Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 1 (900) z dnia 01.01.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Deklarację VAT za grudzień (IV kwartał) 2015 r. należy złożyć do "nowego" urzędu skarbowego - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Jak informowaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 35 z 10 grudnia 2015 r., z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie uległa podstawowa zasada określania właściwości organów (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej w 2016 r.
Opisane poniżej zmiany w Ordynacji podatkowej obowiązują od 1 stycznia 2016 r. (opublikowane w Dz. U. z 2015 r. poz. 1649). W przypadku, gdy regulacje (...)
str. 5
2.
Zaniechano poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z nieodpłatnych szkoleń w zakresie m.in. opieki paliatywnej
W Dzienniku Ustaw z 8 grudnia 2015 r., pod poz. 2061, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 9
3.
Określono "nowy" wzór zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej w zakresie PIT
W Dzienniku Ustaw z 8 grudnia 2015 r., pod poz. 2062, opublikowano także rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia (...)
str. 9
4.
Nowe rozporządzenia dotyczące podatku od spadków i darowizn
W Dzienniku Ustaw z 8 grudnia 2015 r., pod poz. 2060, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia (...)
str. 9
5.
Limit odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe na 2016 r.
W Monitorze Polskim z 15 grudnia 2015 r., pod poz. 1257, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości ogólnej (...)
str. 10
6.
Opublikowano listę podmiotów i przedsięwzięć niepodlegających faktycznemu opodatkowaniu
W Dzienniku Ustaw z 15 grudnia 2015 r., pod poz. 2124, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie listy podmiotów (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.1.
Kiedy pracownikowi przysługują świadczenia chorobowe?
Wynagrodzenie chorobowe Przed nabyciem prawa do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego pracownikom przysługuje wynagrodzenie chorobowe, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy. Wypłacane jest ono (...)
str. 11
1.2.
Otrzymanie świadczenia chorobowego a przychód pracownika
Na gruncie podatku dochodowego, pracownik otrzymujący wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy uzyskuje przychód. Wynagrodzenie chorobowe Wartość otrzymanego od pracodawcy wynagrodzenia chorobowego stanowi dla pracownika przychód (...)
str. 13
1.3.
Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy a składki ZUS
Zasadniczo w przypadku pracowników podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód uzyskany przez pracownika ze stosunku pracy. Jak jednak wynika z art. (...)
str. 15
1.4.
Wynagrodzenie chorobowe a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Z uwagi na to, że wynagrodzenie chorobowe stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, podlega ono zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na tych samych zasadach (...)
str. 16
1.5.
Ujęcie świadczeń chorobowych w ewidencji księgowej pracodawcy
Dla celów bilansowych wynagrodzenie chorobowe ujmowane jest w kosztach bilansowych pracodawcy analogicznie jak "normalne" wynagrodzenie za pracę. Ujmuje się je w kosztach okresu, którego dotyczą. (...)
str. 16
2.
Sprzedaż wierzytelności własnej - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
W praktyce nie należy do rzadkości, że podmiot gospodarczy posiada wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług, których dłużnik z różnych względów nie uregulował. W (...)
str. 17
2.1.
Rozliczenie sprzedaży wierzytelności na gruncie podatku dochodowego
Dla celów podatku dochodowego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio została zarachowana jako (...)
str. 17
2.2.
Czy sprzedaż własnej wierzytelności skutkuje obowiązkiem wykazania VAT należnego?
Na gruncie VAT opodatkowaniu podlega generalnie odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Sprzedaż własnej wierzytelności nie stanowi ani dostawy towarów, ani (...)
str. 20
2.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży wierzytelności własnej
Sprzedaż wierzytelności własnej może zostać ujęta w księgach rachunkowych jednostki (wierzyciela zbywającego wierzytelność) np. w następujący sposób: 1. Cena uzyskana ze sprzedaży wierzytelności: - Wn (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Termin centralizacji rozliczeń w samorządach przesunięty - komunikat Ministra Finansów
Jak już informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, dotychczas organy podatkowe uznawały, że gminę i jej jednostki organizacyjne należy traktować jak odrębnych podatników VAT. Od czynności (...)
str. 22
2.
Rozliczanie VAT przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika - zmiany w VAT od 1 stycznia 2016 r.
Prawo do odliczania VAT - zasada ogólna Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi (z ustawowymi wyłączeniami). Nie mogą (...)
str. 23
3.
