyłącze wodno-kanalizacyjne do własnej nieruchomości gruntowej, która wykorzystywana jest jako plac składowy. Czy takie przyłącze powinno stanowić środek trwały, (...)
str. 50
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka wypadkowa w nowym roku składkowym 2016/2017
Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy (art. 27 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu (...)
str. 51
2.
Składki ZUS przedsiębiorcy posiadającego prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
Prowadzę pozarolniczą działalność w formie spółki jawnej. Podlegam z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Dodatkowo prowadzę drugą działalność - jako wspólnik (...)
str. 53
3.
Prawo do zasiłku chorobowego dla pracownicy w ciąży zatrudnionej u dwóch pracodawców
Pracownica zatrudniona jednocześnie w dwóch firmach, w każdej na 1/2 etatu, przedkłada zwolnienia lekarskie z kodem literowym "B" i otrzymuje zasiłek chorobowy u dwóch pracodawców. (...)
str. 54
IX.
PRAWO PRACY
1.
Umowa cywilnoprawna nie gwarantuje prawa do świadczeń z zakresu bhp
Chcemy zatrudnić kilka osób na podstawie umów zleceń. Czy powinniśmy im zapewnić odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej? Co z badaniami lekarskimi i szkoleniem bhp (...)
str. 55
2.
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w trakcie wypowiedzenia i limitowanie umów na okres próbny - stanowisko MRPiPS
1) W lutym br. pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę. Okres wypowiedzenia jest trzymiesięczny i upłynie z końcem maja br. Z powodu konfliktowej sytuacji pracodawca (...)
str. 57
3.
Wykazywanie pracy na urlopie rodzicielskim w świadectwie pracy
Pracownica w trakcie korzystania z części urlopu rodzicielskiego przez pewien czas łączyła go z pracą na pół etatu. Z końcem kwietnia br. rozwiąże się umowa (...)
str. 58
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Rozliczenie i ewidencja zaliczek na zakupy firmowe
Na prywatne konta członków zarządu przelewane są z firmowego rachunku bankowego zaliczki na zakupy firmowe. Płatności za dokonane zakupy są dokonywane przez członków zarządu ich (...)
str. 59
2.
Dotacja otrzymana na remont środka trwałego
Otrzymaliśmy dotację na remont nieruchomości. Czy powstały w związku z tym przychód powinien być rozliczany z konta 84, równolegle do odpisów amortyzacyjnych środka trwałego? Dotacje (...)
str. 63
3.
Podział zysku w księgach rachunkowych spółki komandytowej
W 2015 r. wspólnicy spółki komandytowej pobierali zaliczki na poczet zysku, a po jego zamknięciu zamierzają pobrać pozostałą część zysku. Jak należy ująć w księgach (...)
str. 64
4.
Otwarcie ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytową powstałą z przekształcenia spółki jawnej
Spółka jawna prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów została przekształcona w spółkę komandytową. W korespondencji z jakim kontem należało na dzień przekształcenia wprowadzić do ksiąg (...)
str. 66
5.
Zaewidencjonowanie opłaty stałej wpłaconej komornikowi za poszukiwanie majątku dłużnika
W artykule zamieszczonym w BI nr 7 z br. przedstawiono podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zaliczek wpłacanych komornikom. Jak w świetle tych wyjaśnień zaewidencjonować wpłatę (...)
str. 69
6.
Związki o charakterze rodzinnym jako źródło występowania powiązań między podmiotami gospodarczymi
1) W spółce z o.o. udziały należą do dwóch braci. Jeden z nich posiada 99% jej udziałów i jest prezesem tej spółki, drugi zaś z (...)
str. 72
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.