Sprzedaż towaru w systemie marży, gdy podatnik nie potrafi wskazać rzeczywistego sprzedawcy - wyrok NSA
Jeżeli podatnik nie posiada dowodów potwierdzających, od kogo dokonał zakupu towaru, sprzedaż tego towaru nie może być opodatkowana na zasadzie marży. (wyrok NSA z 17 (...)
str. 25
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Refakturowanie usług kateringowych na kontrahentów krajowych i zagranicznych a VAT
Zorganizowaliśmy konferencję w siedzibie naszej firmy. Uczestniczyli w niej kontrahenci polscy i zagraniczni. Na potrzeby uczestników tej konferencji zamówiliśmy usługę kateringową, którą teraz chcemy na (...)
str. 26
4.2.
Odliczenie ulgi na zakup kasy rejestrującej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W listopadzie 2015 r. kupiłem kasę rejestrującą w celu ewidencjonowania sprzedaży dla osób prywatnych i w tym miesiącu za nią zapłaciłem. (...)
str. 28
4.3.
Czy obrót z najmu nieruchomości należy uwzględniać w limicie zwolnienia podmiotowego z VAT?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności gospodarczej wynajmuję lokale użytkowe i mieszkalne. Koszt mediów "przerzucam" na najemców. Chciałbym zrezygnować z rozliczania VAT (i korzystać (...)
str. 31
5.
Zmiana stawki VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej - od 1 stycznia 2016 r.
Do końca 2015 r. towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej były wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT (w poz. 129-134) i były (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Usługa serwisowa oraz czynsz najmu samochodu osobowego a "kilometrówka" - wyrok NSA
Czynsz za najem samochodu osobowego oraz usługa serwisowa obejmująca serwis ogumienia i assistance podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów bez ograniczenia limitem "kilometrówki". (wyrok Naczelnego (...)
str. 33
2.
Na kwocie VAT nie powstają podatkowe różnice kursowe - interpretacja organu podatkowego
Podatkowe różnice kursowe ustala się wyłącznie w odniesieniu do kwoty netto zobowiązania/należności. Takich różnic nie ustala się natomiast w odniesieniu do kwoty VAT. (interpretacja indywidualna (...)
str. 34
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Dywidenda płatna w ratach a przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń
Jedynym wspólnikiem krajowej spółki z o.o. jest zagraniczna (brytyjska) spółka będąca osobą prawną. Spółka planuje wypłatę dywidendy wspólnikowi za rok 2015 w ratach (stosowne zapisy (...)
str. 36
3.2.
Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z o.o. skutkuje powstaniem przychodu podatkowego u wspólnika?
Spółka z o.o. jest jednym ze wspólników spółki komandytowo-akcyjnej (podatnika CIT), która zostanie przekształcona w spółkę z o.o. Po przekształceniu wartość udziałów posiadanych przez wspólników (...)
str. 38
3.3.
Usługi akredytacji a podatek u źródła
Polska spółka z o.o. zamierza świadczyć na polskim rynku usługi szkoleniowe z metodyk zarządzania. Ponieważ są to szkolenia certyfikowane, spółka musi spełnić szereg warunków celem (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki poniesione na zorganizowanie konferencji dla kontrahentów a koszty podatkowe - wyrok NSA
Wydatki na zorganizowanie konferencji, której celem jest zapoznanie się kontrahentów z nowościami w danej branży i towarami sprzedawanymi przez podatnika, nie są wydatkami na reprezentację. (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych składek ZUS od umowy zlecenia
Z tytułu umowy zlecenia (zawartej z osobą fizyczną) nasza firma wypłaca wynagrodzenie zleceniobiorcy na koniec każdego miesiąca. Składki ZUS od tego wynagrodzenia płacimy w ustawowym (...)
str. 43
2.2.
Paczka dla pracownika sfinansowana zarówno ze środków ZFŚS, jak i ze środków obrotowych pracodawcy a przychód pracownika
W grudniu ubiegłego roku przekazaliśmy pracownikom paczki świąteczne, sfinansowane częściowo ze środków ZFŚS, a częściowo ze środków obrotowych pracodawcy. Czy w tej sytuacji po stronie (...)
str. 45
2.3.
Czy można wysyłać pracownikom informacje PIT-11 w wersji elektronicznej?
Dotychczas informacje PIT-11 przekazywaliśmy pracownikom w formie papierowej. Za 2015 r. chcielibyśmy jednak przesłać te informacje w formie elektronicznej. Czy jest to możliwe? Tak. Przekazywanie (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Dofinansowanie do zakupu środka trwałego nie powoduje konieczności wstecznej korekty kosztów podatkowych - czy jest zmiana stanowiska organów podatkowych?
W sytuacji otrzymania dofinansowania (refundacji) do wydatków na nabycie lub wytworzenie amortyzowanych środków trwałych wystąpi konieczność bieżącego (w momencie otrzymania dofinansowania) zmniejszenia dokonanych odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do (...)
str. 48
2.
Modernizacja lokalu użytkowego dokonana przed jego nabyciem
W 2015 r. przedsiębiorca zawarł przedwstępną umowę zakupu lokalu, który do chwili dokonania transakcji nabycia będzie użytkowany na podstawie umowy najmu. Notarialna umowa sprzedaży ma (...)
str. 50
3.
Odsetki od kredytu zaciągniętego po zakupie środka trwałego
Podatnik zakupił prywatnie samochód osobowy, który później wprowadził do ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej. Następnie, jako osoba prywatna, uzyskał na jego zakup kredyt refinansowy. Czy (...)
str. 52
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
Do 31 grudnia 2015 r. zleceniobiorca, który wykonywał jednocześnie kilka umów zlecenia, miał odprowadzane składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne tylko z jednej umowy (zawartej jako (...)
str. 54
1.1.
Wykonywanie kilku zleceń jednocześnie
Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca, dla którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. przychód podlegający oskładkowaniu) w danym miesiącu jest niższa od kwoty (...)
str. 54
1.2.
Ubezpieczenie przedsiębiorcy wykonującego zlecenie
Począwszy od 1 stycznia 2016 r., osoba wykonująca umowę zlecenia i prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej działalności, jeżeli z (...)
str. 57
1.3.
Zlecenie wykonywane przez osobę zatrudnioną jednocześnie na etacie
Od 1 stycznia 2016 r. nie zmieniły się natomiast zasady obejmowania obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi osób wykonujących umowę zlecenia i pozostających jednocześnie w stosunku pracy. Nadal (...)
str. 59
2.
Rozliczenie grudniowego wynagrodzenia zleceniobiorcy wypłaconego w styczniu 2016 r.
Osoba wykonująca u nas umowę zlecenia do 31 grudnia 2015 r. podlegała z tego tytułu tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 stycznia 2016 r. zgłosiliśmy (...)
str. 60
3.
Nawet lekka praca zarobkowa pozbawia prawa do zasiłku chorobowego
Od kontrahenta dowiedzieliśmy się, że w czasie pobytu na zwolnieniu lekarskim nasz pracownik przygotowuje dla niego stronę internetową. Czy możemy pozbawić go prawa do zasiłku (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Skutki braku informacji o niestosowaniu limitów zatrudnienia terminowego - stanowisko resortu pracy
W listopadzie 2015 r. zawarliśmy z pracownicą umowę o pracę w celu zastępstwa, na czas nieobecności innej pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego. Umowa będzie trwała (...)
str. 62
2.
Zmniejszenie etatu w trakcie okresu rozliczeniowego
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony dotychczas wykonywał pracę na pełny etat. Uzgodnił jednak z pracodawcą zmniejszenie etatu do 3/4 od 11 stycznia 2016 r. Zmniejszono (...)
str. 64
3.
Czy pracownik odpowiada za służbowy laptop zniszczony w wyniku wypadku?
Wracając z pracy do domu pracownik uległ wypadkowi, w wyniku którego zniszczeniu uległ służbowy laptop. Czy możemy wystąpić do tej osoby o odszkodowanie i czy (...)
str. 66
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Obniżenie cen towarów poniżej ceny ich zakupu
Jesteśmy spółką z o.o. prowadzącą działalność handlową. Aktualnie ewidencję magazynową zapasów towarów prowadzimy w cenach zakupu. Rozważamy wprowadzenie w przyszłości cen ewidencyjnych różniących się od (...)
str. 67
2.
Zaprzestanie tworzenia ZFŚS a nierozliczone wpłaty z lat ubiegłych
Firma w latach poprzednich tworzyła ZFŚS. Na koncie Funduszu były ewidencjonowane odpisy, jednak tylko częściowo przekazywano je na wyodrębniony rachunek Funduszu. Od początku ubiegłego roku (2015) (...)
str. 68
3.
Obciążenie pracownika z tytułu wyrządzenia szkody na cudzym majątku
Spółka świadczy usługi instalacji maszyn i urządzeń. Prace wykonywane są niejednokrotnie w warunkach wymagających zabezpieczenia specjalistycznym sprzętem ochrony pracy, który zapewnia zleceniodawca. W przypadku uszkodzenia (...)
str. 71
4.
Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu a rozliczenie opłaty rocznej
Opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu rozliczamy za pośrednictwem konta 64, stosując pełną ewidencję kosztów oraz rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. W marcu 2015 (...)
str. 72
5.
Otrzymanie dotacji a prawo do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
Na podstawie ostatniej nowelizacji ustawy o rachunkowości, niektóre jednostki określone w ustawie o działalności pożytku publicznego mogą od 1 stycznia 2016 r. zrezygnować z prowadzenia (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.